Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Tittel: Quality television.
Serie:  Rapport
Red:   Eide, Martin
Red:   Gentikow, Barbara
Red:   Helland, Knut
ISSN:  0801-2814
ISBN:  82-578-0365-0
År:   1997
Hefte:  30
Side(r): 231 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
Emneord: television, children, content, audience reaction
SamEng: The report is a collection of eight articles on quality in  televisi
     on. It consists of three parts: I: The quality debate: Vices and virt
     ues, II: Qualities of television, III: Voices of viewers.
Språk:  eng
PublID: r97008378
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Arntsen, Hilde
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Representation of the "Other" in visual narrative : African journey an
     d Neria.
Tidskr: Media, democratization and identity
Red:   Drag, Marianne
Red:   Gecau, Kimani
Red:   Zhuwarara, Rino
ISBN:  0-7974-1773-7
År:   1997
Side(r): 98-115
Utgiver: University of Zimbabwe
Emneord: television, films, otherness
Språk:  eng
PublID: r97008896
StatKat: f

3
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Bakke, Marit
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Kulturdekningen i radio : en pilotundersøkelse av programmer sendt i t
     idsrommet kl. 18-24 i NRKs P1, P2 og PETRE og i P4, onsdag 27. novembe
     r 1996.
År:   1997
Side(r): 13 s.
Utgiver: Allmennkringkastingsrådet
Tilgang: Allmennkringkastingsrådet
Emneord: radio, kultur, innhold, allmennkringkasting, nrk, p4
SamNor: Forfatteren ser på hvordan kulturprogrammer i radio kan vurderes i fo
     rhold til kriterier for allmennkringkasting. Hun har undersøkt progra
     mmer sendt mellom kl. 18.00 og midnatt, 27. november 1996 i NRKs tre
     kanaler og i P4.
Språk:  nor
PublID: r97008837
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Bøe, Sylvia
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: "Reklame som mediepolitisk fenomen" : en analyse av stortingsdebatter
     i perioden 1981-1900, i forkant av vedtakene om å åpne for reklame i r
     adio og fjernsyn
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): III, 135, [23] b
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026516
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Dreyer, Ingrid
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Om mus og menn : en hovedfagsoppgave om internett-bruk og kjønn
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 116 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026514
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: A new kind of newspaper? Understanding a popularization process.
Tidskr: Media, culture and society
ISSN:  0163-4437
År:   1997
Volum:  19
Hefte:  2
Side(r): 173-183
Emneord: press, tabloid press, newspaper industry, popularization
SamNor: The author suggests a sociohistorical account of distinctive journali
     stic changes throughout a popularization process that has contributed
     strongly to the fact that Norwegians today are the world champions o
     f newspaper reading. He uses the Norwegian newspaper Verdens Gang as
     a case study.
Språk:  eng
PublID: r97008830
StatKat: f

7
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Helter og skurker i medieregi.
Tidskr: Lederbulletin
År:   1997-06
Side(r): 3 s.
Emneord: næringslivs-journalistikk, avsløringer, medie-logikk
Språk:  nor
PublID: r97008439
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eide, Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Popularisering som frisetting : tilfellet Verdens Gang.
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 25-39
Utgiver: Novus
Emneord: presse, aviser, popularisering, tabloid-aviser
SamNor: Forfatteren bruker Anthony Giddens' analyse av modernitetens frisetti
     ngsmekanismer som utgangspunkt for å utforske avisa Verdens Gangs pop
     ulariseringsprosess.
Språk:  nor
PublID: r97008831
StatKat: f

9
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Eidsvik, Aslaug Arvesen
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Øvelsesinstrumentet for det moderne blikket : en studie av Walter Benj
     amins filmsyn i en politisk og estetisk kontekst
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 115 bl. : ill.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026567
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Ellingsen, Randi
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Bruker kvinner pornografi? : et innlegg i pornodebatten
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 126 s. : ill.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026568
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Gentikow, Barbara
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: The viewer's voice in the discussion of quality.
Tidskr: Quality television
Red:   Eide, Martin
Red:   Gentikow, Barbara
Red:   Helland, Knut
ISSN:  0801-2814
ISBN:  82-578-0365-0
År:   1997
Hefte:  30
Side(r): 171-197
Utgiver: Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: television, audience reaction, audiences, broadcasting industry, qual
     ity
SamEng: The author claims that we still do not know the audiences' own perspe
     ctive of quality. She argues that the quality of watching television
     is partly due to experienced textual values, partly to social uses an
     d gratifications. Both have to be examined more precisely, in relatio
     n to the audiences' differentiated social situations and cultural cap
     itals.
Språk:  eng
PublID: r97008379
StatKat: f
LokalK: A

12
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Goodnow, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: De andre. Født inn i arbeidsledighet?
År:   1997
Org:   Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: innvandrer-ungdom, representasjon, fjernsyn
SamNor: Det tredje programmet i en fjernsynsserie om innvandrerungdom. Progra
     mmet handler om innvandrerungdom og arbeidsledighet. Vi møter innvand
     rerungdommer i tillegg til psykolog David Lackland Sam, forsker Anne
     Britt Djuve og etnolog Haci Akman.
Språk:  nor
PublID: r97008372
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Goodnow, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: De andre. Gjeng, eller bare venner?
År:   1997
Org:   Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: innvandrer-ungdom, representasjon, fjernsyn
SamNor: Det fjerde programmet i en fjernsynsserie om innvandrerungdom. Progra
     mmet handler om gjenger. Vi møter innvandrerungdom, i tillegg til kri
     minolog Guri Larsen og psykolog Sunil Loona.
Språk:  nor
PublID: r97008373
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Goodnow, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: De andre. Identifikasjon og overlevelsesstrategier.
År:   1997
Org:   Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: innvandrer-ungdom, representasjon, fjernsyn
SamNor: Første program i en fjernsynsserie om innvandrerungdom. Programmet ta
     r opp identitet og identitetsdannelse. I programmet møter vi ungdom m
     ed innvandrerbakgrunn, og sosialantropolog John Chr. Knudsen og sosio
     log Mette Andersson.
Språk:  nor
PublID: r97008369
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Goodnow, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: De andre. Norsk for enhver pris?
År:   1997
Org:   Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: innvandrer-ungdom, representasjon, fjernsyn
SamNor: Femte program i en fjernsynsserie om innvandrerungdom. Programmet han
     dler om norskhet og det flerkulturelle Norge. Vi møter innvandrerungd
     om i tillegg til medieviter Anders Johansen og forsker Lars Gule.
Språk:  nor
PublID: r97008374
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: X12 (Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt m.v.))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Goodnow, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: De andre. Tilslørt og ufri?
År:   1997
Org:   Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: innvandrer-ungdom, representasjon, fjernsyn
SamNor: Andre program i en fjernsynsserie om innvandrerungdom. Programmet han
     dler om muslimske jenter. Vi møter tre unge muslimske jenter som fort
     eller om sitt forhold til religion og utdanning, i tillegg til sosial
     antropolog Zahra Kamalkhani og redaktør Fakhra Salimi.
Språk:  nor
PublID: r97008371
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Helgøy, Karin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Dannelse, velferd og markedslogikk : om bedriftskunstforeningene i Sta
     vanger som kunstformidlingsform
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 138 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026512
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Helland, Knut
     UiB-SV: Institutt for medievitenskap
Medforf: Knapskog, Karl
     UiB-SV: Institutt for medievitenskap
Medforf: Østbye, Helge
     UiB-SV: Institutt for medievitenskap
Tittel: Metodebok for mediefag
ISBN:  82-7674-276-9
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r96006271
StatKat: f
LokalK: PN

19
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Hodne, Torbjørn
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Kildestrategi og mediemakt : om Fædrelandsvennens kildestrategi med ut
     gangspunkt i helsevesen- og sykehusdebatten i Vest Agder og i Byklesak
     en
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 106 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026569
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Jacobsen, Therese
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Odda the Movie : en redegjørelse for arbeidet med, og en undersøkelse
     av eksperimentfilmen OtM med fokus på dens uttrykksform hinsides forte
     llingen
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 78 bl. , pl. : i
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026508
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Knudsen, Vibeke
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Mediekunnskap : - i skolen?
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 105 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026571
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Lothe, Pernille Riise
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Konflikten på Øst-Timor : - nyhetsverdig eller ikke? : en studie av ny
     hetsprioritering i norske aviser og nyhetsbyrå
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 125 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026510
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Nyre, Lars
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Radioen og det lydlege : om nokre føresetnader for studiet av medieper
     sepsjon
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 108 s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026572
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Ramírez-Ospina, Alvaro
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: The carnivalesque and Colombian television comedy series.
Tidskr: The language of the grotesque
Red:   Talvet, Jüri
ISSN:  1406-0701
ISBN:  9985-56-247-x
År:   1997
Side(r): 327-335
Utgiver: Tartu university press
Emneord: television, television programmes, comedy, regional television, colom
     bia, latin amerika
SamEng: The author uses Mikhail Bakhtin's notion of the carnivalesque to anal
     yse Latin American cultural production in general, and Colombian tele
     vision co series in particular.
Språk:  eng
PublID: r97008405
StatKat: f
LokalK: A

25
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Ramírez-Ospina, Alvaro
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Askeland, Jon
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: El (en)canto múltiple de la música popular en el cine. Funciones de la
     banda sonora en danzón y sur.
År:   1997
Org:   Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: film, kino, musikk, Latin Amerika
URL:   http://hermes.svf.uib.no/media/audiovision/articul/Art3.html
Språk:  spa
PublID: r97008408
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Røssland, Lars Arve
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: 22 møte om medieombod.
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 177-180
Utgiver: Novus
Emneord: media, medie-ombod, presse
SamNor: Bokmelding av NOU 1996:12 Medieombud.
Språk:  nno
PublID: r97008887
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Røssland, Lars Arve
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: "Get a life!"
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-09-09
Side(r): 1 s.
Emneord: Diana, presse, media, kjendisar
Språk:  nno
PublID: r97008538
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tomasgard, Jørn-Arne
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Børs og katedral : i ein nyttejournalistisk tidsalder
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 105, [44] s.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nno
PublID: r98026513
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Tveiten, Oddgeir
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Førland, Jon Martin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Nyhetsmediene og den norske flyktningepolitikken på 1990-tallet : rapp
     ort fra en studie i meningsdannelse.
Serie:  Arbeidsnotater
ISBN:  82-578-0371-5
År:   1997
Hefte:  20
Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
Emneord: flyktninger, flyktninge-politikk, nyheter, media
Språk:  nor
PublID: r97008902
StatKat: f
LokalK: PA

30
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Utkilen, Silje
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Vestnorsk Filmsenter : en studie av et regionalt kortfilmsenter
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 100 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nor
PublID: r98026511
StatKat: f
LokalK: N

31
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Vestly, Kristin
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Elleve turar på nettet : ein empirisk respesjonsanalyse av World Wide
     Web
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 139 bl. : ill
Utgiver: UiB
Tilgang: UBBSV
Emneord: medievitenskap, massekomunikasjon
Språk:  nno
PublID: r98026507
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Allmennkringkasting? En miniundersøkelse av nyhetsdekning i fire riksd
     ekkende radiokanaler.
År:   1997
Side(r): 20 s.
Utgiver: Allmennkringkastingsrådet
Tilgang: Allmennkringkastingsrådet
Emneord: radio, nyheter, allmennkringkasting, nrk, p4
SamNor: Rapporten analyserer nyhetsdekningen i radio på NRK-kanalene PI, P2,
     PETRE, og den kommersielle kanalen P4, den 27. november 1996. Forfatt
     eren drøfter både avgrensingsproblemer knytta til nyheter, og selve a
     llmennkringkastingsbegrepet.
Språk:  nor
PublID: r97008835
StatKat: f
LokalK: N

33
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Kartlegging av Statoil-ansattes forventninger mm. før programmet start
     er.
Serie:  Opplæringsprogrammet IT-skrittet. Rapport
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 16 s.
Utgiver: Statoil
Emneord: opplæring, bedrifts-omlegging, omstilling, personal-politikk
Språk:  nor
PublID: r97008402
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Media in politics : channels, arenas, actors, themes.
Tidskr: Challenges to political parties : the case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 215-228
Utgiver: University of Michigan Press, Ann Arbor
Emneord: broadcasting, press, party press, political processes, politics
SamEng: The author discusses the relationship between media and politics, and
     how this has changed over the last three decades.
Språk:  eng
PublID: r97008834
StatKat: f

35
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Mediepolitikk og demokrati.
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 195-197
Utgiver: Novus
Emneord: media, medie-politikk, demokrati
SamNor: Bokmelding av doktoravhandlinga Privatising the public interest. Conf
     licts and compromises in Norwegian media politics 1980-1993, av Eli S
     kogerbø.
Språk:  nor
PublID: r97008890
StatKat: f
LokalK: N

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Mediesosiologi
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997-12
Side(r): 198-199
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98030155
StatKat: f
LokalK: N

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Norway.
Tidskr: The media in Western Europe: the Euromedia handbook
Red:   Østergaard, Bernt Stubbe
ISBN:  0-7619-5406-6
År:   1997
Utgiver: Sage
Emneord: mass media
Språk:  eng
PublID: r97008383
StatKat: f

38
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Norway
År:   1997
Org:   European Media Landscape Section/European Journalism Centre Maastricht
Emneord: mass media, national media system, media politics
SamNor: Medieopplysninger om Norge i European Journalism Centre's landoversik
     t.
URL:   http://www.ejc.nl/jr/norwaycat.html
Språk:  eng
PublID: r97008407
StatKat: f

39
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Norwegian media in the 1990s. Internationalization, concentration and
     commercialization.
Tidskr: Media trends 1997 in Denmark, Finland, Iceland, Norway and
     Sweden. Descriptive analyses and statistics
Red:   Carlsson, Ulla
Red:   Harrie, Eva
ISSN:  1401-0410
År:   1997
Side(r): 67-87
Utgiver: Nordicom
Emneord: media concentration, internationalization, commercialization, media s
     ystem
Språk:  eng
PublID: r97008384
StatKat: f
LokalK: A

40
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Medforf: Jensen, Roy Tore
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Rød-Larsen saken i mediene.
Serie:  IJ-rapport
År:   1997
Hefte:  4
Side(r): 56 s.
Utgiver: Institutt for journalistikk
Emneord: presse, presse-dekning, politikk, politiske ledere
SamNor: Ei kvantitativ kartlegging av avisdekninga av forholda rundt planlegg
     ingsminister Terje Rød-Larsens vei mot avgang som statsråd. Saka er f
     ulgt i seks aviser, fra den først dukka opp i riksmediene 1. november
     1996, til 27. november 1996.
Språk:  nor
PublID: r97008833
StatKat: f
LokalK: N

41
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Statoil-ansattes første erfaringer med opplæringsprogrammet IT-skritte
     t.
Serie:  Opplæringsprogrammet IT-skrittet. Rapport
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 24 s.
Utgiver: Statoil
Emneord: opplæring, personal-politikk, omstilling, informasjons-teknologi
Språk:  nor
PublID: r97008403
StatKat: f
LokalK: N

42
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medievitenskap
Forf:  Østbye, Helge
     UiB, Institutt for medievitenskap
Tittel: Svake bremser mot eierkonsentrasjon.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-03-12
Side(r): 1 s.
Emneord: eier-konsentrasjon, eierskap, medier
Språk:  nor
PublID: r97008382
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->