Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Abdulai, Albert Banan
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Public-health or financial concerns? : the political economy of the Wa
     stes Management Department of the Accra Metropolitan Assembly
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): IX, 136 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026292
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Askvik, Steinar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Institusjonalisering av rådgivning i organisasjon og ledelse
Tidskr: Fra styring til ledelse
Red:   Byrkjeflot, Haldor
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen:
Språk:  nor
PublID: r98008576
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Baffour, Awuah
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: "Managing multiple accountability" : the case of the Adventist Develop
     ment and Relief Agency and Poverty Alleviation in Northern Ghana
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): X, 155 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026293
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Berg, Bjørn Trygve
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Utforming av miljøvernpolitikk overfor jordbruket : en undersøkelse av
     utformingen av miljøvernpolitikken i jordbruksforhandlingene i period
     en 1989-1995
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): IV, 170 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026294
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Berntsen, Berit Beate
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Blott til lyst? : en analyse av chilenske diskurser om seksualitet set
     t i lys av moderniseringsproblematikk
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 193 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026295
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Jacobsen, Knut D.
Medforf: Thorsvik, Jan
Tittel: Forvaltningen og den enkelte
Tidskr: Forvaltningskunnskap (2. reviderte utgave)
Red:   Christensen, Tom
Red:   Egeberg, Morten
År:   1997
Utgiver: Tano - Aschehoug, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008578
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Fra kulturinstitusjon til kunnskapsbedrift - om ledelse ved universite
     tene
Tidskr: Fra styring til ledelse
Red:   Byrkjeflot, Haldor
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen:
Språk:  nor
PublID: r98008577
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Policy Regimes and Policy Design - a Dynamic Network Approach. The Cas
     es Of Higher Education in England, Sweden, and Norway
Serie:  Notat
År:   1997
Hefte:  18
Utgiver: LOS-senter, Bergen
Språk:  eng
PublID: r98008592
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bleiklie, Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Service Regimes in Public Welfare Administration. Case Studies of Stre
     et-Level Bureaucrats and Professionals as Decision Makers
År:   1997
Utgiver: Tano - Aschehoug, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008568
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Borsholm, Eli
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Organisering av anvendt samfunnsforskning i spenningsfeltet mellom vit
     enskap og politikk
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 157 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026296
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Bulota, Rytis
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Sajudis : the objectives of the social movement
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 90 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026297
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Dalland, Anne Gro
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Endring med viten og vilje ....? : en studie av en reorganiseringspros
     ess ved Det Historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 109 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026298
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Drage, Gry Jørgensen
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Eigersund kommune, et kart på det kommunale omstillingsmodne tre : en
     studie av kommunens prosess mot en endring i den politiske og administ
     rativ struktur
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 113, [31] bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026300
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Eikenes, Morten
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Endringsprosesser i næringsmiddeltilsynet; fra kommunal til statlig st
     yring : en studie av fire kommunale næringsmiddeltilsyn
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 115 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026301
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ekker, Trude Kvammen
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Fugleseth, Anita
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Samarbeid til barnets beste? : en studie av samarbeidet mellom barneve
     rnet og andre forvaltningsorganer
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 121 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026302
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ellingsen, Arvid
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Aksjon "Stopp dødsskyene fra Sovjet" - en umulig lederoppgave? : en st
     udie av lederskapets betydning for endringen av aksjon "Stopp dødsskye
     ne fra Sovjet"s karakter : fra aksjonsrettet folkebevegelse til perman
     ent medlemsorganisasjon
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 123 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026303
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Offentlig kontroll av næringsmidler : institusjonalisering, apparat
     og tjenestemenn.
År:   1997
Side(r): 511, 17, 7, IV s
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
Emneord: næringsmiddelkontroll
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701005/
Språk:  nor
PublID: r00016559
StatKat: a

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  F0, Offerdal
Medforf: Audun,
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Artiklane om "kommune", "nærdemokrati" og "lokalsamfunn"
Tidskr: Statsvitenskapelig Leksikon
Red:   Østerud, Øyvind
Red:   Goldmann, Kjell
Red:   Pedersen, Mogens N
År:   1997
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008583
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Farsund, Marit Cecilie
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Fra skolesjef til "sjef"? : den sosiale formingen av skolesjefposisjon
     en i det norske skolepolitiske landskap
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 204 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026328
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fløtre, Asgeir
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Tenestemannsorganisasjonar i ein forvaltningspolitisk beslutningsprose
     ss : ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad unde
     r forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i N
     orge
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 165 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nno
PublID: r98026329
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Canada - en umulig nasjon?
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-06-02
Språk:  nor
PublID: r98008589
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: EU og "Europas Forente Stater"
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-08-22
Språk:  nor
PublID: r98008587
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: EU og statens to ansikter
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-07-10
Språk:  nor
PublID: r98008588
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Maktbalanse-prinsippet
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98008593
StatKat: f

25
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Modern Constitution Making
Tidskr: Proceedings of the Annual General Meeting of the Canadian P
     olitical Science Association
År:   1997-06
UtgSted: St. John's Newfoundland
Konfer: The Annual General Meeting of the Canadian Political Science As
     sociation
Språk:  eng
PublID: r98008608
StatKat: f

26
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fossum, John Erik
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Oil, the State, and Federalism: The Rise and Demise of Petro-Canada as
     a Statist Impulse
År:   1997
Side(r): 360 s
Utgiver: University of Toronto Press
Språk:  eng
PublID: r98008569
StatKat: f

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Froestad, Jan
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Politisk-økonomisk modernisering og utviklingen av en organisert handi
     kapomsorg i Skandinavia i forrige århundre
Tidskr: Diskurs, diagnose og konstruksjon - om Focaultinspireret fo
     rskning i Norden med relation til handicaphistorisk forskni
     ng. Handikaphistoriske tekste 3
Red:   Kirkebæk, Birgit
Red:   Markussen, Ingrid
År:   1997
Utgiver: Center for handikaphistorisk forskning. Danmarks Lærerhøjskole
Språk:  nor
PublID: r98008594
StatKat: f
LokalK: A C01

28
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Fylling, Frank
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Brattvåg Skipsverft fra spanteloft til utrustning : en studie av småbe
     driftenes rolle i reindustrialisering av en kriserammet bransje
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 295 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026330
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Grenasberg, Mona
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Miljø: høyrd eller overkøyrd? : 2 case-studiar i Hordaland: Riksveg 1,
     Moberg-Svegatjørn [og] Trekantsambandet
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 183 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nno
PublID: r98026331
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Halvorsen, Tor
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Americanism and its appropriation
Tidskr: Technology and democracy: obstacles to democratization - p
     roductivism and technocracy. Proceedings from Workshop 3. T
     MV Skriftserie Nr. 28, 1997
Red:   Myklebust, Sissel
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r98008595
StatKat: f

31
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Halvorsen, Tor
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Good governance in Tanzania
Tidskr: Embassy Bulletin
År:   1997
Side(r): s. 2-3
Språk:  eng
PublID: r98008586
StatKat: f

32
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Halvorsen, Tor
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Ingeniørutdanning, stat og profesjonspolitikk
Tidskr: Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale mo
     derniseringsprosesser. KULT Skriftserie
Red:   Sakslind, Rune
År:   1997
Utgiver: Oslo NFR
Språk:  nor
PublID: r98008596
StatKat: f
LokalK: N C01

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Halvorsen, Tor
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Byrkjeflot, Haldor
Tittel: Ledelse og kunnskap - angloamerikanske og tyske kontraster
Tidskr: Fra styring til ledelse
Red:   Byrkjeflot, Haldor
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r98008579
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Hamre, Anne Karin
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Marknadsetat eller omsorgsetat? : ein historisk-komparativ studie av f
     orvaltning og politikk for svake grupper på arbeidsmarknaden i Noreg o
     g Danmark
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 159 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nno
PublID: r98026332
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Haque, Mohammad Anwarul
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Institution building of Grameen Bank in Banglash
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 98 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026333
StatKat: f
LokalK: N

36
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Havelin, Trond
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Jaja KAJA! : en iverksettingsstudie av KAJA-tiltaket i Askøy og Bergen
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 147 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026334
StatKat: f
LokalK: N

37
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Helgesen, Marit
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Attføring - en tjeneste i velferdsstaten.
År:   1997
Side(r): VI, 330, IV s.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701006/
Språk:  nor
PublID: r00016568
StatKat: a

38
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Henriksen, Roy
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Nedleggelsen av trikken i Bergen : en analyse av den politiske prosess
     en
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 140 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026335
StatKat: f
LokalK: N

39
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Holmefjord, Endre
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte : en studie av intere
     sseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighets organ og
     endringen i denne på 1980-tallet
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 131 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026337
StatKat: f
LokalK: N

40
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Holst, Andreas
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Rettighetslov og lokalstyre : en studie av politikernes innflytelse på
     opplæringssektoren før og etter Reform 94
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VII, 183 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026338
StatKat: f
LokalK: N

41
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Hustad, Wiggo
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Inne i, og ute av organisasjonslæringsprosessen - tilfellet Norne.
Serie:  Rapportserien, inst. for adm. og org. vitenskap
ISBN:  82-428-0133-9
År:   1997
Side(r): 400 s.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
Emneord: bedriftsopplæring, ledelse, organisasjonsutvikling,
     organisasjonskultur, organisasjonsteori
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701001/
Språk:  nno
PublID: r97002644
StatKat: a
LokalK: N

42
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Høst, Håkon
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Konstruksjon av omsorgsarbeideren
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 161 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026339
StatKat: f
LokalK: N

43
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Høst, Håkon
Medforf: Michelsen, Svein
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Gitlesen, Jens Petter
Tittel: Modernisering av Fagopplæringens styringsinstitusjoner
Serie:  AHS Serie B
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r98008603
StatKat: f
LokalK: N

44
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, LOS-senteret
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Høstaker, Roar
     UiB, LOS-senteret
Tittel: University life : a study of the relations between political
     processes and institutional conditions in two university faculties.
År:   1997
Side(r): VI, 256 s.
Utgiver: LOS senteret
UtgSted: Bergen
Emneord: universiteter, universitetspolitikk, institusjoner
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701007/
Språk:  eng
PublID: r00016581
StatKat: f

45
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ibrahim, Ibrahim Mzee
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: The structural adjustment of public administration : the telecommunica
     tions sector in Tanzania
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 79 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026340
StatKat: f
LokalK: N

46
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Iden, Kaja M.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Retorikk og realiteter : transportpolitikk i miljøbyen Bergen
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 149 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026341
StatKat: f
LokalK: N

47
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ivan, Pavel
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: The effect of political regimes on german cultural features after Worl
     d War II in both ideological regions
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 94 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026342
StatKat: f
LokalK: N

48
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Jan O.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Militærorganisasjonen - utfordringer og dilemmaer : en studie av det
     norske forsvar, gjennom offiserenes opplevelse av det.
År:   1997
Side(r): 465, III s.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701002/
Språk:  nor
PublID: r00016582
StatKat: a

49
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jensen, Thor Ø.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Ohm, Helen
Tittel: 5-års evaluering av Bergensklinikkene
År:   1997
Hefte:  XX
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98008597
StatKat: f
LokalK: N

50
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jensen, Thor Ø.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Forbrukeren fra objekt til aktør. [Kronikk]
Tidskr: Kampanje
År:   1997
Hefte:  9
Språk:  nor
PublID: r98008590
StatKat: f
LokalK: N

51
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jensen, Thor Ø.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Thorsvik, Jan
Medforf: Bratbak, Berit
Tittel: Karakteristiske trekk ved regjeringens langtidsprogram. Rapport levert
     Planleggings- og samordningsdepartementet Bergen
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98008599
StatKat: f
LokalK: N

52
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Jensen, Thor Ø.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Product Safety in the Field of Services. With a general overview and c
     ase studies in OECD Countries. A report to the OECD Comittee on Consum
     er Safety. Paris
Serie:  Rapportserie
År:   1997
Hefte:  57
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB
Språk:  nor
PublID: r98008598
StatKat: f
LokalK: N

53
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Larsen, Gry
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Nordisk samarbeid i '90-årenes Europa : en studie av Nordisk Råds roll
     eutforming ved reformprosessen i perioden 1989-1996
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 213 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026343
StatKat: f
LokalK: N

54
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lein, Svend Ivar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Organisasjonsendringer, internkontroll av HMS i praksis : en case-stud
     ie av Nordenfjeldske Treforedling
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 208 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026344
StatKat: f
LokalK: N

55
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lovik, Lars Petter
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Strukturelle endringer i norske departementer; muligheter for politisk
     styring? : en studie av strukturelle endringer, og begrunnelser for d
     isse, i Kommunal- og arbeidsdepartementet og Samferdselsdepartementet
     i årene 1947-1995
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 206 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026345
StatKat: f
LokalK: N

56
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Jacobsson, Bengt
Medforf: Pedersen, Ove K.
Tittel: Endringer i statlige organisasjonsformer i Skandinavia: Forvaltningspo
     litikk, europeisering og historiske bindinger
Serie:  notat
År:   1997
Hefte:  9729
Utgiver: LOS-senteret, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008602
StatKat: f
LokalK: N

57
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Forvaltningspolitikk i Norden - samarbeidsmodelen på prøve
Tidskr: Nordisk Administrativt Tidsskrift
År:   1997
Volum:  78
Hefte:  1
Side(r): 5-15
Språk:  nor
PublID: r98008573
StatKat: f

58
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Christensen, Tom
Tittel: Forvaltningspolitikk - mot New Public Management?
Tidskr: Forvaltningskunnskap
Red:   Christensen, Tom
Red:   Egeberg, Morten
År:   1997
Side(r): s. 367-404
Utgiver: Tano - Aschehoug, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008581
StatKat: f
LokalK: N

59
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Modernisering og forvaltningsreformer
Tidskr: Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift
År:   1997
Volum:  13
Hefte:  2
Side(r): 99-120
Språk:  nor
PublID: r98008571
StatKat: f

60
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Pay Reform for Top Civil Servants in Norway: Towards market and perfor
     mance pay, or business as usual
Serie:  notat
År:   1997
Hefte:  9703
Utgiver: LOS-senteret, Bergen
Språk:  eng
PublID: r98008600
StatKat: f
LokalK: N

61
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Political Parties, Bureaucracies and corporatism
Tidskr: Challenges to Political Parties: the case of Norway
Red:   Strøm, Kaare
Red:   Svåsand, Lars
ISBN:  0-472-10680-5
År:   1997
Side(r): 167-190
Utgiver: University of Michigan Press, Ann Arbor
Emneord: political parties, bureaucracies, corporatism
Språk:  eng
PublID: r96006750
StatKat: f

62
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Reformprogram og institusjonell tilpassing i norsk statsforvaltning
Serie:  notat
År:   1997
Hefte:  9706
Utgiver: LOS-senteret, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008601
StatKat: f
LokalK: N

63
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Lægreid, Per
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Christensen, Tom
Tittel: Sentralforvaltning og offentlig politikk
Tidskr: Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift
År:   1997
Volum:  13
Hefte:  2
Side(r): 245-268
Språk:  nor
PublID: r98008572
StatKat: f

64
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Michelsen, Svein
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Høst, Håkon
Tittel: Opplæringskontorene i det nye fagopplæringssystemet
Tidskr: Idealer og paradokser. Aspekter ved gjennomføringen av Refo
     rm94
Red:   Lødding,
Red:   Tornes,
År:   1997
Utgiver: Tano
Språk:  nor
PublID: r98008582
StatKat: f
LokalK: N

65
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Mukhimer, Tariq
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Oslo agreement and the Palestinian administration
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 120, [4] bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026346
StatKat: f
LokalK: N

66
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Newaz, Ware
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: The sustainability of program performance of education programs of Dha
     ka Ahsania Mission, a NGO : a case study
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): II, 208 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026347
StatKat: f
LokalK: N

67
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Nilssen, Tor Gran
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Rettledningstjenesten i fiskerinæringen - et sektor eller regionalpoli
     tisk redskap? : endringer og grenser for endringer i forholdet mellom
     statlige myndigheter og Finnmark    fylkeskommune utformingen av f
     iskeripolitikk, med utgangspunkt i rettledningstjenestens tilknytnings
     form til stat og fylkeskomuner i tre tidsperioder
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 161 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026349
StatKat: f
LokalK: N

68
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Norbu, Tenzin
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Organisational behaviour within a cultural context : a study of organi
     sational form and superior-subordinate relationship within a specific
     cultural environment
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 120 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026350
StatKat: f
LokalK: N

69
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Kjellberg, Francesco
Tittel: Lokalpolitikk og forvaltning. Sentrale utviklingslinjer i norsk kommun
     alforskning i etterkrigstiden
Tidskr: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
År:   1997
Hefte:  3/4
Språk:  nor
PublID: r98008575
StatKat: f

70
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Ringkjøb, Hans-Erik
Tittel: Om partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Ein gjennomgang av datama
     terialet
Serie:  SEFOS Notat
År:   1997-12
Hefte:  145
Språk:  nno
PublID: r98008605
StatKat: f
LokalK: N

71
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Prinsipp og politikk - Rattsø II
Tidskr: Sosialøkonomen
År:   1997
Volum:  51
Hefte:  5
Side(r): s. 9-11
Språk:  nor
PublID: r98008574
StatKat: f

72
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Opare, Michael Edison
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: The politics of public sector pay determination and conflict in indust
     rial and employment relations : the case of the University Teachers As
     sociation of Ghana (UTAG) strike
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): X, 109 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026351
StatKat: f
LokalK: N

73
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Osland, Oddgeir
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Intensjonar og institusjonelle labyrintar. Om ekspansjonen av norsk mi
     ljøvernadministrasjon til lokalnivået
Tidskr: Miljøsosiologi
Red:   Nilsen, Ann
År:   1997
Utgiver: Pax Forlag A/S, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008584
StatKat: f
LokalK: N

74
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Parveen, Zeenat
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Central government and urban local bodies relationship in Bangladesh :
     a case study on Dhaka City Corporation
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VI, 87 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026352
StatKat: f
LokalK: N

75
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Pedersen, Monica
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Kvalitet i et brukerperspektiv ved Hordaland fylkesmannsembete
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 1 b.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026353
StatKat: f
LokalK: N

76
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ramsdal, Helge
Medforf: Erichsen, Vibeke
Medforf: Michelsen, Svein
Medforf: Aarseth, Turid
Tittel: Lokalstyre og velferdsstatens profesjoner
Serie:  Notatserie
År:   1997
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB
Språk:  nor
PublID: r98008604
StatKat: f
LokalK: N

77
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Ravneberg, Bodil
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Sosial konstruktivisme og definisjoner av handikap
Serie:  Notat
År:   1997
Hefte:  41
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB
Språk:  nor
PublID: r98008606
StatKat: f
LokalK: N

78
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Reitan, Therese Czarlinski
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Municipal checks and county balances : the referral process for
     substance abusers.
År:   1997
Side(r): IX, 333, IV s.
Utgiver: Department of Administration and Organization Theory
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701004/
Språk:  eng
PublID: r00016590
StatKat: a

79
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Folkevalde og statleg forvaltningspolitikk i Norge: styring gjennom or
     ganisering av merksemd
Tidskr: Inblickar i nordisk parlamentarism. Meddelanden från Ekonom
     isk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi. Statsvet
     enskapliga Institutionen Ser. A:470
Red:   Isaksson, Guy-Erik
År:   1997
Side(r): s. 157-192
Utgiver: Åbo Akademi, Åbo
Språk:  swe
PublID: r98008585
StatKat: f
LokalK: A

80
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Melding av Anne Marie Berg: Vellykket forvaltning. (Oslo: TANO, 1995)
Tidskr: Sosiologisk Tidsskrift
År:   1997
Hefte:  5
Side(r): s. 79-82
Språk:  nor
PublID: r98008591
StatKat: f
LokalK: N

81
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Roness, Paul G.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Organisasjonsendringar. Teoriar og strategiar for studiar av endrings
     prosessar
År:   1997
Side(r): 139
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen
Språk:  nno
PublID: r98008570
StatKat: f
LokalK: N

82
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Røeggen, Vidar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Statsborgerskapspolitikk i Latvia, et spørsmål om suverenitet : en stu
     die av statsborgerskapsforvaltningens utvikling i årene 1991-1995
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): X, 163, 19 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026354
StatKat: f
LokalK: N

83
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sangolt, Linda
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: The politics of counting : producing official statistics on the North
     Sea oil industry in Norway and Great Britain, 1966-1986.
År:   1997
Side(r): IX, 344, IV s.
Utgiver: Department of Administration and Organization Theory
UtgSted: Bergen
Emneord: oljeindustri, statistikk, oljenæring politikk, statistikkføring,
     Norge, Storbritannia
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701003/
Språk:  eng
PublID: r00016591
StatKat: f

84
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sanyang, Famara A.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Cost recovery in the health sector and its consequences on the poor in
     the Gambia : a study of how the international financial institutions
     and the World Bank influenced the Gambian Government's health policies
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): XI, 158 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026355
StatKat: f
LokalK: N

85
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Schjelderup, Harald
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Krisepakken for næringslivet i 1992 : en beslutningsstudie
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VI, 165 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026356
StatKat: f
LokalK: N

86
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Seiersnes, Bård
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Når nettene blir mange og konkurransen setter inn : en beslutningstudi
     e av et omstillingsprosjekt i Telenor Nett
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 114 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026357
StatKat: f
LokalK: N

87
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sirnes, Thorvald
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Risiko og meining : mentale brot og meiningsdimensjonar i industri og
     politikk : bidrag til den sosiale stadieteorien.
År:   1997
Side(r): 395, IV s.
Utgiver: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/701008/
Språk:  nno
PublID: r00016592
StatKat: a

88
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Slotterøy, Ørjan
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Forvaltningens europakompetanse : en sammenlignende studie av opplærin
     g i europakompetanse i den norske og svenske sentralforvaltningen i pe
     rioden 1991-96
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 186 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026360
StatKat: f
LokalK: N

89
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Slåtten, Anita Vaagan
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Subpolitikk og globalisering : den internasjonale debatten om eiendoms
     rettigheter til planter og plantegenetiske ressurser
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 138 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026426
StatKat: f
LokalK: N

90
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Sogn, Øystein
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Jordbruk og miljøvern : statens bruk av miljøvernpolitiske virkemidler
     overfor jordbruket og bøndene
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 156 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026427
StatKat: f
LokalK: N

91
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Strand, Anne Gerd
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Arbeidsmarknadsetaten og EØS-avtalen : ei reaktiv tilpassing
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 161 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nno
PublID: r98026428
StatKat: f
LokalK: N

92
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Strand, Torodd
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: "Sentrum-periferi" og reginalistane
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98008607
StatKat: f

93
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Styve, Vegar
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Kvalitetssikring og læring i bedriftsorganisasjonar : ein studie av ko
     rleis kvalitetssikringssystem etter ISO 9000 standard påverkar bedrift
     sorganisasjonar sine evner til læring og fleksibel utvikling
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): VI,198 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nno
PublID: r98026429
StatKat: f
LokalK: N

94
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Tambwe, Thabit S.B.
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Reforms : proffessionalisation of engineers in Tanzania Telecommunicat
     ions Company Limited
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): V, 162 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  eng
PublID: r98026430
StatKat: f
LokalK: N

95
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Tuntland, Eli-Anne
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Velferdsstat og yrkesorganisering : kvalifikasjonspolitikk mellom klas
     se og profesjon
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 146 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026432
StatKat: f
LokalK: N

96
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Utne, Paul
Tittel: Veien fra scratch til institusjon : en prosess-studie av maritim
     sikkerhetsutdanning over 30 år
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 199 s.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026433
StatKat: f
LokalK: N

97
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forf:  Wiborg, Stig
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Markedet som problemløser : effektivisering av den norske kraftsektor,
     1980-1997
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 119 bl.
Tilgang: UBBSV
Emneord: administrasjon og organisasjonsvitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026435
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->