Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Pedodonti

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Aker, Geir
     UiB, Pedodonti
Tittel: Seksuelle overgrep mot barn - tannlegens rolle i diagnostikk og behand
     ling. [Spesialistoppgave i den kliniske videreutdanningen i pedodonti
     ]
ISBN:  82-7249-185-0
År:   1997
Side(r): 51 bl.
Utgiver: Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98003470
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Espelid, Ivar
     UiB, Pedodonti
Medforf: Tveit, Anne Bjørg
     UiB, Institutt for kariologi og endodonti
Medforf: Mejare, Ingegerd
Medforf: Nyvad, Bente
Tittel: Karies - ny viten eller gamle sannheter?
Tidskr: Den Norske Tannlegeforenings Tidende
År:   1997
Volum:  107
Hefte:  2
Side(r): 66-74
Språk:  nor
PublID: r98001284
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Espelid, Ivar
     UiB, Pedodonti
Medforf: Tveit, Anne Bjørg
     UiB, Institutt for kariologi og endodonti
Medforf: Mejare, Ingegerd
Medforf: Nyvad, Bente
Tittel: Karies - ny viten eller gamle sannheter?
Tidskr: Tandlækartidningen
År:   1997
Volum:  89
Hefte:  3
Side(r): 19-28
Språk:  swe
PublID: r98001289
StatKat: f
LokalK: A

4
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Espelid, Ivar
     UiB, Pedodonti
Medforf: Tveit, Anne Bjørg
     UiB, Institutt for kariologi og endodonti
Medforf: Mejare, Ingegerd
Medforf: Nyvad, Bente
Tittel: Karies - ny viten eller gamle sannheter?
Tidskr: Tandlægebladet
År:   1997
Volum:  101
Hefte:  2
Side(r): 60-69
Språk:  nor
PublID: r98001290
StatKat: f
LokalK: A

5
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Espelid, Ivar
     UiB, Pedodonti
Medforf: Tveit, Anne Bjørg
     UiB, Institutt for kariologi og endodonti
Medforf: Mejare, Ingegerd
Medforf: Nyvad, Bente
Tittel: Karies - uutta tietoa vai vanhoja viisauksia?
Tidskr: Finnish Dental Journal
År:   1997-02-01
Volum:  3
Side(r): 80-87
Språk:  fin
PublID: r98001286
StatKat: f
LokalK: A

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Raadal, Magne
     UiB, Pedodonti
Medforf: Espelid, Ivar
     UiB, Pedodonti
Tittel: Det er behov for en aktiv pedodontiforening i Norge
Tidskr: Den norske tannlegeforenings tidende
År:   1997
Volum:  107
Hefte:  16
Side(r): 808-809
SamNor: Forebyggende tannhelsearbeid blant barn og ungdom blir neglisjert i D
     en offentlige tannhelsetjenesten mener svært mange av etatens tannleg
     er. Norsk seksjon av Nordisk Forening for Pedodonti (NFP) har i somme
     r gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer og distriktstannl
     egene i Trøndelagsfylkene. Svarene, som klart ga uttrykk for at mange
     tannleger føler at både barnetannpleien generelt og profylakse i sær
     deleshet seiler seiler i motvind, ble presentert for en gruppe på ca.
     120 interesserte og engasjerte tilhørere på landsmøtet i Trondheim.
Språk:  nor
PublID: r98003473
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Rasmussen, P.
Medforf: Kotsaki, A.
Tittel: Inherited primary failure of eruption in the primary dentition: Report
     of five cases.
Tidskr: Journal of dentistry for children
ISSN:  0022-0353
År:   1997
Volum:  64
Hefte:  1
Side(r): s. 43-47
Språk:  eng
PublID: r97007468
StatKat: f

8
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Rasmussen, P.
Medforf: Kotsaki, A.
Tittel: Inherited retarded eruption in the permanent dentition.
Tidskr: The Journal of Clinical Pediatric Dentistry
År:   1997
Volum:  21
Side(r): s. 205-211
SamNor: The term retarded eruption, may be used in cases where eruption is in
     hibited, causing an interruption in the coordination of tooth formati
     on and tooth eruption. The phenomenon maybe local or general, and sev
     eral etiological factors for retarded eruption have been listed, comp
     rising a lack of space, ankylosis, cysts, supernumerary teeth, hormon
     e and vitamin deficiencies and several developmental disturbances and
     syndromes. The present paper describes several cases of retarded eru
     ption where no factors other than inheritance have been evident. So f
     ar 14 cases have been evaluated,9 boys and 5 girls. In addition sever
     al cases have been registered among parents and grandparents of the p
     robands.Typical features are: retarded eruption, defined as more than
     3 SD beyond mean eruption figures, comprises all teeth in the perman
     ent dentition, and in 5 cases also second primary molars. The cronolo
     gy of tooth formation are within normal limits. Consequently the teet
     h finish development still laying deeply buried in the jaws, often in
     aberrant positions and with curves or hooks on the roots. When the t
     eeth finally get the "signal" for eruption, 5-15 years beyond normal
     eruption time, they move rather quickly into right positions,despite
     the long eruption paths and the hooked roots. Permanent teeth without
     , as well as with predecessors, are affected. Extraction of predecess
     ors does not seem to provoke eruption. The main features in managemen
     t are to t ake care of the primary teeth, to improve esthetics, and o
     ffer surgery and orthodontics when needed. Analyses of pedigrees indi
     cates that the genetic transmittance may be autosomal dominant as bot
     h sexes are afffected, about half of the siblings show the trait, and
     the trait shows continuity through generations.
Språk:  eng
PublID: r97007469
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Rasmussen, Per
Tittel: Straksallergisk reaksjon mot gummihansker hos en barnepasient. Et apro
     pos til Ryghs og Morkens artikkel i NTFs Tidende (1).
Tidskr: Den Norske tannlegeforenings tidende
ISSN:  0029-2303
År:   1997
Volum:  107
Side(r): s. 16-17
SamNor: Rapporten beskriver et fire år gammelt barn som reagerte med en aller
     gisk straksreaksjon i ansiktet etter å ha vært i kontakt med tannlege
     ns latexhansker. Slike reaksjoner er endaganske sjeldne. De rammer sæ
     rlig atopikere og eller barn som gjennom sykdom har måtte gjennomgå m
     ange operasjoner eller undersøkelser og på den måten har vært i konta
     kt med latexhansker eller utstyr med latexkomponenter. Særlig synes b
     arn med spina bifida eller med urologiske utviklingsdefekter å være u
     tsatt. Andre sensibiliserende muligheter hos barn kan være f.e ks. gu
     mmubalonger, smokker, leketøy og sko.
Språk:  nor
PublID: r97007471
StatKat: f

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Pedodonti
Forf:  Rasmussen, Per
Tittel: Studentlivet består også av eksamen: Fra en sensors "liv som hund".
Tidskr: Den Norske tannlegeforenings tidende
ISSN:  0029-2303
År:   1997
Volum:  107
Side(r): 241-43
Språk:  nor
PublID: r97007484
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->