Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Kariologi

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Arneberg, Pål
     Universitetet i Oslo
Medforf: Giertsen, Elin
     UiB, Kariologi
Medforf: Emberland, H.
     Universitetet i Oslo
Medforf: Øgaard, B.
     Universitetet i Oslo
Tittel: Intra-Oral Variations in Total Plaque Fluoride Related to Plaque pH
Tidskr: Caries Research
År:   1997
Volum:  31
Side(r): 451-456
Utgiver: S. Karger AB, Basel
Emneord: Dental plaque; fluoride analysis; plaque pH
SamEng: The aim of the present investigation was to study intra-oral variatio
     ns in total plaque fluoride, and to examine whether such variations w
     ere relat plaque pH. Five orthodontic patients abstained from oral hy
     giene and daily fluoride rinsing for 2 days. Resting and fermenting p
     laque pH was measured with a touch micro-electrode at 14-21 localized
     sites on bonded vestibular tooth surfaces in each subject. Plaque sa
     mples from the same sites were analysed with a fluoride micro-electro
     de. A wide range of plaque pH values and fluoride concentrations were
     observed. In all subjects plaque pH and total fluoride levels were l
     ower at upper than at lower front teeth. A direct log-linear relation
     ship existed between total fluoride and fermenting plaque pH. In 4 of
     the 5 subjects this relationship was statistically significant (p<0.
     05) and quite strong (adjusted R2 0.2-0.5, Beta 0.5-0.7). THe study s
     hows significant intra-oral variations in total plaque fluoride relat
     ed to plaque pH.
Språk:  eng
PublID: r98003596
StatKat: f

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Birkeland, Jan Magne
     UiB, Kariologi
Medforf: Haugejorden, Ola
     UiB, Samfunnsodontologi
Medforf: van der Fehr, F.R.
     Universitetet i Oslo
Tittel: Caries Decline in Norwegian 18 Year Olds due to Treatment before Age 1
     2.
Tidskr: Caries Res
År:   1997
Volum:  31
Side(r): 281-328
SamEng: The purpose of this study was to evaluate reasons for the caries decl
     ine in the 18 year olds between 1985 and 1995. The caries status at a
     ges 5, 12 18 was reported annually be the 19 counties. In addition, t
     he following information was available: persons per dentist, proporti
     on of children receiving treatment, use of fluoride tablets in 1977,
     1979 and 1981, use of fissure sealeants in 1986, and proportion with
     higher education. The DMFT score of 18 year olds declined by 36% from
     1985 to 1995; 10.2±0.75 (8.6-11.7)and 6.5±0.72 (5.0-7.7), n=19. Th
     e decline for 12 year olds was 42%; 3.4±0.36 (2.8-4.0); 1.9±0.31 (1
     .4-2.6). The mean DT score was stable at 0.8 and 1.5 at ages 12 and 1
     8, respectively. Cross-sectional increments from 12 to 18 were reduce
     d by 34% from 1985 to 1995; 6.8±0.54 vs. 4.5±0.5. Cohort analyses f
     or children borne in 1973, 1975 and 1977 revealed no significant diff
     erence in DMFT increments from age 12 to 18: 3.8±0.46 (3.1-4.6); 4.0
     ±0.61 (2.8-4.9); 3.9±0.46 (3.1-4.8). Changes in DMFT at age 18 were
     largely determined by the continuing decline of filled teeth at age
     12. Partial correlation analyses showed generally no effect of the in
     depedent variables. Conclusion: The decline in FMFT of 12 and
     18 year olds between 1985 and 1995 seems to be primarily attributable
     to a reduction in FT before age 12. Abstract.
Språk:  eng
PublID: r98007292
StatKat: f

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Birkeland, Jan Magne
     UiB, Kariologi
Medforf: Løkken, Per
     Universitetet i Oslo
Medforf: Lunde, Per Knut M.
     Universitetet i Oslo
Tittel: Fluortabletter som basisprofylakse for barn?
Tidskr: Norges Apotekerforenings Tidsskrift
År:   1997
Volum:  6
Hefte:  7
Side(r): 26-29
Språk:  nor
PublID: r98003641
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Giertsen, Elin
     UiB, Kariologi
Tittel: Möglichkeiten der Plaqueprevention
Tidskr: Dental Forum
Red:   Weinert, Wolfgang
År:   1997
Volum:  7
Hefte:  1
Side(r): 28-33
Utgiver: blend-a-med Forschung
UtgSted: Schwalbach am Taunus, Germany
Språk:  ger
PublID: r98003635
StatKat: f

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Lund, Arne
     UiB, Kariologi
Medforf: Tveit, Anne Bjørg
     UiB, Kariologi
Tittel: Fjerning av overheng på approksimale amalgamfyllinger - en sammenligni
     ng av tre metoder
Tidskr: Den Norske Tannlegeforenings Tidende
År:   1997
Volum:  107
Hefte:  17
Side(r): 852-855
SamNor: Tre forskjellige metoder for fjerning av overheng ble sammenlignet, m
     ed særlig vekt på effekten av instrumentene, brukervennlighet, skader
     på tidsb 1. flammeformet diamant kombinert med flammeformet finerbor
     ; 2. amalgamkniv kombinert med turbinscaler; 3. Profin vinkelstykke m
     ed to arbeidsspisser. Standardiserte overheng på ekstraherte tenner b
     le fjernet av fem erfarne tannleger. Resultatene viste at bruk av Pro
     fin-systemet og vinkelstykke med diamant og finerbor resulterte i til
     dels store skader på tannen gingivalt for fyllingen. Effekten med he
     nsyn på fjerning av overhengene var dessuten begrenset. Bruk av amalg
     amkriv kombinert med turbinscaler ga de beste resultatene både når de
     t gjaldt antall og alvorlighetsgrad av skader på tennene og fjerning
     av overhengene. Gjennomsnittlig tok behandlingen kortest tid med diam
     ant og finerbor og lengst tid med Profin, men variasjonene var store.
     Flest operatører fant at Profin var den enkleste metoden å bruke, me
     ns diamant og finerbor ble funnet vanskeligst å bruke.
Språk:  nor
PublID: r98003642
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Løkken, Per
     Universitetet i Oslo
Medforf: Birkeland, Jan Magne
     UiB, Kariologi
Medforf: Lunde, Per Knut M.
     Universitetet i Oslo
Tittel: Fluor mot karies
Tidskr: Den norske lægeforening
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  5
Side(r): 642-643
Språk:  nor
PublID: r98003643
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Løkken, Per
Medforf: Birkeland, Jan Magne
     UiB, Kariologi
Medforf: Lunde, Per Knut M.
Tittel: Fluor mot karies. Vi var den beste i klassen.
Tidskr: Den Norske Tannlegeforenings Tidende
År:   1997
Volum:  107
Hefte:  7
Side(r): 326-327
Språk:  nor
PublID: r98003609
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Nordbø, Håkon
     Universitetet i Oslo
Medforf: Strand, Gunhild V.
     UiB, Kariologi
Tittel: Vevsbesparende kavitetstyper - teori og praksis
Tidskr: De Norske Tannlegeforenings Tidende
År:   1997
Volum:  107
Hefte:  3
Side(r): 132-136
SamNor: De senere års endringer i kariesbildet, og kravet om alternativer til
     amalgam, har medført en sterk økning i bruken av kompositter, glassi
     onomersementer og kombinasjonsmaterialer i den operative behandling a
     v kl II-lesjoner. Disse materialtyper har helt andre egenskaper enn a
     malgam og stiller derfor også andre krav til bl.a. kavitetsutforminge
     n. Ønsket om, og ikke minst mulighetene for, å spare mest mulig av de
     n friske tannsubstans er også større enn tidligere.
Språk:  nor
PublID: r98003593
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Strand, Gunhild V.
     UiB, Kariologi
Tittel: På tide med handling??
Tidskr: BTF-nytt
År:   1997
Side(r): 7-14
Språk:  nor
PublID: r98003594
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Kariologi
Forf:  Strand, Gunhild V.
     UiB, Kariologi
Tittel: Tunnelfyllinger mest hensiktsmessig ved lav kariesaktivitet og små les
     joner
Tidskr: Den Norske Tannlegeforenings Tidende
År:   1997
Volum:  107
Hefte:  7
Side(r): 338-339
Språk:  nor
PublID: r98003595
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->