Det medisinske fakultet

Øyeavdelingen

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Aasved, H.
Tittel: Mangedobling av kataraktoperasjoner
Tidskr: Legekunsten
ISSN:  0804-1717
År:   1997
Hefte:  juni
Side(r): 13-14
Språk:  nor
PublID: r98006779
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Haga, Hans-Jacob
     UiB, Medisinsk avdeling B
Medforf: Rygh, T.
Medforf: Jacobsen, Hilde
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Medforf: Johannessen, Anne Christine
     UiB, oral patologi og rettsodontologi
Medforf: Mjanger, Øystein
     UiB, Øyeavdelingen
Medforf: Jonsson, Roland
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Tittel: Sjögrens syndrom. Nye synspunkter på diagnostikk.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  15
Side(r): 2197-2200
Språk:  nor
PublID: r98006768
StatKat: f
LokalK: KAT 8

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Haugen, Olav Henrik
     UiB, Øyeavdelingen
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Incidence of retinopathy of prematurity (ROP) in the western part of N
     orway. A population-based retrospective study.
Tidskr: Acta Ophthalmologica Scandinavica
ISSN:  1395-3907
År:   1997
Volum:  75
Side(r): 305-307
Språk:  eng
PublID: r98006545
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Haugen, Olav Henrik
Tittel: Infantil eskopi
Tidskr: Optikeren
ISSN:  0333-1598
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 25-28
Språk:  nor
PublID: r98006557
StatKat: f
LokalK: N KAT 5

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Haugen, Olav Henrik
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Parese av m. obliquus superior
År:   1997-11-06
Konfer: Norske Ortopisters Forening
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98006794
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Haugen, Olav Henrik
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Strabismus operations - cosmetic surgery?
År:   1997-10-03
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r98006780
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Høvding, Gunnar
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Corneal graft survival in mentally retarded patients
År:   1997-06-05
Konfer: XIth Congress of the European Society of Ophthalmology
Sted:  Budapest
Språk:  eng
PublID: r98006796
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Høvding, Gunnar
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Diabetisk og hypertensitiv retinopati
År:   1997
Side(r): 28 s.
Utgiver: Faglig Forum / Løvens Kemiske Fabrik
Språk:  nor
PublID: r98006744
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Høvding, Gunnar
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Kontaktlinser og komplikasjoner
År:   1997-05-02
Konfer: Norsk Oftamalogisk Forening
Sted:  Drammen
Språk:  nor
PublID: r98006792
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Høvding, Gunnar
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Korneatransplantasjon hos pasienter med "hengemagekonus"
År:   1997-05-23
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006781
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Høvding, Gunnar
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: To-trinns hornhinnetransplantasjoner
År:   1997-05-02
Konfer: Norsk Oftamalogisk Forening
Sted:  Drammen
Språk:  nor
PublID: r98006793
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Jenssen, Frank T.
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Drusepapiller
År:   1997-05-23
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006782
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Bilateral longenitt glaukom hos et barn med kronisk lymfeødem
År:   1997-10-03
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006784
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Medforf: Bertelsen, Torsteim
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Corrosion casts of the suprachoroidal space and uveoscleral drainage r
     outes in the pig eye
Tidskr: Acta Ophthalmologica Scandinavica
ISSN:  1395-3907
År:   1997
Volum:  75
Hefte:  1
Side(r): 28-31
Språk:  eng
PublID: r98006747
StatKat: f
LokalK: KAT 1

15
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Medforf: Bertelsen, Torsteim
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Corrosion casts of the suprachoroidal space and uveoscleral drainage r
     outes in the human eye
Tidskr: Acta Ophthalmologica Scandinavica
ISSN:  1395-3907
År:   1997
Volum:  75
Hefte:  1
Side(r): 32-35
Språk:  eng
PublID: r98006749
StatKat: f
LokalK: KAT 1

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Cryotherapy in the treatment of cyclodialysis cleft induced hypotony r
     outes in the human eye
Tidskr: Acta Ophthalmologica Scandinavica
ISSN:  1395-3907
År:   1997
Volum:  75
Hefte:  1
Side(r): 96-98
Språk:  eng
PublID: r98006750
StatKat: f
LokalK: KAT 1

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Diabetisk retinopati
År:   1997-10-17
Konfer: Grunnkurs i endokrinologi (kurs UiB nr B.1296)
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006795
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Evaluering av problembasert læring i øyesykdommer
Tidskr: UPED-skrift
ISSN:  0805-2557
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 57-68
Språk:  eng
PublID: r98006763
StatKat: f
LokalK: KAT 5

19
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Lysmikroskopi av uveoskelerale avløpsveier etter gelatininjeksjoner i
     suprachoroidalrommet
År:   1997-05-23
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006783
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Nanoftalmus - en sjelden årsak til amotio retinae
År:   1997-01
Konfer: Nordic Vitreoretinal Society
Sted:  Århus
Språk:  nor
PublID: r98006797
StatKat: f
LokalK: A

21
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Krohn, Jørgen
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Uveoskleral drainage route - Reply
Tidskr: Acta Ophthalmologica Scandinavica
ISSN:  1395-3907
År:   1997
Volum:  75
Hefte:  4
Side(r): 477-478
Språk:  eng
PublID: r98006761
StatKat: f
LokalK: KAT 7

22
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Mjanger, Øystein
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Kirurgiske teknikker ved okuloplastiske inngrep
År:   1997-10-03
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006785
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Nygaard, Harald A.
Medforf: Høvding, Gunnar
Tittel: Bivirkninger ved lokal bruk av betablokkere ved glaukom. En
     litteraturgjennomgang og en oversikt over spontanrapporteringer til
     Bivirkningsnemnda 1986-95.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 2019-2021
Språk:  eng
PublID: r98006553
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Rødahl, Eyvind
     UiB, Øyeavdelingen
Medforf: Haarr, Lars
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Tittel: Analysis of the 2-kilobase latency-associated transcript expressed in
     PC12 cells productively infected with herpes simplex virus type 1: evi
     dence f a stable, nonlinear structure
Tidskr: Journal of Virology
ISSN:  0022-538X
År:   1997
Volum:  71
Side(r): s. 1703-1707
Språk:  eng
PublID: r98006548
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Rødahl, Eyvind
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Pax 6 genet ved utviklingsanomalier i fremre avsnitt av øyet
År:   1997-05-23
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006786
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Sathananthan, Balasubramaniam
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Medforf: Rødahl, Eyvind
     UiB, Øyeavdelingen
Medforf: Flatmark, Torgeir
     UiB, Institutt for biokjemi og molekylærbiologi
Medforf: Langeland, Nina
     UiB
Medforf: Haarr, Lars
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Tittel: Purification of herpes simplex virus type 1 by density gradient centri
     fugations and estimation of the sedimentation coefficent of the virion
Tidskr: APMIS
ISSN:  0903-4641
År:   1997
Volum:  105
Side(r): 238-246
Språk:  eng
PublID: r98006541
StatKat: f
LokalK: KAT 1

27
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Seland, Johan Harald
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: The use of tissue plasminogen activator (TPA) in ophthalmology
År:   1997-10-03
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r98006787
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Seland, Johan Harald
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: The use of tissue plasminogen activator (TPA) in ophthalmology
År:   1997-11-07
Konfer: Norsk Oftamalogisk Forening
Sted:  Oslo
Språk:  eng
PublID: r98006788
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Volkmann, Rickhard von
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Excimerlaserbehandling ved Haukeland sykehus
År:   1997-05-23
Konfer: Oftamalogisk Selskap på Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98006789
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Volkmann, Rickhard von
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Excimerlaserbehandling ved Haukeland sykehus
År:   1997-10-28
Konfer: Øyeavdelingen, SSSF
Sted:  Førde
Språk:  nor
PublID: r98006790
StatKat: f
LokalK: N

31
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Volkmann, Rickhard von
     UiB, Øyeavdelingen
Medforf: Høvding, Gunnar
     UiB, Øyeavdelingen
Tittel: Excimerlaserbehandling ved Haukeland sykehus
År:   1997-11-07
Konfer: Norsk Oftamalogisk Forening
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98006791
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->