Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Alnes, Rigmor Einang
Tittel: Medbestemmelse i rehabiliteringsprosessen : En kvalitativ studie på se
     ks intervju med pasienter med diagnosen revmatoid artritt, og et fokus
     ert gruppeintervju av sjukepleiere.
Serie:  cand.san.-oppgave
År:   1997
Side(r): 118 s. + 3 vedle
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025986
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

2
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Berland, Astrid
Tittel: Å være kvinnelig livsledersager til en aldrende kronisk syk
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 103, [11] s.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025987
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Aldring - biologiske prosesser.
År:   1997-05-06
UtgSted: Bergen
Konfer: Psykiske lidingar hjå eldre. Hordaland fylke, Kontoret for komp
     etanseutvikling.
Språk:  nor
PublID: r98003556
StatKat: f
LokalK: Ns

4
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Existential values in older years: The impact on the experience of lon
     eliness.
Tidskr: Abstract and Symposia. Sharing the Health Challenge. (Paper
     183)
År:   1997-06-15
Side(r): s 273
Konfer: ICN, 21st Quadrennial Congress, Sharing the Health Challenge.
Sted:  Vancouver, Canada
Språk:  eng
PublID: r98003553
StatKat: f
LokalK: s

5
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Gamle menneskers livssituasjon i dagens Norge.
År:   1997-04-21
Org:   NRK2. Debattprogram med programleder Fredrik Skavlan.
Språk:  nor
PublID: r98003569
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Gammel i Bergen.
År:   1997-11-19
UtgSted: Bergen
Konfer: Pensjonistuniversitetet (U3A)
Språk:  nor
PublID: r98003563
StatKat: f
LokalK: Ns

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Gammel og ensom - myte eller realitet. Jubileumsforedrag.
År:   1997-09-11
UtgSted: tromsø
Konfer: Seminar v/10-års jubileet til Videreutdanningen i eldreomsorg,
     Høgskolen i Tromsø.
Språk:  nor
PublID: r98003558
StatKat: f
LokalK: Ns

8
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Hva innebærer helserelatert livskvalitet for hjerneslagpasienten?
Tidskr: Hjerneslag 1997. Abstract og Proceedings, no29
År:   1997-06-11
Side(r): 1-10
UtgSted: Bergen
Konfer: Tverrfaglig konferanse: Hjerneslag - akutt behandling og rehabi
     litering.
Språk:  nor
PublID: r98020320
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Hvordan ta vare på og utvikle sykepleieidentiteten i kommunehelsetjene
     sten.
År:   1997-10-28
UtgSted: Bergen
Konfer: Fagdag. Landsgruppen av sykepleiere i kommunehelsetjenesten - H
     ordaland.
Språk:  nor
PublID: r98003562
StatKat: f
LokalK: Ns

10
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livet til de eldste gamle.
År:   1997-04-17
Org:   TV2 i anledning disputas 18.april-97.
Språk:  nor
PublID: r98003568
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Livskvalitet i eldre år.
År:   1997-10-20
UtgSted: Bergen
Konfer: Møte for helsepersonell, fylkeslegen i Hordaland.
Språk:  nor
PublID: r98003560
StatKat: f
LokalK: Ns

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Skremsel eller lyspunkt. Kronikk.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-06-23
Språk:  nor
PublID: r98003566
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

13
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The life of the oldest old. Studies concerning loneliness, social cont
     acts, activities of daily living, purpose in life and religiousness.
Serie:  Dr.polit.
ISBN:  82-7788-046-4
År:   1997-04-14
Utgiver: Division for Nursing Science, University of Bergen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: eldre, levekår, livskvalitet, gerontologi, geriatri
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/122001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/april/bondevik.html
Språk:  eng
PublID: r98003540
StatKat: f
LokalK: NKAT 4a

14
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The oldest old and personal activities of daily living: Associations w
     ith loneliness.
Tidskr: Health Care in Later Life
År:   1997
Volum:  2
Hefte:  1
Side(r): 14-25
Språk:  eng
PublID: r98003538
StatKat: f
LokalK: KAT 1

15
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Bondevik, Margareth
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Å føle seg ensom - å oppleve støtte.
Tidskr: Fra lammelse til tretthet-fra hysteri til somatisering. Abs
     tract and Proceedings no 24
År:   1997-10-08
Side(r): 1-13
Konfer: Kropp & Sjel-konferansen -97. Nasjonal konferanse om psykosomat
     iske tilstander.
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98003554
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

16
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Breivik, Solveig
Tittel: Når hjerteinfarktet rammer : en kvalitativ studie av pasienters og syk
     epleieres erfaringer av hjerteinfarkt
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 120, [10] s.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025988
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

17
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Enehaug, Ingrid Hage
Tittel: Pasienters tilfredshet med sykepleien : Oversettelse og validering av
     instrumentet The Newcastle satisfaction with nursing scales
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 109 s. + 9 vedle
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025989
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

18
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Fagerland, Tone
Tittel: Parasitt eller selvstendig fag? : tre essay om kunnskap og psykiatrisk
      sykepleie
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 100 s.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025990
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

19
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, Eva
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit
Tittel: Caring experiences with chronic illness. (Tilknyttet prosjektet Living
     with chronical illness).
Tidskr: Book of abstracts.
År:   1997-06-14
Side(r): 34-34
Konfer: Human Caring: The Primacy of Love and Existential Suffering.
Sted:  Helsinki, Finland
Emneord: Caring, respect, dignity
SamEng: This study is part of a larger project. The objective of the project
     is to uncover the experiences of patients suffering from a chronic il
     lness, an the situation of the patients is perceived by health care p
     roviders. The present study was confined to the nurses' experiences.
     Three focus groups with nurses from four different hospital units in
     each group were conducted. Their caring experience with chronically i
     ll patients varied from patients with chronic lung deceases, neurolog
     ical and rheumatic deceases, to diabetes patients. In all 16 nurses p
     articipated in the study. Several topics related to the nurses' exper
     iences were focused in the group discussions. The paper will present
     some results concerning what the nurses regarded as important in cari
     ng for chronically ill patients. A preliminary analysis of the data i
     ndicates that three factors are of crucial importance in the nursing
     care: 1) Support through existential crisis and rehabilitation. 2) Re
     spect for the patient's dignity. 3) Importance of colloboration acros
     s different health professions. The main practical implicati ons foll
     ow the recognition of the importance of colloboration between nurses
     working with various categories of patients.
Språk:  eng
PublID: r98003572
StatKat: f
LokalK: s

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, Eva
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Har forskning betydning for fagutvikling?
År:   1997-10-16
UtgSted: Levanger
Konfer: Fagutvikling - klinisk kompetanse
Emneord: Teori-praksis, sykepleieforskning, fagutvikling, kunnskapsanvendelse
Språk:  nor
PublID: r98004773
StatKat: f
LokalK: Ns

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, Eva
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kriser i helsevesenet: Utfordringer for omsorgsarbeideren.
Tidskr: Kunnskap, kropp og kultur.
Red:   Alvsvåg,
Red:   Anderssen,
Red:   Gjengedal, Eva
Red:   Råheim, Målfrid
ISBN:  82-417-0790-8
År:   1997
Side(r): 147-164
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Emneord: Krise, omsorg, livsverden, systemverden, lidelse, forståelse
SamNor: Forfatteren søker å forstå noe av grunnlaget for krisen som preger da
     gens helsevesen og forsøker å belegge en påstand om at krisen langt p
     å vei har sitt utspring i en ideologisk krise. Støtter seg her til fo
     rfattere som forlkarer omsorgskrisen ved hjelp av kritisk samfunnsana
     lyse, inspirert av J.Habermas. Samme resonnement som Habermas benytte
     r til å forklare demokratiets svekkede stilling i det moderne samfunn
     et, kan også forklare den tendens til omsorgskrise som vi ser i den v
     estlige del av verden.Omsorgskrisen kan altså ikke forstås isolert fr
     a den generelle samfunnsutviklingen, fordi den nettopp er et resultat
     av ideologiske og politiske strømninger. Videre advares likevel hels
     earbeidere mot ansvarsfraskrivelse ved for eksempel å godta "systemve
     rdenens kolonisering av livsverden". Her argumenteres det for at utda
     nningsinstitusjonene har et særlig ansvar når det gjelder å gi omsorg
     en et konkret innhold. Erfaring med og forståelse for omsorgssituasjo
     ner bør tillegges mer vekt i utdanningen av helsepersonell.
Språk:  nor
PublID: r98003571
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

22
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, Eva
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Sykepleieren mellom omsorg og teknikk.
Tidskr: Program
År:   1997-12-01
Konfer: Fra høyteknologi til palliativ medisin.
Sted:  Trondheim
Emneord: Omsorg, etikk, teknikk
SamNor: Det er en alminnelig oppfatning innen sykepleieprofesjonen at det er
     et gjensidig avhengighetsforhold mellom omsorg og teknikk. En teknisk
     flink sykepleier vil neppe bli karakterisert som dyktig om hun ikke
     også er en omsorgsfull person, som tar hensyn til pasientenes ve og v
     el. Det samme gjelder hvis sykepleieren er omsorgsfull, men ikke mest
     rer yrkets tekniske utfordringer. Hun vil likevel kunne påføre pasien
     tene mye skade. Videre hersker det alminnelig enighet om at omsorgen
     bør være overordnet teknikken. Mens omsorg kan karakteriseres som pro
     fesjonens moralske fundament, representerer teknikken sykepleierens p
     raktiske ferdigheter særlig ved håndtering av tekniske hjelpåemidler.
     Ideelt sett skal altså sykepleierens o msorgsholdninger sørge for de
     gode handlingene. Dette ideelle bildet av forholdet mellom omsorg og
     teknikk forutsetter et miljø der omsorgsidealet holdes i hevd og sta
     dig gis ny nærin g. Å vise omsorg forutsetter blant annet forståelse
     av pasientens situasjon og er derfor ofte en tidkrevende prosess. I v
     årt moderne helsevesen er tid mangelvare. Effektivitetshensynkan bidr
     a til at fokus i stadig sterkere grad flyttes fra prosess mot resulta
     t. For å nå målet raskt, gjelder det å anvende effektive midler. Midl
     ene eller teknikken kan dermed bli et gode og et mål i seg selv, slik
     at handlingens kvalitet vurderes i forhold til hvilke midler som er
     til rådighet.
Språk:  nor
PublID: r98004771
StatKat: f
LokalK: Ns

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, Eva
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit
Tittel: Sykepleierens møte med kronisk syke pasienter.
År:   1997-11-18
UtgSted: Bergen
Konfer: Sykepleieforskning og kronisk syke pasienter.
Emneord: Fokusgruppe, sykepleie, kronisk syke.
Språk:  nor
PublID: r98004774
StatKat: f
LokalK: Ns

24
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Gjengedal, Eva
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Vitenskapsteoretiske refleksjoner - utsideperspektiv på egen praksis.
År:   1997-10-08
UtgSted: Oslo
Konfer: Vitenskapsteori og klinisk praksis.
Emneord: Vitenskapsteori, profesjonsutdanning, paradigme, klinisk praksis, fag
     spesifikke normer.
Språk:  nor
PublID: r98004772
StatKat: f
LokalK: Ns

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: En studie av kronisk syke - design og metodeanvendelse.
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning.
ISSN:  0801-1923
År:   1997
Hefte:  nr. 3
Språk:  nor
PublID: r98028040
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Kompendium: Sykepleiedokumentasjon.
År:   1997-09
Utgiver: Høgskolen i Molde.
UtgSted: Molde
Språk:  nor
PublID: r99014192
StatKat: f
LokalK: N KAT 3

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Pasienten først - betydningen av å få pasientens perspektiv og kunnska
     p i pleien.
År:   1997-09
Konfer: Forskningsdagene.
Sted:  Høgskolen i Molde.
Språk:  nor
PublID: r98028046
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

28
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Vatne, Solfrid
Tittel: Pasientens erfaring - et viktig utgangspunkt for hjelp.
Tidskr: Romsdals Budstikke.
År:   1997-09
Språk:  nor
PublID: r98028041
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

29
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Presentasjon av design og foreløpige resultat av en studie om kronisk
     syke.
År:   1997-11
Konfer: Konferanse om sykepleieforskning og kronisk syke pasienter.
Sted:  Norsk Selskap for sykepleieforskning, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98028047
StatKat: f
LokalK: NsKAT 3

30
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Heggdal, Kristin
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Teoriutvikling med et induktivt utgangspunkt.
Serie:  Paper i vitenskapsteori.
År:   1997-12
Utgiver: Universitetet i Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98028045
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

31
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     HSH, Avdeling for førebyggjande helsearbeid
Tittel: Når kvinner innlegges for provosert abort - hvordan kan selvbestemt ab
     ort studeres i et sykepleieperspektiv?
Tidskr: KROPP, RELASJON, KULTUR
Red:   Alvsvåg, Herdis
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengedal, Eva
År:   1997-06-24
Side(r): s. 18
UtgSted: Bergen
Konfer: Kropp, relasjon, kultur - Nasjonal flerfaglig forskningskonfera
     nse
Emneord: Fagutvikling - prinsipielle problemer
Språk:  nor
PublID: r98020331
StatKat: f

32
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Huser, Benny
     HSH, Avdeling for førebyggjande helsearbeid
Tittel: The Lived Experience of Vulnerability; Women Undergoing Induced Aborti
     on and Clinical Nursing Care
År:   1997-06-14
UtgSted: Helsinki, Finland
Konfer: 19th International Nursing Caring Conference. Human Caring: The
     Primacy of Love and Existential Suffering
SamEng: To explore the lived experience of access to abortion on the women’s
     demand 18 women were interviewed after recently having undergone an i
     nduced abortion. Grounded theory method was used to develop theory fr
     om the women’s point of view. The interuption of pregnancy was found
     to cause emotional and cognitive discomfort, and a feeling of reduced
     reproduction ability and of being met by taboos. The women’s main pr
     oblem was identified as vulnerability, a state which they made profou
     nd efforts to reduce. These efforts involved different reactions such
     as give vent to or shut out emotions, reflect over or block out thou
     ghts, keep the pregnancy and the abortion secret, or justifying the c
     hoice. Their main motive was to overcome the traumatic experience. Th
     ey wanted to put the events behind them in order to get relief and co
     mfort. The process of getting through the unplanned pregnancy and the
     abortion included being sure about their decision and adjusting to t
     he patient situation and to a post abortion situation. Implications o
     f the theory for nursing caring are suggested. In conclusion some pre
     liminary findings from an ongoing grounded theory study incorporating
     both patients’ and nurses’ perspectives will be presented.
Språk:  eng
PublID: r97009701
StatKat: f

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Kristoffersen, Kjell
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Et psykiatrisk sykepleieperspektiv relatert til pasientens integritet
Tidskr: Nordisk perspektiv på psykiatrisk omvårdnad
Red:   Hummelvoll, Jan Kåre
Red:   Lindstrøm, Unni Å
ISBN:  91-44-00096-0
År:   1997
Side(r): 107-122
Utgiver: Studentlitteratur, Lund
Emneord: psykiatrisk sykepleie, pasientens integritet
Språk:  nor
PublID: r97009741
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

34
PublKat: A24 (Kapittel i annen faglig bok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Kristoffersen, Kjell
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Et psykiatrisk sykepleieperspektiv relatert til styrking av pasientens
     integritet.
Tidskr: Nordisk perspektiv på psykiatrisk omvårdnad
Red:   Lindstrøm, U
Red:   Hummelvoll, JK
År:   1997
Utgiver: Studentlitteratur
UtgSted: Lund, Sverige
Språk:  nor
PublID: r99015100
StatKat: f
LokalK: AKAT 2

35
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Kvåle, Kirsti
Tittel: Hva er viktig for god omsorg? : en studie av kreftpasienters og sykepl
     eieres oppfatning
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 98 s. + 6 vedleg
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025991
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

36
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Aldri redd for mørkets makt!
Tidskr: Strilen
År:   1997-02-19
Språk:  nor
PublID: r98003532
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

37
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Det er synd.
Tidskr: Strilen
År:   1997-02-07
Språk:  nor
PublID: r98003530
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

38
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Immunity and health after bereavement in relation to coping.
Tidskr: Scandinavian Journal of Psychology
År:   1997
Volum:  38
Hefte:  3
Side(r): 253-259
Språk:  eng
PublID: r98003529
StatKat: f
LokalK: KAT 1

39
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Immunity and somatic health in bereavement. A prospective study of 39
     Norwegian widows.
Tidskr: Omega. Journal of Death and Dying.
År:   1997
Volum:  35
Hefte:  2
Side(r): 231-241
Språk:  eng
PublID: r98003528
StatKat: f
LokalK: KAT 1

40
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Når fanden er løs. Psykiatriske symptom framstilt som religiøs røyndom
     .
Tidskr: Strilen
År:   1997-02-12
Språk:  nno
PublID: r98003531
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

41
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Lindstrøm, Torill Christine
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Stress in an extreme situation. Is coping a health predictor?
Tidskr: Book of abstracts.
År:   1997-07-01
Konfer: Stress of life. Stress and adaption from molecules to man. Cong
     ress.
Sted:  Budapest
Språk:  eng
PublID: r98003533
StatKat: f
LokalK: s

42
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Rannestad, Toril
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: Goldberg General Health Questionnaire (GHQ) i lys av holistisk helsete
     ori.
Tidskr: Tidsskrift for norsk sykepleieforskning
ISSN:  0801-1923
År:   1997
Volum:  2
Side(r): 4-25
Utgiver: Norsk selskap for sykepleieforskning
Emneord: GHQ, helseteori
Språk:  nor
PublID: r98003536
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

43
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Seland, Kari Galta
     HiB, Sykepleierutdanningen
Tittel: Å være medmenneske i sorgen : opplevelser ved å være gruppeleder i sor
     ggrupper. En fenomenologisk studie. - Hovedfagsoppgave, Helsefag hoved
     fag, spesialfag: sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet og Det ps
     ykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997-01
Side(r): 107 s. + vedlegg
Utgiver: Universitetet i Bergen, SEVU
Tilgang: HiB/UBBHAUK
Emneord: sorggruppearbeid, frivillig omsorgsarbeid, sykepleiere, sykepleie, sy
     kepleievitenskap
SamNor: Undersøkelsen omfatter 12 kvinnelige gruppeledere i sorggrupper, orga
     nisert i det landsomfattende prosjektet Sorg og Omsorg for Etterlatte
     - et samarbeid mellom ulike frivillige organisasjoner, helsevesenet
     og Den norske kirke. Prosjektet er basert på frivillige sorggruppeled
     ere. Hovedfagsoppgaven spør: Hvilke opplevelser/erfaringer har betydn
     ing for arbeid et? Hvorfor velger kvinnelige sykepleiere å gjøre slik
     t arbeid i sin fritid? Informantene finner arbeidet ytterst meningsfy
     lt, og egne sorgreaksjoner er gjerne drivkraften bak ønsket omå hjelp
     e andre. De trenger imidlertid selv også veiledning i omsorg i arbeid
     et, for ikke å bli utbrente. Studien viser behovet for en avklaring a
     v gruppelederes ansvarsområde og funks jon, og er viktig både for dem
     som administrerer og organiserer sorggruppearbeid og for sorggruppel
     ederne. Likeledes bør den positive opplevelsen av omsorgstjenesten ha
     betydning for unge sykepleiere i utdanningssammenheng.
SamEng: Care of bereaved has traditionally been provided by the family. When
     the health system took over this responsibility, the family also beca
     me a receiver of care. This study includes 12 in-depth interviews wit
     h 12 female nurses, serving as unpaid group leaders in bereavement su
     pport groups organized in the Norwegian Bereavement Care Project, a n
     ational voluntary programme to develop support measure for the bereav
     ed. They were asked for important experiences, and for reasons for pa
     rticipating in such unpaid work. Most of them find the work ex tremel
     y meaningful. Their own experiences in grief reactions are the main f
     orce behind their willingness to take on the task as group leader. Th
     ey are, however, themselves also dependent on supervision a nd counse
     lling in their work. This study has uncovered a need to define the gr
     oup leaders' area of responsibility and function, and will be helpful
     to all involve d in bereaved care - be it organizers, administrators
     or the workers themselves.
Språk:  nor
PublID: r98025995
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

44
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Stavik, Gerd Unni
Tittel: Å være psykotisk : en fenomenologisk studie av tre skjønnlitterære bøk
     er
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 117, [5] s.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98025993
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

45
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Thulin, Liv Berit Bruvik
Tittel: Sammenhenger mellom stress, mestring og livskvalitet ved revmatoid art
     ritt
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 101 s, [24] bl
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026044
StatKat: f
LokalK: NKAT 4b

46
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Tveitå, Tove Ingeborg Hasven
Tittel: Livet etter benamputasjonen : en fenomenologisk studie av livssituasjo
     nen til mennesker som har amputert ben
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 102, [17] s.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap, amputasjon, fantomsmerter
Språk:  nor
PublID: r98026046
StatKat: f
LokalK: NKAT 4b

47
PublKat: D12 (Invitert foredrag ved internasjonal vit. konf. med publisert abstract)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Instit: Universitetet i Oslo
Forf:  Vinsnes, Anne Guttormsen
     UiO
Medforf: Haltbakk, Johannes
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: How to Translate and Validate Questionnaires for Cross-Cultural
     Equivalence.
Tidskr: Abstracts and Symposia. International Council of Nurses
     21th Quadirennal Congress.
År:   1997
Side(r): 416
Utgiver: International Coucil of Nurses
UtgSted: Vancouver, Canada
Konfer: International Council of Nurses 21th Quadriennal Congress
Sted:  Vancouver, Canada
Språk:  eng
PublID: r00016760
StatKat: f

48
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Waagsbø, Berit
Tittel: Kvalitet på behandling, pleie og omsorg - "ut fra pasientens perspekti
     v" : en empirisk undersøkelse av pasienter ved en revmatologisk avdeli
     ng
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 78 s, [38] bl.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: sykepleie, sykepleievitenskap
Språk:  nor
PublID: r98026047
StatKat: f
LokalK: NKAT 4b

49
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The impact of psoriasis on psychosocial life domains. A review
Tidskr: Scandinavian Journal of Caring Sciences
ISSN:  0283-9318
År:   1997
Volum:  11
Side(r): 243-249
Emneord: psoriasis, quality of life, psychology, review
SamEng: Living with a chronich disease, such as psoriasis, is likely to have
     psychological as well as social implications. Hence, knowledge about
     the impac of psoriasis on patients`life situation is important for de
     signing and selecting suitable health care programmes for this group
     of patients. A review of the studies published between 1983 and 1995
     shows that there are some common factors as regards the psychological
     distress and social and functional limitations this group of patient
     s has to deal with. However, it is difficult to compare the findings
     on the psychosocial impact of psoriasis owing to the differences in t
     he methods, study design and patients samples. This suggests that fur
     ther research is needed. A holistic per spective that includes patien
     ts `quality of life may represent a fruitful approach.
Språk:  eng
PublID: r98002860
StatKat: f
LokalK: KAT 1

50
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap
Forf:  Wahl, Astrid
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Hanestad, Berit Rokne
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Tittel: The relationship between clinical and demographic variables and the pe
     rception of health-related quality of life in psoriasis patients
Tidskr: Quality of Life Research. The improvement of quality of lif
     e: a purpose of health care. volum 6 (7/8)
Red:   Staquet, M
År:   1997-11-05
Side(r): 738-738
Utgiver: Rapid Science Publishers
UtgSted: Vienna, Austria
Konfer: 4th Annual Conference of the International Society for Quality
     of Life Research
SamEng: The aim of the present study was to investigate the relationship betw
     een demographic and clinical variables and health-related quality of
     life in patients suffering from psoriasis. A cross-sectional design w
     as chosen to achieve this aim. The sample comprised 334 patients who
     were consecutively treated in three (3) dermatology departments in th
     e eastern part of Norway. The response rate was 85%. Two hundred and
     eighty two patients answered the questionnaire. To measure health-rel
     ated quality of life the Norwegian version of the SF-36 was used. Cor
     relational and multiple linear regression analyses were performed. Th
     e results showed that age, hospital setting and self-reported disease
     severity influence both physical and mental health.In addition, educ
     ational level and arthritis complications are related to physical hea
     lth.
Språk:  eng
PublID: r98005734
StatKat: f
LokalK: s


<- forrigeinnholdneste ->