Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Bårtvedt, OU
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Sæbø, LM
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Risikofaktorer i svangerskapet.
År:   1997
Utgiver: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98008482
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Gjesdal, Sturla
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Kristiansen, AM
Tittel: Den norske fibromyalgiepidemiens vekst - og mulige fall.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 2449-2453
Språk:  nor
PublID: r98008473
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Bakketeig, LS
Tittel: Bedre helse for mor og barn. En orientering om den norske nyfødtkohort
     -studien.
Tidskr: Utposten
År:   1997
Volum:  26
Side(r): 84-85
Språk:  nor
PublID: r98008475
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

4
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Børkje, B
Tittel: Haukeland som røykfritt sykehus, erfaringer etter 2 år.
Tidskr: Innsyn
År:   1997
Volum:  3
Side(r): 28-29
Språk:  nor
PublID: r98008476
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Ikke røykfritt, men bedre enn i USA.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 1943-1945
Språk:  nor
PublID: r98008474
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Medforf: Irgens, Lorentz M
     UiB, Seksjon for forebyggende medisin
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Schreuder, Å
Medforf: Skjærven, Rolv
     UiB, Seksjon for medisinsk statistikk
Medforf: Baste, Valborg
     UiB, Medisinsk fødselsregister
Tittel: Parental smoking and breastfeeding in Norway 1970-1991.
År:   1997-09-03
UtgSted: Münster, Germany
Konfer: International Epidemiological Association European Regional Mee
     ting, "The Health of Populations in a Changing Europe".
Språk:  eng
PublID: r98008479
StatKat: f
LokalK: s

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin
Forf:  Haug, Kjell
     UiB, Seksjon for sosialmedisin
Tittel: Røykeavvenning i allmennpraksis.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 674-676
Utgiver: AdNotam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98008477
StatKat: f
LokalK: NKAT 6


<- forrigeinnholdneste ->