Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Engedal, K
Medforf: Haugen, PK
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Er det demens? Utredning av demens i primær- og spesialhelsetjenesten.
Tidskr: Er det demens? Utredning av demens i primær- og spesialisth
     elsetjenesten.
År:   1997
Utgiver: INFO-banken.
Språk:  nor
PublID: r98004782
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Høgset, G
Tittel: Geriatri, status og kompetanse. En sosialgerontologisk studie.
År:   1997-05-22
UtgSted: Bergen
Konfer: Prosjektkonferanse, Nasjonalt geriatriprogram.
Språk:  nor
PublID: r98004795
StatKat: f
LokalK: Ns

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Øyeavdelingen
Forf:  Nygaard, Harald A.
Medforf: Høvding, Gunnar
Tittel: Bivirkninger ved lokal bruk av betablokkere ved glaukom. En
     litteraturgjennomgang og en oversikt over spontanrapporteringer til
     Bivirkningsnemnda 1986-95.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 2019-2021
Språk:  eng
PublID: r98006553
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Aldersdemens.
År:   1997-05-06
Utgiver: Hordaland Fylkeskommune, kontoret for kompetanseutvikling
Konfer: "Psykiske lidelser hos eldre".
Språk:  nor
PublID: r98004794
StatKat: f
LokalK: Ns

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Behandling av ikke-kognitive symptomer ved Alzheimers sykdom.
Tidskr: Abstract
År:   1997-05-23
Konfer: Nordisk symposium om Alzheimers sykdom.
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r98004788
StatKat: f
LokalK: Ns

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Eldre - rehabiliteringens mest forsmådde. Er rehabiliteringstjenesten
     hensiktsmessig utformet i forhold til eldres behov?
Tidskr: Sykehjem og åpen omsorg på lag. Abstract
År:   1997-10-13
UtgSted: Bergen
Konfer: Trygdeetatens rehabiliteringskonferanse
Språk:  eng
PublID: r98004800
StatKat: f
LokalK: Ns

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Naik, Mala
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Moen, E
Medforf: Munch, Marianne
Tittel: Endringer i aldershjemklientellet i Bergen 1985-96.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 3533-3535
Språk:  eng
PublID: r98004778
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Er eldre en ressurs i dagens samfunn?
År:   1997-02-27
Konfer: Hordaland Fylkes Eldrerådskonferanse
Språk:  nor
PublID: r98004792
StatKat: f
LokalK: Ns

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Er kognitiv svikt hos eldre uvesentlig i indremedisinsk sammenheng?
Tidskr: Abstract
År:   1997-04-30
Konfer: Indremedisinsk vårmøte
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98004790
StatKat: f
LokalK: Ns

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Wogn-Henriksen, K
Tittel: Hva er atferdsforstyrrelser hos demente.
Tidskr: Demens i Allmennpraksis
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 1-1
Språk:  nor
PublID: r98004786
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

11
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Innleggelsesrutiner i sykehjem i Norge.
Tidskr: Nord Med
År:   1997
Volum:  112
Side(r): 293-294
Språk:  nor
PublID: r98004775
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Medikamentell behandling av atferdsforstyrrelser hos aldersdemente.
Tidskr: Demens i Allmennpraksis
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 3
Språk:  nor
PublID: r98004787
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Nytt fra behandling og forskning om Alzheimers sykdom.
År:   1997-11-15
UtgSted: Bergen
Konfer: Endagsseminar for helsepersonell og pårørende.
Språk:  eng
PublID: r98004802
StatKat: f
LokalK: Ns

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Om tvangsbehandling og annen behandling av aldersdemente i sykehjem.
Tidskr: Demens
ISSN:  0809-3520
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 19-20
Språk:  nor
PublID: r98004785
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Medforf: Rø, OC
Tittel: Prosjekt geritrisk poliklinikk. En studie om geritrisk poliklinikk og
     pasientgrunnlaget.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 3828-3830
Språk:  ger
PublID: r98004779
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Psykiske forandringer ved hjerneslag.
År:   1997-06-11
UtgSted: Bergen
Konfer: "Hjerneslag 1997. Tverrfaglig konferanse. Hjerneslag - Akuttbeh
     andling og rehabilitering".
Språk:  nor
PublID: r98004796
StatKat: f
LokalK: Ns

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: saarbeid og grenseoppgang mellom psykiatri og geriatri.
År:   1997-11-05
UtgSted: Horten
Konfer: Landsdekkende seminar i alderspsykiatri.
Språk:  nor
PublID: r98004801
StatKat: f
LokalK: Ns

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Somatiske sykehjems rolle i demensomsorgen.
Tidskr: "Klippe, klippe..."sa kjerringa. Utvikling av behandlingsti
     lbud for aldersdemnte pasienter. Festskrift til Aase-Marit
     Nygård i anledning 60-årsdagen.
Red:   Eek, A
Red:   Engedal, K
Red:   Haugen, PK
År:   1997
Side(r): 93-98
Utgiver: INFO-banken
Språk:  nor
PublID: r98004783
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

19
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri
Forf:  Radunivic, Z
Medforf: Nygaard, Harald
     UiB, Seksjon for geriatri
Tittel: Potensielt uheldige medikamentbivirkninger hos pasienter som innlegges
     i medisinsk avdeling.
Tidskr: Abstract
År:   1997-04-30
Konfer: Indremedisinsk vårmøte
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98004791
StatKat: f
LokalK: Ns


<- forrigeinnholdneste ->