Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Aarskog, Reidar
Tittel: Målemetoder i fysioterapi : en sammenligning mellom tester for måling
     av utholdende, dynamisk muskelstyrke i knestrekkere, ryggens strekkere
     og bøyere, og en løftetest
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 96, [26] s.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: fysioterapi, fysioterapivitenskap, ryggsmerter
Språk:  nor
PublID: r98025979
StatKat: f
LokalK: N KAT 4b

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Andersson, JLR
Medforf: Gordh, T
Medforf: Lilja, A
Medforf: Långström, B
Medforf: Handwerker, HO
Medforf: Torebjörk, HE
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Somatotopic organization along the central sulcus for pain localizatio
     n in humans, as revealed by position emission tomography.
Tidskr: Experimental Brain Research
ISSN:  0014-4819
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 192-199
Språk:  eng
PublID: r98000286
StatKat: f
LokalK: KAT 1

3
PublKat: C14 (Magisteravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Bjordal, Jan M.
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Low level laser therapy in shoulder tendinitis/bursitis, epicondyagia
     and ankle sprain. A critical review on clinical effects.
År:   1997
Utgiver: Inst. samf.med. fag, Seksjon for fysioterapivitenskap, UiB.
Språk:  eng
PublID: r98030521
StatKat: f
LokalK: KAT 4b

4
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Bjordal, Jan Magnus
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Epidemiology of anterior cruciate ligament injuries in soccer
Tidskr: Motion is life
År:   1997-06-12
Side(r): 1 s.
UtgSted: Stockholm
Konfer: 4:e Nordiska Forskningssymposiet i fysioterapi
Språk:  eng
PublID: r97009033
StatKat: f
LokalK: As

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Graver, Vibeke
Medforf: Loeb, Mitch
Medforf: Haaland, Mitch
Medforf: Magnæs, Bjørn
Medforf: Ljunggren, Anne Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: A 7-years follow-up study assessing the outcome of traditional lumbar
     disc surgery, with reference to the 1-year outcome and pre- and periop
     erative risk factors.
År:   1997-04-11
UtgSted: Oslo
Konfer: Norsk forening for ryggforskning
Språk:  eng
PublID: r97009309
StatKat: f
LokalK: NsØVRIGE

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Graver, Vibeke
Medforf: Loeb, Mitch
Medforf: Haaland, Alf Kristian
Medforf: Malt, Ulrik Fredrik
Medforf: Ljunggren, Anne Elisabeth
Tittel: Fibrinolytical activity in relation to psychological traits in patient
     s with sciatica.
Tidskr: Trombosis Research
År:   1997
Volum:  85
Side(r): 363-366
Språk:  eng
PublID: r97009307
StatKat: f
LokalK: KAT 1

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Graver, Vibeke
Medforf: Loeb, Mitch
Medforf: Rasmussen, Finn
Medforf: Lie, Håkon
Medforf: Ljunggren, Anne Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Outcome evaluation in lumbar disc surgery by the Clinical Overall Scor
     e.
Tidskr: The International Society for the Study of the Lumbar Spine
År:   1997-06-02
Side(r): 149-149
UtgSted: Singapore
Konfer: The International Society for the Study of the Lumbar Spine
Språk:  eng
PublID: r97009349
StatKat: f
LokalK: sØVRIGE

8
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Graver, Vibeke
Medforf: Loeb, Mitch
Medforf: Rasmussen, Finn
Medforf: Lie, Håkon
Medforf: Ljunggren, Anne Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Overall skår. Validitets- og reliabilitetstesting av en klinisk overal
     l undersøkelse.
År:   1997-04-11
UtgSted: Oslo
Konfer: Norsk forening for ryggforskning
Språk:  nor
PublID: r97009310
StatKat: f
LokalK: Asøvrige

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Haugland, Kari Straume
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Bekkenløsning hos gravide
Tidskr: Motion is life
År:   1997-06-13
Side(r): 1 s.
UtgSted: Stockholm
Konfer: 4:e Nordiska Forskningssymposiet i fysioterapi
Språk:  nor
PublID: r97009037
StatKat: f
LokalK: As

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Helbostad, Jorunn L
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Medforf: Moe-Nilssen, Rolf
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Walking strategies under adverse environmental conditions
Tidskr: Motion is life
År:   1997-06-13
Side(r): 1 s.
Utgiver: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund
UtgSted: Stockholm
Konfer: 4:e Nordiska forskningssymposiet i fysioterapi
Språk:  eng
PublID: r97009027
StatKat: f
LokalK: As

11
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Iversen, Synnøve
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Fysioterapeutisk veiledning av barnehage- og skolepersonell som skal g
     jennomføre praktiske tiltak overfor barn med cerebral parese
Tidskr: Motion is life
År:   1997-06-13
Side(r): 1 s.
UtgSted: Stockholm
Konfer: 4:e Nordiska Forskningssymposiet i fysioterapi
Språk:  nor
PublID: r97009039
StatKat: f
LokalK: As

12
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Jørgensen, Lone
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Osteoporoseudvikling hos patienter med apoplexia cerebri. En kortlægni
     ng af ændringerne i knoglemineralindholdet i proximale femur, i undere
     kstremiteterne generelt og i columna i løbet af de første to måneder e
     fter sygdomsstart - et longitudinelt studie.
Serie:  Hovedfagsoppgave
År:   1997
Språk:  dan
PublID: r98005741
StatKat: f
LokalK: AKAT 4b

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Ljunggren, Anne Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Medforf: Weber, Henrik
Medforf: Kogstad, Odd
Medforf: Thom, Erling
Tittel: Effect of exercise on sick-leave due to low-back pain. A randomized co
     mparative long-term study.
Tidskr: Spine
År:   1997
Volum:  22
Side(r): 1610-1617
Språk:  eng
PublID: r97009305
StatKat: f
LokalK: KAT 1

14
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Midgard, Rune
     UiB, Institutt for nevrologi
Tittel: Mononevritis ved diabetes mellitus
Tidskr: Diabetes for helsepersonell
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 8-9
Språk:  nor
PublID: r98000019
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

15
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Moe-Nilssen, Rolf
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Medforf: Ljunggren, A. Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: A new method for evaluating motor control in gait under real-life envi
     ronmental conditions
Tidskr: Motion is life
År:   1997-06-12
Side(r): 1 s.
Utgiver: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
UtgSted: Stockholm
Konfer: 4:e Nordiska forskningssymposiet i fysioterapi
Språk:  eng
PublID: r97009026
StatKat: f
LokalK: As

16
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Moe-Nilssen, Rolf
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Bruk av e-post i forskning og fagutvikling
Tidskr: Fysioterapeuten
Red:   Mathisen, Espen
ISSN:  0016-3384
År:   1997-09
Volum:  64
Hefte:  11
Side(r): 1 s. s.
Utgiver: Norske fysioterapeuters forbund
Språk:  nor
PublID: r97009019
StatKat: f
LokalK: A

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Moe-Nilssen, Rolf
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Bruk av Internett i forskning og fagutvikling
Tidskr: Fysioterapeuten
Red:   Mathisen, Espen
ISSN:  0016-3384
År:   1997-10
Volum:  64
Hefte:  12
Side(r): 1 s.
Utgiver: Norske Fysioteraputers Forbund
Språk:  nor
PublID: r97009020
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Moe-Nilssen, Rolf
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Internet in Physiotherapy Research and Practice
År:   1997-06-13
UtgSted: Stockholm
Konfer: 4:e Nordiska Forskningssymposiet i fysioterapi
Språk:  eng
PublID: r97009029
StatKat: f
LokalK: As

19
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Moe-Nilssen, Rolf
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Variability in gait - a theorethical model with implications for physi
     otherapy
Tidskr: Papers presented at the symposium
År:   1997-11-04
Side(r): 3 s.
Utgiver: Gothenburg College of Health Sciences
UtgSted: Gøteborg, Sverige
Konfer: Practice, Theory and Education in Physiotherapy - what is the l
     ink?
Emneord: gait, balance, motor control
Språk:  eng
PublID: r97009023
StatKat: f
LokalK: s

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Moe-Nilssen, Rolf
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Variability in gait - from theory to practice
Tidskr: Papers presented at the symposium
År:   1997-11-03
Side(r): 3 s.
UtgSted: Gøteborg, Sverige
Konfer: Practice, Theory and Education in Physiotherapy - what is the l
     ink?
Emneord: gait balance physiotherapy
Språk:  eng
PublID: r97009024
StatKat: f
LokalK: s

21
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Morken, Tone
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Muskel- og skjelettplager. En studie av elektromontørers erfaringer.
Serie:  Hovedfagsoppgave
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98005743
StatKat: f
LokalK: NKAT 4b

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Råheim, Målfrid
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Forståelse av kroppen som fenomen. Kritikk og utfordringer i helsefage
     nes grunnlagsforståelse
Tidskr: Kunnskap, kropp og kultur - helsefaglige grunnlagsproblemer
Red:   Alvsvåg, Herdis
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengedal, Eva
Red:   Råheim, Målfrid
ISBN:  82-417-0790-8
År:   1997-11
Side(r): 95-123
Utgiver: Ad Notam Gyldendal AS
Språk:  nor
PublID: r97009406
StatKat: f
LokalK: AKAT 6

23
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Schmelz, M
Medforf: Schmidt, R
Medforf: Bickel, A
Medforf: Handwerker, HO
Medforf: Torebjörk, HE
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Specific C receptors for itch in human skin.
Tidskr: Journal of Neuroscience
År:   1997
Volum:  17
Side(r): 8002-8008
Språk:  eng
PublID: r98000291
StatKat: f
LokalK: KAT 1

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Schmidt, R
Medforf: Schmelz, M
Medforf: Ringkamp, M
Medforf: Handwerker, HO
Medforf: Torebjörk, HE
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Innervation territories of mechanical activated C nociceptor units in
     human skin.
Tidskr: Journal of Neurophysiology
År:   1997
Volum:  78
Side(r): 2641-2648
Språk:  eng
PublID: r98000288
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Smedbråten, Bente Kristin
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: "...alle musklene og tankene roet seg..." Fragmenter til forståelse av
     kroppens betydning i unges livsverden. En fenomenologisk-hermeneutisk
     studie
Serie:  Hovedfagsoppgave
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98005740
StatKat: f
LokalK: NKAT 4b

26
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Sommerfelt, Kristian
     UiB, Pediatrisk institutt
Medforf: Ellertsen, Bjørn
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Kløve, Hallgrim
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Markestad, Trond
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Neuropsychological deficits in 8 year old, non-handicapped children
     with birth weight under 1500 g
Tidskr: Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology
ISSN:  0168-8634
År:   1997
Volum:  [In press]
Språk:  eng
PublID: r96002784
StatKat: f
LokalK: P KAT 1

27
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Stokkenes, Grete
     HiB, Fysioterapiutdanningen
Tittel: Erkjennelse og anerkjennelse i psykomotorisk fysioterapi En studie av
     verbal- og nonverbal kommunikasjon mellom pasient og fysioterapeut i t
     o behandlingsforløp
Serie:  Hovedfagsoppgave
Red:   Stokkenes, Grete
År:   1997-12-04
Side(r): 80 s.
Utgiver: Høgskolen i Bergen
Emneord: Verbal- og nonverbal kommunikasjon, kropp, ressurser,erfaring, psykom
     otorisk fysioterapi, anerkjennelse, erkjennelse og forholdet mellom p
     artene
SamNor: Studien tar for seg kommunikasjonsprosessen i psykomotorisk fysiotera
     pi mellom to pasienter og deres fysioterapeut. Ifølge Dialektisk Rela
     sjonsteo er gjensidig anerkjennelse av hve randre en forutsetning for
     ny positiv innsikt eller erkjennelse hos den enkelte deltaker i samh
     andlingen. Jeg har ønsket å se i praksis hvordan fysioterapeuter og p
     asienter forholderseg til hverandre,og hvordan de vurderer selve rela
     sjonen og sin egen innsikt. Mine problemstillinger har vært: Hvordan
     foregår samspillet kroppslig og verbalt mellom fysioterapeut og pasie
     nt i behandling med psykomotorisk fysioterapi? Hvordan opplever hver
     av de aktørene kommunikasjonen/samspillet? Hvordan utvikles selve rel
     asjonen og partenes erkjennelse gjennom behandlingsforløpet? Mine met
     oder har vært videoobservasjoner og intervjuer. Konklusjon:Mine resul
     tater viser to behandlingsserier som var ulike. Den ene pasienten var
     skeptisk til b ehandlingstilbudet, mens den andre pasienten var svær
     t positiv. Begge behandlingsforløpene utviklet seg positivt ved at be
     gge pasientene tok mer aktivt del i behandlingen ut fra sittståsted,o
     g ga uttrykk for øket innsikt og smertelindring. Fysioterapeuten oppl
     evde at det var behov for hennes tjenester. Den ene pasienten ga fysi
     oterapeuten uforbeholden anerkjennelse, mens den andre pasienten ga a
     nerkjennelse til hele opplegget som var satt igang for henne. Studien
     bekrefter og gir nyanser til teorien. Gjensidig anerkjennelse synes
     nødvendig for at pasienter skal føle seg verdsatt, forstått og opplev
     e ny innsikt. Fysioterapeuter klarer neppe gi sitt beste i behandling
     er dersom ikke pasientene viser at de har behov for deres innsats.
URL:   http://www.hib.no
Språk:  nor
PublID: r98005513
StatKat: f
LokalK: KAT 4b

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Strand, Liv Inger
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Medforf: Ljunggren, Anne Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Different approximations of the McGill Pain Questionnaire in the Norwe
     gian language: a discussion of content validity
Tidskr: Journal of Advanced Nursing
År:   1997
Volum:  26
Side(r): 772-779
Emneord: pain measurement, McGill Pain Questionnaire, semantics, Norwegian, co
     ntent validity
SamEng: The McGill Pain Questionnaire (MPQ) is a well recognized measuring in
     strument for pain in English speaking countries. Several efforts have
     been made to develop equivalent pain measuring instruments in other
     languages. However, the method of translating the English words conta
     ined in the MPQ into another language implies that questions about va
     lidity may be posed. In Norway three different pain questionnaires ha
     ve been developed inspired by the MPQ. A primary focus for developing
     the Norwegian Pain Questionnaire (NPQ) was semantics of pain; the fo
     cus of the adapted MPQ was to include commonly used somatosensory Nor
     wegian descriptors of pain in the population of patients with low bac
     k pain; the Norwegian McGill Pain Questionnaire (NMPQ) was literally
     translated into Norwegian to provide an equivalent pain questionnaire
     to the MPQ for cross-cultural comparisons of pain . Examination of c
     ontent validity of the adapted MPQ and the translated version of the
     MPQ is examined by comparing the words in those questionnaires with w
     ords collected among Norwegians in the process of developing the NPQ.
     The findings support the content validity of the adapted MPQ. The NM
     PQ , however, should be further refined to better fit the semantics o
     f pain in Norway.
Språk:  eng
PublID: r97009056
StatKat: f
LokalK: KAT 1

29
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Strand, Liv Inger
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Medforf: Ljunggren, Anne Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Functional limitations in patients with low back pain: new and simple
     clinical tests.
Tidskr: Abstract of keynote lectures
Red:   Koes, Bart
Red:   van Tulder, Maurits
År:   1997-05-30
UtgSted: Hag, Nederland
Konfer: The second international forum for primary care research on low
     back pain
SamEng: Our aim was to contribute to the development of simple, standardized
     clinical tests of functional limitations considered meaningful to pat
     ients and therapists. Reliability and validity was examined. Material
     and methods: The Sock Test simulates the task of putting on a sock f
     rom a sitting position. It is given rank values of 0-3 (0= the task c
     an be done with ease; 3= the task can not be done). The Pick Up Test
     implies the task of picking up a paper from the floor and is also giv
     en rank values 0-3 (0= the task can be done with ease and flexibility
     ; 3= the task can not be done). Intertester-reliability: 21 consecuti
     ve patients (15 women and 6 men, mean age 43) who enrolled in the stu
     dy, were examined independently by two physiotherapists. Intertester-
     reliability was examined by weighted Kappa (Kw) statistics. Sensitivi
     ty to change was examined by using Wilcoxon Signed-Rank Test (z) stat
     istics to compare the two functional tests, from pre- to post-test in
     127 patients with low back problems. Concurrent validity was evaluat
     ed by examining the relationship between the scores of each of the tw
     o tests and subjective information from the patients on a yes/no basi
     s about functional problems. 187 patients with low back pain particip
     ated. Spearman’s rho correlation statistics was used. Conclusion: The
     Sock Test and the Pick Up Test can be used in a reliable way. Both t
     ests are able to demonstrate expected functional improvement over tim
     e. Both tests correlate positively with subjective information about
     perceived functional problems. High scores on the Sock Test are good
     indicators of perceived functional problems, but low scores may still
     indicate back problems. The Sock Test shows high sensitivity but a l
     ower specificity.
Språk:  eng
PublID: r97009091
StatKat: f
LokalK: sKAT 5

30
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Sällström, Susanne
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: The Past is the Prologue. Acupuncture in the treatment of stroke patie
     nts in the subacute stage. A randomized controlled study.
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 62 bl.
Tilgang: UBBHAUK
Emneord: fysioterapi, fysioterapivitenskap
Språk:  eng
PublID: r98005742
StatKat: f
LokalK: AKAT 4b

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Wyller, Torgeir Bruun
Medforf: Sødring, Karen Margrethe
Medforf: Sveen, Unni
Medforf: Ljunggren, Anne Elisabeth
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Medforf: Bautz-Holter, Erik
Tittel: Are there differences in functional outcome after stroke?
Tidskr: Clinical Rehabilitation
År:   1997
Volum:  11
Side(r): 171-179
Språk:  eng
PublID: r97009308
StatKat: f
LokalK: KAT 1

32
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap
Forf:  Østensvik, Tove Marie
     UiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
Tittel: Arbeidsmiljøets og mestringsstrategiers betydning for nakke- og skulde
     rplager hos skogsmaskinførere. En tverrsnittsundersøkelse blant ansatt
     e i bedrift, ansatte hos entrepenører og entrepenører.
Serie:  Hovedfagsoppgave
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98005744
StatKat: f
LokalK: NKAT 4b


<- forrigeinnholdneste ->