Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Bansil, S
Medforf: Singhal, BS
Medforf: Ahuja, GK
Medforf: Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Ladiwala, U
Medforf: Behari, M
Medforf: Cook, SD
Tittel: Multiple sclerosis in India: A case-control study of environmental exp
     osures.
Tidskr: Acta Neurol Scand
År:   1997
Volum:  95
Side(r): 90-95
Språk:  eng
PublID: r98005756
StatKat: f
LokalK: KAT 1

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Bleie, Kristin Johanne
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Hollund, Bjørg Eli
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Eksponering for benzen ved arbeid på norske bensinstasjoner.
Tidskr: Yrkeshygienikeren
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 11-13
Språk:  nor
PublID: r98005757
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Bull, Nils
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Elektroniske nettverk for BHT. Hvor er vi og hvor går vi?
Tidskr: Program for Landskonferansen for Bedriftshelsepersonale
År:   1997-04-24
Side(r): 43-43
UtgSted: Oslo
Konfer: Landskonferansen for Bedriftshelsepersonale
Emneord: data, bedriftshelsetjeneste, nettverk, computers, occupational health
     , www
SamNor: Innenfor fagfeltet helse, miljø og sikkerhet har vi i Norge en e-post
     liste som heter "HMS". Den er åpen for alle som er interessert i dett
     e fagfeltet, det være seg leger, sykepleiere, fysioterapeuter, yrkesh
     ygienikere, verneingeniører, psykologer eller andre. Det har vist seg
     at en del verneledere og hovedverneombud også har meldt seg på, og d
     et øker bredden på innspill og diskusjoner. Mange som arbeider innen
     dette området har et lite fagmiljø rundt seg til daglig. Vi håper at
     listen kan fylle et behov for faglig kontakt og bli et sted for fagli
     g utveksling og samarbeid. Informasjon om påmelding finnes på følgen
     de adresse: http://www.uib.no/isf/hms/hms.htm Andre kilder til genere
     ll faglig oppdatering er tidsskrifter som er lagt ut på nettet. Eksem
     pelvis kan nevnes Scandinavian Journal of Work, Environment & Health,
     Tidsskrift for den norske legeforening, Lancet, Nature, etc. Interne
     tt er også et greit redskap for konkret informasjonssøking, f.eks. på
     Medline. Det finnes gode muligheter for gratis søk i denne referanse
     databasen. Her finnes også mulighet for bestilling av artiklene direk
     te, men det koster penger. Av rene arbeidsmedisinske referansedatabas
     er kan nevnes den britiske "Hseline", som kan abboneres på via selska
     pet "Silverplatter". Yrkeshygieniske data finnes også i en rekke data
     baser. Alt som finnes av elektroniske databaser og litteratur er ikke
     lagt ut på nettet. En del må man fortsatt abbonere på som CD-plater.
     Leter man etter en bok, kan man søke i Bibsys, databasen til fagbibl
     iotekene i Norge. Har man lånekort her, kan boken bestilles direkte.
Språk:  nor
PublID: r97008857
StatKat: f
LokalK: As

4
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Bull, Nils
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bekstrøm, T. B.
Medforf: Irgens, Å.
Medforf: Nyfors, A.
Tittel: Occupational hand eczema in restaurant workers
Tidskr: ISEOH 1997 Abstracts
År:   1997-09-16
Side(r): s. 45
Konfer: ISEOH 1997 - Epidimiology in occupational health
Sted:  Harare, Zimbabwe
Emneord: hand eczema, dermatitis, restaurant workers, occupational medicine
SamEng: A survey on work-related hand eczema and factors in the work environm
     ent was conducted among cleaners, cooks and waiters. We wanted to stu
     dy the extent of work related skin-diseases in these occupations in N
     orway. A questionnaire was used with questions about dry skin on the
     hands, hand eczema and itching / red skin after contact with food. Qu
     estions on the work environment included their knowledge of the manuf
     actures register for material data sheets, occurrence of daily skin-c
     ontact with concentrated cleaning- agents, use of gloves for cleaning
     and cooking and use of handcreame. Dry skin on the hands was reporte
     d in 43 % of the total group, 26 % in the small and 50 % in the big e
     nterprises. Hand-eczema was reported in 18 % of the cooks, 12 % of th
     e waiters and 9 % of the cleaners. Itching and red skin after contact
     with certain types of food occurred in 9 % of the cooks and 14 % of
     the waiters. Only 19 % of the total group knew the register for mater
     ial data sheets in the enterprise. 36 % had daily skin-contact with c
     oncentrated cleaning-agents. 33 % used gloves often for cleaning and
     9 % used gloves often while cooking. 50 % of the total group reported
     daily use of handcreame, 36 % in the small and 57 % in the big enter
     prises. The findings show that hande czema seems to be a problem in t
     hese occupational groups and that there is a need for more knowledge
     about prevention of skin-hazards. On the basis of this, there is a gu
     ide to skin- protection for the hotel and restaurant workers under pr
     oduction.
Språk:  eng
PublID: r97021835
StatKat: f

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Hollund, Bjørg Eli
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Eksponering for kjemiske arbeidsmiljøfaktorer i bilbransjen.
Tidskr: Yrkeshygienikeren
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 4-7
Språk:  nor
PublID: r98005758
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Hollund, Bjørg Eli
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Håndeksem blant bilmekanikerne.
Tidskr: Yrkeshygienikeren
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 18-20
Språk:  nor
PublID: r98005760
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Hollund, Bjørg Eli
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Luftveisplager og IgE blant frisører
År:   1997
UtgSted: Oslo
Konfer: Årskonferanse for Norsk Yrkeshygienisk forening
Språk:  nor
PublID: r98007000
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Hollund, Bjørg Eli
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Respiratory Symptoms and IgE among hairdressers
År:   1997
Side(r): P-1-01
UtgSted: Sveits
Konfer: IOHA
Språk:  eng
PublID: r98006999
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Kyvik, Knut Rasmus
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: "Å komme sammen er begynnelsen...". Rapport fra et nasjonalt tverrfagl
     ig møte.
Tidskr: UPED-skrift.
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 69-78
Språk:  nor
PublID: r98005761
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Lynge, E
Medforf: Andersen, A
Medforf: Nilsson, R
Medforf: Barlow, L
Medforf: Nordlinder, R
Medforf: Bofetta, Å
Medforf: Grandjean, Å
Medforf: Heikkilä, Å
Medforf: Hörte, L-G
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Risk of Cancer and Exposure to Gasoline Vapors.
Tidskr: Am J Epidemiol
År:   1997
Volum:  145
Side(r): 449-458
Språk:  nor
PublID: r98005763
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Øvrebø, S.
Tittel: Assessment of Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During
     Firefighting by Measurement of Urinary 1-Hydroxypyrene
Tidskr: Journal of Occupational and Environmental Medicine
ISSN:  1076-2752
År:   1997
Volum:  39
Side(r): s. 515-519
Språk:  eng
PublID: r98006983
StatKat: f
LokalK: KAT 1

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Forebygger vi arbeidsrelaterte plager blant kvinnelige arbeidstakere?
Tidskr: Ramazzini
År:   1997
Volum:  4
Side(r): s. 2-4
Språk:  eng
PublID: r98006984
StatKat: f
LokalK: KAT 8

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Aaserud, O
Tittel: Nevrotoksiske effekter i yrke og miljø.
Tidskr: Nevrologi. Fra barn til voksen.
Red:   Gjerstad, L
Red:   Skjeldal, OH
År:   1997
Side(r): 497-503
Utgiver: Vett og viten, Oslo.
Språk:  nor
PublID: r98005767
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

14
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Nilsson, R.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Tagesson, C.
Medforf: Nordlinder, R.
Medforf: Øvrebø, S.
Tittel: Genotoxisk effekt av polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete
År:   1997
Side(r): 119
UtgSted: Stockholm
Konfer: Svenska läkarselskapets handlingar Riksstämman
PublID: r98007002
StatKat: f
LokalK: A

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Oftedal, G.
Medforf: Nyvang, A.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Helseplager ved dataterminalarbeid. Langtidseffekt av skjermfilter
ISBN:  82-14-00260-5
År:   1997-07
Hefte:  STF78 A
Side(r): 47 s.
Utgiver: SINTEF Unimed, Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98006985
StatKat: f
LokalK: N KAT 3

16
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Oftedal, G.
Medforf: Nyvang, A.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Long term effects on health complaints by reducing electric fields fro
     m VDUs
År:   1997
UtgSted: Trondheim
Konfer: 5th Nordic Workshop Biological Effects of Low Frquency Electrom
     agnetic Fields
Språk:  eng
PublID: r98007001
StatKat: f
LokalK: A

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Cluster studies in multiple sclerosis
Tidskr: Neurology
Red:   Riise, T
Red:   Wolfson, C
ISSN:  0028-3878
År:   1997
Volum:  49(suppl 2)
Side(r): s. S27-S32
Språk:  eng
PublID: r98006986
StatKat: f
LokalK: KAT 1

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Evaluering av bruk av kollokvie-grupper ved kurs i statistikk for kull
     96, medisinstudiet, 1. studieår
Tidskr: UPED-skrift
ISSN:  0805-2557
År:   1997
Hefte:  13
Side(r): s. 85-96
Språk:  nor
PublID: r98006990
StatKat: f
LokalK: KAT 8

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Historical cohort studies in multiple sclerosis
Tidskr: Neurology
Red:   Riise, T
Red:   Wolfson, C
ISSN:  0028-3878
År:   1997
Volum:  49(suppl 2)
Side(r): s. S15-S17
Språk:  eng
PublID: r98006987
StatKat: f
LokalK: KAT 1

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Is the incidence of multiple sclerosis increasing?
Tidskr: Multiple Sclerosis: Clinical Challenges and Controversies
Red:   Thompson, A.J
Red:   Polman, C
Red:   Hohlfeld, R
ISBN:  1-85317-428-9
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r98006988
StatKat: f
LokalK: KAT 2

21
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: The Epidemiologic Study of Exogenous Factors in the Etiology of Multip
     le Sclerosis: Guidelines for Future Analytical Research
Tidskr: Neurology
Red:   Wolfson, C
ISSN:  0028-3878
År:   1997
Volum:  49(suppl 4)
Side(r): s. S1-S82
Språk:  eng
PublID: r98006989
StatKat: f
LokalK: KAT 1

22
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Sandvik, H.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bull, Nils
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: E-postliste
Tidskr: Om ergonomi
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98006993
StatKat: f
LokalK: KAT 5

23
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Sandvik, H.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bull, Nils
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: E-postliste - et nytt diskusjonsforum
Tidskr: Fysioterapeuten
År:   1997
Volum:  64
Side(r): s. 33
Språk:  nor
PublID: r98006992
StatKat: f
LokalK: KAT 5

24
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Sandvik, H.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bull, Nils
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: E-postlister nye debattmuligheter på internett
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): s. 419-420
Språk:  nor
PublID: r98006991
StatKat: f
LokalK: KAT 5

25
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Moen, Bente
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bull, Nils
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Epostliste for "Helse, miljø og sikkerhet"
Tidskr: Ramazzini - Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin
År:   1997
Volum:  4
Hefte:  1
Side(r): s. 8
Emneord: internett, arbeidsmedisin, epost
Språk:  nor
PublID: r97005161
StatKat: f
LokalK: N 7

26
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Speklé, E.
Medforf: Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: From experience to innovation, IEA '97
Tidskr: Om ergonomi
År:   1997
Volum:  8
Side(r): s. 14-15
Språk:  eng
PublID: r98006994
StatKat: f
LokalK: KAT 8

27
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Belastningslidelser og psykososialt arbeidsmiljø i norske bilverkstede
     r
Tidskr: Yrkeshygienikeren
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): s. 20-21
Språk:  nor
PublID: r98006996
StatKat: f
LokalK: KAT 8

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Muskel-skjelettplager ved skjermterminalarbeid: Ergonomiske eller psyk
     osiale årsaksfaktorer?
Tidskr: Fysioterapeuten
År:   1997
Volum:  64
Side(r): s. 18-21
Språk:  nor
PublID: r98006997
StatKat: f
LokalK: KAT 8

29
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Muskel-skjelettplager ved terminalarbeid: Ergonomiske eller psykosiale
     årsaksfaktorer? Det EDB-styrte samfunn - gru eller glede?
År:   1997
UtgSted: Kristiansand
Konfer: NFF's faggruppe for Ergonomis årsmøte
Språk:  nor
PublID: r98007004
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Riise, Trond
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Psychosocial work environment and "ergonomic coping" among car mechani
     cs
År:   1997
UtgSted: Tampere, Finland
Konfer: IEA'97, Int. Ergonomics Association Congress
Språk:  eng
PublID: r98007003
StatKat: f

31
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Torp, Steffen
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Hollund, Bjørg Eli
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bleie, K. J.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Stoffkartotek og Internkontrollsystem i bilbransjen: Har det noen prak
     tisk betydning for den enkelte arbeidstaker?
Tidskr: Yrkeshygienikeren
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): s. 14-17
Språk:  nor
PublID: r98006995
StatKat: f
LokalK: KAT 8

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin
Forf:  Vatshelle, Å.
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: Serious on-the-track accidents experienced by train drivers: Psycholog
     ical reactions and long-term health effects
Tidskr: Journal of Psychosomatic Research
ISSN:  0022-3999
År:   1997
Volum:  42
Side(r): s. 43-52
Språk:  eng
PublID: r98006998
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->