Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Brekke, P
Medforf: Rygh, PM
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Inntrykk fra en telemedisinsk forelesning.
Tidskr: Hermes
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 23-24
Språk:  nor
PublID: r98003523
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: 150-planen, en ny studieplan i Bergen.
Tidskr: Hermes
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 6-7
Språk:  nor
PublID: r98003509
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Akutt bakteriell prostatitt og kronisk prostatitt.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 582-583
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003526
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Feberkrampe hos barn.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 337-338
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003524
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Tittel: "Jordstråler" - et underjordisk fenomen?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  17
Side(r): 2476-2477
Emneord: Jordstråler, alternativ medisin, ønskekvist, søkevinkler
Språk:  nor
PublID: r97007508
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: "Jordstråler" - et underjordisk fenomen?
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  21
Side(r): 3124-3125
Emneord: Jordstråler, alternativ medisin
Språk:  nor
PublID: r97007745
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

7
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Kalde føtter og blærebetendelse hos voksne kvinner.
Tidskr: Månedskr Prakt Lægegern
År:   1997
Volum:  75
Side(r): 719-724
Språk:  nor
PublID: r98003510
StatKat: f
LokalK: A KAT 8

8
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Norsk Nyfødtkohorten og bedre helse.
Tidskr: Utposten
År:   1997
Volum:  26
Side(r): 242-243
Språk:  nor
PublID: r98003521
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Nyere synspunkt på ukomplisert akutt cystitt i allmennprasis.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 1304-1307
Språk:  nor
PublID: r98003508
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Urinveisinfeksjon.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 498-502
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003527
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

11
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Schei, Edvin
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Utplassering i allmennpraksis - veileder for lærere og studenter.
År:   1997
Utgiver: Seksjon for allmennmedisin, UiB.
Språk:  nor
PublID: r98002237
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

12
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Christensen, Nina Gade
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Monsen, G
Medforf: Sandberg, Sverre
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Utprøving av analyseinstrumenter. En veiledning spesielt beregnet for
     utprøving av instrumenter for primærhelsetjenesten.
ISBN:  82-419-23-1
År:   1997
Side(r): 99 s.
Utgiver: Alma Mater, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98003505
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Eskeland, Benedicte
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Ulvik, Rune J
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Iron supplementation in pregnancy: is less enough? A randomized,
     placebo controlled trial of low dose iron supplementation with and
     without heme iron
Tidskr: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
ISSN:  0001-6349
År:   1997
Volum:  76
Side(r): 822-828
Språk:  eng
PublID: r98000326
StatKat: f
LokalK: KAT 1

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Fosse, A
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: NSAM-seminar 1997; Premisser for bedre datajournal.
Tidskr: Utposten
År:   1997
Volum:  26
Side(r): 208-209
Språk:  nor
PublID: r98003541
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Akutte ryggsmerter.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 75-79
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003475
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Den diagnostiske prosess.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 15-23
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003474
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: DVT.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 224-225
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003480
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Forvirring.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 89-92
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003477
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Genital herpes.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 531-532
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  eng
PublID: r98003487
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Halebeinssmerter.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 249-250
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003483
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Hiv-infeksjon og aids.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 113-115
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003478
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Innvollsmark.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 149-150
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003479
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Kiropraktikk.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 304-306
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003485
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Lungeembolisme.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 225-226
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003482
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

25
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Nyrer og urinveier.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 480-513
Utgiver: Ad Notam Gyldendal.
Språk:  nor
PublID: r98003486
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Serøs koksitt.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 275
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003484
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Svangerskap, fødsel og familieplanlegging.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 545-567
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003488
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Sykdommer i de mannlige kjønnsorganene.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 568-591
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003489
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Tromboflebitt.
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid.
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 224-224
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98003481
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

30
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Klovning, Atle
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Likelihood ratios to determine 'Does this patient have appendicitis?'
     Comment and clarification. (Letter to the editor)
Tidskr: JAMA
År:   1997
Volum:  278
Side(r): 819-819
Emneord: appendicitis, EBM, klinisk epidemiologi, diagnostikk, likelihood rati
     os
Språk:  eng
PublID: r97009397
StatKat: f
LokalK: KAT 7

31
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Lehmann, Egil Henrik
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Gruppesekvensielle forsøksplanar. Kort innføring og oversikt
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 47-49
Emneord: Medisin, statistikk
Språk:  nno
PublID: r97001604
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

32
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Den norske velferdsstaten - på menns premisser? Om kjønnsdelte konsekv
     enser av vanlige helseplager
Tidskr: Fagbevegelsen foran et nytt århundre
Red:   Roaldsvig, EP
År:   1997
Side(r): 157-164
Utgiver: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
SamNor: Før var kvinner husmødre. Med alderen kom revmatismen og gikta, og da
     måtte arbeidsinnsatsen hjemme gradvis trappes ned. Døtre, svigerdøtr
     e og nies tok over. I dag er de aller fleste kvinner yrkesaktive i lø
     nnet arbeid. Når helseplager setter en stopper for full yrkesinnsats,
     blir det spørsmål om uføretrygd eller redusert arbeidstid. Eller om
     å fortsette å slite over evne, og kanskje slite seg ut. Er det slik a
     t kvinners særpreg og helseplager ikke anerkjennes i arbeidsliv og hj
     elpeapparat? Er den norske velferdsstaten først og fremst bereg net p
     å menn?
Språk:  nor
PublID: r97009098
StatKat: f
LokalK: N kat 5

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Focus groups as a path to clinical knowledge about the acutely ill chi
     ld.
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1997
Volum:  15
Hefte:  nr.1
Side(r): 26-29
Emneord: tacit knowledge, focus groups, child, general practitioner
SamEng: We aimed to identify elements of clinical information beyond the area
     of knowledge presented in medical textbooks, but used by the general
     practiti when confronted with the acutely and severely ill child. A
     focus group approach was used. 16 experienced general practitioners s
     erving as clinical teachers at the Division for General Practice, Uni
     versity of Bergen, Norway, participated. Clinical descriptions arisin
     g from incident based anecdotes and experiences are presented. Issues
     concerning the doctor's emotional reactions, cues from the par ents
     of the child, atypical contact between doctor and child, cognitive di
     screpancies, and difficulties in acting on cues, were reported. This
     material identify elements of tacit clin ical knowledge which may pro
     vide a basis for further analysis and shared action.
Språk:  eng
PublID: r97009096
StatKat: f
LokalK: KAT 1

34
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hollnagel, Hanne
Tittel: Fra risikojakt til ressursmobilisering - fra teori til allmennpraksis
Tidskr: Nordisk Medicin
År:   1997
Volum:  112
Side(r): 288-291
Emneord: Risikofaktorer, ressurser, forebyggende medisin, helse, kommunikasjon
SamNor: I denne artikkelen peker vi på noen problemer ved å velge risikojakt
     som hovedstrategi for medisinsk diagnostikk, behandling og forebyggin
     g. Kunnsk risikofaktorer kan bidra til hypoteser om sykdomsårsaker og
     forutsi sykdom på gruppenivå, men innebærer fallgruber angående årsa
     ksfaktorer og endemål, informert samtykke, gruppebaserte sannsynlighe
     ter og medikalisering i møtet med enkeltmennesker. Et salutogenetisk
     perspektiv retter oppmerksomheten mot ressurser og styrke som kan ten
     kes å motvirke sykdomsrisiko. Økt kunnskap om folks helseressur ser -
     både de legevurderte og de selvvurderte - kan bidra til en bedre bal
     anse der vi i medisinsk teori og praksis i større grad satser på folk
     s egne krefter.
SamEng: In this article, we emphasize some of the problems related to the cho
     ice of risk factor identification and intervention as the dominant me
     dical str for diagnosis, treatment and prevention of disease. Knowled
     ge about risk factors can provide hypotheses about origins of disease
     and predict disease at a group level. However, there are several pit
     falls related to this perspective concerning causal factors, end poin
     ts, informed consent, group level based possibilities and medicalizat
     ion. A salutogenic perspective shifts the attention toward resources
     which might counteract risk of disease. Increased attention to people
     ’s personal health resourcesassessed by the doctor as well as by the
     person herself - can contribute to a better balance in medical theory
     and practice by stimulating the strength of people rather than looki
     ng only for weaknesses.
Språk:  nor
PublID: r97009100
StatKat: f
LokalK: A KAT 8

35
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Helseproblemer hos lesbiske og homofile
Tidskr: Allmennmedisin - Klinisk arbeid
Red:   Hunskår, Steinar
År:   1997
Side(r): 697-699
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
SamNor: Homoseksualitet regnes ikke lenger som sykdom. Likevel kan det å fore
     lske seg i en person av samme kjønn angå individets helse og forhold
     til helsetjenesten. Dette handler dels om diskriminering, homofobi og
     selvundertrykking, dels om sykdommer knyttet til seksualitet og seks
     uell atferd.
Språk:  nor
PublID: r97009103
StatKat: f
LokalK: N kat 6

36
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Levende kunnskap kommer fra praksis
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): s.3632
URL:   http://www.legeforeningen.no/tsweb/199725/leder2.html
Språk:  nor
PublID: r97009101
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

37
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Medisinsk kvinneforskning - pragmatisk endringsarbeid, nyskapende kunn
     skapsutvikling - eller begge deler?
Tidskr: Kvinneforskning
ISSN:  0806-6256
År:   1997
Hefte:  3-4
Side(r): 81-87
Utgiver: Norges forskningsråd
SamNor: Medisinsk kvinneforskning søker å utvikle kunnskap om hvordan kjønnss
     kjevheter og kvinneundertrykking påvirker sykdomsutvikling hos kvinne
     r, hvordan kvinners sykdommer og helseplag er blir håndtert i medisin
     sk teori og praksis, og hvordan medisinen påvirker oppfatninger om kv
     innelighet og kroppslighet i vårt samfunn. Først i 1987 ble det først
     e norske seminareti medisinsk kvinneforskning arrangert her i landet.
     Miljøet er fortsatt lite, selv om de faglige interesseområder og vit
     enskapelige tilnærminger representerer god bredde og gradvis økende i
     nnflytelse (Schei, Botten og Sundby 1993). Her vil jeg dsikutere noen
     sentrale utfordringer for norsk medisinsk kvinneforskning. Jeg vil i
     kke forsøke å gi noen bred oversikt, me n konsentrerer meg om frontli
     njer innen deler av feltet der jeg selv er godt kjent.
Språk:  nor
PublID: r97009105
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

38
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Ressurser versus risiko
Tidskr: Allmennmedisin - Klinisk arbeid
Red:   Hunskår, Steinar
ISBN:  82-417-0630-8
År:   1997
Side(r): 685-686
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
SamNor: Menneskekroppen har et stort potensiale for å gjenopprette balanse og
     helse. I møtet med en rekke sykdomsprosesser ser vi at omstendighete
     r av en annen karakter enn de medisinske intervensjoner kan bestemme
     prognosen og sykdomsforløpet. Allmennpraktikeren kan styrke sitt repe
     rtoar for forebygging og behandling av sykdom ved å gjøre seg kjent m
     ed pasientens egne helseressurser, og hun kan utnytte disse i sitt kl
     iniske arbeid. La oss derfor se nærmere på sammenhenger mellom helse
     og sykdom der primærlegens kunnskap om ressurser og risiko kan ha bet
     ydning.
Språk:  nor
PublID: r97009102
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

39
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hollnagel, Hanne
Tittel: The magic influence of classification systems
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1997
Volum:  15
Side(r): 5-6
Språk:  eng
PublID: r97009097
StatKat: f
LokalK: KAT 1

40
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Women's self-assessed personal health resources
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1997
Volum:  15
Side(r): 163-168
Emneord: Self-assessed health resources, coping, women, general practice
SamEng: Objective - To contribute to the development of a resource-oriented m
     edical language by identifying self-assessed personal health resource
     s in women. Design - Key questions were developed to invite the patie
     nt to tell the general practitioner about such resources. Patients' a
     nswers were audiotaped and analysed qualitatively according to Giorgi
     's phenomenological approach. The theoretical frame of reference incl
     uded salutogenesis, patient-centredness, and gender perspectives. Set
     ting - Two female general practitioners and their consultations. Subj
     ects - 37 consecutive female patients aged 24-85 years. Main outcome
     measures - Common aspects of personal qualities and strategies consid
     ered by women as their health resources. Results - The material unvei
     led health resources related to 1) internal strength mobilized by ext
     ernal strain, 2) interactive networks within and outside the family,
     3) lifestyle practices, 4) physical and social activity, 5) acceptanc
     e and facilitation of the natural course of disease, and 6) constitut
     ion. Conclusion - Female patients have explicit and intelligible idea
     s about their self-assessed personal health resources, which can be i
     dentified and mobilized by the general practitioner and form part of
     potentially empowering strategies in medical practice.
Språk:  eng
PublID: r97009104
StatKat: f
LokalK: KAT 1

41
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Brystsmerter
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid
Red:   Hunskår, Steinar
ISBN:  82-417-0630-8
År:   1997
Side(r): 66-70
Utgiver: Ad Notam Gyldendal AS
Emneord: diagnostikk, klinisk beslutning, klinisk epidemiologi
Språk:  nor
PublID: r97008253
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

42
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Lærum, Even
Medforf: Ulvik, Rune Johan
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Tittel: Effectiveness of two preventive interventions for coronary heart disea
     se risk in primary care.
Tidskr: Book of abstracts
År:   1997
Side(r): 117-117
Konfer: Wonca Region Europe Congress.
Sted:  Prague.
Språk:  eng
PublID: r98001262
StatKat: f
LokalK: s

43
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Forebyggende medisin: kontroverser og etiske betraktninger.
Tidskr: Abstrakter 2.12.97.
År:   1997
UtgSted: Trondheim
Konfer: Fra høyteknologi til palliativ medisin.
Språk:  nor
PublID: r98002239
StatKat: f
LokalK: Ns

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hafting, Marit
Medforf: Hetlevik, Irene
Medforf: Holmen, Jostein
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Standnes, Brit
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Hjerte og kretsløp
Tidskr: Allmennmedisin. Klinisk arbeid
Red:   Hunskår, Steinar
ISBN:  82-417-0630-8
År:   1997
Side(r): 193-231
Utgiver: Ad Notam Gyldendal AS
Emneord: allmennmedisin, klinisk epidemiologi, diagnostikk og håndtering
Språk:  nor
PublID: r97008254
StatKat: f
LokalK: NKAT 6

45
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Menneskesyn mellom KOPF og pasientautonomi
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  23
Side(r): 3393-3394
Emneord: medisinsk etikk
Språk:  nor
PublID: r97008183
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Lærum, Even
Medforf: Aakvaag, Asbjørn
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Ulvik, Rune J
     UiB, Institutt for klinisk biokjemi
Medforf: Høstmark, Arne T
Tittel: Salt restriction: effects on lipids and insulin production in hyperten
     sive patients.
Tidskr: The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investi
     gation
ISSN:  0036-5513
År:   1997
Volum:  57
Side(r): 501-506
Emneord: hypertension, insulin resistance, lipids, sodium-restricted diet
Språk:  eng
PublID: r97008252
StatKat: f
LokalK: KAT 1

47
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Sykdomsforebygging - utfordringer og motsigelser for medisinere.
Tidskr: Utposten
År:   1997
Volum:  26
Hefte:  8
Side(r): 345-347
Språk:  nor
PublID: r98001260
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

48
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Meland, Eivind
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Vi intervjuer George Engel: En inspirasjonskilde til humanisme i medis
     inen
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  4
Side(r): 568-569
Emneord: medisinsk etikk, vitenskapsteori
Språk:  nor
PublID: r97008182
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

49
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rokstad, Kirsten Skinlo
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: The Møre & Romsdal prescription study (MRPS) : an epidemiological stud
     y of prescribing in general practice, including an intervention on ge
     n eral practitioners' prescribing practice
Serie:  dr.med.-avhandling
ISBN:  82-7788-050-2
År:   1997-06-20
Side(r): 1 b.
Utgiver: University of Bergen, Department of Public Health and Primary
     Care, Division for General Practice
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: medisin
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/juni/rokstad.html
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/118001/
Språk:  eng
PublID: r98026147
StatKat: f
LokalK: NKAT 4a

50
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Drug prescribing during direct and indirect contacts with patients in
     general practice. A report from the Møre & Romsdal Prescription Study.
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1997
Volum:  15
Side(r): 103-108
Språk:  eng
PublID: r98003493
StatKat: f
LokalK: AKAT 8

51
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Fugelli, Per
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: General practitioners drug prescribing practice and the diagnoses for
     prescribing. The Møre & Romsdal Presciption Study.
Tidskr: J Clin Epidemiol
År:   1997
Volum:  50
Side(r): 485-494
Språk:  eng
PublID: r98003492
StatKat: f
LokalK: KAT 1

52
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rokstad, Kirsten
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Straand, Jørund
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Pasientkontakter i allmennpraksis. En epidemiologisk undersøkelse i
     Møre og Romsdal
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  5
Side(r): 659-664
Emneord: Allmennmedisin, epidemiologi, diagnoser, pasienter
Språk:  nor
PublID: r97004462
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

53
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Rynning, M
Medforf: Sandberg, Sverre
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Økland, M
Tittel: Etablering av referanseverdier.
Tidskr: Bioingeniøren
ISSN:  0801-6828
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 5-7
Språk:  nor
PublID: r98003502
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

54
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandberg, Sverre
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hellsing, K
Medforf: Jørgensen, PJ
Medforf: Monsen, G
Tittel: SKUP - Skandinavisk samarbeid om utprøving av laboratorieutstyr for pr
     imærhelsetjenesten.
Tidskr: Klinisk Kemi i Norden
ISSN:  1101-2013
År:   1997
Volum:  9
Side(r): 49-52
Språk:  nor
PublID: r98003507
StatKat: f
LokalK: AKAT 8

55
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandberg, Sverre
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Systematic review of diagnostic tests.
Tidskr: Nordic Newsletter on Evidence-Based Health Care
ISSN:  0809-5272
År:   1997
Side(r): s. 5
Språk:  eng
PublID: r98003503
StatKat: f
LokalK: AKAT 8

56
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandberg, Sverre
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Systematic reviews of diagnostic tests - a new challenge for laborator
     y medicine.
Tidskr: The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investi
     gation
ISSN:  0036-5513
År:   1997
Volum:  57
Side(r): 369-372
Språk:  eng
PublID: r98003506
StatKat: f
LokalK: KAT 1

57
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: COMPUTERS CAN ADD VALUE, BUT CAN WE AFFORD THE INVESTMENT?
Tidskr: Delegates Manual
År:   1997-08-07
Side(r): 37-37
UtgSted: Melbourne, Australia
Konfer: ROYAL AUSTRALIAN COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS 9TH COMPUTER
     CONFERENCE
Emneord: Allmennmedisin, EDB, Internett
URL:   http://www.racgp.aone.net.au/papers/Add_value/index.htm
Språk:  eng
PublID: r97009161
StatKat: f
LokalK: s

58
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Moen, Bente
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bull, Nils
     UiB, Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: E-postliste - et nytt diskusjonsforum
Tidskr: Fysioterapeuten
År:   1997
Volum:  64
Side(r): s. 33
Emneord: Epost, Internett, arbeidsmedisin, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste
URL:   http://www.uib.no/isf/hms/hms.htm
Språk:  nor
PublID: r98007258
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

59
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Moen, Bente Elisabeth
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for arbeidsmedisin
Medforf: Bull, Nils
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for arbeidsmedisin
Tittel: E-postlister - nye debattmuligheter på Internett
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  3
Side(r): 419-420
Emneord: Allmennmedisin, Abeidsmedisin, Internett, debatt, epost
Språk:  nor
PublID: r97003072
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

60
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Straand, Jørund
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Fra barber og bøddel til kirurg og lege
Tidskr: Helse & Sunnhet
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 60-61
Utgiver: Allers
Emneord: Medisin, historie, kirurg, barber
Språk:  nor
PublID: r97007181
StatKat: f
LokalK: N 5

61
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Læge og stril. Beretninger fra et vestnorsk distrikt på 1800-tallet
Tidskr: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning
År:   1997
Volum:  75
Hefte:  1
Side(r): 71-82
Emneord: Medisinsk historie, Vestlandet, distriktslege
Språk:  nor
PublID: r97001627
StatKat: f
LokalK: A KAT 8

62
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Spedalskhet i Norge
Tidskr: Allers Helse & Sunnhet
År:   1997
Volum:  1
Hefte:  4
Side(r): 60-61
Emneord: Spedalskhet, medisinsk historie
Språk:  nor
PublID: r97009278
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

63
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: The Internet and General Practice - Present and Future Use?
Tidskr: Delegates Manual
År:   1997-08-08
Side(r): 57-57
UtgSted: Melbourne, Australia
Konfer: ROYAL AUSTRALIAN COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS 9TH COMPUTER
     CONFERENCE
Emneord: Allmennmedisin, Internett
URL:   http://www.racgp.aone.net.au/papers/Hogne_Sanvik/index.htm
Språk:  eng
PublID: r97009163
StatKat: f
LokalK: s

64
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: THE UTILITY OF THE INTERNET IN GP RESEARCH
Tidskr: Delegates Manual
År:   1997-08-09
Side(r): 80-80
UtgSted: Melbourne, Australia
Konfer: ROYAL AUSTRALIAN COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS 9TH COMPUTER
     CONFERENCE
Emneord: Allmennmedisin, forskning, Internett
URL:   http://www.racgp.aone.net.au/papers/12_yr_old/index.htm
Språk:  eng
PublID: r97009164
StatKat: f
LokalK: s

65
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Urininkontinens hos kvinner - epidemiologi og håndtering i allmennpra
     ksis
Tidskr: Program Sammendrag
År:   1997-10
Side(r): 24-24
UtgSted: Trondheim
Konfer: Nidaroskongressen '97
Emneord: Allmennmedisin, urininkontinens
Språk:  nor
PublID: r97009165
StatKat: f
LokalK: Ns

66
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Seim, Arnfinn
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hermstad, Ragnar
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Management in general practice significantly reduced psychosocial cons
     equences of female urinary incontinence.
Tidskr: Quality of Life Research
År:   1997
Volum:  6
Side(r): 257-264
Språk:  eng
PublID: r98002242
StatKat: f
LokalK: KAT 1

67
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Skorpen, Jenny Beate Johnsen
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: What did the doctor say - what did the patient hear? Operational knowl
     edge in clinical communication.
Tidskr: Family Practice
År:   1997
Volum:  14
Side(r): 382-386
SamEng: Objectives: To introduce Piaget's concept "operational knowledge" fro
     m cognitive theory of learning - as a contribution to broader underst
     anding of clinical interaction. Design: Theoretical presentation of d
     ifferent kinds and levels of human understanding, illustrated by a ca
     se story where the difference between operational and figurative know
     ledge is demonstrated. Subjects: The case story of a male patient age
     d 80, suffering from ulcerous colitis. Main outcome measures: The rea
     der's perceived relevance of these perspectives to understand what is
     going on between doctor and patient. Results: The case story demonst
     rates the phenomenon of "operational knowledge" in the patient, the c
     lose links between communicative action and cognitive understanding,
     and the importance of reflecting upon this level of interaction for t
     he doctor. Conclusion: According to the patient-centred clinical meth
     od, the doctorshould explore the social and emotional context of the
     patient, in order to understand the meaning of the illness. We sugges
     t that a cognitive dimension should also be added, and that the conce
     pt "operational knowledge" might be useful for investigation of this.
Språk:  eng
PublID: r97009099
StatKat: f
LokalK: KAT 1

68
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Stakkestad, JA
Medforf: Sandberg, Sverre
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Bjerve, KS
Medforf: Runde, I
Medforf: Åsberg, A
Tittel: Use and usefulnes of laboratory handbooks.
Tidskr: The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investi
     gation
ISSN:  0036-5513
År:   1997
Volum:  57
Side(r): 647-654
Språk:  eng
PublID: r98003504
StatKat: f
LokalK: KAT 1

69
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Steen, Knut
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Et ettårsmateriale fra Bergen Legevakt.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 226-229
Språk:  nor
PublID: r98002240
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

70
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Steen, Knut
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Kvinner og vold. En ettårig prospektiv undersøkelse fra Bergen Legevak
     t.
Tidskr: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 3640-3642
Språk:  nor
PublID: r98002246
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

71
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Stensland, Per
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Malterud, Kirsti
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: New gateways to dialogue in general practice. Development of an illnes
     s diary to expand communication.
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1997
Volum:  15
Side(r): 175-179
Emneord: general practice, psychosomatic, clinical method, patient-centred met
     hod, qualitative evaluation, diary
Språk:  eng
PublID: r98000325
StatKat: f
LokalK: A KAT 1

72
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: 1 384 hjemmebesøk til eldre pasienter i allmennpraksis. Fra
     diagnose-resept-undersøkelsen i Møre og Romsdal
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  27
Side(r): 3984-3987
Emneord: Allmennmedisin, geriatri, eldre, allmennpraksis, hjemmebesøk,
     sykebesøk
Språk:  nor
PublID: r97008326
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

73
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: 10 850 kontorkonsultasjoner med eldre pasienter i allmennpraksis. Fra
     diagnose-resept-undersøkelsen i Møre og Romsdal
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  27
Side(r): 3980-3984
Emneord: Geriatri, allmennmedisin, eldre, konsultasjoner, allmennpraksis, Møre
     og Romsdal
Språk:  nor
PublID: r97008325
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

74
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: 1384 house calls for elderly patients in general practice. A report fr
     om the Møre & Romsdal Prescription Study.
Tidskr: Book of Abstracts
År:   1997-10
UtgSted: Barcelona
Konfer: European General Practice Research Workshop.
Språk:  eng
PublID: r98003501
StatKat: f
LokalK: s

75
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Antibiotic prescribing in general practice. A report from the Møre & R
     omsdal Prescription Study.
Tidskr: Book of Abstracts.
År:   1997
Side(r): s. 134
Konfer: WONCA Europe Region Conference.
Sted:  Prague
Språk:  eng
PublID: r98003500
StatKat: f
LokalK: s

76
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Antibiotikaforskrivning i allmennpraksis. Fra diagnose-reseptundersøke
     lsen i Møre og Romsdal.
Tidskr: Book of Abstracts
År:   1997
Konfer: 10. Nordiske kongress i allmennmedisin.
Sted:  Island
Språk:  nor
PublID: r98003499
StatKat: f
LokalK: As

77
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Are prescribing patterns of diuretics in general practice good enough?
     A report from the Møre & Romsdal Prescription Study.
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1997
Volum:  15
Side(r): 10-15
Språk:  eng
PublID: r98003491
StatKat: f
LokalK: AKAT 8

78
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Heggedal, U
Tittel: Drug prescribing for children in general practice. A report from the M
     øre & Romsdal Prescription Study.
Tidskr: Acta Paediatrica
ISSN:  0803-5253
År:   1997
Volum:  87
Hefte:  2
Side(r): 18-24
Språk:  eng
PublID: r98003494
StatKat: f
LokalK: KAT 1

79
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB-Med: Inst. for samf. med. fag- Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Fra Bergens Bartskjærlaug til Bergens Lægeforening. Et 400-årsjubileum
Tidskr: Paraplyen
År:   1997
Volum:  7
Hefte:  1
Side(r): 28-30
Emneord: Bergen, lege, kirurg, barber, medisinsk historie
Språk:  nor
PublID: r97006028
StatKat: f
LokalK: N 5

80
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Sandvik, Hogne
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Fra Bergens Bartskjærlaug til Bergen Lægeforening. Et 400-årsjubileum
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-01-17
Side(r): 26-26
Emneord: lege, bartskjær, bartskjærer, kirurg, bøddel, legeforening, bartskjær
     laug, Bergen, medisinsk historie
Språk:  nor
PublID: r98028009
StatKat: f
LokalK: N7

81
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: General practitioners' prescribing patterns of benzodiazepine hypnotic
     s: are elderly patients at particular risk for overprescribing? A repo
     rt from Møre & Romsdal Presciption Study.
Tidskr: Scand J Prim Health Care
År:   1997
Volum:  15
Side(r): 16-21
Språk:  eng
PublID: r98003490
StatKat: f
LokalK: AKAT 8

82
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Legemiddelforskrivning til barn i allmennpraksis. Fra diagnose-reseptu
     ndersøkelsen i Møre og Romsdal.
Tidskr: Book of Abstracts
År:   1997
Konfer: 10. Nordiske kongress i allmennmedisin.
Sted:  Island
Språk:  nor
PublID: r98003498
StatKat: f
LokalK: As

83
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Straand, Jørund
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Rokstad, Kirsten
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Prescribing patterns of benzodiazepine hypnotics in general practice:
     are elderly patients placed at particular risk for overprescribing? A
     report from the Møre & Romsdal Prescribing Study.
Tidskr: Book of Abstracts.
År:   1997-05
Konfer: VII. Nordiske kongress søvnforsningskongress.
Sted:  Bergen
Språk:  eng
PublID: r98003497
StatKat: f
LokalK: Ab

84
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Vinsrygg, Gudrun
Medforf: Bærheim, Anders
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: Urinveisinfeksjon hos barn.
Tidskr: Når søke lege
Red:   Fugelli, Per
År:   1997
Side(r): 23-24
Utgiver: Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Språk:  nor
PublID: r98003514
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

85
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin
Forf:  Østbye, Truls
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Medforf: Hunskår, Steinar
     UiB, Seksjon for allmennmedisin
Tittel: A new primary care rostering and capitation system in Norway: Lessons
     for Canada?
Tidskr: Canadian Medical Association Journal
År:   1997
Volum:  157
Side(r): 45-50
Språk:  eng
PublID: r98002244
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->