Det medisinske fakultet

Hudavdelingen

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  De Doncker, P
Medforf: Remaut, K
Medforf: Faye, RD
Medforf: Gjertsen, BT
Medforf: Kristensen, T
Medforf: Morken, T
     UiB, Hudavdelingen
Medforf: Nyrud, M
Medforf: Olsen, P
Medforf: Rustenberg, B
Medforf: Stenvold, SE
Medforf: Valnes Jørgensen, HP
Medforf: Olsen, AK
Tittel: The effect of itraconazole in comparison with griseofulvin in onychom
     ycosis
Tidskr: Australasian Journal of Dermatology
Red:   Dyall-Smith, Delwyn
Red:   O'Brian, Timothy
ISSN:  0004-8380
År:   1997-06
Volum:  38
Hefte:  Supplem
Side(r): 92-92
Utgiver: Blackwell Science
Emneord: itra / gris
Språk:  eng
PublID: r98002263
StatKat: f
LokalK: kat 1

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Gjertsen, Bjørn Tore
Medforf: Vatne, Øystein
Medforf: Nilsen, Arvid
     UiB, Hudavdelingen
Tittel: Hudsykdommer. 2. utgave
Tidskr: Legevakthåndboken
Red:   Arentz-Hansen, Cecilie
Red:   Moen, Kåre
ISBN:  82-00-41574-0
År:   1997
Side(r): 312-338
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: hud
Språk:  nor
PublID: r98002235
StatKat: f
LokalK: KAT 6

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Holsen, Dag
     UiB, Hudavdelingen
Medforf: Aarebrot, Steinulv
     UiB, Hudavdelingen
Tittel: Giftsopper, soppgifter og soppforgiftninger. En oversikt.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  23
Side(r): 3385-3388
Språk:  nor
PublID: r98002231
StatKat: f
LokalK: KAT 8

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Myrmel, Helge
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Medforf: Haukenes, Gunnar
     UiB, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt
Medforf: Rustad, Lisbeth
     UiB, Hudavdelingen
Medforf: Holtet, Lisbet
Medforf: Gallefoss, Jarle
Tittel: Et tilfelle av kukopper
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
Red:   Nylenna, Magne
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  24
Side(r): 3504-3505
Utgiver: PDC Grafisk Produksjon a.s
Språk:  nor
PublID: r98002233
StatKat: f
LokalK: KAT 8

5
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nilsen, Arvid
     UiB, Hudavdelingen
Tittel: Clinical findings and management of uncomplicated herpes simplex virus
     infections including genital herpes.
Tidskr: Workshop-Treatment of Herpes Simplex,Varicella and Zoster (
     3)
Red:   Wærsted, Atle
Red:   Roksvaag, Per Olav
Red:   Beermann, Bjørn
Red:   Strandberg, Kjell
ISSN:  1101-8127
År:   1997-10-00
Side(r): 98-107
Utgiver: Falch Hurtigtrykk, oslo
Konfer: Statens Legemiddelkontroll, Norway/Läkemedelsverket, Sweden:Tre
     atment of herpes simplex, varicella and zoster
Sted:  Oslo, Norway
Språk:  eng
PublID: r99001698
LokalK: bD01

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Hudavdelingen
Forf:  Nilsen, Arvid
     UiB, Hudavdelingen
Tittel: Seksuelt overførbare sykdommer (SOS). 2. utgave
Tidskr: Legevakthåndboken
Red:   Arentz-Hansen, Cecilie
Red:   Moen, Kåre
ISBN:  82-00-41574-0
År:   1997
Side(r): 424-431
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Infeksjoner
Språk:  nor
PublID: r98002234
StatKat: f
LokalK: KAT 6


<- forrigeinnholdneste ->