Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.
Instit: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for fiskeri- og marinbiologi
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Senter for internasjonal helse
Forf:  Toppe, Jogeir
     UiB-MatNat: Inst. for fiskeri- og marinbiologi - Fiskeridir.
Tittel: Fisk si rolle for jodstatus i eit u-landsperspektiv.
Serie:  Hovudfagsoppgåve i ernæringsbiologi til Cand. scient. grad
År:   1997
Side(r): 105
Utgiver: Inst. fiskeri- og mar. biol./Fisk.dir. ernæringsinst.
Språk:  nno
PublID: r97006967
StatKat: f
LokalK: NKAT 4b


<- forrigeinnholdneste ->