Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Tittel: Uttalelser i byggesaker 1987-96. 2. samling v/ Byggebransjens Faglige
     Juridiske Råd i Bergen
Red:   Krüger, Kai
ISBN:  82-518-3517-8
År:   1997
Side(r): 7-493
Utgiver: Tano Aschehoug AS
Språk:  nor
PublID: r97008592
StatKat: f

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
Medforf: Einarsen, Terje
Tittel: Bortfall av bosettingstillatelsen - gyldigheten av utlendingsforskrift
     en § 49
Tidskr: LOV OG RETT
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1997
Hefte:  6
Side(r): 353-361
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nor
PublID: r97008235
StatKat: f

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
Tittel: Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv
Tidskr: Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen
Red:   Hovet, Kim
Red:   Høgseth, Benedikte
År:   1997
Side(r): 5-8
Utgiver: Jussformidlingen
Språk:  nor
PublID: r97008256
StatKat: f

4
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
Medforf: Overå, Oddvar
Tittel: Lov om kommuner og fylkeskommuner med kommentarer 2. utg.
Red:   Øien, Kirsten
ISBN:  82-446-0257-0
År:   1997
Side(r): 491
Utgiver: KOMMUNEFORLAGET
Språk:  nor
PublID: r98010525
StatKat: f

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bernt, Jan Fridthjof
Tittel: Statlig kontroll med kommunene - en trussel mot eller en forutsetning
     for det kommunale folkestyrets legitimitet?
Tidskr: Kommunalt selvstyre i Velferdsstaten
Red:   Baldersheim, Harald
Red:   Bernt, Jan Fridthjof
Red:   Kleven, Terje
Red:   Rattsø, Jørn
ISBN:  82-518-3661-1
År:   1997
Side(r): 158-203
Utgiver: Tano Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r97008597
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bårdsen, Arnfinn
Tittel: Avgjørelse i straffesaker innen "rimelig tid"
Tidskr: LOV OG RETT
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1997
Hefte:  6
Side(r): 323-352
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nor
PublID: r97008234
StatKat: f

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Bårdsen, Arnfinn
Tittel: Klageprosessen under Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
Tidskr: JUSSENS VENNER
Red:   Borge, Ole Christian
Red:   Skjerdal, Nicolai V.
Red:   Andreassen, Ole Egil D.
ISSN:  0022-6971
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 78-107
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nor
PublID: r97007304
StatKat: f

8
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Anmeldelse over The Refugee Convention, 1951. The Travaux Préparatoire
     s Analysed, with a Commentary by the Late Dr Paul Weis
Tidskr: Nordic Journal of International Law
Red:   Danelius, Fredrik
ISSN:  0902-7351
År:   1997
Volum:  66
Hefte:  2-3
Side(r): 416-418
Utgiver: KLUWER LAW INTERNATIONAL
Språk:  eng
PublID: r97008594
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Bevisvurdering og rettssikkerhet i Gholam-saken
Tidskr: KRITISK JUSS
Red:   Østberg, Øivind
ISSN:  0804-7375
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 78-81
Utgiver: Rettspolitisk Forening
Språk:  nor
PublID: r97008288
StatKat: f

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Medforf: Bernt, Jan Fridthjof
Tittel: Bortfall av bosettingstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskrifte
     n § 49
Tidskr: LOV OG RETT
Red:   Kjønstad, Asbjørn
ISSN:  0024-6980
År:   1997
Hefte:  6
Side(r): 353-361
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nor
PublID: r97007470
StatKat: f

11
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Einarsen, Terje
Tittel: Flyktningers rettsstilling i Norge
ISBN:  82-7674-309-9
År:   1997
Side(r): 7-144
Utgiver: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS
SamNor: Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger
Språk:  nor
PublID: r97005204
StatKat: f

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Eskeland, Sigrid
Tittel: Ansvar for skade ved "Forurensning som er tillatt", Forurl § 56
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
ISSN:  0801-809X
År:   1997
Hefte:  nr. 66
Side(r): 71
Utgiver: Det juridiske fakultet
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1996/h/600004/
Språk:  nno
PublID: r97006425
StatKat: f

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Giertsen, Johan
Tittel: Kan en ektefelles omstøtelseskrav gjøres gjeldende mot medkontrahenten
     s godtroende suksessorer?
Tidskr: Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Aarbakke, Magnus
ISBN:  82-00-12697-8
År:   1997
Side(r): 345-353
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97008262
StatKat: f

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Kommentarer til Kap.10 Ytelser under medisinsk rehabilitering
Tidskr: KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-77-2
År:   1997
Side(r): 165-183
Utgiver: Karnovs Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r97008285
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Kommentarer til Kap.11 Ytelser under yrkesrettet attføring
Tidskr: KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-77-2
År:   1997
Side(r): 184-201
Utgiver: Karnovs Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r97008286
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Kommentarer til Kap. 12 Uførepensjon
Tidskr: KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-77-2
År:   1997
Side(r): 202-222
Utgiver: Karnovs Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r97008287
StatKat: f

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Kommentarer til Kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad
Tidskr: KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  82-91511-77-2
År:   1997
Side(r): 119-126
Utgiver: Karnovs Forlag AS
Språk:  nor
PublID: r97008284
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Holgersen, Gudrun
Tittel: Likestilling mellom kjønnene
Tidskr: Husadvokaten (bind 2) 3. utg.
Red:   Bråthen, Tore
ISBN:  82-03-22156-4
År:   1997
Side(r): ca.22 sider
Utgiver: H. Aschehoug & Co
Språk:  nor
PublID: r97008283
StatKat: f

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Husabø, Erling Johannes
Medforf: Strandbakken, Asbjørn
Tittel: Strafrechtsentwicklung in Europa
Tidskr: Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1
Red:   Eser, Albin
Red:   Huber, Barbara
ISBN:  3-86113-965-0
År:   1997
Side(r): 474-562
Utgiver: Edition iuscrim, Freiburg i.Br.
Språk:  ger
PublID: r97008152
StatKat: f

20
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Hågård, Svein
Tittel: Opne eller lukka møte i kommunalforvaltninga
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
ISSN:  0801-809X
År:   1997
Hefte:  nr. 67
Side(r): 53
Utgiver: Det juridiske fakultet
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1996/h/600002/
Språk:  nno
PublID: r97006427
StatKat: f

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Kjelby, Gert Johan
Tittel: En Jubileumshilsen
Tidskr: Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen
Red:   Hovet, Kim
Red:   Høgseth, Benedikte
År:   1997
Side(r): 13-16
Utgiver: Jussformidlingen
Språk:  nor
PublID: r97008257
StatKat: f

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Konow, Berte-Elen Teinertsen
Tittel: Eiendomsforbehold ved internetthandel?
Tidskr: Elektronisk handel - rettslige aspekter Nordisk årbok i ret
     tsinformatikk 1997
Red:   Punsvik, Randi
ISBN:  82-518-3686-7
År:   1997
Side(r): 98-126
Utgiver: Tano Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r98025648
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Arbeidsgiveransvar for konsernets beslutningstagere i datterselskapets
     styre?*
Tidskr: Festskrift till Jan Sandström
Red:   Ramberg, Jan
Red:   Grönfors, Kurt
Red:   Gorton, Lars
Red:   Gunne, Eva
Red:   Hultmark, Christina
ISBN:  91-648-0129-2
År:   1997
Side(r): 281-303
Utgiver: Nerenius & Santérus Förlag
Språk:  nor
PublID: r97008437
StatKat: f

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Default Remedies in International Arbitration Proceedings
Tidskr: Festskrift til Ole Lando - Papers dedicated to Ole Lando
Red:   Andersen, Lennart Lynge
Red:   Fejø, Jens
Red:   Nielsen, Ruth
ISBN:  87-607-0445-4
År:   1997-09-02
Side(r): 217-236
Utgiver: GADJURA
Språk:  eng
PublID: r97008305
StatKat: f

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Eieransvar i konsernforhold - Quo Vadis?
Tidskr: JURISTKONTAKT 3/97
Red:   Storrødvann, Tove
ISSN:  0332-7590
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 4-11
Utgiver: Norges Juristforbund
SamNor: Kritiske kommentarer til Høyesteretts og departementets innsatser for
     å løse spørsmålene om eieransvar og ansvarsgjennombrudd i selskapsfo
     rhold
Språk:  nor
PublID: r97008593
StatKat: f

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: OM INGENMANNSLANDET MELLOM UAKTSOMHET OG FORSETT I KJØPS- OG TRANSPORT
     RETTEN
Tidskr: FESTSKRIFT TILL JAN RAMBERG
Red:   Bernitz, Ulf
Red:   Grönfors, Kurt
Red:   Hellner, Jan
Red:   Kleinemann, Jan
Red:   Sandström, Jan
Red:   Herre, Johnny
ISBN:  91-39-20010-8
År:   1997
Side(r): 319-348
Utgiver: Juristförlaget
Språk:  nor
PublID: r97008436
StatKat: f

27
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Om juristers omtale av rettsstoff i pågående omstridt retts- eller kra
     vsforhold
Tidskr: Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen
Red:   Hovet, Kim
Red:   Høgseth, Benedikte
År:   1997
Side(r): 53-66
Utgiver: Jussformidlingen
Språk:  nor
PublID: r97008259
StatKat: f

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Opphavsrett til penger
Tidskr: Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Aarbakke, Magnus
ISBN:  82-00-12697-8
År:   1997
Side(r): 597-605
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97008263
StatKat: f

29
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Public Contracts in a EU, EEA and GPA Perspective Three Lectures
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie nr. 71
ISSN:  0801-809X
År:   1997
Side(r): 9-132
Utgiver: Det juridiske fakultet
Språk:  eng
PublID: r97008276
StatKat: f

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Krüger, Kai
Tittel: Svensk privatrett sett fra norsk side samt noen refleksjoner over nord
     isk rettsidentitet i privatrettsforskningen med blikk mot fortid og fr
     emtid
Tidskr: Svensk rättsvetenskap 1947-1997 Institutet för Rättsvetens
     kaplig forskning, Seminarium okt. 1997
Red:   Strömholm, Stig
ISBN:  91-39-00308-6
År:   1997
Side(r): 23-66
Utgiver: Norstedts Juridik
Språk:  nor
PublID: r97008304
StatKat: f

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadopp
     føringslova) Lov av 13. juni 1997 nr. 43
Tidskr: KARNOV kommenterte lovsamling, ajourføringshefte nr. 4/97
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  0806-444X
År:   1997
Side(r): 303-306
Utgiver: Karnovs forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010642
StatKat: f

32
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: "...man skal eie en ordliste"
Tidskr: Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Aarbakke, Magnus
ISBN:  82-00-12697-8
År:   1997
Side(r): 649-658
Utgiver: Universitetsforlaget
SamNor: - litt om rettsgrunnlaget for normering av norsk språk
Språk:  nno
PublID: r97008264
StatKat: f

33
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lilleholt, Kåre
Tittel: Nordisk Bustadrett
Red:   Lilleholt, Kåre
ISBN:  92-893-0109-0
År:   1997
Side(r): 349
Utgiver: København: Nordisk Ministerråd
Språk:  nor
PublID: r98010643
StatKat: f

34
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lunde, Tore
Tittel: Garanti for saksomkostnader i sivile saker
Tidskr: Tidsskrift for Rettsvitenskap
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lassen, Birger Stuevold
Red:   Aarbakke, Magnus
ISSN:  0040-7143
År:   1997
Hefte:  3/97
Side(r): 460-494
Utgiver: SCANDINAVIAN UNIVERSITY PRESS, Oslo
Språk:  nno
PublID: r97008268
StatKat: f

35
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Lunde, Tore
Tittel: Odelsrettslig "skifte av tilhøva"
Tidskr: Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen
Red:   Hovet, Kim
Red:   Høgseth, Benedikte
År:   1997
Side(r): 41-52
Utgiver: Jussformidlingen
Språk:  nno
PublID: r97008258
StatKat: f

36
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
Tittel: "Fordeling av gjeld og gjeldsrenter på bruttoformuen i utlandet og den
     øvrige bruttoformue" (Domskommentar)
Tidskr: SKATTERETT
Red:   Zimmer, Frederik
ISSN:  0333-2810
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 285-293
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nor
PublID: r97009552
StatKat: f

37
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Matre, Hugo P.
Tittel: "Nye bøker" fast bokspalte, redaksjonell omtale av nyutgivelser
Tidskr: Utvalget fra 1995. Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og
     skattespørsmål
Red:   Aamelfot, Torill Hasle
ISSN:  0332-9763
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 544-551
Utgiver: Ligningsutvalget
Språk:  nor
PublID: r97009544
StatKat: f

38
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Myklebust, Ingunn Elise
Tittel: Ytringsfridom og lojalitetsplikt for kommunalt tilsette
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
ISSN:  0801-809X
År:   1997
Hefte:  nr. 69
Side(r): 102
Utgiver: Det juridiske fakultet
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1997/h/600001/
Språk:  nno
PublID: r97007575
StatKat: f

39
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Myklebust, Ingunn Elise
Tittel: YTRINGSFRIDOM OG LOJALITETSPLIKT FOR KOMMUNALT TILSETTE
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie nr. 69
ISSN:  0801-809X
År:   1997
Side(r): 3-102
Utgiver: Det juridiske fakultet
Språk:  nno
PublID: r97008279
StatKat: f

40
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Myrbostad, Tomas
Tittel: Elektronisk informasjonsansvar - om det kontraktsrettslige erstatnings
     ansvaret for villedende informasjon ved elektronisk informasjonsformid
     ling
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie
ISSN:  0801-809X
År:   1997
Hefte:  nr. 70
Side(r): 103
Utgiver: Det juridiske fakultet
SamNor: Avhandlingens tema er det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for
     villedende informasjon fra elektroniske informasjonstjenester, mao om
     den som står bak slike tjenester er ansvarlig for det tap brukerne p
     ådrar seg fordi informasjonen er villedende. Etter en oversikt over d
     e praktiske utgangspunktene for den juridiske problemstillingen, følg
     er avhandlingens hoveddel; ansvarsgrunnlaget. Først undersøkes om det
     etter gjeldene rett er grunnlag for et objektivt informasjonsansvar.
     Her drøftes bl.a andvendelsen av produktansvaret, personregisteransv
     aret og det kjøpsrettslige kontrollansvaret. Deretter behandles ersta
     tningsansvar for uaktsomhet, culpaansvaret. Bl.a. omtales forholdet t
     il culpaansvaret for tradisjonell informasjonsformidling og de særlig
     e reglene for teletorgtjenester. Etter dette drøftes enkelte spørsmål
     knyttet til avtaleklausuler om ansvarsfraskrivelser. Tilslutt følger
     en rettspolitisk gjennomgang av ansvarsreglene slik de må antas å væ
     re etter gjeldene rett; hvordan de virker i praksis og behovet for en
     dringer i rettstilstanden.
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1997/h/600002/
Språk:  nor
PublID: r97007582
StatKat: f

41
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Mæland, Henry John
Tittel: STRAFF OG MORTIFIKASJONER VED ÆREKRENKELSER
Serie:  Det juridiske fakultets skriftserie nr. 68
ISSN:  0801-809X
År:   1997
Side(r): 3-48
Utgiver: Det juridiske fakultet
Språk:  nor
PublID: r97008278
StatKat: f

42
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nagel, Anne-Hilde
Tittel: En lang linje bak norsk oljerett
Tidskr: RETT OG HISTORIE Festskrift til Gudmund Sandvik
Red:   Michalsen, Dag
Red:   Sprauten, Knut
ISBN:  82-994195-0-6
År:   1997
Side(r): 90-105
Utgiver: Universitetet i Oslo
Språk:  nor
PublID: r98010352
StatKat: f

43
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: "Frå to- til tredimensjonal eigedomsrett"
År:   1997
Konfer: "Eigedom 97", Norsk jordskiftekandidatforening konferanse 1997
Sted:  Olavsgard hotell
Språk:  nno
PublID: r98010580
StatKat: f

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: Frå to til tredimensjonal grunneigedom
Tidskr: Kart og plan 1997
År:   1997
Side(r): 233-237
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r98010581
StatKat: f

45
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: Lov om innførsle- og utførsleregulering (lov av 6. juni 1997 nr. 32) m
     ed kommentar
Tidskr: Karnov kommentert lovsamling, ajourføringshefte 4/97
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  0806-444X
År:   1997
Side(r): 303-306
Utgiver: Karnovs forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010545
StatKat: f

46
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: Lov om petroleumsvirksomhet (lov av 29. nov 1996 nr. 72) med kommentar
Tidskr: KARNOV kommenterte lovsamling, ajourføringshefte 2/97
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Kaasen, Knut
Red:   Tjomsland, Steinar
ISBN:  0806-444X
År:   1997
Side(r): 271-327
Utgiver: Karnovs forlag AS
Språk:  nno
PublID: r98010537
StatKat: f

47
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nordtveit, Ernst
Tittel: Normprispunktets betydning. Behov for tilpasning til nye løsninger
År:   1997
Konfer: Det 20.bergenske oljerettssymposium
Sted:  Solstrand fjordhotel
Språk:  nor
PublID: r98010553
StatKat: f

48
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Tittel: Om ansvarssubjekt etter forureiningslova § 55
Tidskr: Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Aarbakke, Magnus
ISBN:  82-00-12697-8
År:   1997
Side(r): 783-793
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r97008265
StatKat: f

49
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Tittel: Uføregrader ved yrkesskadeforsikring
Tidskr: Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen
Red:   Hovet, Kim
Red:   Høgseth, Benedikte
År:   1997
Side(r): 87-96
Utgiver: Jussformidlingen
Språk:  nno
PublID: r97008261
StatKat: f

50
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Nygaard, Nils
Tittel: Utviklingstrekk i skadebotretten
Tidskr: JUSSENS VENNER
Red:   Skjerdal, Nicolai V.
Red:   Anfinsen, Anne Marie Frøseth
Red:   Klausen, Roar
ISSN:  0022-6971
År:   1997
Hefte:  5
Side(r): 267-284
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nno
PublID: r97009167
StatKat: f

51
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Rasmussen, Ørnulf
Tittel: Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet (revidert utgave)
Red:   Rasmussen, Ørnulf
ISBN:  82-91906-00-9
År:   1997
Side(r): 1-652
Utgiver: A.S. Borgund
SamNor: Skal helsepersonell kommunisere eller holde tett, med det de vet og h
     ar lagret av viten, om oss pasienter?
Språk:  nor
PublID: r97009786
StatKat: f

52
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Sinding Aasen, Henriette
Tittel: Medisinsk teknologi mellom rett og moral
Tidskr: KRITISK JUSS
Red:   Østberg, Øivind
ISSN:  0804-7375
År:   1997
Hefte:  1-1997
Side(r): 35-47
Utgiver: Rettspolitisk Forening
Språk:  nor
PublID: r97007639
StatKat: f

53
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Stavang, Per
Tittel: Mistillitsframlegg i norsk parlamentarisme
Tidskr: Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Aarbakke, Magnus
ISBN:  82-00-12697-8
År:   1997
Side(r): 947-957
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nno
PublID: r97008266
StatKat: f

54
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Stavang, Per
Tittel: Schengenavtalen og Grunnlova
Tidskr: Bergens Tidende av 22.5.97
Red:   Hålien, Einar
År:   1997-05-22
Språk:  nno
PublID: r97008269
StatKat: f

55
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Stavang, Per
Tittel: Stortingsval og regjeringskrise
Tidskr: Bergens Tidende av 10.10.97
Red:   Hålien, Einar
År:   1997-10-10
Språk:  nno
PublID: r97008270
StatKat: f

56
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Tittel: Bokanmeldelse over Geir Woxholth: Avtaleinngåelse i og utenfor avtale
     loven
Tidskr: Injuria
Red:   Engebø, Olvar
ISSN:  0802-0051
År:   1997
Hefte:  5/97
Side(r): 50-52
Utgiver: Juristforeningen i Bergen
Språk:  nor
PublID: r97008272
StatKat: f

57
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Tittel: Klage over påtalevedtak
Tidskr: JUSSENS VENNER
Red:   Borge, Ole Christian
Red:   Skjerdal, Nicolai V.
Red:   Anfinsen, Anne Marie Frøseth
Red:   Klausen, Roar
ISSN:  0022-6971
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 127-167
Utgiver: UNIVERSITETSFORLAGET
Språk:  nor
PublID: r97007305
StatKat: f

58
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Medforf: Bull, Randi Birgitte
Medforf: Fossgard, Ingunn
Medforf: Hjemdal, Ole Kristian
Medforf: Martinsen, Erik
Medforf: Meling, Lars
Medforf: Nersnæs, Line
Medforf: Skogstad, Per-Arne
Tittel: Lov om kriminalitetsofferfond NOU 1997:11
ISBN:  82-583-0425-9
År:   1997
Side(r): 1-46
Utgiver: STATENS FORVALTNINGSTJENESTE
SamNor: Utredning om etablering av et voldsofferfond som skal yte direkte ell
     er indirekte støtte til voldsofre
Språk:  nor
PublID: r97005936
StatKat: f

59
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Tittel: Rettskildene i familieretten
Tidskr: FAMILIERETT Dommer og forarbeider
Red:   Garmann, Henrik
Red:   Horn, Thomas
ISBN:  82-419-0217-4
År:   1997
Side(r): s. 23-37
Utgiver: ALMA MATER FORLAG AS
Språk:  nor
PublID: r97003594
StatKat: f

60
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Strandbakken, Asbjørn
Medforf: Husabø, Erling Johannes
Tittel: Strafrechtsentwicklung in Europa
Tidskr: Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1
Red:   Eser, Albin
Red:   Huber, Barbara
ISBN:  3-86113-965-0
År:   1997
Side(r): 474-562
Utgiver: Edition iuscrim, Freiburg i. Br.
Språk:  ger
PublID: r97008233
StatKat: f

61
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Sæbø, Rune
Tittel: Godtroerverv når avhenderen disponerer som fullmektig
Tidskr: Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen
Red:   Hagstrøm, Viggo
Red:   Lødrup, Peter
Red:   Aarbakke, Magnus
ISBN:  82-00-12697-8
År:   1997
Side(r): 1007-1016
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97008267
StatKat: f

62
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Vogt, Edvard
Tittel: Rettshjelpsproblematikken i det norske rettssystem
Tidskr: Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen
Red:   Hovet, Kim
Red:   Høgseth, Benedikte
År:   1997
Side(r): 67-86
Utgiver: Jussformidlingen
Språk:  nor
PublID: r97008260
StatKat: f

63
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Wiig, Søren
Tittel: Tredjemanns stilling ved signaturberettiget styremedlems fratreden
Tidskr: Tidsskrift for FORRETNINGSJUS
Red:   Matheson, Wilhelm
Red:   Lund, Jørgen
Red:   Ringnes, Arne
ISSN:  0805-4355
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 84-93
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r97008282
StatKat: f

64
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Forf:  Østenstad, Bjørn Henning
Tittel: Bakgrunnen for lova om tvangs- og maktbruk mot einskilde personar med
     psykisk utviklingshemming
Tidskr: KRITISK JUSS
Red:   Østberg, Øivind
ISSN:  0804-7375
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 112-116
Utgiver: Rettspolitisk Forening
Språk:  nno
PublID: r97008290
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->