Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for vitskapsteori

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Genetikk og adferd
Tidskr: Innføring i psykologi
Red:   Raaheim, K.
Red:   Nielsen, G. H.
År:   1997
Side(r): 123-150
Utgiver: Cappelen Academica
Språk:  nor
PublID: r98020405
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Hans Skjervheim og sosiologien
Tidskr: Tidsskrift for Norsk sosiologforening
År:   1997
Volum:  4
Språk:  nor
PublID: r98022552
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Nervesystemet og hjernen
Tidskr: Innføring i psykologi
Red:   Raaheim, K
Red:   Nielsen, G. H.
År:   1997
Side(r): 106-122
Utgiver: Cappelen Academica
Språk:  nor
PublID: r98020404
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Evans, Tordis Dalland
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Psykologisk utvikling i barne- og ungdomsårene
Tidskr: Innføring i psykologi
Red:   Raaheim, K.
Red:   Nielsen, G. H.
År:   1997
Side(r): 319-361
Utgiver: Cappelen Academica
Språk:  nor
PublID: r98020406
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: From evolutionary epistemology to the life world a priori
Tidskr: Nature and Lifeworld. Theoretical and practical metaphysics
Red:   Bengt-Pedersen, C.
Red:   Thomassen, N.
År:   1997
Utgiver: Odense University Press
Språk:  eng
PublID: r98022546
StatKat: f

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Kan datamaskiner gjøre vitenskapelige oppdagelser?
Tidskr: Naturvitere filosoferer
Red:   Strand, Roger
Red:   Bristow, Glenn
ISBN:  82-91851-01-8
År:   1997
Side(r): 44-57
Utgiver: Megaloceros
Språk:  nor
PublID: r98022547
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige villfarelser
Tidskr: Naturvitere filosoferer
Red:   Strand, Roger
Red:   Bristow, Glenn
ISBN:  82-91851-01-8
År:   1997
Side(r): 142-152
Utgiver: Megaloceros
Språk:  nor
PublID: r98022548
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Forland, Astrid
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Norway's Nuclear Odyssey: From Optimistic Proponent to Nonproliferator
Tidskr: The Nonproliferation Review
ISSN:  1073-6700
År:   1997
Volum:  4
Hefte:  2
Side(r): 1-16
Språk:  eng
PublID: r98022554
StatKat: f

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Menneskesyn og naturoppfatning i renessansehumanismen
Tidskr: Individet i den europeiske kulturtradisjonen
Red:   Bagge, S.
År:   1997
Side(r): 26 s.
Utgiver: Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98020407
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
Tittel: Merton-tesen: Den puritanske ethos og vitenskapens institusjonaliserin
     g i det 17. århundre
Tidskr: Lov og struktur
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r96003045
StatKat: f
LokalK: P

11
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
Tittel: Sekulariseringstesen
Tidskr: Lov og struktur
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r96003046
StatKat: f
LokalK: P

12
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Gilje, Nils
     UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)
Medforf: Jakobsen, Ove
     Siviløkonomutdanningen i Bodø
Medforf: Molander, Anders
     UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)
Medforf: Skirbekk, Gunnar
     UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)
Medforf: Steigen, Andreas
     UiB-MatNat:Senter for miljø- og ressursstudier
Tittel: Økonomi, økologi og etikk
ISBN:  82-7674-257-2
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r96006262
StatKat: f

13
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Grimen, Harald
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Consensus and normative validity
Tidskr: Inquiry
År:   1997
Volum:  40
Hefte:  1
Språk:  eng
PublID: r98022553
StatKat: f

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Grimen, Harald
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Dei gode meiningane og hemnen frå objekta
Tidskr: Regime under kritikk. Hans Skjervheim i norsk filosofi.
Red:   Slaattelid, Herman
År:   1997
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nno
PublID: r98021446
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Grimen, Harald
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: How conditions of adequacy for text-interpretation depend on practices
     for explaining actions
Tidskr: Wittgenstein and the Philosophy of Culture
Red:   Johannesen, Kjell S.
Red:   Nordenstam, Tore
År:   1997
Utgiver: Hölder-Pichler-Tempsky
Språk:  eng
PublID: r98021445
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Mortensen, Lene B.
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Kan man lage testbare modeller av jordkloden som helhet?
Tidskr: Naturvitere filosoferer
Red:   Strand, Roger
Red:   Bristow, Glenn
ISBN:  82-91851-01-8
År:   1997
Side(r): 328-336
Utgiver: Megaloceros
Språk:  nor
PublID: r98022545
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Mortensen, Lene B.
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Type II statistical errors in environmental science and the
     Precautionary Principle. A case study in marine biology.
Tidskr: Science, ethics, sustainability : the responsibility of
     science in attaining (Studies in bioethics and research
     ethics ; 2)
Red:   Nordgren, Anders
ISSN:  1402-3148
ISBN:  91-554-4107-6
År:   1997
Volum:  2
Side(r): 205-210
Språk:  eng
PublID: r98022555
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Contextual and Universal Pragmatics: Mutual Criticism of Praxeological
     and Transcendental Pragmatics
Tidskr: Philosophy Beyond Borders
Red:   Fjelland, Ragnar
Red:   Gilje, Nils
Red:   Grimen, Harald
Red:   Skirbekk, Gunnar
Red:   Tong, Shijun
ISBN:  82-7907-000-1
År:   1997
Side(r): 293-323
Utgiver: SVT Press
Språk:  eng
PublID: r98022550
StatKat: f

19
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Om å grunngi det rettslege vern av ytringsfridom. Om grunngiving av yt
     ringsfridom.
Serie:  Arbeidsnotat
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-017-0
År:   1997
Hefte:  6
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Tilgang: SVT, Allegt. 32, 5020 Bergen, tlf: 55 58 27 05
Språk:  nno
PublID: r98022559
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Om å grunngi det rettslege vern av ytringsfridom. Om grunngiving av yt
     ringsfridom.
Serie:  Arbeidsnotat - Working paper
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-017-0
År:   1997
Volum:  6
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Tilgang: Senter for vitskapsteori, Allegt. 32, 5020 Bergen
Språk:  nno
PublID: r98024478
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: overtale og overtyde
Tidskr: Regimekritikk
Red:   Slaattelid, Herman
År:   1997
Utgiver: Aschehoug
Språk:  nno
PublID: r98022551
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Medforf: Fjelland, Ragnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Medforf: Gilje, Nils
     UiB, Senter for vitskapsteori
Medforf: Grimen, Harald
     UiB, Senter for vitskapsteori
Medforf: Næss, Arne
     UiO
Medforf: Skjervheim, Hans
     UiB, Filosofisk institutt
Medforf: Elster, Jon
     UiO
Medforf: Tranøy, Knut Erik
     UiO
Medforf: Føllesdal, Dagfinn
     UiO
Medforf: Haga, Ånund
     UiTø
Medforf: Hellesnes, Jon
     UiTø
Medforf: m, fl
Tittel: Philosophy Beyond Borders
Red:   Skirbekk, Gunnar
Red:   Fjelland, Ragnar
Red:   Gilje, Nils
Red:   Grimen, Harald
Red:   Tong, Shijun
ISBN:  82-7907-000-1
År:   1997
Side(r): 344 s.
Utgiver: SVT Press
Språk:  eng
PublID: r98008478
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Rationalité pragmatique
Serie:  Arbeidsnotat
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-011-1
År:   1997
Hefte:  1
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Tilgang: SVT, Allegt. 32, 5020 Bergen, tlf: 55 58 27 05
Språk:  fre
PublID: r98022558
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Rationalite pragmatique
Serie:  Arbeidsnotat - Working paper
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-011-1
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 8 s.
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Tilgang: Senter for vitskapsteori, Allegt. 32, 5020 Bergen
Språk:  fre
PublID: r98024477
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: The Discourse Principle and Those Affected.
Tidskr: Inquiry
År:   1997
Volum:  40
Side(r): 63-72
Språk:  eng
PublID: r98022556
StatKat: f

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Øko-etikk. Økonomi, økologi, etikk.
Serie:  Arbeidsnotat
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-018-9
År:   1997
Hefte:  7
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Tilgang: SVT, Allegt. 32, 5020 Bergen, tlf: 55 58 27 05
Språk:  nno
PublID: r98022560
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Skirbekk, Gunnar
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Øko-etikk. Økonomi, økologi, etikk.
Serie:  Arbeidsnotat- Working paper
ISSN:  0804-2519
ISBN:  82-7733-018-9
År:   1997
Volum:  7
Utgiver: Senter for vitskapsteori
Tilgang: Senter for vitskapsteori, Allegt. 32, 5020 Bergen
Språk:  nno
PublID: r98024479
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Solbakk, Jan-Helge
Tittel: Forms and functions of medical knowledge in Plato: interpretations and
     research-historiography
Red:   Brisson, L.
Red:   Calvo, T.
År:   1997
Utgiver: Academica Verlag, Sankt Augustin
SamNor: Forfatterens doktoravhandling med samme tittel ble utgitt ved UiO i 1
     993
Språk:  eng
PublID: r96003110
StatKat: f
LokalK: P

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Strand, Roger
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: Anmeldelse av Søren Kjørup: "Menneskevidenskaberne. Problemer og tradi
     tioner i humanioras videnskabsteori".
Tidskr: Bøygen
ISSN:  0806-8623
År:   1997
Volum:  3
Side(r): 37-38
Språk:  nor
PublID: r98022557
StatKat: f
LokalK: A

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Strand, Roger
     UiB, Senter for vitskapsteori
Tittel: In Vitro vs. In Vivo
Tidskr: Naturvitere filosoferer
Red:   Strand, Roger
Red:   Bristow, Glenn
ISBN:  82-91851-01-8
År:   1997
Side(r): 35-43
Utgiver: Megaloceros
Språk:  eng
PublID: r98022549
StatKat: f
LokalK: N

31
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for vitskapsteori
Forf:  Strand, Roger
     UiB, Senter for vitskapsteori
Medforf: Bristow, Glenn
     UiB, Zoologisk institutt
Tittel: Naturvitere filosoferer
Red:   Strand, Roger
Red:   Bristow, Glenn
ISBN:  82-91851-01-8
År:   1997
Utgiver: Megaloceros
Språk:  nor
PublID: r98007628
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->