Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Tittel: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 200 s.
Utgiver: Spartacus, Oslo
SamNor: Boken dreier seg om kjærlighetens forhold til språket, slektskapet me
     llom kjærlighet og religion, og forholdet mellom forelskelse og kjærl
     ighet.
PublID: r98020216
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forf:  Gentikow, Barbara
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Retorikk og resepsjon : et medievitenskapelig perspektiv.
Tidskr: Rhetorica Scandinavica
Red:   Engberg, Bella
Red:   Kjeldsen, Jens E.
Red:   Rasmussen, Kell Jarner
ISSN:  1397-0534
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 26-41
Utgiver: Syvmil kommunikation
Emneord: retorikk, resepsjon, media
Språk:  nor
PublID: r97008903
StatKat: f
LokalK: A

3
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forf:  Johnsen, Ole
     UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Medforf: Kristoffersen, Gjert
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Når homser snakker. Meldingsartikkel av William Leap: Word´s out: Gay
     men´s English. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996
Tidskr: Lambda Nordica
Red:   Söderström, Göran
ISSN:  1100-2573
År:   1997-12
Volum:  3
Hefte:  4
Side(r): 66-78
Utgiver: Scandinavian University Press
Emneord: Språkvitenskap, pragmatikk, kjønnsforskning
Språk:  nor
PublID: r98005748
StatKat: f
LokalK: A

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Mousgaard, Jens
Medforf: Soleim, Kjell Roger
     UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Medforf: Winkel Holm, Isak
Medforf: Stene-Johensen, Knut
Medforf: Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Natthis, Irene
Medforf: Moe, Karin
Medforf: Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Medforf: Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Medforf: Gilhus, Anne Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Ain't no cure for love
Tidskr: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 15-21
Utgiver: Spartacus, Oslo
Emneord: kjærlighet, kunst, erkjennelse, psykoanalyse
SamNor: Boken dreier seg om kjærlighetens forhold til språket, slektskapet me
     llom kjærlighet og religion, og forholdet mellom forelskelse og kjærl
     ighet. Artikkelen "Ain't no cure for love" handler om boken "Kvinnen
     som kledte seg naken for sin elskede" av Jan Wiese og drøfter kjærlig
     hetens slektskap til kunsterkjennelse.
Språk:  eng
PublID: r98020218
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->