Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Tittel: Tilvekstfortegnelse Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Universitet
     et i Bergen
Red:   Geber, Øystein
Red:   Solberg, Bergljot
År:   1997
Hefte:  Inv.nr
Utgiver: Arkeologisk institutt
Språk:  nor
PublID: r98020009
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Anfinnset, Nils
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Cire perdue - teknologi, materiell kultur og ideologi
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 25-30
Språk:  nor
PublID: r98009068
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Håland, Randi
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Emergence of sedentism: New ways of living, new ways of symbolizing
Tidskr: Antiquity
ISSN:  0003-598X
År:   1997
Volum:  71
Hefte:  272
Side(r): 371-385
Språk:  eng
PublID: r98009170
StatKat: f

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Bergkunstbevaring - et forskningshistorisk tilbakeblikk. I: Sikring av
     bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konserv
     ering
Serie:  Bergkunstrapporter fra UiB
Red:   Lødøen, Trond
Red:   Klungseth,
Red:   Mandt, Gro
Red:   Riisøen, Kirsti Hauge
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r98009172
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Myter og materiell kultur: slangesymbolikk i nordisk forhistorie.
Tidskr: Frøyas Hus. AmS-Småtrykk 38
År:   1997
Side(r): 65-86
Konfer: Kvinne-og dagligliv i sagatid. Fagseminar
Sted:  Hamar, 28.04-29.04 1994
Språk:  nor
PublID: r98020001
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Mandt, Gro
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Å male eller ikke male... Oppmaling av helleristningertilrettelegging
     eller vandalisme? I: Sikring av bergkunstnaturvitenskapelige analyser,
     forebyggende tiltak og konservering
Serie:  Bergkunstrapporter fra UiB
Red:   Lødøen, Trond
Red:   Klungseth,
Red:   Mandt, Gro
Red:   Riisøen, Kirsti Hauge
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r98009171
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Nærøy, Arne Johan
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Reply to comments on "Spatial patterns in intra- site analysis - an in
     terpretive perspective."
Tidskr: Norwegian Archaeological Review
ISSN:  0029-3652
År:   1997
Volum:  30
Hefte:  1
Side(r): 16-23
Språk:  eng
PublID: r98020003
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Nærøy, Arne Johan
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Spatial patterns in intra- site analysis - an interpretive perspective
Tidskr: Norwegian Archaeological Review
ISSN:  0029-3652
År:   1997
Volum:  30
Hefte:  1
Side(r): 1-9
Språk:  eng
PublID: r98020002
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A99 (Artikkel, kapittel, leder m.v. i uspesifisert publikasjon)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Peacock, Elizabeth E.
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Archaeological Textiles Newsletter
Tidskr: Archaeological Textiles Newsletter
Red:   Peacock, Elizabeth E.
ISSN:  0169-7331
År:   1997
Volum:  1997
Hefte:  24-25
Utgiver: VM / NTNU
Emneord: archaeological textiles
Språk:  eng
PublID: r98027108
StatKat: f

10
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Peacock, Elizabeth E.
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Housing small archaeological textiles
Tidskr: Archaeological Textiles Newsletter
Red:   Peacock, E.
ISSN:  0169-7331
År:   1997-06
Volum:  1997
Hefte:  25
Side(r): 17-19
Utgiver: VM / NTNU
Emneord: Storage, archaeological textiles
Språk:  eng
PublID: r98027103
StatKat: f

11
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Arven fra 300 generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid. Kronikk.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-05-27
Språk:  nor
PublID: r98020005
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: EDB-katalogisering - vurdering av ekstern tilgang på internett, Utredn
     ing fra gruppe oppnevnt av Styret for Bergen Museum. Stensil.
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98020010
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Vikingtidens sverd - en ettertraktet handelsvare
Tidskr: Årbok for Bergen Museum
ISSN:  0808-0402
År:   1997
Side(r): 47-50
Språk:  nor
PublID: r98020008
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Årsmelding fra Arkeologisk institutt
Tidskr: Årbok for Bergen Museum
ISSN:  0808-0402
År:   1997
Side(r): 11-12
Språk:  nor
PublID: r98020007
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Sætersdal, Tore
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Maconde carvings - cultural and symbolic aspects
Tidskr: The making of periphery. Culture and development in souther
     n Tanzania.
Red:   Seppälä, Pekka
Red:   Koda, Bertha
År:   1997
Utgiver: The Nordic Africa Institute, Uppsala
Språk:  eng
PublID: r98020012
StatKat: f
LokalK: A

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Sætersdal, Tore
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Male world - female forms
Tidskr: K.A.N.
ISSN:  0800-868x
År:   1997
Hefte:  21
Side(r): 125-129
Språk:  eng
PublID: r98020011
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Øye, Ingvild
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: State, tasks and outlook for archeology in Bergen.
Tidskr: Stand, Aufgaben und Perspektiven
År:   1997
Side(r): 441-454
Utgiver: Amt für Archäologische Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck
Konfer: Lübecker Kolloqium zur Stadtarchäologie im Hanseraum
Sted:  Lübeck
Språk:  eng
PublID: r98020013
StatKat: f

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten
Forf:  Øye, Ingvild
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Symbolforskning - en innfallsport til middelalderarkeologi?
Tidskr: Middelalderens symboler
Red:   Christensson, A.
Red:   Mundal, Else
Red:   Øye, Ingvild
År:   1997
Side(r): 23-36
Utgiver: Senter for europeiske kulturstudier, UiB
Språk:  nor
PublID: r98020015
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->