Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for europeiske kulturstudier

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 200 s.
Utgiver: Spartacus, Oslo
SamNor: Boken dreier seg om kjærlighetens forhold til språket, slektskapet
       mellom kjærlighet og religion, og forholdet mellom forelskelse og
      kjærlighet.
PublID: r98020215
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Fenomenet Nedrum
Tidskr: Arr : idéhistorisk tidsskrift
ISSN:  0802-7005
År:   1997
Hefte:  1/2
Side(r): 1 s.
Emneord: billedkunst, figurasjon, Nedrum Odd
SamNor: Anmeldelse av boken "Fenomenet Nedrum" av Jan-Erik Ebbestad Hansen
Språk:  nor
PublID: r98020228
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Kunsten å tape seg selv [kronikk]
Tidskr: Morgenbladet
År:   1997-07-25
Side(r): 1 s.
Emneord: Francis Nacon, identitet, subjektfilosofi
SamNor: Kronikken drøfter Francis Bacons kunst i et subjekt-filosofisk perspe
     ktiv
Språk:  nor
PublID: r98020221
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Nomadisk feminisme
Tidskr: Atrium : studentorgan for HF-fakultet
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 1 s.
Emneord: feminisme, Braidotti Rosi
SamNor: Artikkelen er et intervju med feministen og teoretikeren Rosi Braidot
     ti
Språk:  nor
PublID: r98020220
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Tittel: Smertens lyst [Utstillingskatalog]
År:   1997
Emneord: Christensen Allan, skulptur, utstillingskatalog, Bataille Georg
SamNor: Katalogen er den første teoretiske analysen av Allan Christensens kun
     st. Den setter hans skulpturer inn i en idéhistorisk og filosofisk
     sammenheng, hvor bl.a. George Bataille er en sentral teoretiker
PublID: r98020224
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Pålshaugen, Øyvind
Medforf: Lindhardt, Jan
Medforf: Ørum, Tanja
Medforf: Lehmann, Niels
Medforf: Dehs, Jørgen
Medforf: Mortensen, Ellen
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Utaker, Arild
     UiB, Filosofisk institutt
Tittel: Utopi søker bolig
Tidskr: Det nye (Kulturtekster;9)
Red:   Meyer, Siri
ISBN:  82-91320-10-1
År:   1997
Side(r): 60-73
Utgiver: Senter for europeiske kulturstudier, UiB
Emneord: det nye, avant garde, estetikk, feminisme, historiefilosofi
SamNor: Er "det nye" som politisk, filosofisk og estetisk kategori i ferd med
     å forsvinne? Det har vært sagt at forestillingen om det nye tilhører
     en bestemt historie-filosofisk konstruksjon som er en del av det mod
     erne prosjekt: det nye er det ennå ikke realiserte; det som det aller
     ede realiserte går svanger med. Denne forestillingen om det nye synes
     også å være ersta ttet av betegnelser som "post" (det som kommer ett
     er) eller avslutning (historiens, utopiens, teoriens, kunstens "død"
     eller "slutt". De kulturelle ytringene på sin side innskrives g jerne
     i tradisjonen eller fortiden. Men er det nyeste nye bare gammelt nyt
     t? Finnes det fremdeles emansipatoriske strategier innen kunst, viten
     skap, religion og politikk?
Språk:  nor
PublID: r98020034
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Senter for europeiske kulturstudier
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Delon, Michael
Medforf: Eliassen, Knut Ove
Medforf: Stene-Johansen, Knut
Medforf: Krefting, Ellen
Medforf: Holm, Jon
Medforf: Foss, Gunnar
Medforf: Dahl, Thomas
Tittel: Øyets lyst: Wattau, Greve, David
Tidskr: Frihetens århundre
Red:   Eliassen, Knut Ove
Red:   Fauskevåg, Svein-Eirik
Red:   Stene-Johansen, Knut
ISBN:  82-430-0093-3
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 187-203
Utgiver: Spartacus, Oslo
Emneord: fransk 1700-tallskunst, Crow Thomas E., Bryson Norman, Fried Michael
SamNor: Artikkelen diskuterer fransk 1700-tallskunst ut fra tre kjente bøker
     på feltet; av henholdsvis Thomas E. Crow, Norman Bryson og Michael Fr
     ied
Språk:  nor
PublID: r98020054
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->