Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for italiensk

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Carù, Paola
     UiB, Seksjon for italiensk
Tittel: Maria Giacobbe. Una scrittrice fra due mondi.
Tidskr: Salpare
Red:   Neria, De Giovanni
År:   1997
Volum:  31
Side(r): 18-19
Emneord: Maria Giacobbe
Språk:  ita
PublID: r98007221
StatKat: f

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Leone, Fulvio
     UiB-HF: Romansk institutt - Seksjon for italiensk
Tittel: L'imperativioe il punto d'esclamazione
Tidskr: Rassegna italiana di linguistica applicata
ISSN:  0033-9725
År:   1997-01
Hefte:  1
Side(r): 109-116
Utgiver: Bulzoni editore
Emneord: språkdidaktikk, italiensk interpunktsjon
Språk:  ita
PublID: r97007179
StatKat: f

3
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for italiensk
Forf:  Leone, Fulvio
     UiB, Seksjon for italiensk
Tittel: Una pronuncia realistica dell'italiano per gli studenti non italiano
Tidskr: Settentrione
ISSN:  1237-9964
År:   1997-12
Side(r): 9 s.
Emneord: språkdidaktikk, italiensk interpunktsjon
Språk:  ita
PublID: r97009334
StatKat: f
LokalK: P


<- forrigeinnholdneste ->