Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for fransk

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Tittel: LINGUA Fransk-norsk norsk-fransk Skoleordbok
Red:   Universitetsforlaget,
ISBN:  82-00-22834-7
År:   1997
Side(r): 1050
Emneord: tospråklig ordbok
PublID: r97007563
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Fløttum, Kjersti
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Cohérence textuelle et polyphonie
Tidskr: Actes du XVIe Congrès International des linguistes, CD-ROM
Red:   Caron, Bernard
År:   1997-07-20
Side(r): 7 s.
Utgiver: ELSEVIER
UtgSted: Paris
Konfer: XVIe Congrès international des Linguistes
Emneord: polyphonie linguistique - cohérence textuelle
Språk:  fre
PublID: r98000207
StatKat: f
LokalK: P

3
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Fløttum, Kjersti
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Lingvistisk polyfoni
Tidskr: Rapport fra Nasjonbalt Fagråd for romanske språk og littera
     turer
År:   1997-10-15
Side(r): 9 s. s.
UtgSted: Nesbyen
Konfer: Nasjonalt Fagråd for romanske språk og litteraturer
Emneord: lingvistisk polyfoni - Ducrot - Nølke - lokutør/synspunkt (stemme)tek
     sttypologi
Språk:  nor
PublID: r98000218
StatKat: f
LokalK: PNs

4
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Fløttum, Kjersti
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: QUANT À - thématisateur et focalisateur
Tidskr: La thématisation dans les langues
Red:   Guimier, C.
År:   1997-10-09
Side(r): 12 s.
UtgSted: Caen
Konfer: La thématisation
Emneord: thème-rhème/ thème phrastique-thème textuel/ focalisation
Språk:  fre
PublID: r98000216
StatKat: f
LokalK: Ps

5
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Fløttum, Kjersti
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: The Editorial - a heterogeneous genre.
Tidskr: proceedings from the 11th European Symposium - LSP
År:   1997-08-18
Side(r): 10 s.
Konfer: 11th European Symposium on Language for Special Purposes
Sted:  København
Emneord: text type, text genre, argumentative schema, polyphony
Språk:  eng
PublID: r98000199
StatKat: f
LokalK: Ps

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Fløttum, Kjersti
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Theme Marking
År:   1997-06-06
Side(r): 12 s.
UtgSted: Helsinki
Konfer: Nordtext Workshop
Emneord: sentence theme - text theme - focus - modular approach
Språk:  eng
PublID: r98000203
StatKat: f
LokalK: s

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Halmøy, Odile
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: A propos du petit mot comme
Tidskr: Théorisation, méthodologie et description. L'ecrit et l'ora
     l, Hommage à Claire Blanche-Benveniste.
Red:   M. Bilger, F. Gadet et K. van den Eynde
År:   1997
Side(r): 20 s.
Emneord: comme : préposition?
Språk:  fre
PublID: r98007217
StatKat: f

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Halmøy, Odile
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Ca va sans dire, mais ca va mieux en le disant - Regard sur la concurr
     ence sans + infinitif/gerondif negatif
Tidskr: Où va le français ?
Red:   Härmä, Juhani
Red:   Välikangas, Olli
År:   1997-12
Side(r): 15 s.
Utgiver: De Werelt, Amsterdam
Emneord: fransk syntaks, semantikk, gérondif, sans + infinitiv
Språk:  fre
PublID: r98007218
StatKat: f

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Holm, Helge Vidar
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Erfaringer med nytt, felles innføringskurs i litteraturkunnskap og opp
     gaveskriving for fremmedspråkstudenter ved Høgskolen i Stavanger
Serie:  Rapport fra nasjonalt fagråd
Red:   Kruke Salberg, Trond
År:   1997
Side(r): 8 s.
Utgiver: Klassisk og romansk institutt, UiO
Emneord: litteraturpedagogikk
Språk:  nor
PublID: r98006172
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Holm, Helge Vidar
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: La Chute : lector in speculo
Tidskr: Revue romane
Red:   Lund, Hans Peter
Red:   Soelberg, Nils
ISSN:  0035-3906
År:   1997
Volum:  32
Hefte:  2
Side(r): 245-261
Utgiver: Munksgaard International Publishers LTD
Emneord: Camus, narratologi, dialogisme, litteraturvitenskap
Språk:  fre
PublID: r98021396
StatKat: f
LokalK: AA03

11
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Holm, Helge Vidar
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Litterær polyfoni
Tidskr: Rapport fra nasj. fagr. romansk 1997. 1
Red:   Kruke Salberg, Trond
År:   1997-10-16
Side(r): 54-72
Utgiver: Klassisk og romansk institutt, UiO
Konfer: Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer
Sted:  Svenkerud Hotell, Nesbyen
Emneord: Litteraturvitenskap, polyfoni, Bakhtin, Flaubert, Hamsun, de Beauvoir
Språk:  nor
PublID: r98026198
StatKat: f
LokalK: Ns

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Holm, Helge Vidar
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Tartuffe i valgkamptider
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-09-12
Side(r): 1 s.
Emneord: teater, molière
Språk:  nor
PublID: r98006171
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Jacobsen, Tove
     UiB, Seksjon for fransk
Medforf: Lindeman, Bente
Medforf: Ovrum, Cecilie
Tittel: Lingua: fransk-norsk/norsk-fransk
ISBN:  82-00-12673-0
År:   1997
Side(r): 1050 s.
Emneord: tospråklige ordbøker
Språk:  nor
PublID: r99012564
LokalK: N

14
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Jacobsen, Tove
     UiB, Seksjon for fransk
Medforf: Ulland, Harald
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Un corpus bilingue: le corpus norvégien-français de Bergen
År:   1997-09-24
Konfer: Construction et Utilisation de grands Corpus
Sted:  Université de Paris 7, Jussieu
Emneord: korpusbygging - oversettelseskorpus
Språk:  fre
PublID: r97008109
StatKat: f
LokalK: D05

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Sanaker, John Kristian
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Anne Hébert à l'écran. Entre poésie et réalisme: le problè
     me des personnages dans "Les fous de Bassan".
Tidskr: Littérature et cinéma du Québec
Red:   Dupuis, G.
Red:   Fratta, C.
Red:   Riopel, M.
ISBN:  88-8319-090-4
År:   1997
Side(r): 57-65
Utgiver: Bulzoni Editore
Emneord: filmatisering, Anne Hébert
SamNor: Artikkelen drøfter ulike teknikker for å overføre romanspråk til film
     , og mer spesielt hvordan en gitt film mister diskursens mangfold ved
     ikke-bruk av voice-over.
Språk:  fre
PublID: r97008345
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Sanaker, John Kristian
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Anne Hébert à l'écran ­ mouvance ou linéarité?
Tidskr: Colloque Anne Hébert: Anne Hébert, parcours d'une uvr
     e
ISBN:  2-89006-573-1
År:   1997
Side(r): 8 s.
Utgiver: L'Hexagone
Emneord: filmatisering, Anne Hébert
SamNor: Artikkelen sammenligner to filmatiseringer av Anne Héberts romaner,
     Kamouraska og Les fous de Bassan.
Språk:  fre
PublID: r97008347
StatKat: f

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Sanaker, John Kristian
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Le cinéma anglo-québécois: Y a-t-il des Français à l'écran?
År:   1997-11-08
Konfer: Réunion annuelle de l'Association Nordiques d'Etudes Canadien
     nes
Sted:  Aarhus Universitet, 08.11.97
Emneord: språk og film, Québec
SamNor: Innlegget drøfter forholdet mellom språk og topografi i film, og tar
     opp en del engelskspråklige filmer fra Québec, filmer som er så god
     t som uten spor etter flertallsspråket fransk.
Språk:  fre
PublID: r97008466
StatKat: f

18
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Sanaker, John Kristian
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Når voice-over bestemmer rytmen
Serie:  Arbeidsnotater. 25
Red:   Larsen, Leif Ove
År:   1997-12
Side(r): 10 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap
Emneord: voice-over, filmteori
SamNor: Artikkelen drøfter en del eksempler som viser hvordan det er mulig å
     gi voice-over planet en overordnet plass i forhold til det primære ha
     ndlingsplanet oppstår rytmiske forstyrrelser som viser at primærhandl
     ingen er underlagt voice-over planets strukturerende funksjon.
Språk:  nor
PublID: r98023126
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Sanaker, John Kristian
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Når voice-over bestemmer rytmen
Tidskr: Arbeidsnotater
Red:   Larsen, Leif Ove
ISBN:  82-578-0378-2
År:   1997-12
Volum:  25
Side(r): 16 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap, UiB
Emneord: voice over, filmteori
SamNor: Artikkelen tar for seg de rytmiske uregelmessigheter som oppstår på d
     et primære handlingsaplan når voice over-planet gis estetisk forrang.
Språk:  nor
PublID: r99002849
LokalK: NA04

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Ulland, Harald
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Pour un dictionnaire des fréquences des locutions verbales
Tidskr: Lingvisticae Investigationes
ISSN:  0378-4169
År:   1997
Volum:  XXI:2
Side(r): 367 - 378
SamEng: Although many frequency dictionaries of French words have been
     published over the past decades, they rarely include fixed
     expressions and idioms. I therefore view it as an important task to
     try to compile a frequency dictionary of French "locutions verbales"
     (fixed expressions of the predicate type). A pilot study of the
     frequency of about twenty expressions in the newspaper Le Monde 1996
     and 1997 reveals that particular problems arise in creating such a
     dictionary. This paper discusses some of these problems, including
     variation (instability) and ambiguity, and concludes with a model
     entry for the dictionary.
Språk:  fre
PublID: r99020528
StatKat: f

21
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Veland, Reidar
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Cet adjectif qui ne simule pas : le problème de la détermination d
     u pronom CELUI
Tidskr: Le Francais Moderne
År:   1997
Volum:  65
Hefte:  2
Side(r): 169-183
Emneord: demonstrativt pronomen
Språk:  fre
PublID: r98002877
StatKat: f

22
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Veland, Reidar
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Un pronom qui cumule : CELUI + de SN + Relative.
Tidskr: Moderna Språk
År:   1997
Volum:  91
Hefte:  2
Side(r): 192-201
Emneord: demonstrativt pronomen
Språk:  fre
PublID: r98002879
StatKat: f

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Winther, Truls
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Ansvaret for alle artikler som omhandler franskspråklige forfattere (s
     kriving av nye artikler og revidering av artikler som er skrevet tidli
     gere).
Tidskr: Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon
Red:   Henriksen,
År:   1997
Utgiver: Aschehoug og Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98007245
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Romansk institutt, Seksjon for fransk
Forf:  Winther, Truls
     UiB, Seksjon for fransk
Tittel: Barnet, leken og katastrofen - Georges Perecs roman Livet bruksanvisni
     ng
Tidskr: ERGO Tidsskrift for litteratur og samfunnsspørsmål
Red:   Solum, Knut Endre
ISSN:  0332-5806
ISBN:  82-560-1106-8
År:   1997
Volum:  2
Side(r): 82-101
Utgiver: BK Vestfold Grafiske as, Sandefjord
Emneord: Perecs
Språk:  nor
PublID: r98007215
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->