Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for lingvistiske fag

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Andersen, Øivin
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Fagtekst og agentivitet
Tidskr: Forskning i Norden
År:   1997-10-24
UtgSted: Vasa, Finland
Konfer: Nordisk minisymposium om de nordiske språkene som vitenskapsspr
     åk
Språk:  nor
PublID: r98000241
StatKat: f
LokalK: PAs

2
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Andersen, Øivin
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Higgins og Språkvitenskapen.
Tidskr: Småskrifter
År:   1997-05-03
Hefte:  16
Utgiver: Norsk termbank. Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r97009614
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Andersen, Øivin
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Higgins og Språkvitenskapen.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-08-20
Språk:  nor
PublID: r97009615
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Andersen, Øivin
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: NOT-prosjektet, Norsk terminologisk database - struktur og applikasjon
     er.
Tidskr: Nortems Proceedings 1998
År:   1997
UtgSted: Kautokeino, Norge
Konfer: Nortem 97-Symposium
Språk:  nor
PublID: r98000237
StatKat: f
LokalK: PNs

5
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Andersen, Øivin
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Språkbruk, bergensdialekten og My Fair Lady.
Tidskr: Program. My Fair Lady
År:   1997
Utgiver: Den Nationale Scene
Språk:  nor
PublID: r97009612
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Andersen, Øivin
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Språkbruk, bergensdialekten og My Fair Lady.
Tidskr: Småskrifter nr. 17
År:   1997
Hefte:  17
Utgiver: Norsk termbank. Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r97009613
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Andersen, Øivin
Tittel: Textual Variation in a Professional Setting.
Tidskr: Language and Cultural Contact. Vol 22
ISSN:  0908-777x
År:   1997
Konfer: Interactional Perspectives on LSP
Sted:  Aalborg, Danmark
Språk:  eng
PublID: r97009498
StatKat: f
LokalK: Pa

8
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  De Smedt, Koenraad
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Advanced computing in the humanities
År:   1997-11-01
UtgSted: Granada
Konfer: ACO*HUM Policy Symposium
Språk:  eng
PublID: r97009277
StatKat: f
LokalK: Ps

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  De Smedt, Koenraad
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Computers and grammar teaching from elementary school to higher educat
     ion
År:   1997-11-04
UtgSted: Madrid
Språk:  eng
PublID: r97009276
StatKat: f
LokalK: Ps

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Dyvik, Helge
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Fra teori til data - eller omvendt?
Tidskr: Nordica Bergensia
År:   1997
Hefte:  13
Side(r): 124-141
Språk:  nor
PublID: r98002785
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Dyvik, Helge
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Oversettelse og semantikk. Om oversettelser som kunnskapskilde for spr
     åkvitenskapen
År:   1997
Konfer: Det norske videnskapsakademi
Sted:  Drammensveien 78, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99002979
LokalK: Ns

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Dyvik, Helge
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Oversettelse og semantisk analyse.
Tidskr: Informasjonsblad
År:   1997-12
Hefte:  2
Side(r): 4-4
Utgiver: Senter for høyere studier
Språk:  nor
PublID: r98002786
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Dyvik, Helge
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Semantiske representasjoner og kompleksiteten i maskinoversettelse
År:   1997-03-04
Konfer: Norsk forening for språkvitenskap
Sted:  Blindern, Oslo
Språk:  nor
PublID: r99002977
LokalK: Ns

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Hestvik, Arild
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Medforf: Philip, William
Tittel: Chain Condition Errors and Feature Acquisition in Norwegian Children
År:   1997-04-05
UtgSted: Edinburgh, Skottland
Konfer: GALA '97 - Language Acquisition: Knowledge Representation and P
     roceessing
URL:   www.cogsci.ed.ac.uk/gala/sp-abst.html
Språk:  eng
PublID: r97009327
StatKat: f
LokalK: s

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Hestvik, Arild
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Medforf: Philip, William
Tittel: Experimental Evidence for the Difference Between Syntactic and Logopho
     ric Reflexive Binding
År:   1997-07-06
UtgSted: Cornell University, Ithaca, NY
Konfer: LSA Workshop on Long-Distance Binding
URL:   www.udel.edu/pcole/schedule.HTML
Språk:  eng
PublID: r97009328
StatKat: f
LokalK: s

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Hestvik, Arild
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Optimality Theoretic Account of Children's Coreference "Errors"
År:   1997-06-04
UtgSted: University of Massachusetts, Amherst, MA
Konfer: New Perspectives on Language Acquisition: Minimalism and Pragma
     tics
URL:   www.umass.edu/linguist/conferences/acquisition-6-97.txt
Språk:  eng
PublID: r97009329
StatKat: f
LokalK: Ps

17
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Kløve, Marit Helene
     UiB, Nordisk institutt
Tittel: Second Language Syllabification. Elements of a theory based on the acq
     uisition of Norwegian by Cantonese speakers.
Serie:  Dr.art.
År:   1997-06-12
Side(r): 291 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, ByUniversitetsbibliotekene
Emneord: andrespråksfonologi, norsk-kantonesisk, prosodisk teori, syllabifiser
     ing
SamNor: Denne avhandlingen undersøker tilegnelsen av stavelsesstruktur i andr
     espråk. Undersøkelsen blir foretatt i et prosodisk rammeverk innenfor
     moderne generativ fonologi.12 hypoteser blir formulert og deretter t
     estet på data fra kantonesiske andrespråkselever. Testmaterialet beså
     r av norske enstavelsesord med konsonantgrupper. Mens norsk har en me
     get komplisert stavelsesstruktur med opptil tre konsonanter i opptakt
     en og opp til fem i kodaen, dvs. CCCVCCCCC, befinner kantonesisk seg
     i den andre ytterligheten og har ingen konsonantgrupper overhodet. St
     avelsesstrukturen i dette språket er CVC. Resultatene og diskusjonene
     gir innsikt i de kompliserte prosessene som finner sted under tilegn
     elsen av andre språks fonologi og gir g runnlag for videre forskning
     på området, såvel som for pedagogisk utviklingsmateriale.
SamEng: This dissertation deals with the second language acquisition of sylla
     ble structure. The survey is undertaken within the framework of Proso
     dic Phono logy 12 hypotheses concerning universial and prosodic princ
     iples of syllabification are formulated and subsequently tested on da
     ta from Cantonese speakers' acquisition of Norwegian monosyllabic wor
     ds with practically all consonant clusters that exist in Norwegian. W
     hile Norwegian has an extremely complicated syllable structure with u
     p to three consonants in the onset and five in the coda, i.e. CCCVCCC
     CC, Cantonese is completely lacking in such clusters and the syllable
     structure is CVC. The results and discussions give insight into the
     complicated processes that take place d uring the acquisition of seco
     nd language phonology and thus provides a basis for further research
     in this field and for pedagogical material.
     http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/521001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/juni/klove.html
Språk:  eng
PublID: r98003476
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Vangsnes, Øystein Alexander
Tittel: Intensiverende nominalfraser i norsk.
Tidskr: Norsk Lingvistisk Tidsskrift
ISSN:  0800-3076
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r96007313
StatKat: f

19
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for lingvistiske fag
Forf:  Vangsnes, Øystein Alexander
     UiB, Seksjon for lingvistiske fag
Tittel: Omkring strukturen til definitte nominalfrasar i nordisk
Tidskr: Norsk språkvitskap: Utvalde artiklar frå MONS 7.
Red:   Faarlund, Jan Terje
Red:   Mæhlum, Brit
Red:   Nordgård, Torbjørn
År:   1997-11-20
Side(r): 18 s. s. s.
Utgiver: Novus
Konfer: MONS 7
Sted:  Trondheim
Emneord: Syntaks, nominalfrasar, nordisk, norsk, svensk, dansk, færøysk, islan
     dsk, sognamál, nordsvensk, morfologi, bestemt artikkel, førestilt art
     ikkel, preadjektivisk artikkel
SamNor: Artikkelen diskuterer strukturen til definitte nominalfrasar i divers
     e nordiske språk og dialektar. Tre sentrale spørsmål vert reist: (i)
     Kvifor ha skandinavisk og færøysk ein preadjektivisk bestemt artikkel
     medan islandsk ikkje har det, (ii) kvifor har nordsvenske dialektar
     adjektivinkorporering i definitte nominalfrasar, og (iii) kvifor føre
     kjem den førestilte artikkelen saman med den etterhengde i færøysk, n
     orsk og svensk, men ikkje i dansk. Svaret til dei første to spørsmåla
     ligg i dei varierande morfologiske eigenskapane til klassar av konst
     ituentar i dei ulike variantane av skandinavisk. Det siste spørsmålet
     vert møtt ved å peika på at den preadjektiviske artikkelen er homofo
     n med den distale demonstrativen, og at dei syntaktiske eigenskapane
     han oppviser, er parallell med den vi finn for demonstrativar i dei r
     espektive språka.
SamEng: This article discusses the structure of definite noun phrases across
     Scandinavian languages and dialects. Three central questions are rais
     ed: (i) w is a preadjectival definite article required in Mainland Sc
     andinavian and Faroese, but not in Icelandic, (ii) why does Northern
     Swedish dialects have adjective incorporation in definite noun phrase
     s, and (iii) why does the preadjectival definite article cooccur with
     the suffixed definite article in Faroese, Norwegian, and Swedish but
     not in Danish. The answer to the first two questions is sought in th
     e varying morphological properties of classes of constituents in the
     various varieties of Scandinavian, whereas the last questions is answ
     ered by pointing to the fact that the preadjectival article is homoph
     onous to the distal demonstrative and that its syntactic behavior par
     allels that of demonstratives.
Språk:  nno
PublID: r99005035
LokalK: PNs


<- forrigeinnholdneste ->