Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Aadland, Erling
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Hva er metapoesi?
Tidskr: Norsklæreren
År:   1997
Hefte:  5
Språk:  nor
PublID: r98001280
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Aadland, Erling
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Utredning om saksprosa, anmeldelse av Ottar Grepstads:Det litterære sk
     attkammer. Saksprosaens teori og retorikk.
Tidskr: Edda
År:   1997
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r98001277
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
Tittel: Ein gallesjuk samfunnsfiende (artikkel om "Molières Misantropen" i
     Det norske Teaterets program i forbindelse med Kjetil Bang-Hansens
     oppsetning av denne komedien)
Tidskr: Det Norske Teatrets program
År:   1997-01
Språk:  nno
PublID: r97009120
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Endetid (omkring "fin de siècle"-begrepet)
Tidskr: Nemesis
År:   1997
Hefte:  18-19
Side(r): 27-28
Språk:  nor
PublID: r97009121
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Kjærlighet ved første blikk
Tidskr: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 91-106
Utgiver: Spartacus forlag
Språk:  nor
PublID: r98000272
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Kjærlighet ved første blikk
Tidskr: Kvinner og klær
År:   1997-05
Hefte:  nr. 21,
Språk:  nor
PublID: r98000318
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Liv og dikt (kronikk om Georges Perecs roman "Livet bruksanvisning")
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-01
Språk:  nor
PublID: r98000313
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Noen merknader om Zappfes syn på litteratur og litteraturvitenskap. Et
     terord til Peter Wessel Zappfe: Kulturelt nødverge. Zappfes efterlatte
     skrifter.
Tidskr: Kulturelt nødverge. Zappfes efterlatte skrifter
Red:   Haave, Jørgen
ISBN:  82-530-1907-6
År:   1997
Side(r): 172-178
Utgiver: Pax forlag
Språk:  nor
PublID: r97009123
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Under språket (om Nathalie Sarrautes roman "HER")
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-01-03
Språk:  nor
PublID: r98000311
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Ung og gammel Beckett (anmeldelse av Samuel Becketts posthumt utgitte
     roman "Drøm om mer eller mindre fagre kvinner" og "Liv lell", Bokvenne
     n Forlag 1996)
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-02-15
Språk:  nor
PublID: r98000316
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Allegories of Action: Truth and Ethics in Melville, Dickens, Henry Jam
     es and Paul de Man
ISBN:  82-00-12678-1
År:   1997
Side(r): 264 s.
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  eng
PublID: r98000574
StatKat: f

12
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Dag Solstad og det sublime: Om litteraturens rystelse i Professor Ande
     rsens natt og noen av estetikkens klassikere.
Tidskr: Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Osl
     o
ISSN:  0806-9298
År:   1997
Volum:  20
Side(r): 20 s.
Språk:  nor
PublID: r98000579
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Den gode, den onde og den grusomme: Om Toril Mois syn på Paul de Man
Tidskr: Agora
ISSN:  0800-7136
År:   1997
Hefte:  3/4
Side(r): 358-372
Utgiver: Aschehoug
Emneord: deMan, Moi, Cavell, dekonstruksjon, pragmatisme
Språk:  nor
PublID: r98026257
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Marx
Tidskr: Klassekampen
År:   1997-02-15
Språk:  nor
PublID: r98000580
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Hagen, Erik Bjerck
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Om begrepet "hermenentisk erfaring" med særlig hensyn til Ernest Hemin
     gways "The Killers".
Tidskr: Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Osl
     o
ISSN:  0806-9298
År:   1997-05
Volum:  19
Side(r): 16-30
Språk:  nor
PublID: r98000578
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Det billedmessige
Tidskr: Billedsprog. Om metaforen og andre troper
Red:   Hansen, Per Krogh
Red:   Holmgaard, Jørgen
År:   1997
Side(r): 299-311
Utgiver: Aalborg: Center for Æstetik og Logik/Medusa
Språk:  nor
PublID: r97009622
StatKat: f
LokalK: A

17
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Linneberg, Arild
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Melberg, Arne
Medforf: Skei, Hans H.
Tittel: En introduktion till den moderna litteraturteorin
År:   1997
Side(r): 192 s.
Utgiver: Stockholm/Stenhag.
Språk:  nor
PublID: r97009620
StatKat: f
LokalK: A

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Ettertankens poesi. Tilbake til Amatør-album.
Tidskr: Ein orm i auget.Om Einar Øklands forfatterskap.
Red:   Karlsen, Ole
År:   1997
Side(r): 49-62
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag. (LNUs skriftserie)
SamEng: A Poetry of Reflection. Amatør-album Revisited.
Språk:  nor
PublID: r97009617
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Freudianismens dødskamp eller psykiatriens krise?
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
År:   1997-12
Volum:  34
Hefte:  12
Side(r): 1087-1090
Språk:  nor
PublID: r97009625
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Knut Hamsun og småbyen.(The Small Town in Knut Hamsun's Work)
Tidskr: De røde jærn. 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1996.
Red:   Knutsen, Nils M.
År:   1997
Side(r): 89-105
Utgiver: Hamsun-Selskapet
Språk:  nor
PublID: r97009616
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Poetry and the Otherness of Literature
Tidskr: Nature. Literature and its Otherness/La littérature et son
     autre
Red:   Larsen, Svend Erik
Red:   Nøjgaard, Morten
Red:   Petersen, Annelise Ballegaard
År:   1997
Side(r): 46-55
Utgiver: Odense University Press
Språk:  eng
PublID: r97009623
StatKat: f
LokalK: A

22
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Kittang, Atle
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Sigmund Freud.
År:   1997
Side(r): 153 s.
Utgiver: Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r97009618
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Pålshaugen, Øyvind
Medforf: Lindhardt, Jan
Medforf: Ørum, Tanja
Medforf: Lehmann, Niels
Medforf: Dehs, Jørgen
Medforf: Mortensen, Ellen
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Utaker, Arild
     UiB, Filosofisk institutt
Tittel: Utopi søker bolig
Tidskr: Det nye (Kulturtekster;9)
Red:   Meyer, Siri
ISBN:  82-91320-10-1
År:   1997
Side(r): 60-73
Utgiver: Senter for europeiske kulturstudier, UiB
Emneord: det nye, avant garde, estetikk, feminisme, hidtoriefilosofi
SamNor: Er "det nye" som politisk, filosofisk og estetisk kategori i ferd med
     å forsvinne? Det har vært sagt at forestillingen om det nye tilhører
     en bestemt historie-filosofisk konstruksjon som er en del av det mod
     erne prosjekt: det nye er det ennå ikke realiserte; det som det aller
     ede realiserte går svanger med. Denne forestillingen om det nye synes
     også å være ersta ttet av betegnelser som "post" (det som kommer ett
     er) eller avslutning (historiens, utopiens, teoriens, kunstens "død"
     eller "slutt". De kulturelle ytringene på sin side innskrives g jerne
     i tradisjonen eller fortiden. Men er det nyeste nye bare gammelt nyt
     t? Finnes det fremdeles emansipatoriske strategier innen kunst, viten
     skap, religion og politikk?
Språk:  nor
PublID: r98020040
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Moi, Toril
Tittel: Simone de Beauvoir (Tysk utgave av den norske boken: Simone de Beauvoi
     r: en intellektuell kvinne blir til)
År:   1997
Side(r): ca 350 s.
Utgiver: Fischer Verlag
Emneord: Simone de Beauvoir, fransk litteratur (20 åra), eksistensialisme, fem
     inistisk teori, subjektivitet, Jean-Paul Sartre
Språk:  ger
PublID: r95007600
StatKat: f
LokalK: P

25
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Mortensen, Ellen
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Den særegne klang av knust sprog. Kapittel om Cecilie Løveids forfatte
     rskap i Nordisk litteraturhistorie, Bind 4: På jorden:1960-1990
Tidskr: På jorden:1960-1990
Red:   Jensen, Elisabeth Møller
År:   1997
Side(r): 366-372
Utgiver: København/Stockholm: Munksgaard-Rosinante
Språk:  nor
PublID: r98001276
StatKat: f
LokalK: A

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Mortensen, Ellen
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Det nye i feministisk retorikk - gammelt nytt? Frigjøringens språkdrak
     t hos Judith Butler og Camilla Paglia.
Tidskr: Det nye
Red:   Meyer, Siri
År:   1997
Side(r): 114-133
Utgiver: Bergen: Senter for Europeiske Kulturstudiers Skriftserie
Språk:  nor
PublID: r98001273
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Sætre, Lars
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Tittel: Språk, angst, innsikt. Novella "Fall" av Tarjei Vesaas.
Tidskr: Vesaas-Symposiet
År:   1997-11-21
Utgiver: Arr. Fondet for dansk-norsk samarbeid. Institutt for nord. og litt
UtgSted: København
Konfer: Vesaas-Symposiet
Språk:  nor
PublID: r97009432
StatKat: f
LokalK: As

28
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Forf:  Valérys, Paul
Medforf: Christensen, Pelle
Tittel: Charmes/Magiske sanger
Red:   Buvik, Per
Red:   Eydoux, Eric
Red:   Zumbiehl, François
Red:   Bourjea, Serge
ISBN:  2-84133-019-2
År:   1997
Utgiver: Presses Universitaires de Caen
Språk:  fre
PublID: r98000309
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->