Det historisk-filosofiske fakultet

Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Allern, Sigurd
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Når kildene byr opp til dans : et søkelys på profesjonelle
     kildeorganisasjoners mediestrategier og nyhetsinnflytelse.
År:   1997
Side(r): 432 s. : fig.
Utgiver: Institutt for journalistikk
UtgSted: Fredrikstad
Emneord: Journalistikk, Kilder, Kildekritikk, Påvirkning
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/517001/
Språk:  nor
PublID: r00016556
StatKat: a

2
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Augestad, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: "I can't get no satisfaction!" - populærmusikkhistorie uten trøkk.
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 131-134
Utgiver: Novus
Emneord: musikk, musikk-historie, pop-musikk
SamNor: Melding av Blokhus, Yngve og Molde, Audun: WOW! Populærmusikkens hist
     orie.
Språk:  nor
PublID: r97008589
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Augestad, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: "Silent night", sounding voices : performing pleasures or pleasurable
     performances?
Serie:  Arbeidsnotater
År:   1997
Hefte:  23
Side(r): 29 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
Emneord: voice, music, performers
Språk:  eng
PublID: r97008899
StatKat: f
LokalK: PN

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Augestad, Kate
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: "Å, Sissel, Sissel, når eg ser deg slik" : en sangartist som nasjonals
     ymbol.
Tidskr: Om kulturell identitet : ei essaysamling
Red:   Time, Sveinung
ISBN:  82-7709-012-9
År:   1997
Side(r): 129-151
Utgiver: Høgskolen i Bergen
Emneord: pop-musikk, sissel kyrkjebø, fjernsyn, nasjonal identitet
SamNor: Artikkelen viser hvordan karrieren til den norske sangeren Sissel Kyr
     kjebø ble forma innenfor rammene av "Sissel som en norsk figur". Drøf
     tinga tar utgangspunkt i ei analyse av en av Kyrkjebøs første og vikt
     igste fjernsynsopptredener, på NRK.
Språk:  nor
PublID: r97008784
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gentikow, Barbara
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: A rhetorical approach to reception.
Serie:  Arbeidsnotater
ISBN:  82-578-0373-1
År:   1997
Hefte:  22
Side(r): 38 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
Emneord: rhetoric, reception
Språk:  eng
PublID: r97008884
StatKat: f
LokalK: PN

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gentikow, Barbara
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Bourdieu om journalistikk og fjernsyn.
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 186-189
Utgiver: Novus
Emneord: Bourdieu, journalistikk, fjernsyn
SamNor: Bokmelding av boka Sur la télévision. Suivi de L'emprise du journalis
     me, av Pierre Bourdieu.
Språk:  nor
PublID: r97008885
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gentikow, Barbara
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Leif Furhammar: Med TV i verkligheten. Sveriges television och de doku
     mentära genrerna.
Tidskr: IROS, Internationales Referateorgan zur Skandinavistik
År:   1997
Side(r): 1 s.
Emneord: fjernsyn, sjanger, dokumentar
SamNor: Bokmelding av Lars Furhammars bok med tittelen: Med TV i verkligheten
     . Sveriges television och de dokumentära genrerna.
Språk:  tys
PublID: r97008381
StatKat: f

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gentikow, Barbara
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Medievold og samfunnsvold.
Serie:  Arbeidsnotater
ISBN:  82-578-0370-7
År:   1997
Hefte:  19
Side(r): 40 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
Emneord: vold, medie-vold
Språk:  nor
PublID: r97008883
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Debatten NRK tier om.
Tidskr: Dagbladet
År:   1997-05-10
Side(r): 1 s.
Emneord: nrk, fjernsyn, radio, allmennkringkasting
Språk:  nor
PublID: r97008411
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Fjernsyn som seremonimester.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-09-06
Side(r): 1 s.
Emneord: fjernsyn, media, ritualer, Diana
Språk:  nor
PublID: r97008412
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Idioti på høyt plan.
Tidskr: Dagbladet
År:   1997-08-28
Side(r): 1 s.
Emneord: valgkamp, intellektuelle, samfunnsdebatt, offentlighet
Språk:  nor
PublID: r97008413
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Kjell Lars Berge i slett lune.
Tidskr: Rhetorica Scandinavica
Red:   Ekedahl, Nils
Red:   Kjeldsen, Jens E.
Red:   Rasmussen, Kell Jarner
ISSN:  1397-0534
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 76-78
Emneord: retorikk, forsknings-prosjekt, kritikk, debatt
Språk:  nor
PublID: r97008415
StatKat: f
LokalK: A

13
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Kulttuurintutkimus ja interventio televisionpolitiikkaan.
Tidskr: Tiedotustutkimus
ISSN:  0357-8070
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 34-44
Emneord: cultural studies, cultural politics, television policy
Språk:  fin
PublID: r97008414
StatKat: f
LokalK: A

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Rhetoric and epistemology.
Serie:  Rhetoric - knowledge - mediation
Red:   Gripsrud, Jostein
ISSN:  0804-2810
ISBN:  82-91320-15-2
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 176 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
Emneord: rhetoric, television, mass media
SamEng: A collection of nine papers, organised in three parts: General issues
     ; Fields and disciplines; About French media.
Språk:  eng
PublID: r97008844
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Rhetorical powerplay: A note on Ien Ang's review of "The Dynasty years
     ".
Tidskr: Screen
År:   1997
Volum:  38
Hefte:  3
Side(r): 282-286
Emneord: retorikk, kritikk, bokmelding, Dynastiet, fjernsyn
Språk:  eng
PublID: r97008416
StatKat: f

16
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Television, broadcasting, flow : key metaphors in TV theory.
Tidskr: The television studies book
Red:   Geraghty, Christine
Red:   Lusted, David
ISBN:  0-340-66231-x
År:   1997
Utgiver: Edward Arnold
Emneord: television, broadcasting
Språk:  eng
PublID: r97008851
StatKat: f

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Gripsrud, Jostein
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: The "Sokal affair" in context.
Tidskr: Rhetoric and epistemology
Red:   Gripsrud, Jostein
ISSN:  0804-2810
ISBN:  82-91320-15-2
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 77-97
Utgiver: Universitetet i Bergen, Rhetoric - knowledge - mediation
Emneord: debates, Sokal, methodology, postmodernism
SamEng: The author presents an overview of the "Sokal debate", and sketches i
     ts specifically American context.
Språk:  eng
PublID: r97008846
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Hausken, Liv
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Kvinnen finnes ikke - finnes Kvinnefilmen?
Tidskr: Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie
Red:   Iversen, Gunnar
Red:   Solum, Ove
ISBN:  82-00-22716-2
År:   1997
Side(r): 165-187
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: film, kvinne-film, norsk film
Språk:  nor
PublID: r97008427
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Hausken, Liv
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Stillbildefilmens tid.
Tidskr: Z filmtidsskrift
Red:   Grønnestad, Dag
ISSN:  0800-1464
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 12-18
Emneord: film, stillbilde-film, fotografi
Språk:  nor
PublID: r97008429
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Helland, Knut
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Når nyhetene mekles.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-03-08
Side(r): 1 s.
Emneord: nyheter, journalistikk, fjernsyn
Språk:  nor
PublID: r97008475
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Helland, Knut
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: PR i journalistikken undergraver nyhetens status.
Tidskr: Journalisten
År:   1997-03-21
Side(r): 1 s.
Utgiver: Norsk journalistlag
Emneord: nyheter, pr, journalistikk
Språk:  nor
PublID: r97008476
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Helland, Knut
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Review of Ib Bondebjerg og Francesco Bono (eds): Television in Scandin
     avia. History, politics and aesthetics.
Tidskr: European journal of communication
ISSN:  0267-3231
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 412-414
Emneord: fjernsyn, historie, politikk
Språk:  eng
PublID: r97008474
StatKat: f

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Johansen, Anders
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Det avsøkende blikket.
Tidskr: Sosiologi i dag
ISSN:  0332-6330
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 5-33
Emneord: persepsjon, visualisering, visuell persepsjon, blikk
SamNor: Forfatteren spør om "de andre", fra tradisjonelle samfunn, bruker øyn
     ene på andre måter enn "vi", i moderne samfunn, eller om dette skylde
     s konvens som de ikke er fortrolige med. Han drøfter hva som eventuel
     t skal til for at "de" blir i stand til å oppfatte "våre" former for
     visuell kommunikasjon.
Språk:  nor
PublID: r97008782
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Johansen, Anders
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Fellowmen, compatriots, contemporaries : on the formation of identity
     within the expanding "now" of communication
Tidskr: Cultural politics and political culture in postmodern Europ
     e
Red:   Burgess, J. Peter
ISBN:  90-420-0327-8
År:   1997
Side(r): 169-209
Utgiver: Editions Rodopi
Emneord: newspapers, telegraphy, television, attitude formation, cultural effe
     cts of media, cultural identity, cultural and social anthropology
SamEng: The author discusses the experience of time and relates it to the con
     struction of cultural identity. He makes a historical account of the
     way alien people gradually has been included into a present "now", an
     d pleads that the electronic media has played an important role in th
     e development of identities.
Språk:  eng
PublID: r98030109
StatKat: f

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Johansen, Anders
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Innvandringsmotstanden og det offisielle kultursyn.
Serie:  Arbeidsnotater
År:   1997
Hefte:  17
Side(r): 11 s.
Utgiver: Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
Emneord: innvandring, nasjonal identitet, nasjonal kultur, nasjonalisme
SamNor: Forfatteren drøfter norsk kulturforståelse og nasjonalisme,kobla med
     diskusjonen om innvandring og innvandrere.
Språk:  nor
PublID: r97008406
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Johansen, Anders
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Medmennesker, landsmenn, samtidige.
Tidskr: Om kulturell identitet : ei essaysamling
Red:   Time, Sveinung
ISBN:  82-7709-012-9
År:   1997
Side(r): 41-79
Utgiver: Høgskolen i Bergen
Emneord: tid, kulturell identitet, nasjonal karakter, kultur
SamNor: Forfatteren drøfter erfaring av tid som et premiss for konstruksjon a
     v kulturell identitet. Han følger utviklinga av ideen at forskjellige
     plasser personer eksisterer samtidig, og skisserer historisk hvordan
     de ukjente andre gradvis blir inkludert i et samtidig "nå", og hvord
     an moderne media har spilt en viktig rolle i nyere tid.
Språk:  nor
PublID: r97008781
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: De blir så små på TV.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-09-14
Side(r): 1 s.
Emneord: valg-kamp, fjernsyn, retorikk
Språk:  nor
PublID: r97008247
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: "Dette er visst ikke fullt saklig, Anne!" Eller lidt om uredelighed og
     hvorfor det er en dårlig debatstrategi.
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 7-33
Utgiver: Novus
Emneord: debatt, valg-kamp, politikere, fjernsyn
SamEng: The dominent part of the somewhat limited Scandinavian media research
     on political debate tends to ignore a most crucial element in politi
     cal telev debates, namely the argumentation itself. With examples fro
     m televised Norwegian debates on EU membership and from a rhetorical
     point of view, the article discusses some strategies in political tel
     evision debates that lack objectivity or are dishonest or unfair. The
     four main areas of strategies are: 1) ambiguity and vagueness, 2) un
     fair presupposition and the straw-man fallacy, 3) the grand-fallon-te
     chnique and finally 4) personal attack and ad hominem argumentation.
     On the basis of rhetorical theory the author concludes that in televi
     sed debates where the viewer is not supposed to choose a political re
     presentative or party, but to make a decision about an issue - so-cal
     led issue debates - these nonobjective, dishonest or unfair stragegie
     s cannot be expected to form an effective debate weapon.
Språk:  dan
PublID: r97008250
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Et retorisk fundament for skrivning: pragmatik, intention og kvalitet.
Tidskr: Skriveteorier og skolepraksis
Red:   Evensen, Lars Sigfred
Red:   Hoel, Torlaug Løkensgard
ISBN:  456-0353-8
År:   1997
Side(r): 78-112
Utgiver: LNU/Cappelen Akademisk Forlag
Emneord: skrive-teori, retorikk, skrive-opplæring
Språk:  dan
PublID: r97008586
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Introduktion til Lloyd F. Bitzers "Den retoriske situation".
Tidskr: Rhetorica Scandinavica
Red:   Engberg, Bella
Red:   Kjeldsen, Jens E.
Red:   Rasmussen, Kell Jarner
ISSN:  1397-0534
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 6-8
Utgiver: Syvmil kommunikation
Emneord: retorikk
Språk:  dan
PublID: r97008331
StatKat: f
LokalK: A

31
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Kjære politikere! Slik vinner dere valg-debattene.
Tidskr: Morgenbladet
År:   1997-09-05
Side(r): 1 s.
Emneord: valg-kamp, fjernsyn, politikere, retorikk
Språk:  nor
PublID: r97008248
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Retorikken er en praktisk disciplin.
Tidskr: Berlingske Tidende
År:   1997-08-17
Side(r): 1 s.
Emneord: retorikk
Språk:  dan
PublID: r97008249
StatKat: f
LokalK: A

33
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Retorisk dannelse.
Tidskr: Rhetorica Scandinavia
Red:   Engberg, Bella
Red:   Kjeldsen, Jens E.
Red:   Rasmussen, Kell Jarner
ISSN:  1397-0534
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 4-5
Utgiver: Syvmil kommunikation
Emneord: retorikk
Språk:  dan
PublID: r97008332
StatKat: f
LokalK: A

34
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Kjeldsen, Jens
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Nordmenn i reklamens speilbilde.
Tidskr: Norsk medietidsskrift
Red:   Skretting, Kathrine
Red:   Syvertsen, Trine
ISSN:  0804-8452
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 138-140
Utgiver: Novus
Emneord: reklame-film, reklame-historie
SamNor: Melding av Skretting, Kathrine: Reklamefilm. Norsk reklame i levende
     bilder 1920-1990.
Språk:  nor
PublID: r97008590
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Leif Ove
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Kampen om konsumentens sjel : noen tendenser i etterkrigsreklamens
     retorikk.
Tidskr: Akt
ISSN:  0801-9975
År:   1997
Hefte:  4
Side(r): 2 s.
Utgiver: Norges kristelige studentforbund
Emneord: reklame, forbruker, konsument, retorikk
Språk:  nor
PublID: r97008897
StatKat: f
LokalK: PN

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Leif Ove
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Kompaniskap og kjønnskamp. Ekteskapskomedier i norsk film 1951-1964.
Tidskr: Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie
Red:   Iversen, Gunnar
Red:   Solum, Ove
ISBN:  82-00-22716-2
År:   1997
Side(r): 105-130
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: film, norsk film, komedie, kjønnsroller
Språk:  nor
PublID: r97008428
StatKat: f
LokalK: N

37
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Peter
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: At skrive om fotografier.
Tidskr: Hyperfoto. Tidsskrift for bildekulturen
ISSN:  0804-628x
År:   1997
Hefte:  1-2
Side(r): 10-23
Emneord: fotografi, bilde
Språk:  dan
PublID: r97008483
StatKat: f
LokalK: N

38
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Peter
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Barthes' retorik.
Tidskr: Kultur & klasse
ISBN:  87-7332-184-2
År:   1997
Hefte:  84
Side(r): 11-20
Utgiver: Medusa
Emneord: Roland Barthes, retorikk
Språk:  dan
PublID: r97008480
StatKat: f
LokalK: A

39
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Peter
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Fortællingens elasticitet.
Tidskr: Bøygen
ISSN:  0806-8623
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 6-8
Emneord: narratologi, fortelling
Språk:  dan
PublID: r97008482
StatKat: f
LokalK: A

40
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Peter
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Fra figur til figurering : om film & retorik.
Tidskr: Rhetorica Scandinavica
Red:   Engberg, Bella
Red:   Kjeldsen, Jens E.
Red:   Rasmussen, Kell Jarner
ISSN:  1397-0534
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 44-54
Utgiver: Syvmil kommunikation
Emneord: retorikk, film, semiologi, metafor, metonymi
SamNor: Begrepsparet metafor/metonymi har ei lang historie i retorikken, men
     innanfor den semiotisk imspirerte filmteorien er det ofte blitt brukt
     med utgangspunkt i den tolkinga Roman Jakobson kom med på 1950-talet
     . Forfattaren drøftar nokre problematiske sider ved denne bruken.
Språk:  dan
PublID: r97008832
StatKat: f
LokalK: A

41
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Peter
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Livet i Businessland
Tidskr: Leia
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 16-19
Språk:  nor
PublID: r97009407
StatKat: f
LokalK: N

42
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Peter
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Oversættelse af Roland Barthes: "Den gamle retorik".
Tidskr: Kultur & klasse
ISBN:  87-7332-184-2
År:   1997
Hefte:  84
Side(r): 21-89
Utgiver: Medusa
Emneord: Roland Barthes, retorikk
Språk:  dan
PublID: r97008481
StatKat: f
LokalK: A

43
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Forf:  Larsen, Peter
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Urbane drømme
Tidskr: Samviten
År:   1997
Volum:  1
Språk:  dan
PublID: r97009633
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->