Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Tittel: Tilvekstfortegnelse Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Universitet
     et i Bergen
Red:   Geber, Øystein
Red:   Solberg, Bergljot
År:   1997
Hefte:  Inv.nr
Utgiver: Arkeologisk institutt
Språk:  nor
PublID: r98010599
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Diinhoff, Søren
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Nyere bopladsudgravninger på Vestlandet. Bidrag til agerbrugets histor
     ie gennom 3000 år
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 3-12
Språk:  dan
PublID: r98008997
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Diinhoff, Søren
     UiB, Museumsenheten
Tittel: The custom of sacrifice in early iron age burial tradition
Tidskr: Burial & society : the chronological and social analysis of
     archaeological burial data
Red:   Jensen, Claus Kjeld
Red:   Nielsen, Karen Høilund
ISBN:  87-7288-686-2
År:   1997
Utgiver: Aarhus University Press, Århus
Språk:  eng
PublID: r98008993
StatKat: f
LokalK: A

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Diinhoff, Søren
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. Undersøkelser
     på et gravfelt på Vereide i Gloppen, Sogn og Fjordane
Serie:  Arkeologiske rapporter
År:   1997
Hefte:  21
Side(r): 284 s.
Språk:  nor
PublID: r98008987
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Diinhoff, Søren
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Vereide-prosjektet boplass. Arkeologiske undersøkelser på Vereide 1990
     -1996
Serie:  Arkeologiske rapporter
ISBN:  82-90273-62-2
År:   1997
Hefte:  22
Side(r): 179 s.
Språk:  nor
PublID: r98008984
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Dommasnes, Liv Helga
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Gender, a fruitful concept in Archealogy
Tidskr: K.A.N.
ISSN:  0800-868x
År:   1997
Hefte:  21
Språk:  eng
PublID: r98009027
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Geber, Øystein
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Svein Indrelid: Strilesoga. Nord- og Midthordland gjennom tidene. Boka
     nmeldelse
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 21-33
Språk:  nor
PublID: r98008998
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Hygen, Anne-Sophie
Tittel: Fornminnevern og forvaltning : en teoretisk og praktisk tilnærming
     til planlegging og praksis i fornminnevernet.
     2. Fornminneforvaltning i praksis : vern, bevaring og bruk av førrefor
     matoriske kulturminner.
Serie:  Dr.philos
ISBN:  82-426-0633-1
År:   1997-09-13
Side(r): 348 s.,99 bl.
Utgiver: UiB
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: kulturvern, offentlig, fortidsvern
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/509001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/september/hygen/index.html
Språk:  nor
PublID: r99018095
StatKat: a
LokalK: N

9
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? (Kronikk)
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-05-20
Side(r): 3-5
Språk:  nor
PublID: r98009032
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Kulturminneåret
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 3-5
Språk:  nor
PublID: r98009000
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Indrelid, Svein
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Tankar i høve kulturminneåret
Tidskr: Etne Sogelag. Årbok
ISSN:  0801-4299
År:   1997
Side(r): 5-7
Språk:  nno
PublID: r98009051
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Johannesen, Live
Tittel: Fremvekst og nedleggelse av fiskevær i Hordaland
Tidskr: Arkeologi og kystkultur : foredrag ved seminaret [...]
Red:   Sørheim, Helge
ISBN:  82-90893-04-3
År:   1997
Utgiver: Sunnmøre Museum, Ålesund
Konfer: Arkeologi og kystkultur
Sted:  Sunnmøre Museum, Ålesund, 25.10-26.10
Språk:  nor
PublID: r98009049
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kleppe, Else Johansen
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Forskningsformidling, teori, metoder og teknikker. I: Sikring av bergk
     unst - naturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konserver
     ing
Serie:  Bergkunstrapporter fra UiB
Red:   Lødøen, Trond
Red:   Klungseth,
Red:   Mandt, Gro
Red:   Riisøen, Kirsti Hauge
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  dan
PublID: r98009059
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kleppe, Else Johansen
     UiB, Museumsenheten
Medforf: Ingvaldsen, L.M.
Tittel: Markering av kulturminneåret 97 ved Bergen Museum
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 10-12
Språk:  nor
PublID: r98009002
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kleppe, Else Johansen
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Vore etiske holdniger i forhold til os selv, til kollegerne og til arb
     ejdspladsen
Tidskr: Årbok for Bergen Museum
ISSN:  0808-0402
År:   1997
Side(r): 65-66
Språk:  dan
PublID: r98009053
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kristoffersen, Kari Klæboe
     UiB, Museumsenheten
Medforf: Paulsen, Grete
Tittel: Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kult
     urmiljø
Serie:  Oppdragsmelding
År:   1997
Hefte:  004
Side(r): 51 s.
Utgiver: Bergen Museum
Språk:  nor
PublID: r98009063
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kristoffersen, Kari Klæboe
     UiB, Museumsenheten
Medforf: Skagen, Aud Karin
Tittel: Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne
     /kulturmiljø
Serie:  Oppdragsmelding
År:   1997
Hefte:  003
Side(r): 132 s.
Utgiver: Bergen Museum
Språk:  nor
PublID: r98009062
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Kristoffersen, Siv
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Dyreornamentikkens sosiale tilhørighet og maktpolitiske sammenheng :
     Nydamstil og Stil I i Sør- og Sørvestnorge. (dr.art)
Serie:  Dr.art.
År:   1997-12-05
Side(r): 251 [118] s.,7
Utgiver: UiB
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: jernalderen, ornamentikk
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/004001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/desember/kris.html
Språk:  nor
PublID: r98009069
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Larsen, Arne J.
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Innskrifter - med tegn og bokstaver om den uovervinnelige kjærligheten
Tidskr: Viking
ISSN:  0332-608x
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98009029
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Lødøen, Trond
Tittel: Concepts of landscape in Mesolithic Western Norway
Tidskr: [Konferanserapport]
År:   1997
Konfer: From the Jomon to the Starr Carr
Sted:  Cambridge/Durham 1995
Språk:  nor
PublID: r98009065
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Lødøen, Trond
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Sventoji. Et yngre steinalderbosetningsområde ved den baltiske kyst
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 13-19
Språk:  nor
PublID: r98009007
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Solberg, Bergljot
     UiB, Undervisningsenheten
Tittel: Forvaltning og ansvarsfordeling i et historisk perspektiv. I: Sikring
     av bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konse
     rvering
Serie:  Bergkunstrapporter fra UiB
Red:   Lødøen, Trond
Red:   Klungseth,
Red:   Mandt, Gro
Red:   Riisøen, Kirsti Hauge
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r98009173
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Arkeologisk institutt, Museumsenheten
Forf:  Vevatne, Kjersti
     UiB, Museumsenheten
Tittel: Helleristningane i Sunnhordland
Tidskr: Arkeo
ISSN:  0333-4104
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 13-18
Språk:  nor
PublID: r98009009
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->