Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Bryn, Brita L.
Tittel: Pasternak's Poem "Balashov" in the Light of Cubist Aesthetics
Tidskr: Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes
Red:   Grimstad, Knut Andreas
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  82-91626-02-2
År:   1997
Side(r): s. 289-298
Utgiver: Seksjon for russisk språk og litteratur, IKRR, UiB
Språk:  eng
PublID: r97007539
StatKat: f

2
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Bryn, Brita Lotsberg
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Pasternaks Min søster livet: Kraften, følelsen og prismet.
Serie:  Dr.art.
År:   1997-06-14
Side(r): 342 bl.
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/juni/bryn.html
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/530001/
Språk:  nor
PublID: r98026056
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Medforf: Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage a
     nd the creation of a Russian national literature in the nineteenth cen
     tury
Red:   Børtnes, Jostein
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  8256010851
År:   1997-12-22
Side(r): 249 s.
Utgiver: Solum forlag
Emneord: russisk litteratur,
Språk:  eng
PublID: r97009448
StatKat: f

4
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Kommentar til Kirsten Hastrup
Tidskr: . Kulturstudier. 1
Red:   Hodne, Bjarne
År:   1997-03-18
Side(r): 65-68
Utgiver: NFRs Senter for kulturstudier
Konfer: Åpningskonferanse for NFRs Program for kulturstudier
Sted:  Solstrand
Emneord: kulturstudier, antropologi
Språk:  nor
PublID: r99007194
LokalK: Ns

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Likekjønnet eros og guddommelig begjær. Vennskapsretorikken i Grigorio
     s av Nazianz' minnetale over Vasilios den Store
Tidskr: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell R.
År:   1997
Side(r): 125-138
Emneord: patristikk, retorikk, litteraturvitenskap
Språk:  nor
PublID: r99007188
LokalK: N

6
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Med fokus på det kulturelle
Tidskr: Kulturdisiplinen i fremmedspråkene
År:   1997-04-07
Side(r): 19-24
Utgiver: Det nasjonale fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag
Konfer: Kulturdisiplinen i fremmedspråkene
Sted:  Tromsø
Emneord: fremmedspråksstudier, kulturforskning
Språk:  nor
PublID: r99007189
LokalK: Ns

7
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Om likekjønnet samliv og Boswells siste bok
Tidskr: lambda nordica
Red:   Bjørby, Paal (gjestered.)
Red:   Gatland, Jan Olav (gjestered.)
År:   1997
Volum:  3
Hefte:  4
Side(r): 50-65
Emneord: genderstudier, homoforskning, kirkehistorie, liturgikk
Språk:  nor
PublID: r99007190
LokalK: A

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Medforf: Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Paraphrasi audacius vertere: Aleksei K. Tolstoi's Rendering of John of
     Damascus' Nekrosima Idiomela
Tidskr: Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav
     heritage and the creation of Russian national literature i
     n the nineteenth century
Red:   Børtnes, Jostein
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  8256010851
År:   1997-12-22
Side(r): 121-142
Utgiver: Solum forlag
Emneord: A.K. Tolstoi, rhetoric, John of Damascus, troparion, paraphrase, Ioan
     n Damaskin
Språk:  eng
PublID: r97009440
StatKat: f

9
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Børtnes, Jostein
     UiB-HF: IKRR - Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Queer Readings: Homoerotic Themes in Russian Poetry
Tidskr: Meddelelser. Life and Text. Essays in Honour of Geir Kjetsa
     a on the Occasion of his 60th Birthday
Red:   Egeberg, Erik
Red:   Mørch, Audun J.
Red:   Selberg, Ole Michael
ISBN:  82-90250-75-4
År:   1997
Volum:  Nr. 79
Side(r): s. 99-110
Utgiver: Slavisk-baltisk avd. UiO
Språk:  eng
PublID: r97007533
StatKat: f

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Gaustad, Randi
Tittel: Rebuilding Gothic on Russian Soil: The Roles of Religion and
     Interwini ng of Minds in Dostoevskii's "The Landlady"
Tidskr: Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes
Red:   Grimstad, Knut Andreas
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  82-91626-02-2
År:   1997
Side(r): s. 205-215
Utgiver: Seksjon for russisk språk og litteratur, IKRR, UiB
Språk:  eng
PublID: r97007537
StatKat: f

11
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Grannes, Alf
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Anmeldelse av Ambrosiani, P., Nilson, B., Steensland, L. (eds): Pod
     obaet pamjat' sutvoriti: Essays to the Memory of Anders Sjöberg. (= A
     cta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies, 24) "
     Almquist & Wiksell International," Stockholm 1995, 204 pp.
Tidskr: Russian Linguistics
År:   1997
Hefte:  21
Språk:  eng
PublID: r98000024
StatKat: f

12
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Grannes, Alf
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Da "k a s a k h e r e n Smirnov vant 5-mila": Om noen betegnel
     ser på folkeslag og borgere i tidligere sovjetrepublikker (med hovedve
     kt på Kaukasia og Sentral-Asia)
År:   1997
Side(r): 9 s.
Språk:  nor
PublID: r98000021
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Grannes, Alf
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: "En 'tyrkisk verden' fra Balkan til Kina"
Serie:  NUPI-rapport: Tyrkia i det storpolitiske brennpunkt.
Red:   Heradstveit, Daniel
År:   1997-09
Hefte:  221
Side(r): 31 s.
Språk:  nor
PublID: r98000040
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Grimstad, Knut Andreas
Medforf: Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes
Red:   Grimstad, Knut Andreas
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  82-91626-02-2
År:   1997-04-16
Side(r): XX, 350 s.
Utgiver: IKRR, University of Bergen
Emneord: festskrift, russisk litteratur, Dostoevskij, slavisk filologi
Språk:  eng
PublID: r97009447
StatKat: f

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Helle, Lillian J.
Tittel: Blok and Akhmatova: From Carnivalesque Resurrection to Symbolic
     Crucifixion
Tidskr: Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes
Red:   Grimstad, Knut Andreas
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  82-91626-02-2
År:   1997
Side(r): s. 256-270
Utgiver: Seksjon for russisk språk og litteratur, IKRR, UiB
Språk:  eng
PublID: r97007538
StatKat: f

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Helle, Lillian J.
Tittel: Tolstoy and The Other. Some comments on the Role of Dialogue in Voskre
     senie
Tidskr: Meddelelser. Life and Text. Essays in honour of Geir Kjetsa
     a on the Occasion of his 60th Birthday.
Red:   Egeberg, Erik
Red:   Mørch, Audun J.
Red:   Selberg, Ole Michael
ISSN:  0803-2505
ISBN:  82-90250-75-4
År:   1997
Volum:  79
Side(r): 147-158
Utgiver: Slavisk-baltisk avd. UiO
Språk:  eng
PublID: r97007534
StatKat: f

17
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Helle, Lillian Jorunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: The Dream of a Wordless Paradise: On the Role of Contra-Semiosis in To
     sto's Voskresence
Tidskr: Scando-Slavica
År:   1997
Volum:  43
Utgiver: Munksgaard
Språk:  eng
PublID: r97009702
StatKat: f
LokalK: A

18
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Cyril of Turov and the Rhetoric of Epideictic
År:   1997-08
Side(r): 10 s.
UtgSted: Helsinki
Konfer: Fjortonde nordiska slavistmötet
SamEng: The paper argues for the importance of viewing Cyril of Turov’s (c. 1
     132-1180) sermons within the tradition of epideictic rhetoric, primar
     ily in its Christian form. The focus is on those elements of the epid
     eictic which illustrate the general function of rhetoric in an homile
     tic context. The question is relevant both in relation to the ongoing
     discussion of Cyril’s literary sources, and, more importantly, for a
     n adequate analysis and interpretation of his works.
Språk:  eng
PublID: r97009457
StatKat: f
LokalK: s

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
Tittel: Jostein Børtnes: A Bibliography
Tidskr: Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes
Red:   Grimstad, Knut Andreas
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  82-91626-02-2
År:   1997
Side(r): s. 337-344
Utgiver: Seksjon for russisk språk og litteratur, IKRR, UiB
Språk:  eng
PublID: r97007540
StatKat: f

20
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Ot idei k idealu: ob odnom simvole v romane Podrostok Dostoevskogo
Tidskr: Evangelskie chteniia II
Red:   Zakharov, V.N.
År:   1997
Utgiver: Petrozavodsk University Press
Emneord: Dostoevskij, Ynglingen, Podrostok, light symbolism
Språk:  rus
PublID: r97009443
StatKat: f

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Paradoksets retorikk: funksjonsspektrum og betydningspotensiale
År:   1997-03-14
Side(r): 10 s.
UtgSted: Stockholm, Medelhavsmuséet
Konfer: Gudsbild och människosyn i Bysans
Emneord: paradoks, retorikk, antitese, Gregor av Nazianz, Romanos Melodos
Språk:  nor
PublID: r97009454
StatKat: f
LokalK: As

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Pushkin's 'Mirskaia vlast'': Secular Power and Rhetorical Force
Tidskr: Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav
     heritage and the creation of Russian national literature i
     n the nineteenth century
Red:   Børtnes, Jostein
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  8256010851
År:   1997-12-22
Side(r): 107-120
Utgiver: Solum forlag
Emneord: A.S. Pushkin, rhetoric, antithesis, religious poetry
Språk:  eng
PublID: r97009439
StatKat: f

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: The Rhetoric of Apophaticism
År:   1997-10-31
Side(r): 10 s.
UtgSted: Bergen
Konfer: Apophaticism in Theology, Rhetoric, and Literature
Emneord: apophaticism, Cyril of Turov, rhetoric, homiletics
Språk:  eng
PublID: r97009459
StatKat: f
LokalK: Ps

24
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
     UiB-HF: IKRR - Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: The Rhetoric of Paradox: Cyril of Turov's Sermon on the Taking of Chri
     st's Body from the Cross
Tidskr: Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes
Red:   Grimstad, Knut Andreas
Red:   Lunde, Ingunn
ISBN:  8291626022
År:   1997-04-16
Side(r): 19-33
Utgiver: University of Bergen
Emneord: Kirill av Turov, retorikk, paradoks, homilie, antitese, gammelrussisk
     litteratur
Språk:  eng
PublID: r97007564
StatKat: f

25
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Lunde, Ingunn
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Tittel: Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: med en
     ekskurs om tekstbehandling og typografi. 2. gjennomsette og reviderte
     opplag
År:   1997-09-01
Side(r): 17 s.
Utgiver: IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Emneord: typografi, siteringsteknikk, hovedfagsoppgave, bibliografi
Språk:  nor
PublID: r97009451
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Mousgaard, Jens
Medforf: Soleim, Kjell Roger
     UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Medforf: Winkel Holm, Isak
Medforf: Stene-Johensen, Knut
Medforf: Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Natthis, Irene
Medforf: Moe, Karin
Medforf: Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Medforf: Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Medforf: Gilhus, Anne Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Ain't no cure for love
Tidskr: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 15-21
Utgiver: Spartacus, Oslo
Emneord: kjærlighet, kunst, erkjennelse, psykoanalyse
SamNor: Boken dreier seg om kjærlighetens forhold til språket, slektskapet me
     llom kjærlighet og religion, og forholdet mellom forelskelse og kjærl
     ighet. Artikkelen "Ain't no cure for love" handler om boken "Kvinnen
     som kledte seg naken for sin elskede" av Jan Wiese og drøfter kjærlig
     hetens slektskap til kunsterkjennelse.
Språk:  eng
PublID: r98020206
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->