Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Brunvoll, Arve
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: "Gott ist Mensch" : die Luther-Rezeption Ludwig Feuerbachs und die Ent
     wicklung seiner Religionskritik [dr.philos.-avhandling]
Serie:  Dr.philos -
     Europäische Studien zur Ideen- und Wissenschaftsgesgeschichte
ISBN:  3-631-30353-x
År:   1997-11-13
Hefte:  3
Utgiver: UiB
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/november/brunvoll/pm-brunv
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/000005/
Språk:  ger
PublID: r98026054
StatKat: f

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Finnestad, Ragnhild Bjerre
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Mirakler ved Nilens bredd: Om en levende mirakeltradisjon
Tidskr: Miraklenes tid
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
ISSN:  0804-3760
ISBN:  82-12-01036-8
År:   1997
Volum:  95
Side(r): 32-50
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98003667
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Finnestad, Ragnhild Bjerre
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Temples in the Ptolemaic and Roman Periods: Ancient Traditions in New
     Contexts
Tidskr: Temples of Ancient Egypt
Red:   Shafer, Byron E.
ISBN:  0-8014-3399-1
År:   1997
Side(r): 71 s.
Utgiver: Cornell University Press
Språk:  eng
PublID: r98020325
StatKat: f

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Anne Ingvild S.
Tittel: Kaosmagi og kjøkkenmagi. Magiens sirkler og modernitetens menneskebild
     er.
Tidskr: Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts
     erie)
Red:   Selberg, Torunn
ISSN:  0804-3760
ISBN:  82-12-00937-8
År:   1997
Volum:  83
Side(r): 124-136
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r97007545
StatKat: f

5
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Anne Ingvild S.
Tittel: Magi: Tradisjonelle teknikker og moderne virkemidler
Tidskr: Chaos
Red:   Rothstein, Mikael
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-440-7
År:   1997
Volum:  27
Side(r): 9-20
Utgiver: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet
Språk:  nor
PublID: r97007542
StatKat: f

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Det nye tusenårsriket og dets tenkere. 2 opposisjon til Per M. Aadnane
     s: Det nye tusenårsriket. New Age som livssyn.
Tidskr: Kirke, Religion og Samfunn
ISSN:  0802-0167
År:   1997
Volum:  1
Hefte:  10
Side(r): 33-40
Språk:  nor
PublID: r98000540
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Det nye tusenårsriket og dets tenkere. 2.opposisjon til Per M. Aadnane
     s: Det nye tusenårsriket. New Age som livssyn.
Tidskr: Kirke,Religion og Samfunn
Red:   Ulstein, Jan Ove
ISSN:  0802-0167
År:   1997
Volum:  10
Hefte:  1
Side(r): 33-40
Utgiver: Møreforsking
Emneord: New Age,Tusenårsrike
Språk:  nor
PublID: r99000326
LokalK: N

8
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Et fengsel for sjelen eller et middel til frelse? Kroppen som religiøs
     t symbol i middelalderen.
Tidskr: Kropp og sjel i middelalderen
Red:   Ågotnes, Anne
ISSN:  0804-3280
År:   1997
Side(r): 50-63
Utgiver: Bryggens Museums skriftserie
Språk:  nor
PublID: r98000518
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Family Structures in Gnostic Texts
Tidskr: Constructing Early Christian Families
Red:   Moxnes, Halvor
ISBN:  0-41-14638-0
År:   1997
Utgiver: Routledge, London
Språk:  eng
PublID: r98000534
StatKat: f

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kaosmagi og kjøkkenmagi. Magiens sirkler og modernitetens menneskebild
     er.
Tidskr: Magi i møte med det moderne.
Red:   Selberg, Torunn
ISSN:  0804-3760
ISBN:  82-12-00937-8
År:   1997
Volum:  83
Side(r): 124-136
Utgiver: Norges Forskningsråd
Emneord: Nyreligiøsitet, magi.
Språk:  nor
PublID: r99000321
LokalK: N

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kjærlighetens kraft i egyptisk magi
Tidskr: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 139-154
Utgiver: Spartacus Forlag, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000542
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Laughing Gods. Weeping Virgins: Laughter in the History of Religion.
ISBN:  0-41-16197-5
År:   1997
Utgiver: Routledge, London
Språk:  eng
PublID: r98000541
StatKat: f

13
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Laughing Gods, Weeping Virgins: Laughter in the History of Religion
ISBN:  0-415-16197-5
År:   1997
Side(r): 175 s.
Utgiver: Routledge
Emneord: Religion, Laughter
Språk:  eng
PublID: r99000330

14
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Magi: Tradisjonelle teknikker og moderne virkemidler.
Tidskr: Chaos
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-440-7
År:   1997
Volum:  27
Side(r): 9-20
Språk:  nor
PublID: r98000519
StatKat: f
LokalK: A

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Miraklenes energi og kunsten å manifestere.
Tidskr: Miraklenes tid
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
ISBN:  82-12-01036-8
År:   1997
Volum:  95
Side(r): 131-140
Utgiver: I KULTs skriftserie, Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98000877
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Gilhus, Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Miraklenes tid
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
ISBN:  82-12-01036-8
År:   1997
Volum:  95
Utgiver: KULTs skriftserie, Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98000876
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hopland, Karstein
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Anmeldelse: Dag Kullerud, Hans Nielsen Hauge: Mannen som vekket Nor
     ge.
Tidskr: Norsk teologisk tidsskrift
Red:   Wyller, Trygve
År:   1997
Hefte:  2
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97009711
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hopland, Karstein
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Kristendom og lidelse - introduksjon til Søren Kierkegaards Kristendom
     sfilosofi.
Tidskr: Kirke og kultur
Red:   Lønning, Inge
Red:   Hafstad, Kjetil
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 251-271
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r97009708
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hopland, Karstein
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Vekselvirkningen mellom religion og filosofi - en introduksjon
År:   1997
Side(r): 35 s.
Utgiver: IKRR
Språk:  nor
PublID: r97009712
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Hägg, Henny Fiskå
Tittel: Knowing the unknowable:
     Clement of Alexandria and the Origins of Christian Apophaticism
Serie:  Dr.art.
År:   1997-05-23
Side(r): 217 s.
Utgiver: UiB
UtgSted: Bergen
Tilgang: Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: patristikk, Gud, kirkefedre, kristen, teologi, Clemens, Alexandrinus
SamEng: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/518001/
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/mai/hagg.html
Språk:  eng
PublID: r99018187
StatKat: a
LokalK: N

21
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
Tittel: Fristende magiske evner (siddhi, vibhti) som bivirkninger av yogapr
     aksis i Smkhya og Smkhya-Yoga
Tidskr: Chaos
ISSN:  0108-4453
ISBN:  87-7289-440-7
År:   1997
Volum:  27
Side(r): 79-94
Språk:  nor
PublID: r97007543
StatKat: f

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hindugudenes bolig i Norge
År:   1997-09-25
Konfer: nasjonal hovedfagskonferanse,
Sted:  Geilo
Språk:  nor
PublID: r98026193
StatKat: f
LokalK: Ns

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hinduismen i diaspora
År:   1997-09-27
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: forskningsdagene 1997
Språk:  nor
PublID: r97008457
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hinduismen i diaspora: Religiøs endring og norsk kontekst
Tidskr: Kirke og Kultur
ISSN:  0023-186X
År:   1997
Volum:  102
Hefte:  4/5
Side(r): 441-452
Emneord: hinduismen, diaspora, religioner i Norge
Språk:  nor
PublID: r97008454
StatKat: f
LokalK: A

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Hinduismens tempel (prasada, mandira)
Tidskr: Religion og livssyn
ISSN:  0802-8214
År:   1997
Volum:  9
Hefte:  2
Side(r): 40-43
Emneord: hinduismen, tempelarkitektur, religion
Språk:  nor
PublID: r97008211
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Humankind and nature in Buddhism
Tidskr: A Companion to World Philosophies
Red:   Deutscch, Eliot
Red:   Bontekoe, Ron
ISBN:  0-631-19871-7
År:   1997
Side(r): 381-391
Utgiver: Blackwell
Emneord: buddhismen, naturforståelse, miljøetikk
Språk:  eng
PublID: r97008246
StatKat: f

27
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Komparasjon og Pluralitet
Tidskr: Religion og livssyn
Red:   Myhre, Bjørn
ISSN:  0802-8214
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 16-19
Emneord: religionsvitenskap, sammmenligning, hinduisme
Språk:  nor
PublID: r97008212
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
Tittel: Magiske evner som ikke er magiske: Bedrageri og skepsis til magiske ev
     ner i sør-asiatisk historie.
Tidskr: Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts
     erie)
Red:   Selberg, Torunn
ISSN:  0804-3760
ISBN:  82-12-00937-8
År:   1997
Volum:  83
Side(r): 152-166
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r97007546
StatKat: f

29
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of A Survey of Hinduism by Klaus K. Klostermaier
Tidskr: Numen
ISSN:  0029-5973
År:   1997
Volum:  44
Side(r): 97-98
Emneord: hinduismen
Språk:  eng
PublID: r97008213
StatKat: f

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of How Buddhism began: The conditioned genesis of the early tea
     chings, by Richard F. Gombrich
Tidskr: Temenos
År:   1997
Volum:  33
Side(r): 276-279
Emneord: buddhismen
Språk:  eng
PublID: r98026194
StatKat: f

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of Kapila Vatsyayana (general ed), Prakrti: The Integral
     Vision, 5 vols. New Delhi, 1995.
Tidskr: Acta Orientalia
ISSN:  0001-6438
År:   1997
Volum:  58
Side(r): 244-249
Emneord: hinduisme, indisk filosofi,
Språk:  eng
PublID: r98007600
StatKat: f

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of Representing Hinduism, ed. Vasudha Dalmia and H. von Stieten
     cron
Tidskr: Numen
ISSN:  0029-5973
År:   1997
Volum:  44
Hefte:  3
Side(r): 347-348
Emneord: hinduismen
Språk:  eng
PublID: r97008455
StatKat: f

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of Richard Osborne and Borin Van Loon, Ancient Eastern Philosop
     hy for Beginners
Tidskr: Contemporary South Asia
ISBN:  0958-4935
År:   1997
Volum:  6
Hefte:  3
Side(r): 294-295
Emneord: hinduismen, indisk filosofi
Språk:  eng
PublID: r98005735
StatKat: f

34
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Review of The Divine and the Demoniac by Carmel Berkson
Tidskr: Contemporary South Asia
ISSN:  0958-4935
År:   1997
Volum:  6
Hefte:  1
Side(r): 103-104
Utgiver: Oxford
Emneord: hinduismen, mytologi, gudinne
Språk:  eng
PublID: r97008214
StatKat: f

35
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Jacobsen, Knut A.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: The Upanishads: The Last Part of the Veda, The Revealed Scripture of H
     induism
Tidskr: Philosophical Pocketbook: Circling Around the Act of Creati
     ng
Red:   Fure, Paula
År:   1997
Side(r): 8-9
Utgiver: Galleri Åkern
Emneord: hinduismen, Upanishadene, indisk filosofi
Språk:  eng
PublID: r98026192
StatKat: f

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Kraft, Siv-Ellen
Tittel: Magi og kjønn i Teosofi-bevegelsens tidlige periode.
Tidskr: Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts
     erie)
Red:   Selberg, Torunn
ISSN:  0804-3760
ISBN:  82-12-00937-8
År:   1997
Side(r): 137-151
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r97007547
StatKat: f

37
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Meyer, Siri
     UiB, Senter for europeiske kulturstudier
Medforf: Mousgaard, Jens
Medforf: Soleim, Kjell Roger
     UiB, Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Medforf: Winkel Holm, Isak
Medforf: Stene-Johensen, Knut
Medforf: Buvik, Per
     UiB, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Medforf: Natthis, Irene
Medforf: Moe, Karin
Medforf: Angvik, Birger
     UiB, Seksjon for spansk språk og latinam. studier
Medforf: Børtnes, Jostein
     UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur
Medforf: Gilhus, Anne Ingvild Sælid
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Ain't no cure for love
Tidskr: Kjærlighetssymposiet
Red:   Meyer, Siri
Red:   Soleim, Kjell Roger
ISBN:  82-430-0105-0
År:   1997
Side(r): 15-21
Utgiver: Spartacus, Oslo
Emneord: kjærlighet, kunst, erkjennelse, psykoanalyse
SamNor: Boken dreier seg om kjærlighetens forhold til språket, slektskapet me
     llom kjærlighet og religion, og forholdet mellom forelskelse og kjærl
     ighet. Artikkelen "Ain't no cure for love" handler om boken "Kvinnen
     som kledte seg naken for sin elskede" av Jan Wiese og drøfter kjærlig
     hetens slektskap til kunsterkjennelse.
Språk:  eng
PublID: r98020207
StatKat: f
LokalK: N

38
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
Tittel: Magi, fantasi og fiksjon
Tidskr: Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts
     erie)
Red:   Selberg, Torunn
ISSN:  0804-3760
ISBN:  82-12-00937-8
År:   1997
Volum:  nr.83
Side(r): ss.38-58
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r97007544
StatKat: f

39
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: "Magi, fantasi og fiksjon"
Tidskr: Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur. I KULTs
     skriftserie.
Red:   Selberg, Torunn.
År:   1997
Hefte:  83
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98000086
StatKat: f
LokalK: A

40
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Magi, fantasi og fiksjon i det moderne samfunnet.
Tidskr: Utopi og besvergelse.. KULTs skriftserie. 83
Red:   Selberg, Torunn
År:   1997-04-16
Utgiver: Norges forskningsråd
UtgSted: Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen, Åbo Akad
Språk:  nor
PublID: r98000769
StatKat: f
LokalK: A

41
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Misjonslitteraturens kontekst: kulturelle og organisatoriske forutsetn
     inger.
År:   1997-04-16
UtgSted: Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen, Åbo Akad
Språk:  nor
PublID: r98000770
StatKat: f
LokalK: As

42
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: "Okkultisme for barn: Teosofiens Runde Bord-orden".
År:   1997-04-24
UtgSted: Chaos-symposium, Oslo
Konfer: Barn.
Språk:  nor
PublID: r98000092
StatKat: f
LokalK: Ns

43
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Penger og suksess i New Age.
År:   1997-09-26
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Forskningsdagene '97.
Språk:  nor
PublID: r98000773
StatKat: f
LokalK: Ns

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth.
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: "Tenk rikt! Bli rik!"
Tidskr: Miraklenes tid. I KULTs skriftserie
Red:   Gilhus, Ingvild.
År:   1997
Utgiver: Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98000091
StatKat: f
LokalK: PN

45
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: "Tenk rikt! Bli rik!"
Tidskr: Miraklenes tid. . KULTs skriftserie
Red:   Gilhus, Ingvild Sælid
År:   1997-08-18
Utgiver: Norges forskningsråd
UtgSted: Solstrand Fjord Hotel
Konfer: Miraklenes tid. Mirakel i møte med det moderne. Konferanse arra
     ngert av prosjektet "Myte, magi og mirakel i møte med det moder
     ne".
Språk:  nor
PublID: r98000228
StatKat: f
LokalK: PA

46
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Mikaelsson, Lisbeth
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Tilbake til kildene - streiflys på religionen i vår tid.
År:   1997-02-27
UtgSted: Hordaland folkeuniversitet, Bergen.
Språk:  nor
PublID: r98000772
StatKat: f
LokalK: Ns

47
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Alle seier skriving er viktig, men kva gjer vi?
År:   1997-09-19
UtgSted: Villa Skjoldnes
Konfer: UiB:s strategiseminar om skriving og rettleiing for inviterte r
     epresentantar frå hovudfagsfakulteta
Språk:  swe
PublID: r98000656
StatKat: f
LokalK: Ns

48
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Döden på samiska: ritual og ideologi
År:   1997-01-23
UtgSted: Institutt for samfunnsvitenskap, UiTø
Konfer: gjesteforelesing
Språk:  swe
PublID: r98000642
StatKat: f
LokalK: Ns

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: De samiska språken
År:   1997-02-07
UtgSted: UiB
Konfer: Fagleg-pedagogisk dag
Språk:  swe
PublID: r98000644
StatKat: f
LokalK: Ns

50
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: De samiska språken
År:   1997-04
UtgSted: Lingvistisk institut, Aarhus universitet
Konfer: gjesteforelesingar
Språk:  swe
PublID: r98000650
StatKat: f
LokalK: As

51
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Democracy the Nordic way
År:   1997-07-18
UtgSted: Højskolen Østersøen, Aabenraa, Danmark
Konfer: The minority course
Språk:  eng
PublID: r98000654
StatKat: f
LokalK: s

52
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Den svårfångade myten – och religionshistorien
Tidskr: Myter och mytteorier: religionshistoriska diskussioner och
     teoretiska ansatser
Red:   Sundquist, Olof
Red:   Svalastog, Anna-Lydia
ISBN:  91-972136-4-0
År:   1997
Side(r): 11-20
Utgiver: Swedish Science Press, Uppsala
Språk:  swe
PublID: r98000310
StatKat: f
LokalK: A

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Det mytiska landskapet
År:   1997-03-05
UtgSted: Bryggens museum, Bergen
Konfer: Onsdagsforedrag
Språk:  swe
PublID: r98000648
StatKat: f
LokalK: Ns

54
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Gud är inte längre död: religion i det moderna världssamhället
År:   1997-02-07
UtgSted: UiB
Konfer: Fagleg-pedagogisk dag
Språk:  swe
PublID: r98000643
StatKat: f
LokalK: Ns

55
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Platser - föremål – figurer: den traditionella samiska religionens vis
     uella dimension
År:   1997-04-26
UtgSted: Seksjon for kunsthistorie, UiTø
Konfer: Kunst og sted
Språk:  swe
PublID: r98000652
StatKat: f
LokalK: Ns

56
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Reinkarnation i samisk tradition?
År:   1997-01-22
UtgSted: Religionsvitenskapeligt forum, UiTø
Språk:  swe
PublID: r98000314
StatKat: f
LokalK: Ns

57
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Reinkarnation i samisk tradition?
År:   1997-10-08
UtgSted: Religionsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Konfer: gjesteforelesing
Språk:  swe
PublID: r98000659
StatKat: f
LokalK: As

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religion og politikk: ett tema med variationer
År:   1997-01-23
UtgSted: Institutt for samfunnsvitenskap, UiTø
Konfer: gjesteforelesing
Språk:  swe
PublID: r98000641
StatKat: f
LokalK: Ns

59
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religioner och droger
År:   1997-09-03
UtgSted: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Stoc
Språk:  swe
PublID: r98000655
StatKat: f
LokalK: As

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Religionsmöten som teoretiskt problem
År:   1997-10-08
UtgSted: Religionsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Konfer: gjesteforelesing
Språk:  swe
PublID: r98000657
StatKat: f
LokalK: As

61
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Samiska namngivningsriter i början av 1700-talet
Tidskr: Nytt om namn
Red:   Helleland, Botolv
ISSN:  0800-4676
År:   1997
Volum:  26
Side(r): 26-28
Utgiver: Norsk namnelag
Språk:  swe
PublID: r98004807
StatKat: f
LokalK: N

62
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: "Skjult" eller "nytt": Nord-Norge i regionalt eller globalt forsknings
     perspektiv?
År:   1997-04-22
Konfer: Debatt om Nord-Norge-forskning
Sted:  UiTø
Språk:  swe
PublID: r98000651
StatKat: f
LokalK: Ns

63
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Tankarnas tillflykt: den samiska vokaltraditionen som minneskonst
År:   1997-02-27
UtgSted: Umeå Folkmusik Festival
Konfer: Den vokala traditionen
Språk:  swe
PublID: r98000646
StatKat: f
LokalK: As

64
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Tvångsförflyttning och språkspridning: nordsamiskan i Västerbotten och
     Jämtland
År:   1997-03-16
UtgSted: Uppsala universitet
Konfer: Humanistdagarna
Språk:  swe
PublID: r98000649
StatKat: f
LokalK: As

65
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Rydving, Håkan
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Under trumtiden: om heliga platser i samisk religion
Tidskr: Från bygd och vildmark
ISSN:  0281-5540
År:   1997
Volum:  84
Side(r): 68-73
Utgiver: Luleå
Språk:  swe
PublID: r98000312
StatKat: f
LokalK: A

66
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Det misforståtte faget
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-05-07
Emneord: Religionsundervisning
Språk:  nor
PublID: r97009609
StatKat: f
LokalK: N

67
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: How Valentinian is The Gospel of Philip?
Tidskr: The Nag Hammadi Library After Fifty Years: Proceedings of t
     he 1995 Society of Biblical Literature Commemoration
Red:   Turner, John D
Red:   McGuire, Anne
ISBN:  90 04 10824 6
År:   1997
Side(r): 251-279
Utgiver: E.J. Brill
Emneord: Gnostisisme Dåpen
SamEng: An investigation into the degree to which The Gospel of Philip repres
     ents a coherent Valentinian doctrine. Special emphasis on soteriology
     and the logic of initiatory ritual.
Språk:  eng
PublID: r97009605
StatKat: f

68
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKRR, Seksjon for religionsvitenskap
Forf:  Thomassen, Einar
     UiB, Seksjon for religionsvitenskap
Tittel: Satansversene: Fiksjon og fakta
Tidskr: Chaos
År:   1997
Hefte:  28
Side(r): 41-52
Emneord: Islam, Koranen
SamNor: Vurderer, i tilknytning til John Burton, historisiteten i fortellinge
     n om de sk.satansversene, og kommer til en negativ konklusjon.
Språk:  nor
PublID: r98000563
StatKat: f
LokalK: A


<- forrigeinnholdneste ->