Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Evjenth, Sylvi
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Korte skriveøvinger integrert i timen
Serie:  UPED-skrift nr. 2/97
Red:   Gulbrandsen, Arild
ISSN:  0805-2557
År:   1997
Side(r): 5 s.
Utgiver: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
SamNor: Artikkelen er skrevet på bakgrunn av deltakelse i det universitetsped
     agogiske utviklingsarbeid som Program for læringsforskning ved Univer
     sitetet i Bergen tilbyr nyansatte universitetslærere. Artikkelen besk
     river et forsøk på å integrere korte skriveøvinger i timen. Forsøket
     ble ikke velllykket. Bare halvparten av studentene var villige til å
     være med på denne formen for læring. Artikkelen gir en innføring i hv
     ordan forsøket var ment å fungere og reflekterer ellers omkring årsak
     ene til at det ikke lot seg gjennomføre.
Språk:  nor
PublID: r98000168
StatKat: f
LokalK: AC01

2
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Figenbaum, Peder
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: "Fortiden er fremmed land": KAFKAS SLOTT?
Tidskr: HISTORIE - Populærhistorisk magasin
Red:   Andersen, Kjartan
ISSN:  0803-401X
År:   1997
Volum:  7
Hefte:  2
Side(r): 26-29
Utgiver: Historie
Emneord: Museum, historie
SamNor: En anmeldelse av de historiske utstillinger, Fredriksten festning,
     Norge
SamEng: A review of the Historical exhibitions at Fredriksten Castle, Halden,
     Norway
Språk:  nor
PublID: r97009396
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Figenbaum, T. Peder
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: "Fortiden er fremmed land" MARIANNE OG GERMANIA - SYMBOLIKKENS SØSTRE
Tidskr: HISTORIE - Populærhistorisk Magasin
Red:   Andersen, Kjartan
ISSN:  0803-401X
År:   1997
Volum:  7
Hefte:  1
Side(r): 30-32
Utgiver: Historie
Emneord: Museum, historie
SamNor: En anmeldelse av utstillingen "Marianna und Germania
     1789-1889Frankreich und Deutschland: Zwei Welten - Eine Revue", i
     Martin Gropius Bau, Berlin høsten 1996.
SamEng: A review of the Exhibition "Marianna und Germania 1789-1889 -
     Frankreich und Deutschland: Zwei Welten - Eine Revue", at the Martin
     Gropius Bau, Ber sept. 1996.
Språk:  nor
PublID: r97009395
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: B12 (Lærebok utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  kiilerich, bente
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Græsk skulptur fra dædalisk til hellenistisk
ISBN:  87-00-47774-5
År:   1997
Side(r): 368 s.
Utgiver: Gyldendal
UtgSted: København
Emneord: skulptur, kunst, antikken, Hellas
Språk:  dan
PublID: r00002040
StatKat: f

5
PublKat: A13 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  kiilerich, bente
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: The Visor of Agilulf: Longobard Ambition in Romano-Byzantine Guise
Tidskr: Acta Archaeologica
År:   1997
Volum:  68
Side(r): 139 - 151
Emneord: Longobards, byzantine influence, metalwork, imperial ideology
Språk:  eng
PublID: r00002008
StatKat: f

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
Tittel: Barbie-bein ødelegger Torgallmenningen
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-04-22
Side(r): 1
Emneord: Arkitektur, plasskunst
Språk:  nor
PublID: r97007657
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Billig, sjuskete og talentløst
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-09-19
Side(r): 2 s.
Emneord: Arkitektur, planlegging, utbygging
Språk:  nor
PublID: r97009032
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Museumsseksjonen - Kulturstudier og kunsthistorie
Tittel: Boligens plass i Harald Hals' byplan fra 1929
Tidskr: Mellomkrigstidens bomiljø
Red:   Bing, Morten
Red:   Johnsen, Espen
År:   1997-05-14
Side(r): 6
Konfer: Mellomkrigstidens bomiljø
Sted:  Norsk Folkemuseum, Oslo
Emneord: Arkitektur, bolig, byplanlegging
Språk:  nor
PublID: r97007658
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Bortenfor syn og hørsel. Tegninger av Kjell Erik Killi Olsen.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-01-16
Side(r): 1
Emneord: Billedkunst
SamNor: Anmeldelse av Kjell Erik Killi Olsens utstilling av tegninger på Gall
     eri Bouhlou
Språk:  nor
PublID: r97003060
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Den italienske futurismen -avantgarde og modernitetsdyrkelse
År:   1997-02-19
UtgSted: Det Akademiske Kvarter, Bergen
Konfer: Studentersamfunnet
Emneord: Futurisme, arkitektur, modernisme
SamNor: Er det noen sammenheng mellom dagens teknologi-optimisme og den itali
     enske futurismens idealer fra 1910-tallet? Om futurismens manifester
     generelt og om arkitektur spesielt.
Språk:  nor
PublID: r97004455
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Den svenske huspostillen. Ameldelse av IKEA-katalogen 1998.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-08
Side(r): 1 s.
Emneord: Interiørdesign
Språk:  nor
PublID: r97008892
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Museumsseksjonen - Kulturstudier og kunsthistorie
Tittel: En fotnote verd. Anmeldelse av Wenche Findals bok "Norsk modernistisk
     arkitektur".
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-04-20
Side(r): 1
Emneord: Arkitektur, plasskunst
Språk:  nor
PublID: r97007654
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Et uavklart sted. Utstilling "Temporær arkitektur" av André Steenbuc
     h Marandon.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-06-21
Side(r): 1
Emneord: Kunst, installasjon
SamNor: Anmeldelse av André Marandons utstilling på Hordaland kunstnersentr
     um
Språk:  nor
PublID: r97003061
StatKat: f

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Filaretes idealby som verktøy for dannelse
År:   1997-11-05
UtgSted: Fiesole, Firenze; Italia
Konfer: Renessansens humanisme, tverrfaglig forskerseminar
Emneord: Arkitektur, byplanteori
Språk:  nor
PublID: r97009042
StatKat: f
LokalK: PAs

15
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Gøy på landet. Anmeldelse av Telenors nybygg på Kokstad, Bergen.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-10-31
Side(r): 1 s.
Emneord: Arkitektur
Språk:  nor
PublID: r97009030
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Hoteller i endring. Om fasadeforandringer på Vestlandshoteller.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-09-12
Side(r): 3 s.
Emneord: Arkitektur, hoteller
Språk:  nor
PublID: r97009028
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Hvordan diskutere arkitektur?
Tidskr: Byggekunst
Red:   Larsen, Bjørn
ISSN:  0007-7518
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 1
Utgiver: Norsk arkitekturforlag, NAL
Emneord: Arkitekturkritikk
SamNor: Om offentlig arkitekturkritikk i presse og media
Språk:  nor
PublID: r97005017
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Nostalgien overtar. Om norske ferdighus.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-02-09
Side(r): 1
Emneord: Arkitektur
SamNor: Om tendenser innen design av norske ferdighus i 1990-årene.
Språk:  nor
PublID: r97004456
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Når Riksantikvaren blir en interesseorganisasjon
Tidskr: Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen
     og Hordaland avdeling
Red:   Nordhagen, Per Jonas
År:   1997-11
Hefte:  3/97
Side(r): 2 s.
Emneord: Kulturminnevern, verneteori
Språk:  nor
PublID: r97009046
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Overbyggede passasjer. Møteplass for sosial shopping.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-11-21
Side(r): 3 s.
Emneord: Arkitektur
Språk:  nor
PublID: r97009038
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB-HF: IKK - Museumsseksjonen - Kulturstudier og kunsthistorie
Tittel: Plass for sin tid. Anmeldelse av Torgallmenningen, vestre del.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-04-20
Side(r): 1
Emneord: Arkitektur, plasskunst
Språk:  nor
PublID: r97007656
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Skulpturell arkitektur. Frank O. Gehrys nye museumsbygning i Bilbao.
År:   1997-12-05
UtgSted: Kunsthøgskolen i Bergen
Konfer: Arkitektur som billedspråk
Emneord: Arkitektur
Språk:  nor
PublID: r97009044
StatKat: f
LokalK: Ps

23
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
Tittel: Turistmagnet med god byggeskikk. Om Val d'Isère.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-03-16
Side(r): 1
Emneord: Arkitektur, byggeskikk
Språk:  nor
PublID: r97007655
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Lexau, Siri Skjold
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Å være i verden. Anmeldelse av Christian Norberg-Schulz' bok Øye og Hå
     nd.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997
Side(r): 1 s.
Emneord: Arkitektur, arkitekturteori
Språk:  nor
PublID: r97009040
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Farger og likeverd : Et perspektiv på Hilde Skjeggestads kunst
År:   1997
Side(r): 7 s.
Emneord: moderne kunst
Språk:  nor
PublID: r98002212
StatKat: f
LokalK: N

26
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Folkekunstens fødsel og død : Norsk treskjæring fra folkekunst til nas
     jonalt kunsthåndverk
År:   1997
Side(r): 225 s.
Tilgang: IKK/Seksjon for kunsthistorie
Emneord: folkekunst, treskjæring, kunsthåndverk
Språk:  nor
PublID: r98002210
StatKat: f
LokalK: PN

27
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Sveen, Dag
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Lerretet som arena for konfrontasjoner : Svein Rønning 1997
År:   1997
Side(r): 31 s.
Utgiver: Galleri Bouhlou (Bergen)
Emneord: moderne kunst
Språk:  nor
PublID: r98002211
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for kunsthistorie
Forf:  Ødegaard, Åse
     UiB, Seksjon for kunsthistorie
Tittel: Et kunstverk blir til : Aage Storsteins fresker i Oslo rådhus.
Serie:  dr.philos.
År:   1997
Side(r): IV, 354 s.
Utgiver: Det historisk-filosofiske fakultet, Seksjon for kunsthistorie
UtgSted: Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/520001/
Språk:  nor
PublID: r00016522
StatKat: a


<- forrigeinnholdneste ->