Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for folkloristikk

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: "Antropolog på fremmede felt: forskningsmetode og analyse i skjæringsp
     unktet mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningstradisj
     oner."
Tidskr: Norsk Antropologisk Tidsskrift
Red:   Hviding, Edvard
ISSN:  0802-7285
År:   1997
Volum:  2
Side(r): 109-119
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: faggrenser, fagidentitet
Språk:  nor
PublID: r97008433
StatKat: f
LokalK: NA04

2
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: "Au, så godt! Noen betraktninger om motstanden mot det rasjonaliserte
     fødevesenet."
Tidskr: Tradisjon
Red:   hauan, marit
ISSN:  0332-5997
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 35-43
Utgiver: Vett og Viten
Emneord: fødsel, modernitet, mestring, tradisjonalisme, biologisme
Språk:  nor
PublID: r97008432
StatKat: f
LokalK: AA03

3
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Blikket vendes. Fødsel i endring
Serie:  Dr.art.
År:   1997-01-17
Side(r): 206 s.
Utgiver: IKK
UtgSted: Bergen
Tilgang: Tove Ingebjørg Fjell eller
     Universitetsbiblioteket i Bergen, Byttekontoret
Emneord: modernitet, helse, kropp, kvinne, fødsel
SamNor: http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/515001/
SamEng: Since the 1980ies, Norwegian maternity wards have witnessed resistanc
     e to modern birth systems and its emphasis upon efficiancy, rationali
     ty, and r awareness. During the 1990ies, the medical birth narrative
     has faced serious competition from the natural birth narrative. Expec
     tations to and demands for non-biomedical factors such as nearness an
     d readiness to adjust to individual preference, have become more domi
     nant. The criticism directed toward the institution of birth may be s
     een against the background of the considerably reduced rate of confin
     ement mortality, a development that has made it possible to focus on
     the experience of powerlessness in the delivery situation. A more gen
     eral approach to the theme is associated with late-modern individual´
     s relation to nature and tradition. Nature no longer forces us: it ha
     s been rendered manageable. The experiences of body in general and of
     birth in particular has become symbolically significant. The multifa
     ceted notion of naturalness is connected to the rejection of future o
     ptimism experienced during the sixties and the seventies: The "natura
     l" in "natural birth" will always be based on opposition to the predo
     minant ideas of birth held within medical institutions. What modernit
     y has suppressed is being reconstructed through a counter-reaction.
     The dissertation seeks to explore the field of tension between, on th
     e one hand, the search for individual solutions and unique experience
     s of birth, and, on the other hand, the primitive character of birth,
     the natural, the authentic, and the intrinsically conformable. Metho
     dologically, the study is based on qualitative in-depth interviews wi
     th expectant mothers and health workers (primarily midwives), in addi
     tion to observational participation in a maternity ward, an observati
     on post and a delivery room.
URL:   http://www.uib.no/info/dr_grad/97/januar/fjell.html
Språk:  nor
PublID: r98000601
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Den problematiske kulturdeterminismen.
År:   1997-06-24
UtgSted: Bergen
Konfer: Kropp, relasjon, kultur.
Språk:  nor
PublID: r98000604
StatKat: f
LokalK: Ns

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Fra natur til teknologi på fødearenaen. Om forholdet til kropp og føds
     el i 1990-årene.
År:   1997-09-26
UtgSted: Oslo
Konfer: Jordmorforeningens fylkesforening, Oslo og Akershus, 100-års-ju
     bileum
Språk:  nor
PublID: r98000606
StatKat: f
LokalK: Ns

6
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Fødsel - henvisninger til fortid og tradisjon.
År:   1997-03-03
UtgSted: Stockholms universitet
Konfer: Berättelser om födsel och föräldraskap.
Språk:  nor
PublID: r98000602
StatKat: f
LokalK: As

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Hva kan fortellinger brukes til? Om fortelling som forgrunn og bakgrun
     n i forskerteksten.
År:   1997-04-17
UtgSted: Gøteborg
Konfer: Historiska och kulturella studier av hälsa, sjukdom och vård i
     nordiskt komparativt perspektiv.
Språk:  nor
PublID: r98000603
StatKat: f
LokalK: As

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Research traditions in humanities and social sciences used to understa
     nd the development of social processes and how they interact with medi
     cal practices.
År:   1997-10-26
UtgSted: Hadeland
Konfer: Women´s Reproductive Health in the Nordic Countries. Sensitive
     Issues and Multidisiplinary Research Methodologies.
Språk:  eng
PublID: r98000609
StatKat: f
LokalK: s

9
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Fjell, Tove Ingebjørg
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Studentradioen
År:   1997-01-24
Org:   Studentradioen
Emneord: fødsel, modernitet, kropp
Språk:  nor
PublID: r98000660
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Heggli, Gry
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Anmeldelse av Barbro Blehr: Lokala gemenskaper
Tidskr: Arv, Nordic Yearbook of Folklore
Red:   Wolf-Knuts, Ulrika
ISBN:  91222-01673-2
År:   1997
Volum:  53
Side(r): 169-170
Utgiver: The Royal Gustavus Adolphus Academy
Språk:  eng
PublID: r97009678
StatKat: f
LokalK: A

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Heggli, Gry
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Barns tekster: Metodiske refleksjoner over kategorisering og tolkning
År:   1997-06
UtgSted: Tema Barn, Linköpings Universitet
Konfer: Workshop I: Barns texter, metode
Språk:  nor
PublID: r98000160
StatKat: f
LokalK: As

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Heggli, Gry
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Fra empiri til tekst: Hva når empirien er tekst?
År:   1997-01
UtgSted: Solstrand, Os
Konfer: Forskerkurs for etnologi og folkloristikk, Etnologseminaret 199
     7
Språk:  nor
PublID: r98000158
StatKat: f
LokalK: PNs

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Heggli, Gry
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Skoledagbøker: Nytt materiale med forankring i det folkloristiske
År:   1997-09
UtgSted: Avdeling for folkloristikk, Universitetet i Oslo
Konfer: Vår faghistorie - perspektiv og utgangspunkt før og nå
Språk:  nor
PublID: r98000162
StatKat: f
LokalK: PNs

14
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Kvideland, Reimund
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Medforf: Pentikäinen, Juha
Tittel: Læstadius' lapska mytologi - manuskripetet och dess öden.
Tidskr: Læstadius, Lars Levi: Fragmenter i Lapska Mythologien
Red:   Kvideland, Reimund
ISSN:  0355-8924
ISBN:  952-9724-20-9
År:   1997
Side(r): 233-236
Utgiver: NIF
Emneord: mytologi, folketro, folkedikting, Læstadius, L.L., samisk tradisjon.
SamNor: På oppfordring av leiaren av ein fransk vitskapleg ekspedisjon, J.P.
     Gaimard, skreiv Læstadius 1840-45 ei oversikt over samisk mytologi. M
     anuskript vart av ukjende grunnar ikkje pu blisert i ekspedisjonen se
     rie, første del vart funne igjeni 1933 i Pontalier i Frankrike og res
     ten i Yale University's handskriftsamling i 1946.
Språk:  swe
PublID: r97009693
StatKat: f
LokalK: Aa 05

15
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Læstadius, Lars Levi
Tittel: Fragmenter i Lappska Mythologien.
Red:   Kvideland, Reimund
ISBN:  952-9724-20-7
År:   1997
Volum:  37
Side(r): 275 s.
Utgiver: NIF
Emneord: samisk mytologi, folketo, folkedikting
SamNor: Skrive i 1840-45 og utgitt i fullstendig form på originalspråket for
     første gong. Inneheld: 1. Gudalära, Offer-lära, Spådoms läran, Lappar
     nes Sagohäfder. Tillägg. Etterord av Reimund Kvideland og Juha Pentik
     äinen. Register.
Språk:  swe
PublID: r97009696
StatKat: f
LokalK: AA 05

16
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Brytningstid og tusen års tradisjon. Feiringen av tusenårsjubileet for
     Norges kristning
Tidskr: Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitenskap
Red:   Hauan, Marit
ISSN:  0332-5997
År:   1997
Volum:  27
Side(r): 13-22
Utgiver: Vett & Viten
Emneord: ritualer, myter, feiringer
Språk:  nor
PublID: r98000637
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: "...den magiske kraften berører alle sider ved livet". Om magi og fort
     ryllelse i populærkulturen
Tidskr: Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift
Red:   Jacobsson, Roger
ISSN:  1102-7908
År:   1997
Volum:  6
Hefte:  1
Side(r): 25-34
Utgiver: Carlssons Bokförlag
Emneord: nyreligiøsitet, nostalgi
Språk:  nor
PublID: r98000327
StatKat: f
LokalK: A

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Gjennom mirakel fra tvil til tillit.
Tidskr: Miraklenes tid. . KULTs skriftserie
Red:   Gilhus, Ingvild
ISSN:  0804-3760
År:   1997-08-18
Utgiver: Norges Forskningsråd
UtgSted: Solstrand Fjordhotell, Os
Konfer: Miraklenes tid. 3. seminar i prosjektet Myte, magi og mirakel i
     møte med det moderne
Emneord: mirakel, fortelling
Språk:  nor
PublID: r98000688
StatKat: f
LokalK: PAs

19
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Ideas of the Past and the Construction of Tradition within New Religio
     ns.
År:   1997-07-18
UtgSted: Lammi, Finland
Konfer: Folklore Fellows' Summer School 1997: Tradition, Locality and M
     ulticultural Processes
Språk:  eng
PublID: r98000670
StatKat: f
LokalK: Ps

20
PublKat: B13 (Rapport utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Innledning, Utopi og vesvergelse. Magi i moderne kultur
Red:   Selberg, Torunn
ISBN:  82-12-00937-8
År:   1997
Volum:  83
Utgiver: Norges Forsknngsråd
Emneord: nyreligiøsitet, magi
Språk:  nor
PublID: r98000668
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Magi og fortryllelse i populækulturen.
Tidskr: Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur. KULTs skriftse
     rie
Red:   Selberg, Torunn
ISSN:  0804-3760
ISBN:  82-12-00937-8
År:   1997
Volum:  83
Side(r): 59-70
Utgiver: Norges Forskningsråd
Emneord: nyreligiøsitet, magi
Språk:  nor
PublID: r98000636
StatKat: f
LokalK: A

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: "Magical Powers touches all aspects of Life" ;agic and the magical in
     popular culture
År:   1997-10-30
UtgSted: Austin, Texas
Konfer: American Folklore Society. Annual Meeting
Språk:  eng
PublID: r98000671
StatKat: f
LokalK: Ps

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Om formidlingens dilemmaer
År:   1997-11-28
UtgSted: Oslo
Konfer: KULT-slutt. KULT-programmets avlustningskonferanse
Språk:  nor
PublID: r98000687
StatKat: f
LokalK: PNs

24
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Recension av Åsa Ljungström: Öster om Arlanda. En etnologisk studie av
     berättelser och föremål. Akad.avh. Upps. 1997
Tidskr: Rig. Kulturhistorisk tidsskrift
Red:   Svensson, Birgitta
ISSN:  0035-5267
År:   1997-12
Volum:  1997
Hefte:  4
Side(r): 228-232
Utgiver: BTJ Tryck AB
Emneord: fortellinger, gjenstander
Språk:  nor
PublID: r98000466
StatKat: f
LokalK: A

25
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, IKK, Seksjon for folkloristikk
Forf:  Selberg, Torunn
     UiB, Seksjon for folkloristikk
Tittel: Through Miracles from Doubt to Trust
Tidskr: Traditions of Belief in everyday Life
År:   1997-11-14
UtgSted: Tvärminne, Finland
Konfer: Traditions of Belief in Everyday Life, arr. by Finnish Society
     for the Study of Comparative Religion
Emneord: mirakler, fortellinger
Språk:  eng
PublID: r98000638
StatKat: f
LokalK: PAs


<- forrigeinnholdneste ->