Psykologisk fakultet

Program for læringsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Dysthe, Olga
     UiB, Program for læringsforskning
Medforf: Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Fagskriving og rettleiing i faget religionsvitskap. Holdningar og erfa
     ringar blant lærarar og studentar.
Serie:  Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport
ISSN:  0808-596x
År:   1997
Hefte:  5
Side(r): 76 s.
Utgiver: Program for læringsforskning
Emneord: veiledning, pedagogikk, skrive-læring, religionsvitenskap
Språk:  nno
PublID: r97008368
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Dysthe, Olga
     UiB, Program for læringsforskning
Medforf: Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Skrivegrupper på hovudfagsnivå - analyse av responssamtalar.
Serie:  Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport
ISSN:  0808-596x
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 25 s.
Utgiver: Program for læringsforskning
Emneord: pedagogikk, skrive-læring, hovedfag
Språk:  nno
PublID: r97008367
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Dysthe, Olga
     UiB, Program for læringsforskning
Medforf: Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Skriving på hovudfagsnivå. Ei universitetspedagogisk utfordring.
Serie:  Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport
ISSN:  0808-596x
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 80 s.
Utgiver: Program for læringsforskning
Emneord: pedagogikk, skrive-opplæring, hovedfag
Språk:  nno
PublID: r97008365
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Dysthe, Olga
     UiB, Program for læringsforskning
Medforf: Kjeldsen, Jens E.
     UiB, Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon
Tittel: Å skrive hovudfagsoppgåve. Ei situasjonsskildring.
Serie:  Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport
ISSN:  0808-596x
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 21 s.
Utgiver: Program for læringsforskning
Emneord: pedagogikk, skrive-læring, hovedfag, hovedfagsoppgave
Språk:  nno
PublID: r97008366
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Gulbrandsen, Arild
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Et praksisperspektiv på teori og praksis. Implikasjoner for profesjons
     utdanningen.
Tidskr: Praksis - Velferdsyrkenes kunnskapsgrunnlag?
Red:   Bergland, A. m.fl.
År:   1997
Utgiver: Tano Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r99002909
LokalK: NKAT 5

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Kjeldsen, Jens
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Et retorisk fundament for skriving: Pragmatikk, intensjon og kvalitet
     .
Tidskr: Skriveteorier og skrivepraksis
Red:   Evensen, L. & Hoel,,
År:   1997
Utgiver: Cappelen akademiske forlag
Språk:  dan
PublID: r99002913
LokalK: NKAT 5

7
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Kjeldsen, Jens
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Retorisk set-retoriske grundspørrgsmål til skriveforskning og skriveun
     dervisning.
Tidskr: Norsklæraren
År:   1997
Hefte:  5
Språk:  dan
PublID: r99002914
LokalK: NKAT 3

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Nordmo, Ivar
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Å reflektere over praksis - ved hjelp av tegning.
Tidskr: Helhetlig læring
Red:   Gulbrandsen, Arild & Forslin,,
År:   1997
Utgiver: Tano
Språk:  nor
PublID: r99002908
LokalK: NKAT 5

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Raaheim, Arild
     UiB, Program for læringsforskning
Tittel: Helsepsykologi.
Tidskr: Innføringsbok i psykologi
Red:   Nielsen, Geir H. & Raaheim, Kj,
År:   1997
Utgiver: Cappelen
Språk:  nor
PublID: r99002916
LokalK: NKAT 5

10
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Program for læringsforskning
Forf:  Wankowski, Janek
Tittel: Concerning "Learning to learn how to teach at university"
Serie:  Arbeidsnotat/rapport
ISSN:  0808-596X
År:   1997
Hefte:  7
Utgiver: Program for læringsforskning, UiB
Språk:  eng
PublID: r99002920
LokalK: NKAT 7