Psykologisk fakultet

Institutt for klinisk psykologi

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Berg, Geir
Tittel: Narsissisme; skammens maske : en analyse av skamfølelsens rolle i
     narsissistisk psykopatologi sett i lys av Tomkins scriptteori
Side(r): 63 bl.
Emneord: narcissistic-personality
Språk:  nor
PublID: r98027292
StatKat: a
LokalK: N

2
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Blom, Jørgen
Medforf: Molvær, Henry
Tittel: Metodiske samtaler med barn i barnevernet : en
     spørreskjema-undersøkelse blant ansatte i barnevernet og en
     gjennomgang av teori som kan belyse problemstillinger knyttet til
     metodiske samtaler
År:   1997
Side(r): 83 bl.
Emneord: interviews children social-workers
Språk:  nor
PublID: r98027293
StatKat: a
LokalK: N

3
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Børsting, Irja
Medforf: Brandsnes, Gun-Mette
Medforf: Helgø, Cathrine
Tittel: Felles skjebne - felles trøst : evaluering av støttetiltak etter samli
     vsbrudd : en kvalitativ studie
Side(r): 62 bl.
Emneord: divorce support-groups
Språk:  nor
PublID: r98027297
StatKat: a
LokalK: N

4
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Christensen, Hilde
Medforf: Brandsnes, Gun-Mette
Medforf: Helgø, Cathrine
Tittel: Sakkyndige psykologers arbeid etter Barneloven
Side(r): 51, 12 bl.
Emneord: experts psychologists children
Språk:  nor
PublID: r98027298
StatKat: a
LokalK: N

5
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Døske, Arne Andreas Pedersen
Tittel: Korttids dynamisk psykoterapi : en anvendelig metode i klinisk arbeid
     med eldre?
År:   1997
Side(r): 67 bl.
Emneord: aged psychotheraphy
Språk:  nor
PublID: r98027299
StatKat: a
LokalK: N

6
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Døsvig, Janne Galtung
Tittel: Differensialdiagnostiske problemstillinger mellom epilepsi og ikke-epi
     leptiske anfallsforstyrrelser
Side(r): 43 bl.
Emneord: convulsions epilepsy diagnosis
Språk:  nor
PublID: r98027301
StatKat: a
LokalK: N

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Eid, J.
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Johnsen, Bjørn Helge
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Laberg, Jon Christian
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Critical incidents in military units - Personality and contextual fact
     ors affecting troop adaption to psychological stress.
År:   1997-07-07
UtgSted: Heidelberg
Konfer: NATO/Partnership for peace Workshop on Psychological readiness
     for multinational operations: Directions for the 21th century.
Språk:  eng
PublID: r98003539
StatKat: f
LokalK: sKAT 10

8
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Eid, J.
Medforf: Johnsen, Bjørn Helge
Medforf: Laberg, Jon Christian
Tittel: Critical incidents in Norwegian military unites- Personality and
     contextual factors.
År:   1997-05-12
Konfer: International Applied Military Psychology Symposium.
Sted:  Wien
Språk:  eng
PublID: r98003537
StatKat: f
LokalK: sKAT 10

9
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Grova, Bjørg
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Torgersen, Anne Mari
     UiO
Tittel: Cultural influence on sleep rythm in infants.
Tidskr: New Trends in Developmental Psychology
År:   1997
UtgSted: Rennes, France
Konfer: VIIIth European Conference on Developmental Psychology
Språk:  eng
PublID: r98008483
StatKat: f
LokalK: PsKAT 10

10
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Grova, Bjørg
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Sleep problems in children: A multimodal approach to assessment and tr
     eatment.
År:   1997
UtgSted: Berge, Norway
Konfer: VII Nordiske Søvnforskningskongress
Språk:  eng
PublID: r98008497
StatKat: f
LokalK: PsKAT 10

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Havik, Odd Erik
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Forventninger - er nøkkelbegrep i psykosomatikk og rehabilitering.
År:   1997-11-12
UtgSted: Bergen
Konfer: Nasjonal konferanse om spinale og muskulære smerter
Språk:  nor
PublID: r98002805
StatKat: f
LokalK: NsKAT 10

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Havik, Odd Erik
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Manualisering av psykoterapi - en blindvei innen psykoterapiforskning?
     - Muligheter og begrensninger.
År:   1997-02-03
Konfer: 10th Norwegian Research Conference on Mental Health
Sted:  Øyer, Lillehammer
Språk:  nor
PublID: r98002794
StatKat: f
LokalK: NsKAT 10

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Havik, Odd Erik
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Psykologprofesjonen som kunnskapsutvikler og kunnskapsformidler
År:   1997-09-26
UtgSted: Oslo
Konfer: NPF´s profesjonskonferanse
Språk:  nor
PublID: r98002802
StatKat: f
LokalK: NsKat 10

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Havik, Odd Erik
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Mølstad, Ester
Medforf: Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Barth, Karin
Medforf: Haver, Britt
Medforf: Rogge, H
Medforf: Skåtun, Marit
Tittel: The Bergen Project on brief Dynamic Psychotherapy. Mens sana in corpor
     e sano? Changes in muscle/respiratory characteristics as indicators of
     affect intergration after short-term dynamic psychotherapy.
År:   1997-06-25
UtgSted: Geilo, Norway
Konfer: 28th Annual Meeting, Society for Psychotherapy Research
Språk:  eng
PublID: r98002797
StatKat: f
LokalK: NsKAT 10

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Havik, Odd
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Hva kreves av hovedoppgaveveiledning.
År:   1997-10-09
UtgSted: Universitetet i Tromsø
Konfer: Nasjonal konferanse om hovedoppgaveveiledning
Språk:  nor
PublID: r98002804
StatKat: f
LokalK: NsKAT 10

16
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Hyldmo, Ingrid
Tittel: Demensutvikling og samliv : en psykologfaglig tilnærming til ektefelle
     r av demente
Side(r): III, 48 bl.
Emneord: dementia spouse psychology
Språk:  nor
PublID: r98027308
StatKat: a
LokalK: N

17
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Johnsen, Bjørn Helge
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Eid, J.
Medforf: Løvstad, T.
Medforf: Michelsen, L.T.
Tittel: Post-traumatic stress-symptoms in non-exposed, victims and spontaneous
     rescuers after avalanche.
Tidskr: Journal of Traumatic Stress
År:   1997
Volum:  10
Side(r): 133-140
Språk:  eng
PublID: r98003534
StatKat: f
LokalK: KAT 1

18
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Kvale, Gerd
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Anmeldelse av O.Vassend: Kommunikasjon og pasientbehandling.
Tidskr: Praktisk psykologi for helsepersonell. TNTF
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98008502
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Kvale, Gerd
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Støylen, Inge Jarl
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Treatment of intruding memories from sexual abuse (PTSD) by Eye Moveme
     nt Desensitization and Reprocessing (EMDR) and guided visual imagery.
     A case report.
Tidskr: Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry
ISSN:  0005-7916
År:   1997
Volum:  In press
Emneord: intruding memories, eye movement desensitization
Språk:  eng
PublID: r98002809
StatKat: f
LokalK: PKAT 1

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Senter for odontofobi
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Protetikk
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for samfunnspsykologi
Forf:  Kvale, Gerd
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Berg, Einar
     UiB, Protetikk
Medforf: Nilsen, Casper Meyer
Medforf: Raadal, Magne
     UiB, Senter for odontofobi
Medforf: Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Johnsen, Tom Backer
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Wormnes, Bjørn
Tittel: Validation of the Dental Fear Scale and the Dental Belief Survey in a
     Norwegian sample
Tidskr: Community Dent Oral Epidemiol
ISSN:  0301-5661
År:   1997-08-01
Volum:  25
Side(r): 160-164
Emneord: dbs, dental fear, dfs, validation
SamEng: The aim of this study was to validate the Kleinknecht's Dental Fear S
     cale and the Getz's Dental Belief Survey in a Norwegian sample by 1)
     testing their ability to discriminate between fearful (n=151) and reg
     ular (n=160) patients, and 2) correlating them. Both instruments were
     highly reliable (Cronbach's alpha >0.90). Between 81% and 95% of the
     fearful and regular patients were correctly assigned to their approp
     riate groups with both instruments. It may thus be concluded that bot
     h instruments are valid. Also, the correlation between the instrument
     s was 0.68, indicating that they to a large extent seem to measure th
     e same concept. The most important predictor items for both instrumen
     ts were related to avoidance of dental treatment.
Språk:  eng
PublID: r98001295
StatKat: f

21
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Lillebråten, Grethe
Tittel: Seksuell trakassering : et personlighetsproblem? : et studie av sammen
     henger mellom personlighetsvariabler, persepsjon av og emosjonell reak
     sjon på seksuell trakassering
Side(r): 57 bl.
Emneord: sexual-harassment personality
Språk:  nor
PublID: r98027311
StatKat: a
LokalK: N

22
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Lunde, Anne Jorunn
Tittel: Personlegdomsfaktorar si betydning for mentalhelse etter samlivsbrot
Side(r): 58 bl.
Emneord: coping-behavior divorce
Språk:  nno
PublID: r98027315
StatKat: a
LokalK: N

23
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Løvdahl, Anders
Tittel: Kjønnsforskjeller i barnevernet : sammenhengen mellom barnets kjønn og
     hvem som melder saken, saksgangen og bakgrunnsfaktorer for barneverns
     barna i 1994
Side(r): 64, 40 bl.
Språk:  nor
PublID: r98027316
StatKat: a
LokalK: N

24
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Merton, Vår Veslemøy
Tittel: Lek og symbolisering i arbeid med traumatiserte flyktningebarn
Side(r): 51 bl.
Emneord: childhood-play-behavior emotional-trauma
Språk:  nor
PublID: r98027323
StatKat: a
LokalK: N

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Monsen, J.
Medforf: Havik, Odd Erik
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Factors influencing early patterns of change in psychotherapy.
År:   1997-06-25
UtgSted: Geilo, Norway
Konfer: 28th Annual Meeting, Society for Psychotherapy Research
Språk:  eng
PublID: r98002798
StatKat: f
LokalK: sKAT 10

26
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nebb, Ann-Heidi
Medforf: Stokke, Tordis
Tittel: Kvinner, relasjonskvalitet og rusmiddelvaner : en sammenlignende
     undersøkelse på bakgrunn av misbrukets alvorlighetsgrad
Side(r): 52 bl.
Emneord: human-females, alcohol-abuse, family-relations
Språk:  nor
PublID: r98027329
StatKat: a
LokalK: N

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Formidling og integrasjon av psykologisk praksiskunnskap og teori. Noe
     n grunnleggende betraktninger.
Tidskr: Praksis - velferdsyrkenes kunnskapsgrunnlag?
Red:   Bergland, A.
Red:   Bøe, S.
Red:   Christiansen, B.
Red:   Engelsrud, G.
Red:   Guldbrandsen, A.
Red:   Haga, S.
År:   1997
Side(r): 54-70
Utgiver: Tano/Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r98008505
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Kunnskapsbasert praksis
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
År:   1997
Volum:  34
Side(r): 858-859
Språk:  nor
PublID: r98008504
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Personlighet og personlighetsteorier
Tidskr: En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler
Red:   Nielsen, Geir Høstmark
Red:   Raaheim, Kjell
År:   1997
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag
Språk:  nor
PublID: r98008509
StatKat: f
LokalK: PNKAT 5

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Psykiske lidelser
Tidskr: En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler
Red:   Nielsen, Geir Høstmark
Red:   Raaheim, Kjell
År:   1997
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag
Språk:  nor
PublID: r98008510
StatKat: f
LokalK: PNKAT 5

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Psykologi som anvendt og profesjonell virksomhet
Tidskr: En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler
Red:   Nielsen, Geir Høstmark
Red:   Raaheim, Kjell
År:   1997
Utgiver: Cappelen Akademisk Forlag
Språk:  nor
PublID: r98008507
StatKat: f
LokalK: PNKAT 5

32
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Psykoterapi og psykologisk behandling
Tidskr: En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler
Red:   Nielsen, Geir Høstmark
Red:   Raaheim, Kjell
År:   1997
Side(r): 505-528
Utgiver: Cappelen Akademiske Forlag
Språk:  nor
PublID: r98008516
StatKat: f
LokalK: PNKAT 5

33
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Stress og mestring av stress
Tidskr: En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler
Red:   Nielsen, Geir Høstmark
Red:   Raaheim, Kjell
År:   1997
Utgiver: Cappelen Akademisk Forlag
Språk:  nor
PublID: r98008508
StatKat: f
LokalK: PNKAT 5

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
Tittel: Utfordringer og utviklingslinjer
Tidskr: DKNVS´ Forhandlinger 1996
År:   1997
Volum:  In press
Utgiver: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap
Språk:  nor
PublID: r96007108
StatKat: f
LokalK: PNKAT 2

35
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nielsen, Geir Høstmark
Tittel: Veiledning som virkemiddel i formidling og integrasjon av psykologisk
     praksiskunnskap og teori
Tidskr: Praksis i velferdsyrkene
Red:   Karlsson, B.
År:   1997
Volum:  In press
Utgiver: TANO
Språk:  nor
PublID: r96007101
StatKat: f
LokalK: PNKAT 2

36
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Nordhus, Inger Hilde
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: "Terapeutisk allianse - et nyttig begrep i demensomsorgen"? Utvikling
     av behandlingstilbud for aldersdemente pasienter.
År:   1997
UtgSted: Norway
Konfer: INFO-banken, Nasjonalt kompetansesenter om aldersdemens
Språk:  nor
PublID: r98008519
StatKat: f
LokalK: NsKAT 7

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Rourke, S. B.
Medforf: Rippet, J.D.
Medforf: Carello, P.
Medforf: Løberg, Tor
Medforf: Grant,
Tittel: Inprovement in personality characteristics with abstinence in male alc
     oholics: A 6-year prospective study.
År:   1997
Volum:  In press
Språk:  eng
PublID: r96001645
StatKat: f
LokalK: P KAT 1

38
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Rørstad, S. E. & Voje, M.,
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Tidlige minner som projektiv metode: En litteraturstudie.
År:   1997
Utgiver: Institutt for klinisk psykologi
Språk:  nor
PublID: r99011538
LokalK: N

39
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Skjerve, Jan
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Behov for bedre rettssikkerhet
Tidskr: Embla
Red:   Paulsen, Mia
År:   1997
Volum:  2
Hefte:  2
Side(r): 25-30
Språk:  nor
PublID: r98008521
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

40
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Skjerve, Jan
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: En generalistmodell for veiledning
År:   1997
Utgiver: Institutt for klinisk psykologi
Språk:  nor
PublID: r98008522
StatKat: f
LokalK: NKat 7

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Skjerve, Jan
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Rettssikkerhet og kvalitetssikring
Tidskr: Rapport
Red:   Thorsrud, Orvar
År:   1997
Volum:  43
Side(r): 13-17
Språk:  nor
PublID: r98008520
StatKat: f
LokalK: NKat 3

42
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Synnevaag, Berit
     UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi
Tittel: Tilknytningsteori
Tidskr: Tidsskift for norsk psykologiforening
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r97005454
StatKat: f
LokalK: P KAT 3

43
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Wormnes, Bjørn
Tittel: Hypnosis in integrated treatment of dental fear
Tidskr: International journal of clinical and experimental hypnosis
ISSN:  0020-7144
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r96002377
StatKat: f
LokalK: P KAT 1

44
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi
Forf:  Wormnes, Bjørn
     UiB, Institutt for klinisk psykologi
Medforf: Steindal, G.
Medforf: Bjørge, M.
Medforf: Bakke, T.
Medforf: Creevy, C.
Medforf: Tunaal, U.
Tittel: Utviklingsfaser etter drap. Intervju med en drapsdømt.
År:   1997
Utgiver: Institutt for klinisk psykologi
Språk:  nor
PublID: r98008523
StatKat: f
LokalK: NKAT 7


<- forrigeinnholdneste ->