Psykologisk fakultet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Aasland, O.G:
Medforf: Olff, M.
Medforf: Schweder, T.
Medforf: Falkum, El.
Medforf: Ursin, H.
Tittel: Health complaints and job stress in Norwegian physicians: The use of a
     n overlapping questionnaire design.
Tidskr: Social Science and Medicine
År:   1997
Volum:  45
Side(r): 1615-1629
Språk:  eng
PublID: r97009540
StatKat: f
LokalK: KAT 1

2
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Baug, Ine Marlen
Tittel: Funksjonelle hjerneavbildningsteknikker i psykologien : muligheter og
     begrensninger : en litteraturstudie fokusert på Functional Magnetic
     Resonance Imaging og Positron Emission Tomography og deres bidrag
     vedrørende samspillet mellom psykologiske funksjoner og biologisk
     substrat
Side(r): 43 bl.
Emneord: brain-diagnosis
Språk:  nor
PublID: r98027290
StatKat: a
LokalK: N

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Dalen, K.
Tittel: Fag-etikk:Arbeidsmetodar, saker og refleksjonar
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
År:   1997
Volum:  34
Side(r): 868-877
Språk:  no
PublID: r98010610
StatKat: f
LokalK: KAT 1

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Danielsen, Alvin
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Bokanmeldelse av "Time and mind" av H. Helfrich (Ed.)
Tidskr: Scandinavian Journal of Psychology
ISSN:  0036-5564
År:   1997
Volum:  38
Side(r): 261-262
Språk:  eng
PublID: r98010596
StatKat: f
LokalK: KAT 8

5
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Deinzer, R.
Medforf: Murison, R.
Tittel: Amino acid effects on post-stress ulcers. Relationship to brain seroto
     nin, 5-HIAA and norepinephrine
Tidskr: Stress
År:   1997
Volum:  1
Side(r): 169-178
Språk:  eng
PublID: r97007549
StatKat: f
LokalK: KAT 1

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ellertsen, B.
Tittel: Headache & Migraine
Tidskr: In A. Baum, C. McManus, S. Newman, J. Weinman, R. West (Eds
     .): Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine
År:   1997
Utgiver: Cambridge, Cambridge University Press
Språk:  eng
PublID: r98010003
StatKat: f
LokalK: KAT 2

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ellertsen, B.
Tittel: Home-based behavioral treatment for chronic benign headache (opinion).
Tidskr: Cephalalgia
År:   1997
Volum:  17
Side(r): 102
Språk:  eng
PublID: r98010001
StatKat: f
LokalK: KAT 1

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ellertsen, B.
Tittel: Mental preparedness (a talk)
Tidskr: A talk: "Mental Preparedness"
År:   1997-06
Konfer: The First International Seminar in Leadership and Military Psyc
     hology
Sted:  The Royal Norwegian Naval Academy, Bergen
Språk:  eng
PublID: r98010625
StatKat: f

9
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ellertsen, B.
Tittel: The Norwegian MMPI-2: adaptation, standardization and research
År:   1997-07
Konfer: Fifth European Congress of Psychology
Språk:  eng
PublID: r98010006
StatKat: f

10
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Medforf: Nordby, H.
Medforf: Olff, M.
Medforf: Ursin, H.
Tittel: Effects of psychological defense on processing of neutral stimuli indi
     cated by ERPs
År:   1997-05
Konfer: XXIII International congress of physiological sciences
Sted:  St. Petersburg, Russland
Språk:  eng
PublID: r97009169
StatKat: f

11
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Tittel: Hvem er datamisbrukeren?
År:   1997-06
Sted:  SAS-hotellet, Bergen
Språk:  no
PublID: r98010051
StatKat: f

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Medforf: Nordby, H.
Medforf: Olff, M.
Medforf: Ursin, H.
Tittel: On the psychobiology of defence mechanisms. The defence mechanisms tes
     t.
Tidskr: In A. Vingerhoets, F. van Bussel & J. Boelhouwer (Eds.) The
     (non) expression of emotions in health and disease
År:   1997
Side(r): 67-74
Utgiver: Tilburg University Press, Tilburg
Språk:  eng
PublID: r97009290
StatKat: f
LokalK: KAT 2

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Tittel: Psykologisk forsvar
År:   1997-06
Sted:  Håkonsvern
Språk:  nor
PublID: r98010019
StatKat: f

14
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Tittel: Psykologisk forsvar (DMT/ERP/EEG)
År:   1997-10
Sted:  Arbeids- og miljøseksjonen, Univ.sykehuset, Malmø univ.
Språk:  nor
PublID: r98010052
StatKat: f

15
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Medforf: Ursin, H.
Tittel: Risiko idrett
År:   1997-05
Sted:  NUTEC
Språk:  no
PublID: r98010018
StatKat: f

16
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Tittel: Stress, mestring, livsstil
År:   1997-05
Sted:  Statoil
Språk:  no
PublID: r98010017
StatKat: f

17
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Tittel: Stress, mestring pg prestasjon
År:   1997-10
Sted:  Lindås musikkskole
Språk:  no
PublID: r98010021
StatKat: f

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Tittel: Stress og mestring (foredrag)
År:   1997-04
Sted:  Norsk Hydro
Språk:  no
PublID: r98010016
StatKat: f

19
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Eriksen, H.R.
Medforf: Olff, M.
Medforf: Ursin, H.
Tittel: The CODE. A revised battery for coping and defence and its relations t
     o subjective health.
Tidskr: Scandinavian Journal of Psychology
År:   1997
Volum:  38
Side(r): 175-182
Språk:  eng
PublID: r97009539
StatKat: f
LokalK: KAT 1

20
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Haldorsen, E.M.H.
Tittel: Prognostiske faktorer vedrørende arbeidsførhet
År:   1997-04
Konfer: Norsk forening for Ryggforskning
Sted:  Oslo, Norge
Språk:  no
PublID: r97009288
StatKat: f

21
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Haldorsen, E.M.H.
Tittel: Prognostiske faktorer vedrørende tilbakeføring til yrkeslivet. God/dår
     lig prognose for å komme tilbake til jobben
År:   1997-11
Konfer: Tverrfaglig konferanse om "Spinale og muskulære smerter"
Sted:  Bergen
Språk:  no
PublID: r97009289
StatKat: f

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Haldorsen, E.M.H.
Medforf: Jensen, I.B.
Medforf: Linton, S.J.
Medforf: Nygren, Å.
Medforf: Ursin, H.
Tittel: Training work supervisors for reintegration of employees treated for m
     uskuloskeletal pain
Tidskr: Journal of Occupational Rehabilitation
År:   1997
Volum:  7
Side(r): 33-43
Språk:  eng
PublID: r97009538
StatKat: f
LokalK: KAT 1

23
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hammar, Åsa
Medforf: Asbjørnsen, Arve
Medforf: Hugdahl, Kenneth
Medforf: Roness, Atle
Medforf: Lund, Anders
Tittel: Cognitive functions in major depression
År:   1997-02
Konfer: 10th Norwegian Research Conference on Mental Health
Sted:  Hafjell Hotel, Lillehammer
Språk:  eng
PublID: r97009533
StatKat: f

24
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hammar, Åsa
Medforf: Lund, Anders
Medforf: Asbjørnsen, Arve
Medforf: Hugdahl, Kenneth
Medforf: Roness, Atle
Tittel: "Hypofrontality" in major depression: Impairments on cognitive functio
     ns may indicate frontal lobe dysfunction
Tidskr: Journal in International Neuropsychological Society
År:   1997-06
Side(r): Vol.3, No. 3
Konfer: Twentieth Annual Mid-Year Meeting in Conjunction with the Norwe
     gian Neuropsychological Association
Sted:  Bergen, Norway
Språk:  eng
PublID: r97009535
StatKat: f
LokalK: KAT 10

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: "A new model of brain asymmetry"
År:   1997-11
Sted:  Uppsala University
Språk:  eng
PublID: r97009567
StatKat: f

26
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: "Brain Laterality"
År:   1997-11
Sted:  University of Bochum, Germany
Språk:  eng
PublID: r97009569
StatKat: f

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: Colloquium on "Brain asymmetry and dichotic listening performance
År:   1997-03
Sted:  University of Iowa, USA
Språk:  eng
PublID: r97009566
StatKat: f

28
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: Dysleksi-forskning
Tidskr: Reportasje i "Bergens Tidende"
År:   1997-09
Språk:  no
PublID: r97009546
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: fMRI-forskning
Tidskr: Reportasje i "Bergens Tidende"
År:   1997-04
Språk:  no
PublID: r97009545
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

30
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: Innslag om fMRI i "Schrødingers Katt" (TV-program-NRK)
År:   1997-09
Språk:  no
PublID: r97009548
StatKat: f

31
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: Invited speaker. "Audidtory processing and the brain"
År:   1997-11
Konfer: Conference on handicap
Sted:  Linköping University, Sweden
Språk:  eng
PublID: r97009570
StatKat: f

32
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: Keynote speaker."Dyslexia and the brain"
År:   1997-11
Konfer: International Conference on Dyslexia
Sted:  Stavanger, Norway
Språk:  eng
PublID: r97009568
StatKat: f

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K
Medforf: Wester, K.
Tittel: Lateralized thalamic stimulation: Effects on verbal memory
Tidskr: Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology
År:   1997
Volum:  10
Side(r): 155-161
Språk:  eng
PublID: r97008602
StatKat: f
LokalK: KAT 1

34
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: Symposium on "Depression and the brain"
År:   1997-01
Sted:  "Hurtigruten", Norge
PublID: r97009565
StatKat: f

35
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, K.
Tittel: Vår bevisste ubevissthet
Tidskr: Kronikk i "Bergens Tidende", 16. desember 1997
År:   1997-12
Side(r): s. 26
Språk:  no
PublID: r97009542
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

36
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Hugdahl, Kenneth
Medforf: Carlsson, G.
Medforf: Uvebrant, P.
Medforf: Lundervold, Astri J
Tittel: Dichotic-listening performance and intracarotid injections of
     amobarbital in children and adolescents
Tidskr: Archives of Neurology
År:   1997
Volum:  54
Side(r): s. 1494-1500
Språk:  eng
PublID: r98010013
StatKat: f
LokalK: KAT 1

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Jasikuatis, P.
Medforf: Nouriani, B.
Medforf: Hugdahl, K.
Medforf: Spiegel, D.
Tittel: Relateralizing hypnosis, or have we been barking up the wrong hemisphe
     re
Tidskr: International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
År:   1997
Volum:  45
Side(r): 158-177
Språk:  eng
PublID: r97008600
StatKat: f
LokalK: KAT 1

38
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Jellestad, F.K.
Medforf: Hanssen, F.A.S.
Tittel: Effects of nitric oxide synthase inhibition upon neuronal transmission
     in the dentate area during hyperbaric oxygen exposure
Tidskr: Proceedings of the XXIII Annual Scietific Meeting of the Eu
     ropean Underwater and Baromedical Society
År:   1997-09
Side(r): s.50-53
Konfer: 23rd Annual Scientific Meeting of the European Underwater and B
     aromedical Society
Sted:  Bled, Slovenia
Språk:  eng
PublID: r98010008
StatKat: f
LokalK: KAT 10

39
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Jellestad, F.K.
Medforf: Hanssen, F.A.S.
Tittel: Effects of nitric oxide synthase inhibition upon neural transmisison i
     n the dentate area during hyperbaric oxtgen exposure
Tidskr: Journal of Slovenian Medical Association
År:   1997-09
Side(r): 4, 14A
Konfer: 23rd Annual Scientific Meeting of the European Underwater & Bar
     omedical Society
Sted:  Bled, Slovenia
Språk:  eng
PublID: r98010010
StatKat: f
LokalK: KAT 10

40
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Kayser, J.
Medforf: Tenke, C.
Medforf: Nordby, H.
Medforf: Hammerborg, D.
Medforf: Hugdahl, K.
Medforf: Erdmann, G.
Tittel: Event-related (ERP) asymmetries to emotional stimuli in a visual half-
     field paradigm
Tidskr: Psychophysiology
År:   1997
Volum:  34
Side(r): 414-426
Språk:  eng
PublID: r97008601
StatKat: f
LokalK: KAT 1

41
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Kløve, H.
Medforf: Dalen, K.
Tittel: Adverse reaction to amalgam in dental patients
Tidskr: Journal of the International Neuropsychological Society
År:   1997-06
Side(r): 3-226
Konfer: International Neuropsychological Society Twentieth Annual Mid-Y
     ear Conference
Sted:  Bergen, Norway
Språk:  eng
PublID: r98010611
StatKat: f
LokalK: KAT 10

42
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Kløve, H.
Medforf: Ellertsen, B.
Tittel: Hyperactivity
Tidskr: In A. Baum, C. McManus, S. Newman, J. Weinman, R. West (Eds
     .): Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine
År:   1997
Utgiver: Cambridge: Cambridge University Press
Språk:  eng
PublID: r98010004
StatKat: f
LokalK: KAT 2

43
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Kløve, Hallgrim
Tittel: Neuropsykiatri (Red: BS Fogel, RB Schiffer, SM Rao: Neuropsychiatry)
     [Bokanmeldelse]
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  3
Side(r): 406
Språk:  no
PublID: r97003587
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

44
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Knivsberg, Ann-Mari
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Behavioural abnormalities and childhood psychopathology : urinary
     peptide patterns as a potential tool in diagnosis and remediation.
ISBN:  8299395720
År:   1997
Side(r): 1997 s.
Utgiver: Department of Biological and Medical Psychology
UtgSted: Bergen
Emneord: Autisme, Atferdsvansker, Urinanalyse, Diagnostisering,
     mental-disorders, children, psykopatologi, barn
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/301001/
Språk:  eng
PublID: r00016543
StatKat: a

45
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Lossius, Siri
Tittel: Barn med magesmerter : psykologiske faktorer
Side(r): 76 bl.
Emneord: somatoform-pain-disorder
Språk:  nor
PublID: r98027314
StatKat: a
LokalK: N

46
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Mathisen, Gro Ellen
Tittel: Visuelle oppmerksomhetsfunksjoner relatert til bilkjøring : en
     teoretisk studie
Side(r): 42 bl.
Emneord: attention highway-safety driving-behavior
Språk:  nor
PublID: r98027318
StatKat: a
LokalK: N

47
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Milde, Anne Marita
Tittel: Ulike proaktive effekter av kronisk og akutt stress : implikasjoner av
     presjokk på startle responser, dexametasone suppresjons test og gastr
     iske ulcerasjoner, en dyremodell
Side(r): 74 bl.
Språk:  nor
PublID: r98027324
StatKat: a
LokalK: N

48
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Murison, R.
Medforf: Sandbak, T.
Medforf: Milde, A.M.
Tittel: Apomorphine sensitivity, corticosterone and ethanol consumption in rat
     s
Tidskr: Psychoneuroendocrinology
År:   1997-08
Side(r): Vol. 22, s. 206
Konfer: International congress of the international society of psychone
     uroendocrinology
Sted:  San Francisco
Språk:  eng
PublID: r97008606
StatKat: f
LokalK: KAT 10

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Murison, R.
Tittel: Hormones and stress. Neuroscience Research Center, Uppsala University,
     8th April 1997
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r97008614
StatKat: f

50
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Murison, R.
Tittel: Individual differences in vulnerability to stress gastric erosions in
     rats. Institute of Psychiatry, Univeristy of Dundee, 6th November, 199
     7
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r97008615
StatKat: f

51
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Murison, R.
Tittel: Modulation of stress responsivity in animals School of Biological Scie
     nces, University of Wales, Swansea, 10.11.97
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r97008616
StatKat: f

52
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Murison, R.
Tittel: ScandLAS policy
Tidskr: Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science
År:   1997
Volum:  24
Side(r): 2-3
Språk:  eng
PublID: r97008604
StatKat: f
LokalK: KAT 1

53
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Murison, R.
Tittel: Stress in laboratory animals
År:   1997-05
Konfer: 27th annual Symposium of the Scandinavian Society for Laborator
     y Animal Science
Sted:  Helsingør
Språk:  eng
PublID: r97008608
StatKat: f

54
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Myrvang, Rudi
Medforf: Stokke, Tordis
Tittel: Organisatorisk tilknytning i en omstillingstid : kartlegging av
     omstillingsreaksjoner hos postansatte i forbindelse med nedleggelse
     av postkontorer
Side(r): 1 b.(flere pag.)
Emneord: organizational-change
Språk:  nor
PublID: r98027326
StatKat: a
LokalK: N

55
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Møllerhaug, Lillian
Medforf: Stokke, Tordis
Tittel: "Dysleksi, arv og nonverbale ferdigheter"
Side(r): 1 b.(flere pag.)
Emneord: dyslexia etiology genetics
Språk:  nor
PublID: r98027328
StatKat: a
LokalK: N

56
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Odland, T.
Medforf: Dalen, K.
Tittel: Fagetiske dilemma hos norske psykologar
Tidskr: Tidsskrift for den norske psykologforening
År:   1997
Volum:  34
Side(r): 989-996
Språk:  no
PublID: r98010612
StatKat: f
LokalK: KAT 1

57
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Overmier, Bruce
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Murison, Robert
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Medforf: Johnsen, Tom Backer
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Prediction of Individual Vunerability to Stress-induced Gastric
     Ulcers in Rats: A Factor Analysis of selected Behavioral and
     Biological Indices
Tidskr: Physiology and Behavior
År:   1997
Volum:  61
Hefte:  4
Side(r): 555 - 562
Språk:  eng
PublID: r00025570
StatKat: f

58
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Overmier, J.B.
Medforf: Murison, R.
Medforf: Backer Johnsen, T.
Tittel: Prediction of individual vulnerability to stress-induced gastric ulcer
     ations in rats: A factor analysis of selected behavioral and biologica
     l indices
Tidskr: Physiology and Behavior
År:   1997
Volum:  61
Side(r): 555-562
Språk:  eng
PublID: r97007548
StatKat: f
LokalK: KAT 1

59
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Pallesen, Ståle
Tittel: Vigilanse, søvndeprivasjon og hemisfæriske forskjeller : en
     eksperimentell studie
Side(r): 68 bl.
Emneord: sleep-deprivation, brain, vigilance
Språk:  nor
PublID: r98027645
StatKat: a
LokalK: N

60
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Pedersen, Geir
Tittel: Psykogene mekanismer bak egenattribuerte bivirkninger av dental amalga
     m : en teoretisk og empirisk tilnærming
Side(r): 43 bl.
Tilgang: UBBPS, med skriftlig tillatelse fra forfatter.
Emneord: dental-treatment, psychosomatic-medicine
Språk:  nor
PublID: r98027646
StatKat: a
LokalK: N

61
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Pedersen, Tone
Tittel: Dyslexia : a world of trouble : en ERP studie av dyslektiske barn
Side(r): 49 bl.
Tilgang: UBBPS
Språk:  nor
PublID: r98027647
StatKat: a
LokalK: N

62
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Rørstad, Siri Elisabeth Lobenz
Tittel: Tidlige minner som projektiv metode : et litteraturstudie
Side(r): 63 bl.
Tilgang: UBBPS
Emneord: projective-techniques, early-memories
Språk:  nor
PublID: r98027648
StatKat: a
LokalK: N

63
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Saban, S.
Medforf: Hugdahl, K.
Medforf: Stormark, K.M.
Medforf: Hammerborg, D.
Tittel: Left hemisphere advantage for classical conditioning to verbal CSs: Ef
     fects of non-attended extinction.
Tidskr: Psychophysiology
År:   1997
Volum:  34
Side(r): 566-571
Språk:  eng
PublID: r97008603
StatKat: f
LokalK: KAT 1

64
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Saban, S.
Medforf: Hugdahl, K.
Tittel: The effects of preattentive and attentive modes of extinction in class
     ical conditioning
År:   1997-10
Konfer: 37th meeting of the Society for Psychophysiological Research
Sted:  Cape Cod, Massachusetts, USA
Språk:  eng
PublID: r97009759
StatKat: f

65
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Pediatrisk institutt
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Sommerfelt, Kristian
     UiB, Pediatrisk institutt
Tittel: Preschool neurodevelopment in non-handicapped children with birthweigh
     t less than 2000 g
Serie:  dr.med.
ISBN:  82-7788-048-0
År:   1997-06-20
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Pediatrics and Department of Biological and Med
     ical Psychology, University of Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: developmental, disabilities, child, development, infant, premature, n
     eurology
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/128004/
Språk:  eng
PublID: r98026155
StatKat: f
LokalK: N

66
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Stormark, K.M.
Medforf: Hugdahl, K.
Tittel: Conditioned emotional cueing of spatial attentional shifts in a
     go/no-go RT task
Tidskr: International Journal of Psychophysiology
År:   1997
Volum:  27
Side(r): s. 241-248
Språk:  eng
PublID: r98010014
StatKat: f
LokalK: KAT 1

67
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Stormark, K.M.
Medforf: Field, N.
Medforf: Hugdahl, K.
Medforf: Horowitz, M.
Tittel: Selective attention in alcoholics to visual alcohol cues: An approach-
     avoidance conflict?
Tidskr: Addictive Behaviors
År:   1997
Volum:  22
Side(r): 509-519
Språk:  eng
PublID: r97008599
StatKat: f
LokalK: KAT 1

68
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Sørensen, Marit
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: The psychology of initiating and maintaining exercise and diet
     behaviour.
ISBN:  82-993957-3-9
År:   1997
Side(r): 1 b. : ill.
Utgiver: Department of Biological and Medical Psychology
UtgSted: Bergen
Emneord: Psykologi, Kosthold, Livskvalitet, selvbilde, fysisk aktivitet,
     health-behavior
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/301002/
Språk:  eng
PublID: r00016550
StatKat: a

69
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: 10 år i kunnskapens tjeneste - hva har vi oppnådd?
År:   1997-10
Sted:  FUDT - dykkerseminar
Språk:  no
PublID: r98010031
StatKat: f

70
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Akupunktur
År:   1997
Sted:  Skepsis Bergen
Språk:  nor
PublID: r98010023
StatKat: f
LokalK: N

71
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Bioethical limits, real risks
År:   1997-07
Sted:  XXXIII Int. C. Physiol. Sci., St. Petersburg
Språk:  eng
PublID: r98010029
StatKat: f

72
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Defense, stress and coping (int. seminar in leadership and military ps
     ychology)
År:   1997-06
Sted:  Marineholmen
Språk:  eng
PublID: r98010025
StatKat: f

73
PublKat: D99 (Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Hva vet vi om prognosen? "Vondt i ryggen"-seminar
År:   1997-11
Sted:  Sosialdepartementet
Språk:  no
PublID: r98010032
StatKat: f

74
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Immunological reactions.
Tidskr: In S.L.Sauter, L.R.Murphy, J.J.Hurrell andL. Levi (eds) Psy
     chosocial and Organizational Factors.
År:   1997
Utgiver: ILO Encyclopeida of Occupational Health and Safety, ILO, Geneva
Språk:  eng
PublID: r97009537
StatKat: f
LokalK: KAT 2

75
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Medforf: Eriksen, H.R.
Tittel: Sensation seeking
År:   1997-10
Sted:  Nordisk og baltisk stud.konferanse i Bergen
Språk:  eng
PublID: r98010030
StatKat: f

76
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Sensitivisering
År:   1997-12
Sted:  Forskerforum, Gastroenterologi, Bergen
Språk:  no
PublID: r98010022
StatKat: f

77
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Sensitization, somatization, and subjective health complaints: A revie
     w
Tidskr: International Journal of Behavioral Medicine
År:   1997
Volum:  4
Side(r): 105-116
Språk:  eng
PublID: r97009541
StatKat: f
LokalK: KAT 1

78
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Stress
År:   1997-04
Sted:  Bergens Tidende Journalistklubb
Språk:  no
PublID: r98010024
StatKat: f

79
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, H.
Tittel: Stressmestring: Kan klinikeren hjelpe?
Tidskr: I P. Riis (ed) Medicinsk Årbog
År:   1997
Side(r): 103-109
Utgiver: Munksgaard, København
Språk:  no
PublID: r97009536
StatKat: f
LokalK: I KAT 2

80
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, Holger
Medforf: Sandal, Gro M
Tittel: "Interpersonal tension in multicultural crews" and "Personality and co
     ping in extreme environments"
År:   1997-06
UtgSted: 12th man in space symposium, Washington D.C.
Språk:  eng
PublID: r98010026
StatKat: f

81
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Ursin, Holger
Tittel: Sensitization: A mechanism for somatization and subjective
     health complaints. Commentary to Coderre and Katz: Peripheral
     and central hyperexcitability: Differential signs and
     symptoms in persistent pain
Tidskr: The Behavioral and Brain Sciences
År:   1997
Volum:  20
Side(r): 469
PublID: r98027584
StatKat: f

82
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Forf:  Vilming, S.
Medforf: Ellertsen, B.
Medforf: Troland, K.
Medforf: Schrader, H.
Tittel: MMPI profiles in post-lumbar puncture headache
Tidskr: Acta Neurologica Scandinavica
ISSN:  0001-6314
År:   1997
Volum:  95
Side(r): 184-188
Språk:  eng
PublID: r98010002
StatKat: f
LokalK: KAT 1


<- forrigeinnholdneste ->