Psykologisk fakultet

HEMIL-senteret

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Tittel: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. 2. utgave.
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Erik
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 225 s.
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98010428
StatKat: f
LokalK: KAT 9

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Alvsvåg, Herdis
     UiB, Institutt for praktisk pedagogikk
Medforf: Anderssen, Norman
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Gjengedal, Eva
     UiB, Seksjon for sykepleievitenskap
Medforf: Råheim, Målfrid
     Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske f
Tittel: Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer
Red:   Alvsvåg, Herdis
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengdal, Eva
Red:   Råheim, Målfrid
ISBN:  82-417-0790-8
År:   1997-11-01
Side(r): 356 s.
Utgiver: ad Notam, Gyldendal
Emneord: Helsefaglige grunnlagsproblemer, helsefremmende arbeid, helsebegrep,
     forebygging, sykdomsbegrep, kunnskap,
Språk:  nor
PublID: r97008783
StatKat: f
LokalK: N KAT 9

3
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Norman
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Er lesbiske kvinner og homofile menn fortsatt stigmatisert i Norge? No
     tat om holdninger overfor lesbiske kvinner og homofile menn
Red:   Benum, Vår
Red:   Friis, Eva
Red:   Offerdal, Asle
År:   1997
Side(r): 18 s.
Utgiver: Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Tilgang: Kontakt Landsfor. for lesbisk og h. frigjøring (22361948)
Emneord: homoseksualitet, stigma, fordommer, meningsmålinger, homofobi
Språk:  nor
PublID: r98000034
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

4
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Norman
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Et kritisk blikk på helsefremmingsbevegelsen
Tidskr: Kunnskap, kropp og kultur: Helsefaglige grunnlagsproblemer
Red:   Alvsvåg, Herdis
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengedal, Eva
Red:   Råheim, Målfrid
ISBN:  82-417-0790-8
År:   1997
Side(r): 325-352
Utgiver: Ad Notam
Emneord: helsefremming, forebyggende helsearbeid, helseopplysning, ideologi, h
     istorikk, WHO
Språk:  nor
PublID: r98007604
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Norman
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Svendsen, Per Kristian
     Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa)
Tittel: Helsefremmende arbeid overfor unge lesbiske og homofile
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Edvard
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 70-87
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: ungdom, homoseksualitet, homofili, stigma, fordommer, rådgivning, for
     ebygging
Språk:  nor
PublID: r98000027
StatKat: f
LokalK: N KAT 5

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Norman
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Andrews, Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Skolehelsetjenesten: Fra screening til åpne samtaler?
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Edvard
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 187-204
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: skolehelsetjenesten, mål, rammer, arbeidsmetoder, samarbeid, forebygg
     ing
Språk:  nor
PublID: r98000031
StatKat: f
LokalK: N KAT 5

7
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Andrews, Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: "Et utvidet helsebegrep i forebyggingspolitikken - en kritisk drøfting
     ".
År:   1997/07.03
Konfer: Obligatorisk vitenskapsteoretisk innlegg for dr. polit.graden v
     ed Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sted:  Universitetet i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98010432
StatKat: f

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Andrews, Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helsebegreper i 1990-årenes forebyggingsideologi - en kritisk drøfting
     av konsekvenser.
Tidskr: Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer.
Red:   Alvsvåg, H.
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengedal, E.
Red:   Råheim, M.
ISBN:  82-417-0790-8
År:   1997-11-01
Side(r): 40-61
Utgiver: ad. Notam, Gyldendal
Språk:  nor
PublID: r98010431
StatKat: f
LokalK: KAT 5

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Berry, John
     Queens's University, Kingston, Canada
Medforf: Sam, David L
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Acculturation and adaption
Tidskr: Handbook of cross-cultural psychology
Red:   Berry, John
Red:   Segall, Mashall
Red:   Kagitcibasi, Cidem
ISBN:  0-205-16076-x
År:   1997
Volum:  3
Side(r): 291-326
Utgiver: Allyn and Bacon
Emneord: Acculturation, adaptation, immigrants, refugees,
Språk:  eng
PublID: r97008315
StatKat: f
LokalK: KAT 5

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Booth, Michael L.
     National Centre for Health Promotion, University of Sydney
Medforf: Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Health-promoting schools in Australia : Models and measurement
Tidskr: Australian and New Zealand Journal of Public Health
ISSN:  1326-0200
År:   1997
Volum:  21
Hefte:  4
Side(r): 365-370
Emneord: Health Promoting Schools, health promotion, evaluation
SamEng: Schools represent a very attractive setting for health promotion.
     Most children and young people attend school, professional educators
     are in place and most school communities aremicrocosmos of the larger
     community, providing opportunities for children to develop and
     practise the skills necessary to support a healthy life-style. In
     response to this opportunity, the precepts of contemporary health
     promotion have been synthesised into the 'health-promoting school'
     model, which is guided by a holistic view of health and by the
     principles of equity and empowerment. Although there are different
     conceptions of the model, the key components are: the formal
     curriculum; school ethos (the social climate); the psysical
     environment ; the policies and practices of the school; school health
     services; and the school-home-community interaction. The
     health-promoting school model offers a comprehensive, systematic ap
     proach to health promotion in the school setting, which is widely
     accepted internationally. There have been few studies in Australia
     that have attempted to determine the prevalence of activities related
     to the model or to evaluate interventions. Unfortunately, conceptual
     and practical advances have far outstripped the development of
     research and evaluation instru m ents. There is an urgent need to
     create valid research tools to support the developments and
     implementation of this potentially fruitful health promotion model.
Språk:  eng
PublID: r97008176
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Brun, Wibecke
Tittel: Subjektive determinanter for lekfolks risikovurderinger
Tidskr: Nordisk Psykologi
ISSN:  0029-1463
År:   1997
Volum:  49
Hefte:  1
Side(r): 1-11
Emneord: kognitiv psykologi, risiko, persepsjon, bedømmingspsykologi
Språk:  nor
PublID: r97007180
StatKat: f
LokalK: A KAT 3

12
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Brun, Wibecke
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Trekk fra Psykologiens historie
Tidskr: Psykologi. En innføringsbok i psykologi for universiteter o
     g høyskoler
Red:   Raaheim, Kjell
Red:   Nilsen, Geir Høstmark
ISBN:  82-456-0029-6
År:   1997
Side(r): 21
Utgiver: Cappelen Akademisk forlag
Emneord: psykologiens historie
SamNor: Artikkelen gir en kortfattet innføring i psykologiens moderne histori
     e (1879-d.d)
Språk:  nor
PublID: r97021347
StatKat: f
LokalK: N KAT 5

13
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Brun, Wibecke
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Teigen, Karl Halvor
     UiTø
Tittel: When verbal framing reduce the conjunction effect
År:   1997-08
Konfer: Subjective Probability Utility and Decision Making SPUDM 16
Sted:  Leeds
Språk:  eng
PublID: r97008173
StatKat: f

14
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Eide, Arne H.
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Adolescent drug use in Zimbabwe : cultural orientation in a
     global-local perspective and use of psychoactive substances among
     secondary school students.
ISBN:  82-7669-055-6
År:   1997
Side(r): 1 b. : ill.
Utgiver: Research Center for Health Promotion, Faculty of Psychology
UtgSted: Bergen
Emneord: stoffmisbruk, ungdom, zimbabwe, kultur, forskning, psykoaktive
     stoffer, substansmisbruk, Afrika
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/320002/
Språk:  eng
PublID: r00016542
StatKat: a

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Elvbakken, Kari Tove
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Mæland, John Gunnar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Forebyggende arbeid ovenfor barn og unge
Serie:  HEMIL-rapport
ISBN:  82-7669-054-8
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 71 s.
Utgiver: HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
Emneord: forebyggende helsearbeid, barn, ungdom, skolehelsetjeneste, helsestas
     jon, kommuner
Språk:  nor
PublID: r97008220
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

16
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Forebyggende helsearbeid som sektorovergipende samarbeid- en implemnte
     ringsstudie
År:   1997-11
Side(r): 10 s.
Konfer: 14. nordiske kongressen i sosialmedisin
Sted:  Helsinki
Emneord: forebygging, implemenetring, tverrsektorielt samarbeid
Språk:  nor
PublID: r97009148
StatKat: f
LokalK: A KAT 10

17
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Organisering og forankring av helsefremmende arbeid i kommunene
År:   1997-10-21
Side(r): 12 s.
Konfer: Fylkeslegen i Hordalands helsepersonellkonferanse
Sted:  Bergen
Emneord: forebygging, kommuner, tverrsektorielt samarbeid
Språk:  nor
PublID: r97009153
StatKat: f
LokalK: N KAT 10

18
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Politikk,makt og folks helse
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-01-11
Side(r): 4 s.
Emneord: helse, ulikhet, politikk
Språk:  nor
PublID: r97009144
StatKat: f
LokalK: A KAT 8

19
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Profesjoner og profesjonalisering i helsefremmende og forebyggende arb
     eid
Tidskr: Kunnskap, kropp og kultur
Red:   Alvsvåg, Herdis
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengedal, Eva
Red:   Råheim, Målfrid
ISBN:  82-417-0790-8
År:   1997
Side(r): 169-184
Utgiver: Ad Notam Gyldendal
Emneord: forebygging,helsetjeneste, profesjoner
Språk:  nor
PublID: r97009146
StatKat: f
LokalK: NKAT2

20
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Staten, kommunene og det forebyggende helsearbeidet
År:   1997-06-17
Side(r): 7 s.
Konfer: Seminar om forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene, S
     osial- og helsedepartementet
Sted:  Oslo
Emneord: forebygging, implementering, kommuner
Språk:  nor
PublID: r97009150
StatKat: f
LokalK: N KAT 10

21
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Friestad, Christine
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Klepp, Knut Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Body image and dieting among adolescents - relations to smoking.
År:   1997
Konfer: Den 11. europeiske helsepsykologikonferansen
Sted:  Bordeaux, 03.09-05.09
Språk:  eng
PublID: r98010351
StatKat: f

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Friestad, Christine
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiO
Tittel: Røyking, kroppsbilde og slankeatferd. En tre års oppfølging av ungdom
     i alderen 15-18 år.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Side(r): 3342-3346
Språk:  nor
PublID: r98010348
StatKat: f
LokalK: KAT 3

23
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Friestad, Christine
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiO
Tittel: Røyking, kroppsbilde og slankeatferd. En tre års oppfølging av ungdom
     i alderen 15-18 år.
Tidskr: Nordisk medicin
ISSN:  0029-1420
År:   1997
Volum:  112
Side(r): 334-338
Språk:  nor
PublID: r98010349
StatKat: f
LokalK: KAT 3

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Friestad, Christine
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiO
Tittel: Social influences on the development of boys' and girl' smoking
     behaviour.
Tidskr: Journal of Gender, Culture, and Health
ISSN:  1087-3201
År:   1997
Volum:  2
Side(r): 287-304
Språk:  eng
PublID: r98010347
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Friestad, Christine
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Utvikling av røykevaner blant ansatte i Sjøforsvaret. En rapport til S
     anitetsinspektøren for Sjøforsvaret.
År:   1997
Utgiver: HEMIL-senteret
Språk:  nor
PublID: r98010350
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

26
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Haugland, Siren
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Evaluering av helsefremmende skoler
År:   1997-10-01
UtgSted: Stjørdal
Konfer: Nasjonal konferanse: Helsefremmende skoler / Barn og helse
Språk:  nor
PublID: r98000675
StatKat: f
LokalK: NsD04

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Haugland, Siren
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helsefremmende arbeid - en utfordring for sykepleiere?
År:   1997-09-08
UtgSted: Høyskolen i Bergen
Språk:  nor
PublID: r98000673
StatKat: f
LokalK: NsD99

28
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Haugland, Siren
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Perceived health in adolescence - results from two Nordic countries
År:   1997-09-11
Konfer: Nordisk kongress i sosialmedisin
Sted:  Helsinki, Finland
Språk:  eng
PublID: r98000672
StatKat: f
LokalK: sKAT 10

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Holsen, Ingrid
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Ungdom som ikke trives med livet
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Edvard
ISBN:  8200429652
År:   1997
Side(r): 45-56
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Ungdom depresjon
Språk:  nor
PublID: r97009262
StatKat: f
LokalK: Nkat 2

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jackson, Sharon
Medforf: Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Unmet need for formal home and community services among African-Americ
     an and white older adults: The Forsyth County Aging Study
Tidskr: The Journal of Applied Gerontology
År:   1997
Volum:  16
Side(r): 298-316
Emneord: aged, race, African-American, disability, home services, community se
     rvices, epidemiology
SamEng: Using the Anderson-Newman model of health services utilization, facto
     rs associated with unmet need for formal home and community care were
     examined cross-sectionally in 354 African-American and white disable
     d, community-dwelling adults. It was observed that older adults with
     unmet need for services were more likely to use medical equipment, ha
     ve inadequate inco me, and lack instumental social support, than they
     were to have multiple limitation in normal activities of daily livin
     g.
Språk:  eng
PublID: r98000146
StatKat: f
LokalK: KAT 1

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jakobsen, Reidar
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Rise, Jostein
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Adolescent knowledge about HIV/AIDS: One dimensional or two dimensiona
     l? A confirmatory factor analysis.
Tidskr: Journal of health psychology
ISSN:  1359-1053
År:   1997
Volum:  2
Hefte:  1
Side(r): 57-65
Språk:  eng
PublID: r98010414
StatKat: f
LokalK: KAT 1

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jakobsen, Reidar
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Rise, Jostein
Medforf: Aas, Henrik
Medforf: Anderssen, Norman
Tittel: Noncoital sexual interactions and problem behaviour among young adoles
     cents: The Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study.
Tidskr: Journal of Adolescence
ISSN:  0140-1971
År:   1997
Volum:  20
Hefte:  1
Side(r): 71-83
SamNor: This paper focuses on whether early onset of noncoital sexual interac
     tions is best considered in the same paradigm as adolescent problem b
     ehaviour. Among adolescents (n=927) followed longitudinally from age
     13 to 15, the interrelationships between noncoital sexual interaction
     s and various problem and conventional behaviours were examined. Earl
     yonset of noncoital sexual interactions was related to problem behavi
     our, and the higher ordered the noncoital sexual interaction was, the
     more strongly it correlated with measures of problmm behaviour. This
     study provides support for the usefulness of the notion of an underl
     ying factor of proneness to problem behaviours, which is relevant whe
     n studying developmental change in terms of accumulation of early non
     coital sexual experience. It is suggested that in the construction of
     countermeasures to prevent the negative consequences of early sexual
     activities amo ng adolescents, it may be useful to target broader co
     rrelates of behaviour. (C) 1997 The Association for Professionals in
     Services for Adolescents.
Språk:  eng
PublID: r98020878
StatKat: f
LokalK: KAT 1

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jakobsen, Reidar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Stages of Progression in Sexual Interactions among Young Adolescents:
     An Application of the Mokken Scal Analysis.
Tidskr: International journal of behavioral development
ISSN:  0165-0254
År:   1997
Volum:  21
Hefte:  3
Side(r): 537-553
Språk:  eng
PublID: r98010411
StatKat: f
LokalK: KAT 1

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jakobsen, Reidar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Ungdommers seksuelle erfaringer: Fra uskyld til helserisiko?
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Erik
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 126-139
Utgiver: Oslo: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98010418
StatKat: f
LokalK: KAT 5

35
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jøsendal, Ola
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Effect of a school-based smoking prevention programme, a multilevel an
     alysis
Tidskr: 10 World Conference on Tobacco or Health
År:   1997-08-26
Utgiver: Springer verlag
Konfer: 10 World Conference on Tobacco or Health
Sted:  Beijing
Emneord: Smoking, prevention, adolescents, effect, multilevel
Språk:  eng
PublID: r97009051
StatKat: f
LokalK: sKAT 10

36
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jøsendal, Ola
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Hvor tilfeldig er det barn begynner å røyke?
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1997-11-25
Emneord: kronikk, røyking, ungdom, forebygging
Språk:  nor
PublID: r97009048
StatKat: f
LokalK: N KAT 8

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kallestad, Jan Helge
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Teachers' emphasis on general educational goals: A study of Norwegian
     teachers.
Tidskr: Scandinavian Journal of Educational Research.
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r98010406
StatKat: f
LokalK: P KAT 1

38
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Ndeki, S. S.
Medforf: Leshabari, M. T.
Medforf: Hannan, P.
Medforf: Lyimo, B. A.
Tittel: AIDS education in Tanzania: Promoting risk reduction among primary sch
     ool children.
Tidskr: American journal of public health
ISSN:  0090-0036
År:   1997
Volum:  87
Hefte:  12
Side(r): 1931-1936
Språk:  eng
PublID: r98010422
StatKat: f
LokalK: KAT 1

39
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiO
Tittel: Når tall ikke strekker til - bruk av kvalitative metoder i medisinsk f
     orskning. (Invitert lederartikkel).
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  5
Side(r): 639-640
Språk:  nor
PublID: r98010429
StatKat: f
LokalK: KAT 8

40
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Promoting healthy school meals for Norwegian children. Case Study on S
     uccessful Health Promotion Initiatives.
År:   1997
Konfer: 4th International Conference on Health Promotion
Sted:  Jakarta, Indonesia, 21.07-25.07
Språk:  eng
PublID: r98010430
StatKat: f
LokalK: KAT 10

41
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Rusmiddelforebyggende arbeid.
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (2. utg.)
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Erik
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 110-125
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98010426
StatKat: f
LokalK: KAT 5

42
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Frost Andersen, L.
Tittel: Ungdom og kosthold.
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (2. utg.)
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Erik
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 160-172
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98010424
StatKat: f
LokalK: KAT 5

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Aarø, Leif Erik
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Rimpelä, M.
Tittel: Ungdom, samfunn og helse.
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (2. utg.)
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Erik
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 9-21
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98010425
StatKat: f
LokalK: KAT 5

44
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Viktige virkemidler i det forebyggende helsearbeidet.
Tidskr: Mange bekker små... : om helsefremmende arbeid
Red:   Stenmark, Sonja
Red:   Brekke, Dag
ISBN:  82-91231-03-6
År:   1997
Side(r): 45-53
Utgiver: Nasjonalforeningen for folkehelsen
Språk:  nor
PublID: r98010427
StatKat: f
LokalK: KAT 5

45
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klouman, E.
Medforf: Masenga, E. J.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Sam, N. E.
Medforf: Nkya, W.
Medforf: Nkya, C.
Tittel: HIV and reproductive tract infections in a total village population in
     rural Kilimanjaro, Tanzania: Women at increased risk.
Tidskr: Journal of acquired immune deficiency syndromes and human r
     etrovirology
ISSN:  1077-9450
År:   1997
Volum:  14
Hefte:  2
Side(r): 163-168
Språk:  eng
PublID: r98010423
StatKat: f
LokalK: KAT 1

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Svendsen, Terje
Medforf: Hauknes, Arne
Tittel: Intention to stop smoking among Norwegian smokers: The role of nicotin
     e dependence, type of cigarettes and age at onset of daily smoking.
Tidskr: Addictive Behaviors
År:   1997
Emneord: Stop smoking, intention, nicotine dependence
Språk:  eng
PublID: r97009222
StatKat: f
LokalK: KAT 1

47
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Svendsen, Terje
Medforf: Hauknes, Arne
Tittel: Nikotinavhengighet blant norske røykere og konsekvenser for
     forebyggende tiltak.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
Red:   Nylenna, Magne
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 340-345
Emneord: Røyking, nikotinavhengighet, rulletobakk
Språk:  nor
PublID: r97009221
StatKat: f
LokalK: N KAT 3

48
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Sutton, Stephen
Medforf: McCreath, Heather
Tittel: The transtheoretical model of behaviour change: are the stages qualita
     tively different?
Tidskr: Psychology & Health
Red:   Kaptein, Adrian
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r97009223
StatKat: f
LokalK: KAT 1

49
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Sutton, Stephen
Medforf: McCreath, Heather
Tittel: The transtheoretical model of behaviour change: are the stages qualita
     tively different?
År:   1997-08
Konfer: European Conference in Health Psychology
Sted:  Bordeaux
Språk:  eng
PublID: r97009224
StatKat: f
LokalK: s KAT 10

50
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Svendsen, Terje
Tittel: Tobacco use among young adults in Norway 1973-95:Has the decrease leve
     lled out?
Tidskr: Tobacco Control
Red:   Davis, Ronald
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 27-32
Språk:  eng
PublID: r97009219
StatKat: f
LokalK: KAT 1

51
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kuusela, Sisko
Medforf: Honkala, Eino
Medforf: Kannas, Lasse
Medforf: Tynjala, Jorma
Medforf: Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Oral hygiene habits of 11-year old schoolchildren in 22 European count
     ries and Canada.
Tidskr: Journal of Dental Research
År:   1997
Volum:  76
Hefte:  9
Side(r): 1602-1609
Emneord: Health behaviours among young people
Språk:  eng
PublID: r98000004
StatKat: f
LokalK: KAT 1

52
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Nzegwu, Femi
     International Institute for African Research, UK
Medforf: Mukandala, Rwekaza
     University of Dar es Salaam, Faculty of Social Sciences
Medforf: Lo, Aissatou
Medforf: Grunitzky-Bekele, Meskerem
     UNAIDS
Medforf: Yao, Faustin
     UNAIDS
Tittel: Evaluation of RAF/91/004 - HIV and Development in Sub-Saharan Africa
Serie:  HIV and Development
År:   1997
Side(r): 60 s.
Utgiver: United Nations, Regional African Bureau
Tilgang: Henvendelse til UNDP, Regional African Bureau, New York
Emneord: HIV & Development Sub-Saharan Africa
SamEng: An evaluation of The Regional Project on HIV and Development organize
     d by The Regional African Bureau,United Nations Development Programme
     in Sub-Saharan Africa. The objectives of the programme were twofold:
     Advocacy and building national capacity through strengthening multis
     ectoral programming, facilitating network development, reinforcing in
     stitutional capacity in research, developing and facilitating the sha
     ring of learning experiences on effective community development. The
     evaluation is based on a series of indebth interviews and interactive
     group discussions with people from governmental and nongovernmental
     AIDS organisations,community organisations,donor organisations, gover
     nments, local UNDP offices, Research Institutions/Universities, Peopl
     e Living With AIDS, and others affected by the AIDS epidemic. Based o
     n the evaluation of the Regional Project, recommendations are made fo
     r how to strengthen UNDP's regional effort in HIV-related prevention,
     care and development issues.
Språk:  eng
PublID: r98000186
StatKat: f
LokalK: KAT 7

53
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Kritisk lys på Stortingsmelding 16: Rusmiddelpolitiske vegvalg i et na
     sjonalt og internasjonalt perspektiv
År:   1997-05-06
Side(r): 15 s.
UtgSted: Midt-norsk kompetansesenter for rusfaget, Ålesund
Konfer: Vegvalg i rusmiddelpolitikken; Stortingsmelding nr. 16Narkotika
     politikken med fokus på ungdom og yngre misbrukere.
Språk:  nor
PublID: r98000200
StatKat: f
LokalK: PNsKAT 10

54
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Metaforer i vitenskap og helsearbeid; forteller de oss noe om makt, mo
     ral og forståelsesformer?
År:   1997-06-24
Side(r): 18 s.
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Kropp, relasjon, kultur. Konferanse arrangert av Prosjekt helse
     fag hovedfag, Det psykologiske fakultet, Det medisinske fakulte
     t og Senter for etter- og videreutdanning
Språk:  nor
PublID: r98000196
StatKat: f
LokalK: PNsKAT 10

55
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Ungdom i høyrisikosonen: Hva er det med dem, og hvordan kan vi nå dem?
     Om betydningen av tilknytning og samhørighet
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Red:   Klepp, knut Inge
Red:   Aarø, Leif Edvard
År:   1997-08
Side(r): 101-110
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: psykososiale problemer - risiko - marginalisert ungdom
Språk:  nor
PublID: r98000190
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

56
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Mæland, John Gunnar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Capacity-building for health promotion in developing regions: Activiti
     es at the University of Bergen
År:   1997-10-16
UtgSted: Arusha, Tanzania
Konfer: 8th Congress, World Federation of Public Health Associations
Språk:  eng
PublID: r98000183
StatKat: f
LokalK: sD 04

57
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Mæland, John Gunnar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Capacity-building for health promotion in developing regions: Activiti
     es at the University of Bergen
År:   1997-10-16
UtgSted: Arusha, Tanzania
Konfer: 8th Congress, World Federation of Public Health Associations
Språk:  eng
PublID: r98000188
StatKat: f
LokalK: s

58
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Mæland, John Gunnar
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Makara, Peter
Medforf: Ziglio, Erio
Tittel: Eastern and central Europe: Capacity-building for community-based CVD
     prevention
Tidskr: The Canadian Journal of Cardiology. 13 (Supp b)
År:   1997-06-03
Side(r): 125-125
UtgSted: Montreal, Canada
Konfer: 4th International Conference on Preventive Cardiology
Emneord: capacity-building, CVD prevention, Eastern and Central Europe
Språk:  eng
PublID: r98000174
StatKat: f
LokalK: aKAT 10

59
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Halsefråmjande projeckt på lokalplanet från centrala initativ till lok
     alt ågande
Tidskr: Nordisk Alkohol- och narkotidskrift
År:   1997
Volum:  14
Side(r): 242-253
SamEng: A growing number of public and private agencies world wide are develo
     ping health promotion initiatives intended for implementation in loca
     l communities. This paper reviews briefly the rationale for community
     -based health promotion, and proposes several strategies to foster su
     ccessful implementation and maintenance of programs that are centrall
     y initiated. These ideas are developed from American experience, but
     with a focus on strategies that appear to be meaningful to health pro
     motion initiatives in most societies.
Språk:  swe
PublID: r98000149
StatKat: f
LokalK: AKAT 1

60
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Health promotion settings
Tidskr: Internet Journal of Health Promotion
ISSN:  1328-7443
År:   1997
Emneord: health promotion, settings, editorial
URL:   http://www.monash.edu.au/health/IJHP/1997/2/index.htm
Språk:  eng
PublID: r98000170
StatKat: f
LokalK: KAT 7

61
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Social ties, support, and connectedness as predictors of psychological
     well-being
År:   1997-09-05
UtgSted: Bordeaux, Frankrike
Konfer: 11th Conference of the European Health Psychology Society
Språk:  eng
PublID: r98000182
StatKat: f
LokalK: sKAT D 04

62
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mnyika, K. S.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Kvåle, G.
Medforf: Ole-King'ori, N.
Tittel: Determinants of high risk sexual behaviour and condom use among adults
     in Arusha region, Tanzania.
Tidskr: International Journal of STD & AIDS
ISSN:  0956-4624
År:   1997
Volum:  8
Side(r): 176-183
Språk:  eng
PublID: r98010421
StatKat: f
LokalK: KAT 1

63
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mukandala, Rwekaza
     University of Dar es Salaam, Faculty of Social Sciences
Medforf: Nzegwu, Femi
     International Institute for African Research, UK
Medforf: Lo, Aissato
Medforf: Lie, Gro Therese
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Grunitzky-Bekele, Meskerem
     UNAIDS
Tittel: Forward Looking Assessment of The Regional Project (RAF/91/004) HIV an
     d Development in Sub-Saharan Africa
Serie:  HIV and Development
År:   1997
Side(r): 19 s.
Utgiver: United Nations, Regional African Bureau
Tilgang: Henvendelse til UNDP, Regional African Bureau, New York
Emneord: HIV & Development Sub-Saharan Africa
Språk:  eng
PublID: r98000221
StatKat: f
LokalK: KAT 7

64
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Hjerteinfarkt
ISBN:  82-533-0279-7
År:   1997-06
Side(r): 127 s.
Utgiver: John Grieg Forlag
Emneord: Hjerteinfarkt, angina pectoris, årsaker, forebygging, behandling, pas
     ientinformasjon
Språk:  nor
PublID: r97008221
StatKat: f
LokalK: NKAT 9

65
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Pasientvurderinger i klinikk og forskning - det subjektive teller
     også
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  117
Hefte:  12
Side(r): 1732-1732
Emneord: psientvurderinger, livskvalitet, helse
Språk:  nor
PublID: r97008219
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

66
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Nilsen, Øystein
Medforf: Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Do local inhabitants wat to participate in community injury prevention
     . A focus upon the significance of local identities for community part
     icipati
Tidskr: Health Education Research
Red:   Tones, Keith
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 333-345
Emneord: injury prevention, community health promotion, participation, local i
     dentities
Språk:  eng
PublID: r97009218
StatKat: f
LokalK: KAT 1

67
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Bully/victim problems in school: Facts and intervention.
Tidskr: European Journal of Psychology of Education
ISSN:  0256-2928
År:   1997
Volum:  12
Side(r): 495-510
Språk:  eng
PublID: r97009776
StatKat: f
LokalK: KAT 1

68
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Bully/victim problems in school. (Chinese version)
Tidskr: Prospects
År:   1997
Volum:  22
Side(r): 94-118
Språk:  eng
PublID: r97009779
StatKat: f
LokalK: KAT 1

69
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Bully/victim problems in school: Knowledge base and an effective inter
     vention program.
Tidskr: Irish Journal of Psychology
År:   1997
Volum:  18
Side(r): 170-190
Språk:  eng
PublID: r99001172
LokalK: KAT 1

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Bully/victim problems in school: Facts and intervention.
Tidskr: European Journal of Psychology of Education
År:   1997
Volum:  12
Side(r): 495-510
Språk:  eng
PublID: r99001360
LokalK: KAT 2

71
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Bullying at school: Basic facts and effective intervention.
År:   1997-09-20
Konfer: Symposium Europaeum on "The influence of family, school and med
     ia on the Well-being of children and adolescents".
Sted:  Luxembourg, Luxembourg
Språk:  eng
PublID: r98010512
StatKat: f
LokalK: KAT 10

72
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Ijime or bullying at school: A Scandinavian perspective. (Educational
     Review, Japan)
Tidskr: Kyoiku jiho
År:   1997
Volum:  20
Side(r): 16-24
Utgiver: Tokushima, Japan
Språk:  eng
PublID: r97009782
StatKat: f
LokalK: KAT 1

73
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Mobbing blandt skolebarn - grunnleggende fakta og ett fremgangsrikt ti
     ltaksprogram.
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. 2. utgave.
Red:   Klepp, K.I.
Red:   Aarø, L.E.
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r97009784
StatKat: f
LokalK: KAT 5

74
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Solberg, C.
Tittel: Mobbing blant barn og unge. Informasjon og veiledning til foreldre.
ISBN:  82-992534-5-4
År:   1997
Side(r): 34 s.
Utgiver: Barne- og familiedepartementet, Oslo
Språk:  nor
PublID: r97009785
StatKat: f
LokalK: KAT 9

75
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Mobbing i skolen: Fakta og tiltak.
År:   1997-11-06
Konfer: Nordisk seminar om barn og ungdoms egne initiativ for et bedre
     ungdomsmiljø.
Sted:  Oslo, Norge
Språk:  nor
PublID: r98010515
StatKat: f
LokalK: KAT 10

76
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Mobbing i skolen: Intervensjon og forebygging.
År:   1997-09-18
Konfer: Norges Forskningsråds internasjonale ekspertkonferanse om aggre
     ssive, utagerende barn og ungdommer.
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98010510
StatKat: f
LokalK: KAT 10

77
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: On the prevention of bullying and other antisocial behavior.
År:   1997-10-09
Konfer: European Conference on Mental Health Promotion.
Sted:  Maastricht, Holland
Språk:  eng
PublID: r98010514
StatKat: f
LokalK: KAT 10

78
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Olweus, Dan
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Täter-Opfer-Probleme in der Schule: Erkenntnisstand und Interventions
     programm.
Tidskr: Forschung über Gewalt an Schulen
Red:   Holtappels, H.G.
Red:   Heitmeyer, W.
Red:   Meltzer, W.
Red:   Tillmann, K.J.
År:   1997
Side(r): 281-297
Utgiver: Juventa Verlag, Weinheim, Germany
Språk:  ger
PublID: r97009783
StatKat: f
LokalK: KAT 2

79
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Røysamb, Espen
Medforf: Rise, Jostein
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: On the structure and dimensionality of risk-related behaviour.
Tidskr: Psychology & Health
Red:   Kaptein, Adrian
År:   1997
Volum:  12
Side(r): 437-452
Emneord: risk behaviour, dimensionality, health behaviour, confirmatory factor
     analysis
Språk:  eng
PublID: r97009217
StatKat: f
LokalK: KAT 1

80
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Sam, David L
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Etnisk minoritetsungdom - identitet og arbeidsledighet: Noen psykolog
     iske betraktninger
Serie:  Working papers
ISBN:  82-578-0356-1
År:   1997
Hefte:  14
Side(r): 10 s.
Utgiver: Institutt for mediavitenskap, Universitet i Bergen
Tilgang: j
Emneord: etniske minoriteter, ungdom, arbeidsledighet, identitet
Språk:  nor
PublID: r97008316
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

81
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Sam, David L
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helse og helseadferd blant innvandreungdom
Tidskr: Ungdom, livstil og helsefremmende arbieid
Red:   Klepp, Knut Inge
Red:   Aarø, Leif E.
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 88-99
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Innvandrere, ungdom, helse, kultur
Språk:  nor
PublID: r97008222
StatKat: f
LokalK: NKAT 5

82
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Sam, David L
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Kultur: et mangelende ledd i psykologien som vitenskapen om menneskeli
     g adferd
Tidskr: Tidsskrift for Norsk psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1997
Volum:  34
Hefte:  7
Side(r): 579-586
Emneord: kulturpsykologi
Språk:  nor
PublID: r97008194
StatKat: f
LokalK: N KAT 3

83
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Sam, David L
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: The place of culture in psychology.
År:   1997-04-22
UtgSted: Claremont Graduate University, California, USA
Språk:  eng
PublID: r98010561
StatKat: f
LokalK: KAT 10

84
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Achieving health and educational goals through schools
År:   1997-05-27
UtgSted: Madeira
Konfer: Presentation of results from the international study : "Health
     Behaviour among School-aged Children. A Cross-national WHO Surv
     ey"
Språk:  eng
PublID: r98000074
StatKat: f
LokalK: sd04

85
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Nutbeam, D.
Medforf: Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Kannas, L.
Tittel: Achieving health and educational goals through schoolsa study of the i
     mportance of the school climate and the students' satisfaction with sc
     hool.
Tidskr: Health Education Research
ISSN:  0268-1153
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r98010524
StatKat: f
LokalK: P KAT 1

86
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Paulus, Peter
     German Health Promoting School Network
Medforf: Felvinzcy, Katalin
     National Institute for Health Promotion, Hungary
Tittel: Health promotion in schools - does it work? The nned for comprehenvise
     evaluation - what does it take?
Tidskr: First conference of the European Network of Health Promotin
     g schools : The health promoting school - an investment in
     education, health and democra
År:   1997-05-02
Utgiver: World Health Organization
Konfer: The health promoting school - an investment in education, healt
     h and democracy
Sted:  Thessaloniki, Greece
Emneord: European network of health promoting schools
Språk:  eng
PublID: r98000069
StatKat: f
LokalK: P KAT 10

87
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helse og trivsel i skolen
År:   1997-11-19
UtgSted: Oslo, Fylkeslegen i Akershus
Konfer: Helse og trivsel i skolen
Språk:  nor
PublID: r98000080
StatKat: f
LokalK: Nsd04

88
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helsefremjande skular - arbeidsmodellar for å skape trivsel og tryggle
     ik i skulen
Tidskr: Det moderne samfunn setter spor II
År:   1997-11-20
Konfer: Det moderne samfunn setter spor II
Sted:  Oslo Plaza
Emneord: Helsefremjande skular, helse og trivsel i skulen
Språk:  nno
PublID: r98000061
StatKat: f
LokalK: PNs KAT 10

89
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helsefremmende skoler.
År:   1997-02-07
UtgSted: Universitetet i Bergen
Konfer: Faglig-Pedagogisk dag
Språk:  nor
PublID: r98000071
StatKat: f
LokalK: Nsd04

90
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helsefremmende skoler (HEFRES) - prosjektets rammer og innhold som arb
     eidsverktøy for andre skoler
År:   1997-10-01
UtgSted: Stjørdal
Konfer: Videreføring av nettverksprosjektet "Helsefremmende skoler"
Språk:  nor
PublID: r98000076
StatKat: f
LokalK: Nsd04

91
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Skolen som elevenes arbeidsmiljø
År:   1997-10-21
UtgSted: Langesund
Konfer: Helse - miljø- og sikkerhet : den psykososiale dimensjonene
Språk:  nor
PublID: r98000078
StatKat: f
LokalK: Ns

92
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: The importance of school experiences for students' health and well-bei
     ng
Tidskr: Network News : The European Network of Health Promoting Sch
     ools
Red:   Rasmussen, Vivian Barnekow
År:   1997-03
Side(r): 5-6
Utgiver: World Health Organization
Emneord: Helsefremmende skoler, Health promoting schools
Språk:  eng
PublID: r98000049
StatKat: f
LokalK: KAT 6

93
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Vilkåra for skuletrivsel
Tidskr: Bergens Tidende
Red:   Kirkeeide, Norman
År:   1997-09-29
Side(r): 24-24
Emneord: Helsefremjande skular, helse og trivsel i skulen
Språk:  nno
PublID: r98000083
StatKat: f
LokalK: N KAT 6

94
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Schulz, Richard
Medforf: Newson, Jason
Medforf: Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Hirsch, Calvin
Medforf: Jackson, Sharon
Tittel: Health effects of caregiving: A ancillary study of the Cardiovascular
     Health Study
Tidskr: Annals of Behavioral Medicine
År:   1997
Volum:  19
Side(r): 110-116
Emneord: aged, caregiving, epidemiology
SamEng: The health effects of caregiving were studied among a community-based
     sample of 819 men and women 65 years and older that included both ca
     regivers non-caregivers. Eighty percent of persons living with a spou
     se with disability reported providing care to the spouse, but only ha
     ve of the care providers reported serious mental or physical strains
     associated with caregiving.
Språk:  eng
PublID: r98000142
StatKat: f
LokalK: KAT 1

95
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Siscovick, David
Medforf: Fried, Linda
Medforf: Mittelmark, Maurice
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Rutan, Gail
Medforf: Bild, Diane
Medforf: O'Leary, Dan
Tittel: Exercise intensity and subclinical cardiovascular disease in the elder
     ly: The Cardiovascular Health Study
Tidskr: American Journal of Epidemiology
År:   1997
Volum:  145
Side(r): 977-986
Emneord: aged, cardiovascular diseases, exercise, subclinical disease, epidemi
     ology
SamEng: The cross-sectional association between intensity of exercise and sub
     clinical CHD was investigated among 2,274 men and women 65 years and
     older. Intensity of exercise was associated with favorable CHD risk f
     actor levels and a reduced prevelance of several markers of subclinic
     al disease.
Språk:  eng
PublID: r98000138
StatKat: f
LokalK: KAT 1

96
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Skjæveland, Oddvar
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Relationships between spatial-physical neighborhood attributes and
     social relations among neighbors.
ISBN:  82-7669-052-1
År:   1997
Side(r): 1 b. : ill.
Utgiver: Research Centre for Health Promotion
UtgSted: Bergen
Emneord: det fysiske rom, miljøpsykologi, sosialpsykologi, naborelasjoner,
     helse, arkitektur, sosiale relasjoner
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/320001/
Språk:  eng
PublID: r00016548
StatKat: a

97
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Teigen, Karl Halvor
     Psykologiseksjonen, Universitetet i Tromsø
Medforf: Brun, Wibecke
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Anticipating the future: Appraising risk and uncertainty
Tidskr: Decision Making: Cognitive models and explanations
Red:   Ranyard, Rob
Red:   Crozier, Ray
Red:   Svenson, Ola
ISBN:  0-415-15818-4
År:   1997
Side(r): 112-127
Utgiver: Routledge
Emneord: bedømmingspsykologi, risikopersepsjon, kognitive prosesser
Språk:  eng
PublID: r97007568
StatKat: f
LokalK: KAT 5

98
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Teigen, Karl Halvor
     UiTø
Medforf: Brun, Wibecke
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Frydenlund, Rune
     UiTø
Tittel: Judgments of risk and probability: the role of frequentistic informati
     on
År:   1997-08
UtgSted: Leeds, UK
Konfer: Subjective Probability utility and Decision Making SPUDM 16
Språk:  eng
PublID: r97008174
StatKat: f
LokalK: d

99
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Teigen, Karl Halvor
     UiTø
Medforf: Brun, Wibecke
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Verbal probabilities: Issues and findings
År:   1997-08
UtgSted: Leeds, UK
Konfer: Subjective Probability, Utitity and Decision Making SPUDM 16
Språk:  eng
PublID: r97008175
StatKat: f
LokalK: d

100
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Torsheim, Torbjørn
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Subjektive helseplager blant ungdom - en markør for sosial belastning?
Tidskr: Det moderen samsfunn setter spor II
År:   1997-11-20
Konfer: Det moderne samfunn setter spor II. Konferanse om forebygging a
     v belastningslidelser.
Sted:  Oslo Plaza
Emneord: Skolebelastning, hodepine, belastningslidelser , sosial støtte
Språk:  nor
PublID: r98000072
StatKat: f
LokalK: PNsKAT10

101
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Torsheim, Torbjørn
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Haugland, Siren
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Test-retest reliability of survey indicators measuring adolescent heal
     th and health behaviour.
År:   1997-05
Utgiver: Hemil
Tilgang: Hemil-senteret
Emneord: test-retest reliability , stability, adolescent health, measurement
Språk:  eng
PublID: r98000011
StatKat: f
LokalK: N KAT 7

102
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Ueland, Øydis
Medforf: Kraft, Pål
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Injury incidence, risk perception and product-related safety among 18a
     nd 45-year-olds.
Tidskr: International Journal of Consumer Safety
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 107-117
Emneord: Injury prevention, risk perception
Språk:  eng
PublID: r97009220
StatKat: f
LokalK: KAT 1

103
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  van Selm, Karin
Medforf: Sam, David L
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: van Oudenhoven, Jan Pieter
Tittel: Life staisfaction and competence of Bosnia refugees in Norway
Tidskr: Scandinavian Journal of Psychology
ISSN:  0036-5564
År:   1997
Volum:  38
Side(r): 143-149
Emneord: Bosnians, refugees, life satisfaction, competence
Språk:  eng
PublID: r97008314
StatKat: f
LokalK: KAT 1

104
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wilhelmsen, Britt Unni
     Det psykologiske fakultet
Tittel: Development and evaluation of two educational programmes designed to p
     revent alcohol among adolescents
Red:   Wilhelmsen, Britt Unni
ISBN:  82-994238-1-3
År:   1997-01
Side(r): 63 s.
Utgiver: Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway
SamEng: In the present thesis, the focus was on investigating social-cognitiv
     e factors, their impact on alcohol use among 13 to 14 year old adolsc
     ents, and effect of primary prevention on cognitions and behaviour. A
     dolescents intention to abstain from drinking was significantly expla
     ined by attitudes, subjective norms, self-efficacy, and alcohol expec
     tancies. Alcohol use experience reduced intention to abstain from dri
     nking. A second objective of this thesis was to develop implement and
     evaluate a social-influence programme in a highly and a lessrole-spe
     cified condition for peer leaders and teachers in delivery roles. The
     highly role-specified condition was more effective in influencing co
     gnitions predictive of alcohol use an d reducing alcohol consumption.
     Students who reduced their expectations of positive outcomes of drin
     king also reduced their alcohol use.
Språk:  eng
PublID: r98005536
StatKat: f
LokalK: N KAT 4

105
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wilhelmsen, Britt Unni
     Høgskolen i Bergen, avd. Lærerutdanning
Medforf: Samdal, Oddrun
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Helsefremmende skoler - rammer og utviklingsforsøk
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Edvard
ISBN:  8200429652
År:   1997-09
Side(r): 173-186
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Helsefremmende skoler, helsefremmende arbeid, ungdom, skole, skolemil
     jø, læreplanverk for grunnskolen
Språk:  nor
PublID: r98000046
StatKat: f
LokalK: N KAT 5

106
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Tjomsland, Hege Eikeland
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: An international perspective - views on motivation, interests and reso
     urces.
Tidskr: Network News. The European Network of Health Promoting Scho
     ols
År:   1997
Side(r): 14-15
Utgiver: WHO-Euro
Emneord: Health promotion in schools - teacher motivation
Språk:  eng
PublID: r97009728
StatKat: f
LokalK: KAT 6

107
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Are cultural and geographical differences to vast to enable comparison
     of indicators used in adolescent health studies?
Tidskr: Proceedings from International seminar on Adolescent Health
År:   1997
Konfer: International seminar on Adolescent Health
Sted:  Paris, 21.11-23.11
Språk:  eng
PublID: r98010338
StatKat: f
LokalK: KAT 10

108
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Evaluering av Europeiske Nettverk av helsefremmende skoler (HEFRES) i
     Norge.
År:   1997
Konfer: Nasjonalt Seminar for Helsefremmende Skoler
Sted:  Steinkjer, 09.03-12.03
Språk:  nor
PublID: r98010339
StatKat: f
LokalK: KAT 10

109
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Social and environmental factors associated with physical activity in
     youth.
År:   1997
Konfer: Consensus Symposium on Young people and Physical Activity.
Sted:  London, 18.06-20.06
Språk:  eng
PublID: r98010341
StatKat: f
LokalK: KAT 10

110
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Hendry, L.
Tittel: Social and environmental factors associated with physical activity in
     youth.
Tidskr: Young and active?
Red:   Biddle, S.
Red:   Sallis, J.
År:   1997
Språk:  eng
PublID: r98010342
StatKat: f
LokalK: KAT 2

111
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Test-retest reliability of survey indicators measuring adolescent heal
     th and health behaviour.
År:   1997
Konfer: International conference in Health Behaviour in School-aged Chi
     ldren. A WHO Cross-national Survey.
Sted:  Madeira, 24.05-30.05
Språk:  eng
PublID: r98010340
StatKat: f
LokalK: KAT 10

112
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Tiltak for å fremme ungdoms deltakelse i fysisk aktivitet og idrett.
Tidskr: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.
Red:   Klepp, Knut-Inge
Red:   Aarø, Leif Edvard
ISBN:  82-00-42965-2
År:   1997
Side(r): 151-159
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: Helsevaner blant barn og unge. Helsefremmende arbeid
Språk:  nor
PublID: r98000007
StatKat: f
LokalK: NKAT 2


<- forrigeinnholdneste ->