Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevern på barns premisser
Red:   Backe-Hansen, Elisabeth
Red:   Havik, Toril
ISBN:  82-417-0815-7
År:   1997
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
SamNor: Boken er sluttrapporten fra forskningsprogrammet 'Forskning om barnev
     ern', som er et delprogram under forskningsprogrammet 'Barn, ungdom o
     g familie' i regi av Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98007990
StatKat: f
LokalK: NKAT 9

2
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Bache-Hansen, Elisabeth
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevern på barns premisser?
Tidskr: Barnevern på barns premisser
Red:   Backe-Hansen, Elisabeth
Red:   Havik, Toril
ISBN:  82-417-0815-7
År:   1997
Utgiver: Ad Notam Gyldendal, Oslo
SamNor: Boken er sluttrapporten fra forskningsprogrammet 'Forskning om barnev
     ern', som er et delprogram under forskningsprogrammet 'Barn, ungdom o
     g familie' i regi av Norges forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98007987
StatKat: f
LokalK: NKAT 2

3
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Arbeid med undersøkelse og tiltaksplaner
År:   1997-10
Konfer: Etterutdanningskurs for barnevernsarbeidere, Oslo kommune
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98008217
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevern og postmodernisme
År:   1997-02
Konfer: Internseminar
Sted:  Ustaoset
Språk:  nor
PublID: r98008203
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernet - møte mellom det private og offentlige
År:   1997-06
Konfer: Forskningskonferansen Kropp, relasjon og kultur
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008208
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernet og de andre - organisatoriske muligheter eller grunnleggen
     de begrensninger?
År:   1997-05
Konfer: Konferanse, Hordaland Barnevernsamband
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008205
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

7
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets hjelpetiltak - i grenselandet mellom tjeneste og inngrep
År:   1997-09
Konfer: Seminar for forskere tilknyttet delprogrammet Evaluering av vel
     ferdslovene
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008214
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

8
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Når gir barnevernet hjelp? Barnevernets arbeid, beslutninger og vurder
     inger i melding og undesøkelsessaker
År:   1997-10
Utgiver: BVU/SVBV
Konfer: Dagskonferansen Ny forskning - Ny kunnskap - Ny praksis
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008219
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

9
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Rett hjelp til rett barn - visjon eller virkelighet? En studie av barn
     evernets beslutninger i inntaksfasen
År:   1997-11
Konfer: Andra Nordiska Symposiet om forskning og praxsis i sosialt arbe
     id
Sted:  Malmö
Språk:  nor
PublID: r98008221
StatKat: f
LokalK: AKAT 10

10
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Samarbeid i det offentlige nettverk
År:   1997-09
Konfer: Konferanse, Barnevernsinstitusjonenes samarbeidsutvalg
Sted:  Voss
Språk:  nor
PublID: r98008215
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

11
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Samordning av tjenester for barn og unge
År:   1997-05
Konfer: Seminar, Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagog
     er og vernepleiere
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008206
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

12
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tverretatlig samarbeid.
År:   1997-03
Konfer: Basisopplæring for nytilsatte, Bergen Kommune
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008204
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Vern av barn eller støtte til foreldre? Hva vektlegger barnevernsabeid
     ere ved beslutninger i undersøkelsessaker? (Helsefag hovedfag. Det med
     isinske fakultet og Det psykologiske fakultet, Senter for etter- og vi
     dereutdanning, UiB)
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98007943
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Vern av barn eller støtte til foreldre?
År:   1997-09
Konfer: Samarbeidsseminar, Barnevernssentrene i Mord-Norge, Midt-Norge
     og Vestlandet
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008210
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

15
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets arbeid: Oppfølgingen den første tiden
Tidskr: Fosterhjemskontakt
ISSN:  0800-143x
År:   1997
Hefte:  3
Språk:  nor
PublID: r98007963
StatKat: f
LokalK: KAT 3

16
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Beslutninger i samværsspørsmål. En gjennomgang av fylkesnemndsbeslutni
     nger
År:   1997-10
Utgiver: BVU/SVBV
Konfer: Dagskonferansen Ny forskning - Ny kunnskap - Ny praksis
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008247
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

17
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Contact between fosterchildren and their parents
År:   1997-10
Konfer: IV European Conference on Child Abuse and Neglect
Sted:  Barcelona
Språk:  nor
PublID: r98008250
StatKat: f

18
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Det å være fosterfamilie
År:   1997-11
Konfer: Storsamling for fosterforeldre, Vest-Agder fylkeskommune
Sted:  Kristiansand
Språk:  nor
PublID: r98008306
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Fosterbarnas problemer og problemenes omfang
Tidskr: Fosterhjemskontakt
ISSN:  0800-143x
År:   1997
Hefte:  7
Språk:  nor
PublID: r98007967
StatKat: f
LokalK: KAT 3

20
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Fosterforeldre - barnevernets samarbeidspartnere?
Tidskr: Fosterhjemskontakt
ISSN:  0800-143x
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r98007956
StatKat: f
LokalK: KAT 3

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Har det å være fosterfamilie vært "verd det"?
Tidskr: Fosterhjemskontakt
ISSN:  0800-143x
År:   1997
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r98007959
StatKat: f
LokalK: KAT 3

22
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Hvordan virker det på familien å bli fosterfamilie?
År:   1997-10
Konfer: Storsamling for fosterforeldre, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98008300
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Raknes, J.
Tittel: Hvordan virker det å være fosterfamilie inn på familien og parforholde
     t?
År:   1997-08
Konfer: Hordaland Fylkeskommune, Barne- og familiekontoret
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008245
StatKat: f
LokalK: N

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Norwegian foster parents' view of fostering
Tidskr: International Initiative Research Newsletter
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  eng
PublID: r98007971
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Når kontinuiteten uteblir
Tidskr: Fosterhjemskontakt
ISSN:  0800-143x
År:   1997
Hefte:  4
Språk:  nor
PublID: r98007962
StatKat: f
LokalK: KAT 3

26
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Om fosterforeldreskap (intervju)
År:   1997
Org:   Sånn er livet, NRK P2
Språk:  nor
PublID: r98008234
StatKat: f
LokalK: N

27
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Omsorgsvurdering
År:   1997
Konfer: To dagers kurs for saksbehandlere
Sted:  Sogn & Fjordane fylkeskommune/Fylkesmannen i Sogn & Fjordane
Språk:  nor
PublID: r98008307
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Oppfølging av fosterbarn
År:   1997-11
Org:   WOK, NRK
Språk:  nor
PublID: r98008302
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Praksisår for nyutklekkede (intervju)
Tidskr: Embla
ISSN:  0807-0628
År:   1997
Hefte:  1
Språk:  nor
PublID: r98008232
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

30
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Rekruttering og informasjon før fosterhjemsplasering
Tidskr: Fosterhjemskontakt
ISSN:  0800-143x
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98007958
StatKat: f
LokalK: KAT 3

31
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Samvær mellom fosterbarn og foreldre barnevernets beslutninger i innta
     ksfasen
År:   1997-01
Konfer: Senter for videreutdanning i barnevern, UiB
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008226
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Slik fosterforeldre ser det
År:   1997-04
Konfer: Kursdag for saksbehandlere og fosterforeldre
Sted:  Fylkesbarnevernet i Østfold
Språk:  nor
PublID: r98008240
StatKat: f
LokalK: N

33
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Ulike familier - ulike mønstre
År:   1997-10
Konfer: Kursdag for fosterfamilier
Sted:  Aust-Agder fosterhjemsforening
Språk:  nor
PublID: r98008248
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Utfordringer og dilemmaer i fosterhjemsarbeidet
År:   1997-10
Konfer: Kursdag for saksbehandlere, Fylkesmannen i Vest-Agder
Språk:  nor
PublID: r98008301
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Utvelging og godkjennelse av fosterforeldre
År:   1997-06
Konfer: To dagers kurs
Sted:  Fylkesbarnevernet i Nord-Trøndelag
Språk:  nor
PublID: r98008242
StatKat: f
LokalK: N

36
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Verdikonflikter i førstelinjetjenesten
År:   1997-01
Utgiver: NFR
Konfer: Arbeidsseminar for forskere tilknyttet delprogrammet Evaluering
     av velferdslovene
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008238
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

37
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets arbeid, beslutninger og vurderinger i meldings- og unders
     økelsessaker
År:   1997-10
Utgiver: BVU/SVBV
Konfer: Dagskonferansen Ny forskning - Ny kunnskap - Ny praksis
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008310
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

38
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets arbeid i melding- og undersøkelsessaker
År:   1997-09
Konfer: Barnevernet mellom hjelp og inngrep, delprogrammet Evaluering a
     v velferdslovene
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021045
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

39
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barneverntenesta sitt arbeid og tiltaksapparat
År:   1997-01
Konfer: Seminar, Høgskolen i Bergen, Spesialpedagogikk 2. avd., sosiale
     og emosjonelle vansker
Språk:  nno
PublID: r98008309
StatKat: f
LokalK: N

40
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Beslutningsteori og relevans for barnevernet
År:   1997-02
Konfer: Internseminar
Sted:  Ustaoset
Språk:  nor
PublID: r98008312
StatKat: f
LokalK: N

41
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: En av fem meldinger blir henlagt [Intervju]
Tidskr: Aftenposten
År:   1997-11
Språk:  eng
PublID: r98021041
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

42
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Hva er omsorgssvikt?
År:   1997-01
Konfer: Seminar, Høgskolen i Bergen, Spesialpedagogikk 2. avd., sosiale
     og emosjonelle vansker
Språk:  nor
PublID: r98008308
StatKat: f
LokalK: N

43
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Når gir barnevernet hjelp?
År:   1997-06
Konfer: Seminar for barnevernstjenestene ved de fire bydelskontorene i
     prosjektet Når gir barnevernet hjelp?
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008313
StatKat: f
LokalK: N

44
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Medforf: Christiansen, Øivin
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Når gir barnevernet hjelp?
År:   1997-06
Konfer: Presentasjon av resultater fra prosjektet Når gir barnevernet h
     jelp?
Sted:  Barnevernsvakten, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008314
StatKat: f
LokalK: N

45
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Havnen, Karen J. Skaale
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Når gir barnevernet hjelp - tidleg inngripen for utsette barn eller un
     ødig inngripen?
År:   1997-11
Konfer: Andra Nordiska Symposiet om forskning og praxsis i sosialt arbe
     id
Sted:  Malmö
Språk:  nor
PublID: r98008311
StatKat: f
LokalK: AKAT 10

46
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Hollekim, Ragnhild
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Implementeringsposter; grasrotbyråkratiet
År:   1997-02
Konfer: Internseminar barnevernspedagoger og vernepleiere
Sted:  Ustaoset
Språk:  nor
PublID: r98021047
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

47
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Hollekim, Ragnhild
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tidsfrister i barnevernstjenesten. Hvilken betydning har innføring av
     tidsfrister hatt for barnevernstjenestens arbeid? (Forebyggende helsea
     rbeid, Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet, UiB)
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98008200
StatKat: f
LokalK: N

48
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Hollekim, Ragnhild
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tidsfrister i barnevernstjenesten
År:   1997-06
Utgiver: Prosjekt Helsefag hovedefag, UiB
Konfer: Kropp, relasjon og kultur
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021042
StatKat: f
LokalK: N

49
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Hollekim, Ragnhild
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tidsfrister i barnevernstjenesten
År:   1997-08
Konfer: Barnevernssentrenes årlige dokumentasjonsseminar
Sted:  Solstrand, Os
Språk:  nor
PublID: r98021043
StatKat: f
LokalK: N

50
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Hollekim, Ragnhild
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tidsfrister i barnevernstjenesten
År:   1997-10
Utgiver: Barnevernets utviklingsenter/Senter for videreutd. i barnevern
Konfer: Ny forskning - ny kunnskap - ny praksis. Miniseminar
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021044
StatKat: f
LokalK: N

51
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Hollekim, Ragnhild
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tvang og etikk
År:   1997-05
Konfer: Seminar, Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagog
     er og vernepleiere
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021046
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

52
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Iversen, Oddmar
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barn under omsorg. Behov for barnepsykiatriske tjenester?
År:   1997-01
Konfer: Forelesning for sosionomer i klinisk videreutdanning i barne- o
     g ungdomspsykiatri
Sted:  UiB, Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021057
StatKat: f
LokalK: N

53
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Iversen, Oddmar
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Er det blitt for vanskelig å overta omsorgen for barn? (intervju)
År:   1997-10
Org:   P4
Språk:  nor
PublID: r98021049
StatKat: f
LokalK: N

54
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Iversen, Oddmar
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Helsetjenester til de barn og unge som har det verst. Et internt kvali
     tetssikringsprosjekt ved Øvsttunsenteret i Bergen
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98008202
StatKat: f
LokalK: NKAT 7

55
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Iversen, Oddmar
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Når overtas omsorgen for barn? En gjennomgang av fylkesnemndsbeslutnin
     ger
År:   1997-10
Utgiver: BVU/SVBV
Konfer: Dagskonferansen Ny forskning - Ny kunnskap - Ny praksis
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008303
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

56
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Iversen, Oddmar
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Sosialkonstruksjonisme
År:   1997-02
Konfer: Internseminar
Sted:  Ustaoset
Språk:  nor
PublID: r98021048
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

57
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Moldestad, Bente
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnets talsperson - hvordan ser de sin rolle og utfører de sin oppgav
     e?
År:   1997-10
Utgiver: BVU/SVBV
Konfer: Dagskonferansen Ny forskning - Ny kunnskap - Ny praksis
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021050
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

58
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Moldestad, Bente
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnets talsperson - hvordan snakke med barn om vanskelige ting?
År:   1997-10
Utgiver: Hordaland Fylkeskommune
Konfer: Seminar for spesialfosterhjem
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021051
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

59
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Barnevernets ressurser - barnevernets holdninger
År:   1997-09
Konfer: Arbeidsseminar for forskere ved utviklingssentrene i Nord-Norge
     , Midt-Norge og Vestlandet
Språk:  nor
PublID: r98021058
StatKat: f
LokalK: N

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Fosterhjem som usikker base i døgnbasert omsorg
År:   1997-06
Utgiver: Prosjekt Helsefag hovedefag, UiB
Konfer: Kropp, relasjon og kultur
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021056
StatKat: f
LokalK: N

61
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Kommunens rolle overfor utsatte barn
År:   1997-04
Konfer: Seminar
Sted:  Fjell kommune
Språk:  nor
PublID: r98021055
StatKat: f
LokalK: N

62
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Lov om barnehjem og lov om sosiale tjenester
År:   1997
Konfer: Høyskolen i Bergen, sykepleieutdanningen
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021052
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

63
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Sakshåndtering og arbeidspress. Miniseminar fylkesnemndsbeslutninger
År:   1997-10
Utgiver: BVU/SVBV
Konfer: Dagskonferansen Ny forskning - Ny kunnskap - Ny praksis
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008305
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

64
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tidsfrister i barnevernet
År:   1997-03
Utgiver: Fellesorg. for sosionomer, barnevernsarbeidere og vernepleiere
Konfer: Barnevernets kontroverser
Sted:  Oslo
Språk:  nor
PublID: r98021053
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

65
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Rød, Per Arne
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Tiltasplaner som verktøy i barnevernsarbeidet
År:   1997-03
Konfer: Basisopplæring for nytilsatte
Sted:  Bergen kommune
Språk:  nor
PublID: r98021054
StatKat: f
LokalK: N

66
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Skilbred, Dag
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Bruk av materiellet i Foreldreveiledningsprosjektet
År:   1997-09
Utgiver: Fylkesmannen i Hordaland
Konfer: Forelesninger
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98021061
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

67
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Skilbred, Dag
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Bruk av video i veiledningsarbeidet. Miniseminar fylkesnemndsbeslutnin
     ger
År:   1997-10
Utgiver: BVU/SVBV
Konfer: Dagskonferansen Ny forskning - Ny kunnskap - Ny praksis
Sted:  Bergen
Språk:  nor
PublID: r98008304
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

68
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Skilbred, Dag
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Forebyggende arbeid i skolen. Kommunikasjon lærer - elev - foreldre
År:   1997-11
Utgiver: Barne- og familiedepartementet
Sted:  Haugesund
Språk:  nor
PublID: r98021062
StatKat: f
LokalK: N

69
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Skilbred, Dag
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Foreldreveiledning
År:   1997-04
Konfer: Dagskurs, Hinna distrikt
Språk:  nor
PublID: r98021060
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

70
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Skilbred, Dag
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Kommunikasjon mellom personale og beboere fylkesnemndsbeslutninger
År:   1997-01
Konfer: Dagsseminar
Sted:  Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund
Språk:  nor
PublID: r98021059
StatKat: f
LokalK: NKAT 10

71
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Øvreeide, H.
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Opplysning om fagetikk. Psykologen som sakkyndig i barnelovsak
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1997
Volum:  34
Hefte:  5
Språk:  nor
PublID: r98008195
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

72
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Øvreeide, H.
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Opplysning om fagetikk. Psykologen blir bekymret for klientens barn
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1997
Volum:  34
Hefte:  6
Språk:  nor
PublID: r98008196
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

73
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Forf:  Øvreeide, H.
Medforf: Havik, Toril
     UiB, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Tittel: Opplysning om fagetikk. Taushetsplikt og ryktespredning om kollega
Tidskr: Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN:  0332-6470
År:   1997
Volum:  34
Hefte:  7
Språk:  nor
PublID: r98008197
StatKat: f
LokalK: NKAT 3


<- forrigeinnholdneste ->