Enheter uten fakultetstilknytning

Universitetsbiblioteket i Bergen

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Det elektroniske juridiske bibliotek [web-sider; samling av pekere mo
     t juridisk informasjon - særlig primærkilder - på nettet]
Red:   Kongshavn, Halvor
År:   1997
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
Tilgang: Se URL
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm
Språk:  nor
PublID: r98020690
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Legal primary sources and journals in non-Scandinavian languages at th
     e Law Library (3nd ed.) (Også på web)
Red:   Kongshavn, Halvor
År:   1997
Side(r): 21 s.
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek, Ber
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/non-scan/index.htm
Språk:  eng
PublID: r98020644
StatKat: f

3
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Aas, Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Naturens verden
År:   1997-10-05
Org:   Norsk Rikskringkasting (NRK). P1
Emneord: Naturens verden. Soppvandring saman med Svein Håland
Språk:  nno
PublID: r97009025
StatKat: f
LokalK: A

4
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Danielsen, Alvin
     UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Tittel: Bokanmeldelse av "Time and mind" av H. Helfrich (Ed.)
Tidskr: Scandinavian Journal of Psychology
ISSN:  0036-5564
År:   1997
Volum:  38
Side(r): 261-262
Språk:  eng
PublID: r98020628
StatKat: f

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Danielsen, Alvin
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Estimated time and arousal. [Abstract i katalog til kongressen "3rd E
     uropean Congress of Psychophysiology"]
År:   1997
Utgiver: Universitetet i Konstanz, Tyskland
Språk:  eng
PublID: r98020242
StatKat: f

6
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Garnes, Kari
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Fagreferentenes plass i morgendagens bibliotek. [Innledning]
År:   1997
Konfer: Informasjonsteknologi og kompetanseutvikling. Nasjonalt fagrefe
     rentseminar
Sted:  Bergen, 13.02-14.02
Språk:  nor
PublID: r98020877
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Mannens dikt om vennskap
Tidskr: Bokvennen
ISSN:  0802-1953
År:   1997
Side(r): 54-58
Språk:  nno
PublID: r99003666
LokalK: N

8
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Gatland, Jan Olav
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Redigering av Lambda Nordica nr 4/1997
Tidskr: Lambda Nordica
Red:   Gatland, Jan Olav
Red:   Bjørby, Pål
ISSN:  1100-2573
År:   1997
Volum:  3
Hefte:  4
Side(r): 1-78
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  nor
PublID: r99007200
LokalK: N

9
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Glasser, Liv (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: European Documentation Centre: EDC: Universitetsbiblioteket i Bergen
År:   1997
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC
UtgSted: Bergen
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm
Språk:  nor
PublID: r99010482
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Glasser, Liv
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Schengen-bibliografi: et utvalg. [Web-dokument som
     oppdateres.]
År:   1997
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC
UtgSted: Bergen
Tilgang: url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm
Språk:  nor
PublID: r99010989
StatKat: a
LokalK: N

11
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Hekland, Brita
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Medforf: Østbye, Linda
     NTNU, Universitetsbiblioteket i Trondheim
Tittel: Nye biblioteklokaler : planlegging - byggingflytting - samlokalisering
Serie:  Skrifter fra RBT/Riksbibliotektjenesten
ISBN:  82-7195-126-2
År:   1997
Hefte:  78
Side(r): 32, 5 s.
Utgiver: Riksbibliotektjenesten
Emneord: bibliotek-bygg
Språk:  nor
PublID: r98020629
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Johnsen, Tom
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: African librarianship in the 21st century
Tidskr: Proceedings, Africana Librarians Council, 40th an
     nual conference
År:   1997-11-13
Konfer: Africana Librarians Council, 40th annual conference
Sted:  Columbus, Ohio
Språk:  eng
PublID: r98020686
StatKat: f

13
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Det elektroniske juridiske bibliotek [web-sider; samling av pekere mot
     juridisk informasjon - særlig primærkilder, på nettet]
År:   1997
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
UtgSted: Bergen
Tilgang: Se URL
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm
Språk:  nor
PublID: r99010456
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor (red.)
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Det juridiske fakultetsbibliotek [web-sider]
År:   1997
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
UtgSted: Bergen
Tilgang: Se URL
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm
Språk:  nor
PublID: r98020692
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
Tittel: "Den gule serie" - brosjyrer om Ubbjur og tjenestene. (Også i
     oppdaterte og tilpassete web-versjoner)
År:   1997
Utgiver: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek
Tilgang: Ubbjur/url
URL:   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm
Språk:  nor
PublID: r98020687
StatKat: f

16
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
     UiB: Universitetsbiblioteket
Tittel: Det elektroniske juridiske bibliotek: jus på web: en oversikt over pek
     ere ordnet etter L-katalogen
År:   1997-04
Side(r): 33
Utgiver: Universitetsbiblioteket i Bergen
Tilgang: Ved henvendelse Det juridiske fakultetsbibliotek
Emneord: Juridisk kildesøking; elektronisk jus
SamNor: Systematisk oversikt over pekere til (først og fremst) primærkilder s
     om regelverk og praksis på web - både nasjonale og internasjonale.
Språk:  nor
PublID: r97006805
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: "Det elektroniske juridiske bibliotek": jus på web
Tidskr: Synopsis
Red:   Scheie, Kjellaug
ISSN:  0332-656x
År:   1997-06
Volum:  28
Hefte:  3
Side(r): 147-151
Utgiver: Riksbibliotektjenesten
Emneord: elektronisk juridisk kildesøking; jus på web
SamNor: Om publisering, presentasjon og gjenfinning av norsk og ikke-norsk ju
     ridisk informasjon på web (verdensveven).
SamEng: On Norw. and foreign legal publishing, presentation and research on t
     he web.
URL:   http://info.rbt.no/publikasjoner/Synopsis/1997/nr-3/syn-htm8#E9E9
Språk:  nor
PublID: r97009629
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
     UiB: Universitetsbiblioteket
Tittel: Iceland
Tidskr: Information sources in law. - 2nd. edition
Red:   Jules Winterton,
Red:   Elizabeth M. Moys,
ISBN:  1857390415
År:   1997-06
Side(r): 237-247
Utgiver: Bowker Saur
Emneord: Juridisk kildesøking; Island
SamNor: Artikkelen er en engelskspråklig oversikt over og presentasjon av jur
     idiske kilder i Island - særlig beregnet på det engelsklesende publik
     um.
Språk:  eng
PublID: r97007494
StatKat: f

19
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
     UiB, Universitetsbiblioteket i Bergen
Tittel: Nye juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbiblio
     tek : ajourføringsliste over nye kilder og tidsskrifter i perioden fom
     . mai 1996 tom. april 1997
År:   1997
Side(r): 11
Utgiver: Universitetsbiblioteket i Bergen/Det juridiske fakultetsbibli
     otek
Tilgang: Ved henvendelse Det juridiske fakultetsbibliotek
Språk:  nor
PublID: r98020631
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
     UiB: Universitetsbiblioteket
Medforf: Bertnes, Pål A.
     Universitetet i Oslo
Tittel: Praktisk rettskildelære: en håndbok for jusstudiet
ISBN:  82-417-0748-7
År:   1997-03
Side(r): 130
Emneord: Juridisk kildesøking; norske rettskilder
SamNor: En bibliografisk introduksjon til norske rettskilder - både trykte og
     elektroniske.
URL:   http://www.ub.uib.no/ubjur/prjus/
Språk:  nor
PublID: r97006806
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Kongshavn, Halvor
     UiB: Universitetsbiblioteket
Medforf: Bertnes, Pål A.
     Universitetet i Oslo
Tittel: Praktisk rettskildelære: en innføring [web-publikasjon]
År:   1997-02
Org:   Universitetet i Oslo
Emneord: Juridisk informasjonssøking; norske rettskilder
SamNor: En noe endret web-versjon av boken Praktisk rettskildelære: en håndbo
     k for jusstudiet (1997)
URL:   http://www.ub.uio.no/ujur/prjus
Språk:  nor
PublID: r97006807
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Universitetsbiblioteket i Bergen
Forf:  Sundnes, G.
Medforf: Mork, J.
Medforf: Solemdal, P.
Medforf: Solemdal (Lønningen), Kate
Tittel: Lernaeocera branchialis (L., 1767) on cod in Baltic waters
Tidskr: Helgoländer Meeresuntersuchungen
ISSN:  0174-3597
ISBN:  51
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 191-196
SamEng: Field surveys have shown a limited distribution of L. branchialis in
     Baltic waters due to heterogenic salinity. The parasite is not suited
     as ''natural'' tagging of the cod population in these waters.
Språk:  eng
PublID: r98020238
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->