Enheter uten fakultetstilknytning

Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Forf:  Portas, CM
Medforf: Bjorvatn, B
Medforf: Fagerland, S
Medforf: Soerensen, E
     UiB, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Medforf: Mundal, V
Medforf: Groenli, J
Medforf: Ursin, R
Tittel: Extracellular 5-HT levels in DRN over the sleep/wake cycle: a microdia
     lysis stydy in the freely moving rat
År:   1997
UtgSted: Bordeaux, Frankrike
Konfer: 3rd International meeting on sleep disorders
Språk:  eng
PublID: r97009490
StatKat: f
LokalK: s

2
PublKat: D05 (Uspesifisert poster med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Forf:  Portas, CM
Medforf: Bjorvatn, B
Medforf: Fagerland, S
Medforf: Soerensen, E
     UiB, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Medforf: Mundal, V
Medforf: Groenli, J
Medforf: Ursin, R
Tittel: Extracellular 5-HT levels in DRN over the sleep/wake cycle: A microdia
     lysis study in the freely moving rat
År:   1997
UtgSted: New Orleans, USA
Konfer: Soc. for Neuroscience
Språk:  eng
PublID: r97009491
StatKat: f
LokalK: s

3
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Forf:  Portas, CM
Medforf: Bjorvatn, B
Medforf: Fagerland, S
Medforf: Soerensen, E
     UiB, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Medforf: Mundal, V
Medforf: Ursin, R
Tittel: On-line detection of serotonin in DRN over the sleep/wake cycle: A mic
     rodialysis study in the freely moving rat
Tidskr: Sleep Research. 26
År:   1997
Side(r): 36-36
UtgSted: San Fransisco, USA
Konfer: APSS
Språk:  eng
PublID: r97009487
StatKat: f
LokalK: s

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Forf:  Sørensen, E
     UiB, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Medforf: Bjorvatn, B
Medforf: Fagerland, S
Medforf: Ursin, R
Tittel: A dose-response study of the selective 5-HT !A antagonist p-MPPI on sl
     eep/wake stages in the rat
År:   1997
UtgSted: Bergen, Norge
Konfer: VII. Nordiske Søvnforskningskongress
Språk:  nor
PublID: r97009485
StatKat: f
LokalK: As

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Forf:  Sørensen, E
     UiB, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Medforf: Sponheim, E
Tittel: Gjennomgående utviklingsforstyrrelser
Tidskr: Veileder i barne- og ungdomspsykiatri
Red:   Bjella, H
Red:   Haaland, G
Red:   Nøvik, TS
År:   1997
Utgiver: Den norske lægeforening
Språk:  nor
PublID: r97009479
StatKat: f
LokalK: PA6

6
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Forf:  Sørensen, E
     UiB, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Tittel: Kvalitetssikring av arbeidet med autisme i barne- og
     ungdomspsykiatri. Diagnostisk utbytte av medisinsk utredning
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  20
Side(r): 2934-2938
Språk:  nor
PublID: r97009482
StatKat: f
LokalK: NKAT 8

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Forf:  Sørensen, E
     UiB, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)
Tittel: Mennesker med autisme
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1997
Volum:  10
Side(r): 1429-1429
Språk:  nor
PublID: r97009480
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->