Enheter uten fakultetstilknytning

Bergen Museum

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: X99 (Uspesifisert annet faglig resultat)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Losvik, Mary Holmedal
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Apeskrekk og andre store planter i Musehagen
År:   1997-10-05
Org:   UiB, Bergen Museum, Formidlingsavd.
Emneord: Trær, busker, Musehagen
Språk:  nor
PublID: r97008394
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Losvik, Mary Holmedal
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Floristikk i nærområdet: Loddefjord
År:   1997-05-29
UtgSted: Bergen
Konfer: Skolelaboratoriet
Språk:  nor
PublID: r97008398
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Losvik, Mary Holmedal
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Nytteplanter i veksthuset II
År:   1997
Side(r): 21 s.
Utgiver: Universitetet i Bergen
Emneord: Tropiske nyttevekster, mediterrane nyttevekster, tekst, skisser
SamNor: KCommentarer, skisser og kart over 36 tropiske og mediterrane nytteve
     kster i veksthuset i Musehagen.
SamEng: Comments on 36 commercial plant species in the greenhouse of Musehage
     n.
Språk:  nor
PublID: r97008392
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Losvik, Mary Holmedal
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Planter som vokser seg gjennom asfalt
År:   1997-05-13
Org:   P4: Tor Andersen
Emneord: Seig asfalt, hydrostatisk trykk
Språk:  nor
PublID: r97008396
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Losvik, Mary Holmedal
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Tropiske nyttevekster
År:   1997-03-12
UtgSted: Bergen
Konfer: Skolelaboratoriet
Språk:  nor
PublID: r97008397
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Losvik, Mary Holmedal
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Utenlandske frukter i veksthuset
År:   1997-04-05
Org:   NRK-Hordaland
Emneord: Nyttevekster, tropene, Middelhavslandene
Språk:  nor
PublID: r97008395
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A31 (Kapittel i rapport utgitt av institusjon, forening o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Enheter uten fakultetstilknytning, Bergen Museum
Forf:  Moe, Dagfinn
     UiB, Bergen Museum
Tittel: Hageanlegget ved Røsvik handelsted
Tidskr: Sørfold lokalhistorielag, Årbok for Sørfold (Nordland)
År:   1997
Side(r): 38 - 49
Utgiver: Sørfold lokalhistorielag
UtgSted: Bodø
Språk:  nor
PublID: r99022089
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->