Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Tittel: Society, University and World Community : Essays for Ørjar Øyen.
Red:   Grønmo, Sigmund
Red:   Henrichsen, Bjørn
ISBN:  82-00-22908-4
År:   1997
Side(r): 338 s.
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  eng
PublID: r98005738
StatKat: f

2
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Tittel: Sosiologisk Leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997
Side(r): 362 s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98000030
StatKat: f
LokalK: A

3
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Bringedal, Berit
     HSF
Tittel: Distributive principles in health care
Serie:  dr.polit.-avhandling ; Rapport / Høgskulen i Sogn og Fjordane
ISSN:  0806-1688
ISBN:  82-466-0023-0
År:   1997-05-30
Hefte:  8/97
Side(r): 197 s. : ill.
Utgiver: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/mai/bringedal.html (pressemelding)
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/710003/
Språk:  eng
PublID: r98026685
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Omsorg og arbejde : en sociologisk studie af ændringer i den hjemmebas
     erede omsorg
Serie:  dr.polit.
År:   1997-09-13
Side(r): 388 s.
Utgiver: Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: sosiologi, hjemmebasert omsorg
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/september/christensen/christ.html
     (pressemelding)
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/710001/
Språk:  dan
PublID: r98026284
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gressgård, Randi
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Modernitetens foranderlige vesen.
Tidskr: Replikk
Red:   Molven, Frode
ISSN:  0806-8593
År:   1997-02
Side(r): 35-40
Språk:  nor
PublID: r98000442
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gressgård, Randi
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Moral og estetikk i bymiljøet - om forholdet mellom nærhet og distanse
     i moralsk opptreden
Tidskr: Miljøsosiologi. Samfunn, miljø og natur
Red:   Nilsen, Ann
ISBN:  82-530-1923-8
År:   1997-10
Side(r): 54-72
Utgiver: Pax forlag
Språk:  nor
PublID: r98000441
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: diverse artikler i Sosiologisk leksikon
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-2948-3
År:   1997
Side(r): 10 s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98005736
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Liabø, Bård
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Towards Financial Hegemony in the Corporatist Channel ? CorporateGover
     nmental Networks in Norway 1985-90.
År:   1997-02
UtgSted: San Diego, California
Konfer: International Social Network Conference.
Språk:  eng
PublID: r98005739
StatKat: f
LokalK: s

9
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønmo, Sigmund
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Henrichsen, Bjørn
Tittel: Ørjar Øyen and his Work.
Tidskr: Society, University and World Community : Essays for Ørjar
     Øyen.
Red:   Grønmo, Sigmund
Red:   Henrichsen, Bjørn
ISBN:  82-00-22908-4
År:   1997
Side(r): 1-20
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  eng
PublID: r98005737
StatKat: f

10
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Grønnmo, Sigmund
     UiB-SV: Sosiologisk institutt
Tittel: Samfunnsvitenskaplig metode
ISBN:  82-7674-224-6
År:   1997
Utgiver: Fagbokforlaget
Språk:  nor
PublID: r96006285
StatKat: f
LokalK: PN

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gåsdal, Odd
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: 7 artikler i Sosiologisk leksikon
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98021747
StatKat: f
LokalK: A

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Gåsdal, Odd
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Konflikter mellom fotgjengere og syklister i Oslomarka og
     Trondheimsmarka
Serie:  NINA oppdragsmelding
Red:   Framstad, Erik
ISSN:  0802-4103
ISBN:  82-426-0833-4
År:   1997-09
Volum:  489
Side(r): 30 s.
Utgiver: Norsk institutt for naturforskning NINA-NIKU
Emneord: Friluftsliv, brukergruppekonflikt, terrengsykling, bynære
     naturområder
Språk:  nor
PublID: r98020326
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hansen, Hans-Tore
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Trygd - en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet?
År:   1997
Side(r): VI, 238 s.
Utgiver: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
UtgSted: Bergen
Emneord: folketrygd, Norge
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/710002/
Språk:  nor
PublID: r00016564
StatKat: a

14
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjelbrekke, Johannes
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Engelstad, Greness, Kalleberg & Malnes :Samfunn, og vitenskap. Samfunn
     sfagenes fremvekst, oppgaver og virkemåter.
Tidskr: Sosiologisk tidskrift
ISSN:  0804-0486
År:   1997
Volum:  5
Hefte:  1
Side(r): 85-87
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000449
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjellbrekke, Johs.
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Bøyum, Bjug
Tittel: Fantoft - undersøkinga, sluttrapport
År:   1997
Side(r): 90 s.
Utgiver: Studentsamskipnaden i Bergen
Tilgang: Studentsamskipnaden i Bergen
Språk:  nno
PublID: r98000446
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjellbrekke, Johs.
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Homo Academicus
Tidskr: Samfunnsviteren, Bergen
Red:   Kvalvaag, Hilde Kristin
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 16-18
Utgiver: Samfunnsviternes fagforening
Språk:  nor
PublID: r98000450
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjellbrekke, Johs.
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Oppslagsord i leksikonet : agent, deduktiv- nomologisk forklaringsmode
     ll, demografi, deprivasjon, eksternalisering, generasjon, habitus, int
     ernalisering, institusjonalisering, kollektivt minne, korrespondanse-a
     nalyse, patologi, protestantisk etikk, refleksivitet, sosial kapital,
     sosial posisjon, stand, typologi, vane, voluntarisme, økologisk feilsl
     utning
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997-12
Side(r): 21 s.
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000444
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjelseth, Arve
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: George Ritzer : McDonaldiseringen af samfundet.
Tidskr: Tidsskrift for samfunnsforskning
ISSN:  0040-716X
År:   1997
Volum:  38
Hefte:  3
Side(r): 460-465
Språk:  nor
PublID: r98003601
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjelseth, Arve
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Jon Hovi og Bjørn Erik Rasch : Samfunnsvitenskapelige
     analyseprinsipper.
Tidskr: Tidsskrift for samfunnsforskning
Red:   Gjestland, Dag
ISSN:  0040-716X
År:   1997
Volum:  38
Hefte:  1
Side(r): 153-158
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98003604
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hjelseth, Arve
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kultur som levemåte, Gunnar Grendstad og Per Selle (red)
Tidskr: Sosiologisk tidsskrift
Red:   Brandth, Berit
Red:   Kvande, Elin
ISSN:  0804-0486
År:   1997
Volum:  5
Hefte:  4
Side(r): 317-319
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  nor
PublID: r98003599
StatKat: f
LokalK: N

21
PublKat: C15 (Hovedfagsoppgave)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Hovden, Jan Fredrik
Tittel: Elektroniske oppslagstavler (BBS) i Noreg : eit forsøk på å konstruere
     eit felt for personleg datakommunikasjon ved hjelp av Pierre Bourdieu
     sin praksisteori
Serie:  cand.polit.-oppgave
År:   1997
Side(r): 224, [90] s. : f
Tilgang: UBBSV
Emneord: sosiologi
URL:   http://www.fou.uib.no/fd/1998/h/710001/
Språk:  nno
PublID: r98024740
StatKat: f
LokalK: N

22
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Diverse artikler i Sosiologisk leksikon
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997-12
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000949
StatKat: f
LokalK: N

23
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Dahle, Rannveig
Tittel: Gender, Care and the Sexual Body
Tidskr: Shifting Bonds, Shifting Bounds, Women, Mobility and Citize
     nship
År:   1997-07
Utgiver: University of Coimbra, Portugal
UtgSted: University of Coimbra, Portugal
Konfer: Shifting Bonds, Shifting Bounds, Women, Mobility and Citizenshi
     p
Emneord: Gender, sexuality, bodies, care
Språk:  eng
PublID: r98000124
StatKat: f
LokalK: s

24
PublKat: C12 (Alminnelig tilgjengelig kompendium)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Dahle, Rannveig
Tittel: Kroppen som arbeidsfelt
År:   1997
Utgiver: upublisert
Tilgang: Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Gendered Bodies,Sexuality, care bodily tabooes
Språk:  nor
PublID: r98000120
StatKat: f
LokalK: N

25
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Isaksen, Lise Widding
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Nye familiemønstre og samlivsformer
År:   1997-10
UtgSted: Den nationale scene, Bergen
Konfer: Foredrag på lørdagsuniversitetet
Språk:  nor
PublID: r98000126
StatKat: f
LokalK: Ns

26
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Korsnes, Olav
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Comparative Methodology. Some personal lessons.
År:   1997-08
UtgSted: Sørmarka, Oslo
Konfer: Vocatio - Work of Hands and Work of Minds in Times of Change
Språk:  eng
PublID: r98005776
StatKat: f
LokalK: s

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Korsnes, Olav
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Div. artikler
Tidskr: Sosiologisk Leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997
Side(r): 6 s.
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: arbeid, arbeidslivsrelasjoner, arbeidsorientering, arbeidssosiologi,
     idiografisk/nomotetisk, konvergenstese, metodologisk relasjonisme
Språk:  nor
PublID: r98003574
StatKat: f
LokalK: N

28
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Korsnes, Olav
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Problemer og utfordringer ved et strukturalistisk-konstruktivistisk pe
     rspektiv
Tidskr: Sosiologisk tidsskrift
Red:   Brandth, Berit
Red:   Kvande, Elin
ISSN:  0804-0486
År:   1997
Volum:  5
Hefte:  3
Side(r): 179-196
Utgiver: Universitetsforlaget
Emneord: epistemologi, metodologi, handlingsteori, arbeidssosiologi
Språk:  nor
PublID: r98000025
StatKat: f
LokalK: N

29
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Diverse artikler i Sosiologisk leksikon
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997-12
Utgiver: Universitetsforlaget
Språk:  nor
PublID: r98000947
StatKat: f
LokalK: N

30
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Feltarbeid i ekspertorganisasjonar. Sjukehuset som arena for sosiologi
     sk forskning.
Tidskr: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative
     data
Red:   Fossåskaret, Erik
Red:   Fuglestad, Otto Laurits
Red:   Aase, Tor Halfdan
ISBN:  82-00-22914-9
År:   1997
Side(r): 94-116
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nno
PublID: r98000259
StatKat: f
LokalK: N

31
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Måseide, Per
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Natur og kultur. Spenningsfeltet mellom ei objektivistisk og relativis
     tisk forståing av kropp, sjukdom og helse.
Tidskr: Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer
Red:   Alvsvåg, Herdis
Red:   Anderssen, Norman
Red:   Gjengedal, Eva
Red:   Råheim, Målfrid
ISBN:  82-417-0790-8
År:   1997
Side(r): 62-94
Utgiver: Ad Notam, Gyldendal, Oslo
Språk:  nno
PublID: r98000262
StatKat: f
LokalK: N

32
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse av Gullestad, Marianne : Everyday Philosophers
Tidskr: Acta Sociologica
ISSN:  0001-6993
År:   1997
Hefte:  no.1
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  eng
PublID: r98000895
StatKat: f
LokalK: A

33
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Bokanmeldelse av Levin, Irene og Jan Trost : Å forstå hverdagen
Tidskr: Fokus på familien
ISSN:  0332-5415
År:   1997
Hefte:  no.1
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000899
StatKat: f
LokalK: N

34
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Fem artikler i Sosiologisk Leksikon
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997-12
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000892
StatKat: f
LokalK: N

35
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Forever Young? A Life Course Approach to Individualisation.
År:   1997-12
Konfer: Reconciliation of Work and Family and Intergenerational Solidar
     ity
Sted:  Lisboa, Portugal
Språk:  eng
PublID: r98005777
StatKat: f
LokalK: s

36
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Great Expectations ? Exploring Men`s Biographies in Late Modernity.
Tidskr: Society, University and World Community : Essays for Ørjar
     Øyen.
Red:   Grønmo, Sigmund
Red:   Henrichsen, Bjørn
ISBN:  82-00-22908-4
År:   1997-02
Side(r): 111-135
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Språk:  eng
PublID: r98000889
StatKat: f

37
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kvalitative forskningsintervjuer
År:   1997-05
UtgSted: Bergen
Konfer: Qualitative Research Methods
Språk:  nor
PublID: r98005779
StatKat: f
LokalK: Ns

38
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Miljøsosiologi. Menneske - natur - samfunn
Red:   Nilsen, Ann
ISBN:  82-530-1923-8
År:   1997
Side(r): 229 s.
Utgiver: Pax forlag, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000908
StatKat: f
LokalK: N

39
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Nilsen, Ann
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Where is the Future ? Time and Space as Categories in the Analysis of
     Young People`s Thoughts about the Future.
År:   1997-08
UtgSted: Essex, Storbritannia
Konfer: European Sociological Association Conference
Språk:  eng
PublID: r98005778
StatKat: f
LokalK: s

40
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Et fag i støpeskjeen - og lærerne med engasjement og motstridende loja
     litetsopplevelser.
År:   1997-11
UtgSted: Bergen og Bodø, arrangør : Norsk Sykepleierforbund
Konfer: Helhetlig utdanning - visjon eller virkelighet ?,
Språk:  nor
PublID: r98005780
StatKat: f
LokalK: Ns

41
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Fagopplæring i skole og arbeidsliv. Klarer vi å utdanne gode fagarbeid
     ere ?
Tidskr: En utdanning for framtida. Konferanseavis
År:   1997-09
Side(r): 1 s. s.
UtgSted: Oslo, Norge
Konfer: En utdanning for framtida
Språk:  nor
PublID: r98000306
StatKat: f
LokalK: Ns

42
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Seljestad, Lars Ove
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Læreplaner og fremtidsplaner. Evaluering av Reform 94. (årsrapport 96/
     2)
Serie:  AHS serie B
ISSN:  0801-6083
År:   1997
Hefte:  2
Side(r): 145 s.
Utgiver: AHS -Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning
Tilgang: Studia universitetsbokhandel
Språk:  nor
PublID: r98000304
StatKat: f
LokalK: N

43
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Eikeland Grinde, Bente Karin
Tittel: Nye lærefag og nye former for faglighet. Omsorgsfag som fagopplæring i
     skole og bedrift.
Tidskr: Idealer og realiteter. Aspekter ved gjennomføringen av refo
     rm- 94.
Red:   Lødding, Berit
Red:   Tornes, Kristin
ISBN:  82-518-3629-8
År:   1997
Utgiver: Tano Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r98000300
StatKat: f
LokalK: N

44
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Om læreplanforståelse og læreplanpraksis i de yrkesfaglige skolemiljøe
     ne.
År:   1997-04
UtgSted: Oslo, arrangør KUF og NIFU
Konfer: Reform -94 - Intensjoner og realiteter
Språk:  nor
PublID: r98005782
StatKat: f
LokalK: Ns

45
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Omsorgsarbeidernes framtid i åpen omsorg
År:   1997-09
UtgSted: Bergen
Konfer: Landsmøte i yrkesorganisasjonen for omsorg og hjemmetjenester.
Språk:  nor
PublID: r98005781
StatKat: f
LokalK: Ns

46
PublKat: D03 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert abstract (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Systems of Vocational Education and Models of the Future of Work. Refl
     ections on Conflicts and Correspondance.
År:   1997-08
UtgSted: Sørmarka, Oslo
Konfer: Vocatio - Work of Hands and Work of Minds in Times of Change
Språk:  eng
PublID: r98005783
StatKat: f
LokalK: s

47
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Yrkessosialisering
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav m.fl.
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000296
StatKat: f
LokalK: N

48
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sakslind, Rune
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Utdanning - mellom tradisjon og modernitet
Serie:  AHS - skriftserie - B
ISSN:  0801-6038
År:   1997
Hefte:  6
Side(r): 40 s.
Utgiver: AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning , UiB
Tilgang: Studia universitetsbokhandel
Språk:  nor
PublID: r98003592
StatKat: f
LokalK: N

49
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Söder, Mårten
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: A research perspective on integration
Tidskr: Inclusive Education. A Global Agenda
Red:   Pijl, Sip Jan
Red:   Meijer, Cor.J.W.
Red:   Hegarty, Seamus
ISBN:  0-415-14748-4
År:   1997
Side(r): 14-31
Utgiver: Routledge
Emneord: integration, evaluation, community, special education
Språk:  eng
PublID: r98000276
StatKat: f

50
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Söder, Mårten
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Integrering : Utopi, forskning, praktik
Tidskr: Den vanskelige integreringen
Red:   Tøssebro, Jan
ISBN:  82-00-42712-9
År:   1997
Side(r): 33-57
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Emneord: Integrering, utvärdering, social förändring, omsorg
Språk:  nor
PublID: r98000279
StatKat: f
LokalK: N

51
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Seljestad, Lars Ove
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Arbeidsløyse som ressurs - nye vegar til arbeid og identitet
Red:   Seljestad, Lars Ove
ISBN:  82-521-4959-6
År:   1997
Side(r): 155 s.
Utgiver: Det Norske Samlaget
Emneord: ungdom, arbeid, identitet, arbeidsløyse, sysselsetting, kultur
Språk:  nno
PublID: r98002814
StatKat: f
LokalK: N

52
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Seljestad, Lars Ove
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Olsen, Ole Johnny
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Læreplaner og framtidsplaner
Serie:  AHS - serie
ISSN:  0801-6083
År:   1997
Volum:  1997- 2
Side(r): 145 s.
Utgiver: AHS- Universitetet i Bergen
Tilgang: Universitetet i Bergen
Emneord: Reform-94, Yrkesvalg, læreplaner, fagkultur, yrkesfag
Språk:  nor
PublID: r98002815
StatKat: f
LokalK: N

53
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Seljestad, Lars Ove
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: The frontrunners - Juvenile ways to work and identity in a post-tradit
     ional modernity
Tidskr: The Meeting of the Waters. Individuality, Community and Sol
     idarity
Red:   Christensen, Catharina Juul
ISBN:  82-00-37688-5
År:   1997-07
Side(r): 133-147
Utgiver: Scandinavian University Press, Oslo
Emneord: Ungdom, Arbeidsløyse, identitet, sysselsetting, kultur
Språk:  eng
PublID: r98002812
StatKat: f

54
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Hälso - og kulturhistoriska essäer.Anmeldelse av K.Suolinna, E.Ettore,
     Eero Lahelma (red): Society, the body and well-being. Essays in honou
     r of Elianne Riska.
Tidskr: Finsk Tidskrift
ISSN:  0015-248x
År:   1997
Hefte:  4
Side(r): 231-236
Språk:  swe
PublID: r98003583
StatKat: f
LokalK: A

55
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Sundback, Susan
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kön, religion och politik i Norden. Om kvinnlighet, religiositet och m
     juka vàrden.
Tidskr: Festskrift til Krister Stàhlberg 50 år .
Red:   Helander, V
Red:   Sandberg, S
ISBN:  952-9616-77-5
År:   1997
Side(r): 363-380
Utgiver: Åbo Akademis forlag
Språk:  swe
PublID: r98003585
StatKat: f
LokalK: A

56
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Söder, Mårten
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Lichtwarck, Willy
Medforf: Magnusson, Tone
Medforf: Sandvin, Johans
Tittel: Normalisering som disciplinering
Tidskr: Intra. Utvecklingsstörda i kultur och samhälle
ISSN:  1102-4143
År:   1997
Hefte:  nr.2
Side(r): 6-12
Emneord: funktionshemmning, gruppbostad, integration, normalisering
Språk:  swe
PublID: r98000270
StatKat: f
LokalK: A

57
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Action Research
År:   1997-09-26
Konfer: European Conferance on Educational Research
Språk:  eng
PublID: r98021442
StatKat: f
LokalK: s

58
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Aksjonsforskning/likestilling
År:   1997-02-13
UtgSted: Lärerhögskolan i Stockholm
Språk:  nor
PublID: r98021437
StatKat: f
LokalK: Ns

59
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Aksjonsforskning/likestilling
År:   1997-04-28
UtgSted: KUF
Konfer: Konferanse om lærerutdanning
Språk:  nor
PublID: r98021438
StatKat: f
LokalK: Ns

60
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Aksjonsforskning/likestilling
År:   1997-03-13
UtgSted: Högskolan i Karlstad
Språk:  nor
PublID: r98021439
StatKat: f
LokalK: Ns

61
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Aksjonsforskning, pedagogikk og IT i klasserommet
Tidskr: Damer og data.
År:   1997-10-25
Side(r): 8 s.
Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet/Telenor FoU
Konfer: Damer og data. En konferanse om jenter/kvinner i skolen
Sted:  Trondheim
Språk:  nor
PublID: r98020384
StatKat: f
LokalK: Ns

62
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Ansvarsrasjonalitet
År:   1997-05-27
UtgSted: Lærerhögskolan i Kalmar
Språk:  nor
PublID: r98021440
StatKat: f
LokalK: Ns

63
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Diverse artikler i Sosiologisk leksikon
Tidskr: Sosiologisk leksikon
Red:   Korsnes, Olav
Red:   Andersen, Heine
Red:   Brante, Thomas
ISBN:  82-00-22948-3
År:   1997-12
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo
Språk:  nor
PublID: r98000950
StatKat: f
LokalK: N

64
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kvinne og ledelse
År:   1997-09-17
UtgSted: Kvinneuniversitetet i Nord-Norge
Språk:  nor
PublID: r98021443
StatKat: f
LokalK: Ns

65
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Kvinner, utdanning og statsborgerlige rettigheter
År:   1997-12-12
UtgSted: KUF
Konfer: Skolenettverkskonferanse
Språk:  nor
PublID: r98021444
StatKat: f
LokalK: Ns

66
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Wernersson, Inga
Tittel: Research on Gender and Education in the Nordic Countries
Tidskr: Scandinavian Journal of Educational Research
År:   1997
Volum:  41
Hefte:  3-4
Side(r): 23 s.
Utgiver: Carfax Publishing
Språk:  eng
PublID: r98020385
StatKat: f

67
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Wernersson, Inga
Tittel: Research on Gender and Education in the Nordic Countries
Tidskr: Scandinavian Journal of Educational Research
År:   1997
Volum:  41
Hefte:  3-4
Side(r): 295-317
Utgiver: Carfax Publishing Ltd.
Språk:  eng
PublID: r98028989
StatKat: f

68
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Research that may advance users' participation: On action
Serie:  User participation in the workings of education
Red:   Holthe, Halgeir
ISBN:  82-7824-016-7
År:   1997
Hefte:  3
Side(r): 6 s.
Utgiver: UNIKOM
Språk:  eng
PublID: r98020388
StatKat: f
LokalK: N

69
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Teacher participation in an action research project about gender equal
     ity in primary school
Tidskr: Teacher Education and Research in Umeå
ISSN:  1104-523X
År:   1997
Volum:  4
Hefte:  2
Side(r): 23-38
Utgiver: The Voard of Teacher Education and Research, Umeå University
Språk:  eng
PublID: r98020386
StatKat: f
LokalK: A

70
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Ve, Hildur
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Women, Education and Citizenship
År:   1997-08-18
UtgSted: Forskningsrådsnämda, Stockholm
Språk:  eng
PublID: r98021441
StatKat: f
LokalK: s

71
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Aging and Modernization in the Nordic Countries
Tidskr: Society, University, and World Community: Essays for Ørjar
     Øyen
Red:   Grønmo, Sigmund
Red:   Henrichsen, Bjørn
År:   1997
Side(r): 152-165
Utgiver: Scandinavian University Press
Språk:  eng
PublID: r98008514
StatKat: f

72
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Knudsen, Knud
Tittel: Norsk Sosiologi: Fortid og framtid
Tidskr: Tidsskrift for samfunnsforskning
ISSN:  0040-716x
År:   1997
Hefte:  1
Side(r): 95-102
Språk:  nor
PublID: r98008513
StatKat: f
LokalK: N

73
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Wærness, Kari
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Næss, Sturle
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Rationality and Management in Public Care Services
Tidskr: Developing Quality in Personal Social Services: Concepts, C
     ases and Comments
Red:   Evers, Adalbert
Red:   Haverinen, Riitta
Red:   Leichsenring, Kai
Red:   Wistow, Gerald
ISBN:  1-84014-337-1
År:   1997
Volum:  22
Side(r): 193-201
Utgiver: Ashgate
Språk:  eng
PublID: r98008515
StatKat: f

74
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Forf:  Øyen, Ørjar
     UiB, Sosiologisk institutt
Medforf: Alver, Bente Gullveig
Tittel: Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis
Red:   Øyen, Ørjar
Red:   Alver, Bente Gullveig
ISBN:  82-518-3572-0
År:   1997
Side(r): 211 s.
Utgiver: Tano- Aschehoug
Språk:  nor
PublID: r98002810
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->