Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for utviklingsstudier

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
Tittel: Knapphullsblomst under lupen: Hovedfagsprosjekter om det norske fredsk
     orpset ved Historisk institutt ved Universitetet i Bergen
Tidskr: Mango : Fredskorpsforum
ISSN:  0807-3228
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98004028
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
Tittel: Med "svigerfar" og andre menn i felten. Kultur, kjønn og alder som hin
     der i afrikansk historie.
Serie:  Konferansepublikajon etter de norke historiedagene i Bergen
År:   1997
Språk:  nor
PublID: r98003054
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
Tittel: Norge - Israels beste venn?
Tidskr: Historisk tidskrift
ISSN:  0345-469x
År:   1997
Volum:  3
Språk:  nor
PublID: r98004032
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Kjerland, Kirsten Alsaker
Tittel: When African women take wives. A historiographic overview and a call f
     or more studies.
Tidskr: Occasional Paper
År:   1997
Utgiver: Nordiska Afrikainstitutet
Språk:  eng
PublID: r98003056
StatKat: f
LokalK: A

5
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Overå, R.
Tittel: Les femmes, chefs d'enterprise dans la pêche pirogurière de au Gha
     na. Le cas de la ville Fante de Moree.
Tidskr: Les pêches piroguières ouest-africaines. Perspectives e
     n sciences sociales.
Red:   Chavuveau, J.P.
Red:   Chaboud, C.
Red:   Jul-Larsen, E.
År:   1997
Volum:  In press
Utgiver: Karthala, Paris
Språk:  fre
PublID: r96005036
StatKat: f
LokalK: p

6
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: Den gravalvorliges dominans. Forskning og bistand - noen etiske spørsm
     ål
Tidskr: Publikasjon på bakgrunn av konferansen
År:   1997-09
Utgiver: Norges Forskningsråd
UtgSted: Lysebu
Konfer: Den Nasjonale Forskningsetiske Komites konferanse
Språk:  nor
PublID: r98007609
StatKat: f
LokalK: Nb

7
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: En reise i vannets historie. Fra Regnkysten til Muscat
År:   1997
Utgiver: Cappelen
Emneord: Vann, samfunn, historie
Språk:  nor
PublID: r98007291
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: X15 (Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: Idé, manus og programleder for dokumentarserien "En reise i vannets hi
     storie" (4 * 52min.)
År:   1997-12
Org:   NRK TV
Emneord: Vann, samfunnsstrukturer, historie, økologi, geografi, religion, konf
     likt,
SamNor: Vannets historie er en fjernsynsserie om forholdet mellom mennesket o
     g ferskvann. Serien gir en storstilt og omfattende innsikt i menneske
     ts forhol til vann i et historisk, økonomisk, politisk og religiøst p
     erspektiv. Ingenting er så mykt som vann, men bare det kan omstyrte s
     elv det hardeste fjell, sa den kinesiske vismann Lao-Zi for 2500 år s
     iden. Mens han hadde i tankene vannets rolle i naturen, er programser
     ien i første rekke opptatt av betydningen av ferskvannet for menneske
     heten. Siden ingen samfunn kan overleve, ikke for en dag, uten ferskv
     ann, og et menneske ville dø hvis han eller hun mistet tjue prosent a
     v vannet i kroppen, har fjernsynsserien noe å si til oss alle. Samfun
     n som overser vannets rolle vil overse det som skaper og gjenskaper s
     amfunnet, hver dag, hele tiden. Med vannet som utgangspunkt foretar p
     rogrammet en verdensomspennende reise til møller i Norge, drager i Ki
     na, regnguden Tlaloxcc i Mexico, og laserstråler i Kina.
URL:   http://www.uib.no/info/vannetshistorie/
Språk:  nor
PublID: r98007611
StatKat: f

9
PublKat: D01 (Invitert foredrag ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: NGOs - actors in a new international system
Tidskr: The International NGO-system and Its Sub-systems
År:   1997-11
UtgSted: Bergen
Konfer: NGOs in Aid: A Reappraisal of 35 years of NGO Assistance
URL:   http://www.tjener.uninett.no/~cmi/conf9703.htm
Språk:  eng
PublID: r98007610
StatKat: f
LokalK: b

10
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: NGOs at the End of History. Norwegian Policy and the New Development
     Paradigm
Tidskr: NGOs under Challenge. Dynamics and Drawbacks in Development
Red:   Myllylä, S.
Red:   Hossain, F.
År:   1997
Side(r): 84-105
UtgSted: Helsinki
Språk:  eng
PublID: r98007607
StatKat: f

11
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for utviklingsstudier
Forf:  Tvedt, Terje
     UiB, Senter for utviklingsstudier
Tittel: Oppfatninger av "Den andre" i et historisk og komparativt perspektiv
Tidskr: Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og disk
     riminering
Red:   Aase, Tor Halfdan
ISBN:  82-12-00802-9
År:   1997
Utgiver: Norges Forskningsråd
Språk:  nor
PublID: r98007608
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->