Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for MidtØsten- og islamske studier

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Abu Shouk, Ahmad Ibrahim
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Medforf: Mahdi, El Sadig A.
     CEDEJ, Cairo
Medforf: El Obeid, Makrum Siddig
     CEDEJ, Cairo
Medforf: Osman, Wafaa M.
     CEDEJ, Cairo
Medforf: Hastertok, Rupert
     CEDEJ, Cairo
Tittel: The Public Records of Kassala Province, Sudan (1898-1966)
År:   1997
Side(r): xii, 475 s.
Utgiver: CEDEJ, Cairo
SamEng: A survey of documentation on the Kassala province of Sudan. Part of t
     he Kassala - Gedaref Research Program
Språk:  eng
PublID: r98021746
StatKat: f

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Abu Shouk, Ahmed I.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Governors of Kordofan (1821-1955)
Tidskr: Sudanic Africa
ISSN:  0803-0685
År:   1997
Volum:  8
Side(r): 67 - 83
Emneord: kordofan, colonial rule, sudan
URL:   http://www.hf.uib.no/smi/sa/
Språk:  eng
PublID: r99021069
StatKat: a

3
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB-SV: Senter for Midt-Østen- og islamske studier
Medforf: Sabour, M'hammed
     Joensuu University
Tittel: Ethnic encounter and culture change: Papers from the Third Nordic Conf
     erence on Middle Eastern Studies, Joensuu, 1995
Red:   Sabour, M'hammed
Red:   Vikør, Knut S.
ISBN:  1-85065-311-9
År:   1997
Side(r): 278
Utgiver: Nordic Society for Middle Eastern Studies, Bergen
Emneord: Midtausten, etnisitet, liminalitet
SamNor: The Middle East, far from being a static and isolated region, has alw
     ays been a cross-roads of influences from east, north and south. Rath
     er than s 'culture' in the Middle East and North Africa as an eternal
     , autochthonous and frozen totality that dominates the other aspects
     of life and society, it should be regarded as an area of experience w
     hich, ever changin g, is formed by influences from within and without
     , and which in turn interacts with other elements of the social fabri
     c. This volume of papers from the third Middle East congress of the N
     ordic countries, focuses on the encounter between the native Middle E
     astern and the Other, in terms of the 'borderland' between the Middle
     Eastern and the outside culture, power relationships in the meeting,
     and the transformation of social and cultural values in many forms.
     The cases span from West Africa to Central Asia and Scandinavia.
Språk:  eng
PublID: r97006819
StatKat: f

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Islamsk lov i eit ikkje-islamsk samfunn: kva er det?
År:   1997-04-17
UtgSted: Bergen
Konfer: Seminar: Islam i Norge
Emneord: Islam lov
SamNor: Grunnlaget for islamsk lov.
Språk:  nno
PublID: r98021743
StatKat: f
LokalK: PNs

5
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB-SV: Senter for Midt-Østen- og islamske studier
Tittel: Jihad, ilm and tasawwuf‹two justifications of action from the Idrisi t
     radition
År:   1997-02-28
Side(r): 19
UtgSted: Madrid
Konfer: seminar 'Political language and action and religion' (IMMM 6)
Emneord: Jihad Sufisme Yemen Libya
SamNor: Ei sammenlikning mellom to tekster som forsvarer militær strid, forfa
     tta av to leiarar frå samme religiøse tradisjon, på samme tid (1912),
     i Yemen Libya. Dei markerte ulikheitene i argumentasjon for mobilise
     ring blir forklart med ulike muligheiter til å trekke på ein felles i
     deologisk sett med begrep, noe som gjer at ein i det eine tilfellet k
     an bruke klassisk lærdom og islamsk jus, mens ein i det andre er tvun
     gen til ei meir "moderne" argumentasjonsform med krav om "innføring a
     v shari'a" og med nasjonalistiske overtonar. Del av forskingsprosjekt
     , "Individual and society in the Mediterranean Muslim World".
Språk:  eng
PublID: r97006820
StatKat: f

6
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Melding av: Astrid Meier, "Hunger und Herrschaft. Vorkoloniale und frü
     he kolonale Hungerkrisen im Nordtschad", Stuttgart 1995
Tidskr: International Journal of African Historical Studies
År:   1997
Volum:  xxx
Hefte:  2
Side(r): 368-370
Emneord: Famine. Chad
SamEng: Review
Språk:  eng
PublID: r99006927

7
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Melding av: Sidi Amar Ould Ely / Julian Johansen, "Handlist of manuscr
     ipts in the Centre de Documentation et de Recheches Historiques Ahmed
     Baba, Timbuktu", i. London, 1995
Tidskr: British Journal of Middle Eastern Studies
År:   1997
Volum:  xxiv
Hefte:  1
Side(r): 143-144
Emneord: Manuskript. Timbuktu. Mali
SamEng: Review
Språk:  eng
PublID: r99006924

8
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: Sahara Desert
Tidskr: Encyclopedia of Africa south of the Sahara
Red:   Middleton, John
ISBN:  0-684-80466-2
År:   1997
Volum:  4
Side(r): 27-30
Utgiver: Scribner's sons
SamNor: Oversikt over Saharas historie og geografi
SamEng: Survey of Saharan history and geography
Språk:  eng
PublID: r98021741
StatKat: f

9
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Forf:  Vikør, Knut S.
     UiB, Senter for MidtØsten- og islamske studier
Tittel: The 'Islamophile' Italians before Libya
Tidskr: Saharan Studies Association Newsletter
Red:   Hunwick, J.O.
År:   1997
Volum:  v
Hefte:  2
Side(r): 6-7
Emneord: Libya
SamNor: Bokmelding
SamEng: Review
Språk:  eng
PublID: r99006922


<- forrigeinnholdneste ->