Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SEFOS - Senter for samfunnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aarethun, Thorbjørn
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Leserundersøkelse VitaMin
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  139
Utgiver: SEFOS
Emneord: leserundersøkelse, sykehus, avis, helseadministrasjon
Språk:  nor
PublID: r98028165
StatKat: f
LokalK: N

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Berg, Nina
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Europeiske samarbeidsutvalg i norske konsern. Sammenlignende analyse a
     v "artikkel 13-avtaler".
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  144
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028172
StatKat: f
LokalK: N

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Berg, Nina
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Samarbeid og arbeidsmiljø. En elektrobedrifts erfaringer fra et EPC-pr
     osjekt.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  142
Utgiver: SEFOS
Emneord: arbeidsmiljø, oljeindustri, arbeidere
Språk:  nor
PublID: r98028169
StatKat: f
LokalK: N

4
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosiologisk institutt
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Christensen, Karen
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Omsorg og arbejde : en sociologisk studie af ændringer i den hjemmebas
     erede omsorg
Serie:  dr.polit.
År:   1997-09-13
Side(r): 388 s.
Utgiver: Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
Emneord: sosiologi, hjemmebasert omsorg
SamNor: http://www.uib.no/info/drrad/97/september/christensen/christ.html
     (pressemelding)
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1997/710001/
Språk:  dan
PublID: r98026284
StatKat: f
LokalK: N

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ekeberg, Marianne Jacobsen
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Sikhs through discourse. Discussions and debates among young second an
     d third generation Sikhs in England. Hovedfagsoppgave i sosialantropol
     ogi 199
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  12
Utgiver: SEFOS
Språk:  eng
PublID: r98028202
StatKat: f
LokalK: N

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Gill, Veena
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Enslige mindreårige asylsøkere og norsk bosettingspolitikk. En evaluer
     ing.
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  7
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028196
StatKat: f
LokalK: N

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Grongstad, Trond Jørgen
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Ressurser og motivasjon. En analyse av forskjeller i valgdeltakelse me
     llom vestindiere og sørasiater i Storbritannia. Hovedfagsoppgave i sam
     menliknende politikk 1996.
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  11
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028200
StatKat: f
LokalK: N

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Hushagen, Anne
     UiB, Sosiologisk institutt
Tittel: Andres forestillinger og egne bilder. Iranske kvinners identitetskonst
     ruksjon i Norge. Hovedoppgave i sosiologi 1996.
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  9
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028198
StatKat: f
LokalK: N

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Hushagen, Anne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere - en studie av de unge o
     g deres omsorgspersoner i kommunene.
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  8
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028197
StatKat: f
LokalK: N

10
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Mannsåker, Mette
     UiB, Institutt for sosialantropologi
Tittel: Motstand for å leve, motstand for å nå videre. Fortellingen(e) om en g
     ruppe interne flyktninger i Guatemala. Hovedoppgave i sosialantropolog
     i 1997
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  10
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028199
StatKat: f
LokalK: N

11
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Müller, Hanne
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Fiskerinæringen i kystkommuner. Eksempel Sunnhordland.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  140
Utgiver: SEFOS
Emneord: fisker, feltarbeid, sosialantropologi, fiskerinæring
Språk:  nor
PublID: r98028166
StatKat: f
LokalK: N

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Nilssen, Even
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Froestad, Jan
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Alternativ skole - et nødvendig tiltak for barn med tilpasningsvansker
     ? En evaluering av Haraldsvang skole, avdeling Årabrot.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  138
Utgiver: SEFOS
Emneord: tilpasningsvansker, alternativ skole
Språk:  nor
PublID: r98028164
StatKat: f
LokalK: N

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Nilssen, Even
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Funksjonshemmede og det aktive medborgerskapet. Ressurser, fordelingsa
     rena og kollektiv deltakelse.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  141
Utgiver: SEFOS
Emneord: funksjonshemmede, organisasjonsdeltakelse, medborgerskap
Språk:  nor
PublID: r98028167
StatKat: f
LokalK: N

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Offerdal, Audun
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Medforf: Ringkjøb, Hans-Erik
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Om partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Ein gjennomgang av datama
     terialet.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  145
Utgiver: SEFOS
Språk:  nno
PublID: r98028173
StatKat: f
LokalK: N

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ohm, Helene
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Jensen, Thor Øivind
     UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Stiftelsen Bergensklinikkene. En evaluering etter 5 års drift.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  143
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028171
StatKat: f
LokalK: N

16
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ones, Torunn
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Gåsemyr, Kari
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Formidling av tekniske hjelpemidler i kommuner og ved hjelpemiddelsent
     ralene i Hordaland og Sogn og Fjordane. En undersøkelse av sammenhenge
     ne mellom formidling, organisering og brukernytte.
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  137
Utgiver: SEFOS
Tilgang: SEFOS
Emneord: funksjonshemmede, tekniske hjelpemidler, hjelpemiddelsentral
Språk:  nor
PublID: r98028162
StatKat: f
LokalK: N

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Risa, Alf Erling
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Solli, Ingebjørg Foldøy
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Lund, Kjetil
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Innvandreres trygdemottak
Serie:  Sefos notatserie
ISSN:  0802-0973
År:   1997
Hefte:  136
Utgiver: SEFOS
Tilgang: SEFOS
Emneord: innvandrere, trygd
Språk:  nor
PublID: r98028161
StatKat: f
LokalK: N

18
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Sicakkan, Hakan Gürcan
     UiB, Institutt for sammenliknende politikk
Tittel: Politics of Identity & Identity of Politics. A Macro-Comparative
     Analysis of West European Models of Alien and Response to Immigration
     (1945-1995).
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  13
Utgiver: SEFOS
Språk:  eng
PublID: r98028203
StatKat: f
LokalK: N

19
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solberg, Atle
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. En kunnskapsstatus.
Serie:  IMER Norway/Bergen Publications
Red:   Lithman, Yngve
ISSN:  0807-2825
År:   1997
Hefte:  6
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r98028195
StatKat: f
LokalK: N

20
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Tveit, Eva Marie
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Ytrehus, Line Alice
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Kvardagsminne Eidfjord 1900 - 1950
År:   1997
Side(r): 80 s.
Utgiver: Eidfjord kommune
Emneord: kulturhistorie, arbeidsliv, barndom, folkeminne, livsløpsintervju
SamNor: Kulturhistorie basert på kvalitative forskningsintervju. Formidlingsf
     ormen ligger tett på informantenes eget språk og fortellemåte. Boka e
     r inndelt i fem bolker med tema barndom, u ngdomstid, fest og høytid,
     arbeidsliv og til slutt naturressurser og naturkrefter. Den innehold
     er ca. 80 fotografier, også mange fra hverdagssituasjoner.
Språk:  nno
PublID: r97008337
StatKat: f
LokalK: N


<- forrigeinnholdneste ->