Det historisk-filosofiske fakultet

Humanistisk datasenter

Produksjonsdato : 2001-01-25
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Cripps, Peter
     UiB, Wittgensteinarkivet
Medforf: Ore, Espen Smith
     UiB, Humanistisk datasenter
Tittel: Elektronisk publisering av Wittgenstein's Nachlass
Tidskr: Human IT
Red:   Lundgren, Peggy A.
ISSN:  1402-1501
År:   1997-12
Volum:  4/97
Side(r): 47-54
Utgiver: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Emneord: Elektronisk publisering, tekstkoding, digitale faksimiler
SamNor: Wittgenstein's Nachlaß - Bergen Electronic Edition er en elektronisk
     utgave av transkriberte tekster og digitale facsimiler av ca. 20.000
     manuskriptsider. Utgaven skjer i samarbeid mellom Universitetet i Ber
     gen og Oxford University Press og vil komme som fire volumer med sist
     e volum planlagt i 1999. I arbeidet med utgivelsen har man måttet for
     holde seg til spørsmål angående: - tekstgjengivelse og tekstkoding -
     bildeprosessering og bildeformater - brukergrensesnitt
SamEng: Wittgenstein's Nachlaß - The Bergen Electronic Edition (WN-BEE) is an
     electronic version of the 20,000 pages or so of philosophical notes,
     manuscri etc. left behind when Ludwig Wittgenstein died in 1951. Th
     e WN-BEE will comprise the transcribed texts in two versions: diploma
     tic and normalized, and digital facsimiles of the individual pages. T
     he two transcriptions and the facsimiles are linked on the page level
     . This paper discusses the production work including text transcript
     ion and encoding, presentation software, image processing, and linkin
     g of the individual elements.
URL:   http://www.hb.se/bhs/ith/4-97/pc-eso.htm
Språk:  nor
PublID: r99012485
LokalK: A

2
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Ore, Espen Smith
     UiB, Humanistisk datasenter
Medforf: Cripps, Peter
     UiB, Wittgensteinarkivet
Tittel: The Electronic Publication of Wittgenstein's Nachlass
Tidskr: The Digital Demotic. Office for Humanities Communication Pu
     blications. 10
Red:   Burnard, Lou
Red:   Deegan, Marilyn
Red:   Short, Harold
ISBN:  1-897991-12-7
År:   1997-09
Side(r): 111-118
Utgiver: Office for Humanities Computing
Konfer: Digital Resources in the Humanities 1997
Sted:  Oxford
Emneord: Electronic editions, text encoding, digital facsimiles
SamEng: Wittgenstein's Nachlass - The Bergen Electronic Edition, presents on
     CD-ROM the transcriptions and facsimiles of some 20,000 pages of Witt
     genstein' manuscripts and typescripts. The publication is a cooperati
     on between the University of Bergen and Oxford University Press. This
     paper examines the following aspects of its production: - Preparatio
     n of the transcribed textProduction of photographs and digitized imag
     es - Choice and implementation of user interface
Språk:  eng
PublID: r99012483
LokalK: b

3
PublKat: D02 (Foredrag/poster ved vit. konf. med publisert artikkel (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Rosén, Victoria
     UiB, Humanistisk datasenter
Medforf: De Smedt, Koenraad
Tittel: SCARRIE: Automatisk korrekturlesning for skandinaviske språk
Tidskr: MONS 7 Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i T
     rondheim 1997
Red:   Faarlund, Jan Terje
Red:   Mæhlum, Brit
Red:   Nordgård, Torbjørn
ISBN:  82-7099-307-7
År:   1997-11
Side(r): 197-210
Utgiver: Novus forlag
Konfer: MONS 7, 7. Møtet Om Norsk Språk
Sted:  Trondheim
Emneord: korrekturlesning, språkteknologi, bøkmål
SamNor: I denne artikkelen ønsker vi å presentere SCARRIE, som er et EU-støtt
     et forskningsprosjekt som er rettet mot hvordan lingvistiske kunnskap
     er kan forbedre automatisk korrekturlesning. Vi vil først vise hva sl
     ags skrivefeil en finner i norske tekster. Deretter vil vi illustrere
     hvordan lingvistiske kunnskaper kan føre til vesentlige forbedringer
     i programmer for automatisk korrekturlesning på tre områder: fonolog
     isk analyse, morfologisk analyse og syntaktisk analyse.
URL:   http://fasting.hf.uib.no/~desmedt/papers/MONS7-paper.html
Språk:  nor
PublID: r99012521
LokalK: Ns

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Rosén, Victoria
     UiB, Humanistisk datasenter
Medforf: De Smedt, Koenraad
     UiB, Humanistisk datasenter
Tittel: SCARRIE: Automatisk korrekturlesning for skandinaviske språk
År:   1997-11-20
UtgSted: Trondheim
Konfer: MONS 7
URL:   http://www.hd.uib.no/HIT/
Språk:  nor
PublID: r97009752
StatKat: f
LokalK: PNs

5
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Thaller, Manfred
     UiB, Humanistisk datasenter
Tittel: L'immagine del passato: archiviare ed accedere a fonti culturali visiv
     e
Tidskr: Schede Umanistiche
År:   1997
Side(r): 163-188
Språk:  ita
PublID: r99012020
StatKat: f

6
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, Humanistisk datasenter
Forf:  Thaller, Manfred
     UiB, Humanistisk datasenter
Tittel: Virtuelle (Zeit)-geschichte? Eine Disziplin zwischen Popularitat, Post
     moderne und dem Post-Post-Positivismus
År:   1997
Hefte:  11
Side(r): 163-188
Språk:  ger
PublID: r99012019
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->