Publikasjoner ved UiB 1997

Fullformat

Sortering    : S1
Antall poster  : 5381
Produksjonsdato : 2001-01-25

Publikasjonsoversikten er generert fra FORSKPUB (BIBSYS). Vennligst gjør oppmerksom på evt. feil.
Til hjemmesiden for Avd. for forskningsdokumentasjon.


Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten                  23
Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               18
Engelsk institutt                            44
Filosofisk institutt                          41
Germanistisk institutt                         21
Griegakademiet, Institutt for musikk                  15
Historisk institutt                          106
HIT-senteret, Wittgensteinarkivet                    12
Humanistisk datasenter                          6
IKK                                   4
IKK, Museumsseksjonen                          5
IKK, Seksjon for etnologi                        3
IKK, Seksjon for folkloristikk                     25
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     28
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    28
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              17
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  68
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              26
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon             43
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              28
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                   19
Nordisk institutt                           154
Romansk institutt                            2
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  24
Romansk institutt, Seksjon for italiensk                 3
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier     20
Seksjon for humanistisk informatikk                   1
Senter for europeiske kulturstudier                   7
Senter for kvinne- og kjønnsforskning                  4
Senter for vitskapsteori                        31

Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           111
Fysisk institutt                            217
Geofysisk institutt                          113
Geologisk institutt                          191
Institutt for den faste jords fysikk                  167
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 197
Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.    1
Institutt for informatikk                        99
Institutt for mikrobiologi                       59
Kjemisk institutt                           231
Matematisk institutt                          118
Molekylærbiologisk institutt                      38
Senter for miljø- og ressursstudier                   17
Zoologisk institutt                          124

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt        96
Avdeling for patologi, Gades institutt                 52
Broegelmanns Forskningslaboratorium                   1
Fysiologisk institutt                         108
Hudavdelingen                              6
Institutt for anatomi og cellebiologi                  39
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               52
Institutt for farmakologi                        35
Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi            24
Institutt for klinisk biokjemi                     44
Institutt for nevrologi                         56
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    85
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    32
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 76
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap 32
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri       19
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk 72
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     7
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  50
Kirurgisk institutt                          101
Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon                27
Medisinsk avdeling A                          94
Medisinsk avdeling B                          99
Medisinsk fødselsregister                        67
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                  122
Pediatrisk institutt                          89
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            22
Senter for internasjonal helse                     36
Øre-nese-halsavdelingen                         24
Øyeavdelingen                              31

Det odontologiske fakultet

Institutt for kariologi og endodonti                   5
Odontologisk institutt, Endodonti                    3
Odontologisk institutt, Kariologi                    10
Odontologisk institutt, Kjeveortopedi                  1
Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning     10
Odontologisk institutt, Odontologiske biomaterialer           12
Odontologisk institutt, Oral mikrobiologi                12
Odontologisk institutt, oral patologi og rettsodontologi        16
Odontologisk institutt, Pedodonti                    10
Odontologisk institutt, Periodonti                    5
Odontologisk institutt, Protetikk                    7
Odontologisk institutt, Røntgendiagnostikk                1
Odontologisk institutt, Samfunnsodontologi                8
Senter for odontofobi                          1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap         97
Institutt for geografi                         62
Institutt for informasjonsvitenskap                   59
Institutt for informasjonsvitenskap, Forskningsprogram i pedagogisk informasjonsvitenskap5
Institutt for medievitenskap                      42
Institutt for sammenliknende politikk                  89
Institutt for sosialantropologi                    112
Institutt for økonomi                          41
LOS-senteret                               2
SEFOS - Senter for samfunnsforskning                  20
Senter for helse- og sosialpolitiske studier              11
Senter for MidtØsten- og islamske studier                9
Senter for utviklingsstudier                      11
Sosiologisk institutt                          74

Enheter uten fakultetstilknytning

Bergen Museum                              7
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB)            7
Universitetsbiblioteket i Bergen                    22

Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet               73
HEMIL-senteret                             112
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             82
Institutt for klinisk psykologi                     44
Institutt for praktisk pedagogikk                    27
Institutt for samfunnspsykologi                     83
Program for læringsforskning                      10