Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Bakke, Marit
Cultural policy in the United States and Norway : theoretical reflections
and some empirical facts about funding sources and repertoires of classical
music performances. Selected proceedings : cultural policy. Red. Colbert,
Francois 15-49 1996. ISBN 2-9803081-6-1 22nd annual conference on social
theory, politics and the arts. Montreal, École des hautes études
commerciales de Montréal.

2
Bakke, Marit
Culture between state and market : cultural policy in Norway and the United
States. Cultural research in Europe 1996. Red. van Hamersveld, Ineke; van
der Wielen, Niki. Boekman Foundation & Circle 136-141 1996. ISBN
90-6650-049-2

3
Bakke, Marit
Teoretiske perspektiver på kulturpolitikk og kulturinstitusjoner. Kunnskap
om kulturpolitikk. Utviklingstrekk i norsk kulturpolitikkforskning. Red.
Bjørkås, Svein; Mangset, Per. Norges forskningsråd 56, 127-146 1996. ISBN
82-12-00722-7 ISSN 0804-3760

4
Bakke, Marit
Teoretiske perspektiver på kulturpolitikk og kulturinstitusjoner. Kunnskap
om  kulturpolitikk : utviklingstrekk i norsk kulturpolitikkforskning. Red.
Bjørkås, Svein; Mangset, Per. Norges forskningsråd 56, 127-146 1996. ISBN
82-12-00722-7 ISSN 0804-3760

5
Bakøy, Eva; Gramstad, Borghild; Syvertsen, Trine
Fjernsynskritikken anno 1996. Norsk medietidsskrift. Red. Skretting,
Kathrine; Syvertsen, Trine. Norsk medieforskerlag 3 1, 146-157 1996. ISSN
0804-8452

6
Bodahl-Johansen, Gunnar; Østbye, Helge
Bjugn-saken og pressen. - Institutt for journalistikk 164 1996. ISBN
82-7147-156-2

7
Eide, Martin
"Af Alle Slags Indhold". Historisk Tidsskrift. 4, 1996.

8
Eide, Martin
Avislandet mot deadline? Bergens Tidende. 1 1996-01-27.

9
Eide, Martin
Forbruker- og service-program : Refleks hjelper deg. Norsk medietidsskrift.
Red. Skretting, Kathrine; Syvertsen, Trine. Norsk medieforskerlag 3 1, 70-76
1996. ISSN 0804-8452

10
Eide, Martin
Helt Normal Galskap. 10 teser om BT-journalistikk i en ny medietid. Bergens
Tidende. 1 1996-04-03.

11
Eide, Martin
In massemedia res. Giddens, medier og modernitet. - Arbeidsnotatserien. -
Institutt for medievitenskap nr. 5, 18 s. 1996.

12
Eide, Martin
Om bladfyker i krig og fred - uten fjærpenn. Journalisten. Red. Hauge, Jan
Otto. Norsk journalistlag 16, 2 1996-10-11.

13
Eide, Martin
Ordet fanger. På Høyden. Red. Tveit, Rønnaug. Universitetet i Bergen 1
1996-08-16.

14
Goodnow, Kate; Kamalkhani, Zahra; Vogt, Kari; Salimi, Fatemeh
De Andre "Muslimsk, tilslørt og ufri?". 1996-11-06.

15
Goodnow, Kate
Serie på 5 program om innvandring. 1996.

16
Nærø, Gry Scholz
News on assembly line. Managerial or professional control of the newspaper?
The transformation of the American newspaper industry 1970-1990. - Rapport. -
Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap 25, 297 1996. ISBN
82-578-0341-3

17
Ramírez-Ospina, Alvaro
García Márquez en el cine. Kinetoscopio. La revista de cine. 7: 38, 88-94
1996. ISSN 0121-3776

18
Sivertsen, Erling
Doble beskjeder. Hyperfoto. Red. Ekeberg, Jonas 2/3 4-95/1-96, 2 1996. ISSN
0804-628 x

19
Sivertsen, Erling
Mer enn en bank: Om hvordan reklame belyser bankenes endrede
konkurransesituasjon. - Arbeidsnotater. - Universitetet i Bergen, Institutt
for medievitenskap 5, 34 1996.

20
Sivertsen, Erling
Mindre rom for hemmeligheter. Bergens Tidende. 1 1996-04-13.

21
Sivertsen, Erling
Når bilder manipuleres. Bergens Tidende. 1 1996-07-31.

22
Sivertsen, Erling
Pressefotograf(i)er med ettertanke. Nordisk medie nyt. Red. Flisen, Terje.
Nordisk ministerråd 11 3, 14-15 1996. ISSN 0901-8816

23
Sivertsen, Erling
Tiltroen til samfunnsinstitusjoner. - Working papers. - Universitetet i
Bergen, Institutt for medievitenskap 2, 23 1996. ISBN 82-278-0344-8


<- forrigeinnholdneste ->