Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Amrethun, Thorbjørn; Smauge, Tom
Vegprising -institusjonelle forhold. Sluttrapport. - SEFOS Rapportserie. -
SEFOS 1996 96 s. 1996.

2
Appiah, Francis
The search for a bureaucracy with a Ghanian face : bureau- cratic
reorganization and the politics of institutionaliza- tion of a
political regime in post-colonial Ghana, 1957-1993. - Inst. for adm. org.,
UiB 1 b. Bergen 1996.

3
Askvik, Steinar; Alam, Mahmudul
Sustainable development and planned institution-building in primary
education sub-sector in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh 1996. Planning for
sustainable development in Bangladesh.

4
Bleiklie, Ivar
Den psykiatriske klinikken som serviceregime. Profesjonsmakt. På sporet av
en norsk helsepolitisk tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug,
Oslo 22 s. 1996. ISBN 82-518-3240-3

5
Bleiklie, Ivar
Introduksjon. Kunnskap og makt. Red. Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo
9-19 1996. ISBN 82-518-3480-5

6
Bleiklie, Ivar; Høstaker, Roar; Vabø, Agnete; Jerdal, Else; Frølich,
Nicoline; Reppen, Gro; Aarre, Marianne
Kunnskap og Makt. Red. Bleiklie, Ivar. - Tano Aschehoug, Oslo 232 s. 1996.
ISBN 82-518-3480-5

7
Bleiklie, Ivar; Frølich, Nicoline; Reppen, Gro; Aarre, Marianne
Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting. Kunnskap
og makt. Red. Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo 66-92 1996. ISBN
82-518-3480-5

8
Bleiklie, Ivar
Norsk omtänkande. Västerbottens-kuriren. 1996-05-29.

9
Bleiklie, Ivar
Organizing innovation - an evaluation report on the work of the Swedish
case method center. - Högskoleverkets skriftserie. - Högskoleverket 1996
4: 28 s. 1996.

10
Bleiklie, Ivar
Politiske nettverk og den universitetspolitiske arena. Kunnskap og makt. Red.
Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo 49-65 1996. ISBN 82-518-3480-5

11
Bleiklie, Ivar
Reform and change in the higher education system. - LOS-senterets notatserie.
- LOS-senteret, UiB 1996 9627: 27 s. 1996.

12
Bleiklie, Ivar
Reformpolitikk og endring. Kunnskap og makt. Red. Bleiklie, Ivar. Tano
Aschehoug, Oslo 187-205 1996. ISBN 82-518-3480-5

13
Bleiklie, Ivar
Rendering unto Caesar... On implementation strategies in Academia. -
LOS-senterets notatserie. - LOS-senteret, UiB 1996 9638: 30 s. 1996.

14
Bleiklie, Ivar
Universitetet - fra kulturinstitusjon til kulturbedrift? Kunnskap og makt.
Red. Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo 23-46 1996. ISBN 82-518-3480-5

15
Bleiklie, Ivar
Universitetet og utdanningspolitikken. Bergens Tidende. 1996-08-19.

16
Blichner, Lars Chr.
Political Integration in Europe and a Commen Political Language. Geilo
1996-01-08. Statsviter konferansen.

17
Braahten, Einar
New institutionalism in development studies: Weberian contributions. Forum
for development studies. Red. Stokke, Olav. Norwegian Institute of
International Affairs 1996. ISSN 0803-9410

18
Christensen, Tom; Lægreid, Per
Administrative policy in Norway. Towards New Public Management?. -
LOS-senterets notatserie. - LOS-senteret, UiB 1996 22 s. 1996.

19
Erichsen, Vibeke
Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for
samfunnsforskning. Universitetsforlaget 37: 1, 113-117 1996. ISSN 0040-716x

20
Erichsen, Vibeke
Den særegne norske tannpleien. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk
helsepolitisk tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug 217-237 1996.
ISBN 82-518-3521-6

21
Erichsen, Vibeke
Helse- og sosialprofesjonene for morgendagen. - RHHS-rapport nr 3. - Rådet
for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag 13 . 1996. ISBN 82-916699-011

22
Erichsen, Vibeke
Helsetjenesten og profesjonene. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk
helsepolitisk tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug 13-38 1996.
ISBN 82-518-3521-6

23
Erichsen, Vibeke
Legene og staben. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk
tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug 81-106 1996. ISBN
82-518-3521-6

24
Erichsen, Vibeke
Profesjonenes forhold til hverandre. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk
helsepolitisk tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug 39-60 1996.
ISBN 82-518-3521-6

25
Erichsen, Vibeke
Profesjonsmakt. På sporet av en norsk helsepolitisk tradisjon. Red.
Erichsen, Vibeke. - Tano Aschehoug, Oslo 242 s. 1996. ISBN 518-3521-6

26
Erichsen, Vibeke
Reformer i helsetjenseten: Profesjonsstatens sammenbrudd? Helsetjenesten i
Samfunnsvitenskapens lys. Red. Lien, Olaug S. Tano Aschehoug, Oslo 71-90
1996. ISBN 82-518-3490-2

27
Erichsen, Vibeke
Sykehusets plass i helsetjenesten. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk
helsepolitisk tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug 61-80 1996.
ISBN 82-518-3521-6

28
Espedal, Bjarne
Er andres erfaringer et åpent bibliotek? Rapportserien, inst. for adm. og
org. vitenskap. Inst. for adm. og org. vitenskap 39: 22, III bl. Bergen 1996.
1996. ISSN 0803-0219 Prøveforelesning over selvvalgt emne til
dr.philos-graden. Bergen, oktober 1996.

29
Espedal, Bjarne
Læringsbetingelser ved suksess og ved krise og nederlag. Rapportserien,
inst. for adm. og org. vitenskap. Inst. for adm. og org. vitenskap 40: 21,
III bl. Bergen 1996. 1996. ISSN 0803-0219 Prøveforelesning over oppgitt emne
til dr.philos-graden. Bergen, oktober 1996.

30
Espedal, Bjarne
Organisasjonsmessig læring : en studie av aktørers læringsstrategi og hva
som påvirker og former strategien. - Stiftelsen for samfunns- og
næringslivsforskning 277 s. Bergen 1996. ISBN 8272966239

31
Fimreite, Anne Lise
Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre. - Rapportserien. - Inst.
for adm. org. 43: 243 s. 1996.

32
Fossum, John Erik
Executive influence and constitutional change in the European Union and
Canada. - Arena working paper series Red. Olsen, Johan P. - Arena,
Universitetet i Oslo 19, 1-44 1996.

33
Fossum, John Erik
Group-differentiated citizenship: A brief evaluation. - LOS-senterets
notat-serie. - LOS-senteret, Universitetet i Bergen 42, 1996.

34
Fossum, John Erik
Identity, community and federalism. - Inst. for adm. org., UiB 1996 1996.

35
Fossum, John Erik
Maktbalanse-prinsippet. Lov og struktur. Red. Larsen, Stein Ugelvik 48, 18
s. 1996-12.

36
Fossum, John Erik; Robinson, Peter Stuart
Regimes or institutions? The search for meaning in the study of
international society. - Arena working paper series Red. Olsen, Johan P. -
Arena, Universitetet i Oslo 18, 1-32 1996.

37
Fossum, Jon Erik
EU-møtet i Dublin: En suksess? 1996.

38
Gran, Thorvald
Politikkbegrepet: statens strukturering av den politiske prosessen.
Europeiske og norske erfaringer. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Red.
Jacobsen, Dag Ingvar; Holme, Idar Magne. Universitetsforlaget 12 314,
217-239 1996. ISSN 0801-1745

39
Halvorsen, Kjersti
Samfunnsstyring og sosial ingeniørkunst. Profesjonsmakt: På sporet av en
norsk helsepolitisk tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug 109-129
1996. ISBN 82-518-3521-6

40
Isaksen, Lise Widding; Dahle, Rannveig
Kropp, kjønn og omsorgsorganisering i velferdsstaten. Rungstedgård 1996-10.
En bæredyktig og sammenhængende samfundsvitenskapelig sygdomsforskning.

41
Isaksen, Lise Widding
Public, Private and Personal: Three spheres of Caring and bodily tabooes.
Turku/Åbo 1996-05. STAKES Conference.

42
Isaksen, Lise Widding
The Body Tabooed: Bodily dimensions of caring. 106-107 Budapest 1996-08.
Health and change in the integration of Europe. 6th Biannual Conference,
European Society for Health and Medical Sociology.

43
Isaksen, Lise Widding
The Body Tabooed: Men and women's management of intimate caring.
Kristiansand 1996-06. Women's Place.

44
Isaksen, Lise Widding
The Body Tabooed: Towards a sociology of the body? Voss 1996-09. Den
nasjonale fagkonferansen i sosiologi.

45
Jacobsen, Jan O.
Militærorganisasjonen - utfordringer og dilemmaer. En studie av det norske
forsvar gjennom offiserenes opplevelse av det. - Rapportserien/militærprosje-
ktets skriftserie. - Inst. for adm. org. 46: 465 s. 1996.

46
Jacobsen, Jan O.
Strategier for en liten organisasjon som blir slått sammen med en stor
organisasjon. RHHS Terminus hotell, Bergen 1996-11-29. Seminar om
bioingeniør- og radiografutdanningene innenfor de nye høgskolene.

47
Jacobsen, Jan O.
Strategier for en liten organisasjon som blir slått sammen med en stor
organisasjon. RHHS Sundvollen hotell 1996-12-03. Seminar om fysioterapeut-
og ergoterapeututd. innenfor de nye høgskolene.

48
Jansen, Alf-Inge
Demokratiet og løsningen på miljøproblemene. Livstil och miljö. Red.
Lundgren, Lars J. Naturvårdsverket Förlag 170-184 1996. ISBN 91-620-1169-3

49
Jansen, Alf-Inge; Osland, Oddgeir
Norway. Governing the environment. Politics, policy and organization in the
Nordic countries. Red. Christensen, Peter Munk. Nord 5: 181-259 1996. ISBN
92-9120-8191

50
Jensen, Thor Ø.; Kjærnes, Unni
Designing the Good Life - Nutrition and Social Democracy in Norway.
Constructing the New Consumer Society. Red. Sulkunen,; et al.,. McMillan,
London 1996.

51
Jensen, Thor Ø.; Kjærnes, Unni
Political dilemmas of designing the good life - The case of nutrition ans
Social Democracy. 1996.

52
Jensen, Thor Øivind; Ohm, Helene
5-års evaluering av Bergensklinikken. - SEFOS 60 s. 1996.

53
Jensen, Thor Øivind; Ohm, Helene
Brukererfaringer og ønsker - Autistomsorgen i Hordaland. - SEFOS 50 s. 1996.

54
Jensen, Thor Øivind
Debattprogram med Kristin Moe. 1996.

55
Jensen, Thor Øivind
Den europeiske unions utfordring: Ny organisering og kultur omkring
avhengighetsskapende substanser. Läkemedelskontroll i EU och Norden. Red.
Rosenqvist,; Skorpen, 1996 29: 123-145 1996. ISBN 95-53-0550-0

56
Jensen, Thor Øivind
Ernæringspolitikk som nordiske politiske utfordringer. Stockholm 1996.
Nordisk Ministerråd/SIFO.

57
Jensen, Thor Øivind
The EU challenge. New organization and culture around psychotropic
prescriptions in the Nordic Countries. Nordisk alkoholtidskrift. 1995 12:
73-85 1996. ISSN 0789-6069

58
Ludvigssen, Kari
Barnevern ved århundreskiftet: om psykiatriens profesjonalisering.
Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisjon. Red.
Erichsen, Vibeke. Tano Aschehoug 130-149 1996. ISBN 82-518-3521-6

59
Lægreid, Per
Forvaltningspolitikk i Norden - samarbeidsmodellen på prøve. - LOS-senterets
notatserie. - LOS-senteret, UiB 1996 9637: 18 s. 1996.

60
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K.
Forvaltningspolitikk, partsorganisering og institusjonell endring.
Integrasjon og Decentralisering. Personal og Forvaltnig i Skandinavien. Red.
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Jurist og Økonomforbundets forlag, København,
Danmark 9-24 1996. ISBN 87574-0461-5

61
Lægreid, Per; Sauland, Tove Elin
Individuell lederlønn i staten 1990-1995. - LOS-senterets notatserie. -
LOS-senteret, UiB 1996 9630: 42 s. 1996.

62
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K.; Roness, Paul G.; Jacobsen, Dag Runar;
Pedersen, Dorthe; Sjølund, Maivor
Integration og Decentralisering: Personale og forvaltning i Skandinavien. Red.
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. - Jurist- og Økonomforbundets forlag,
København, Danmark 301 s. 1996. ISBN 87-574-0461-5

63
Lægreid, Per; Sauland, Tove Elin
Lederlønnsreform og mobilitetsønsker. Rekruttering og avgang i
lederlønnssystemet 1992-1995. - LOS-senterets notatserie. - LOS-senteret,
UiB 1996 9614: 1996.

64
Lægreid, Per
Leiarløn i staten - marknad og management. Praktisk økonomi og ledelse. Red.
Strøm, Kaare 2, 97-104 1996.

65
Lægreid, Per
Lokal lønn i Norge. Integrasjon og Decentralisering. Personal og Forvaltnig
i Skandinavien. Red. Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Jurist og
Økonomforbundets forlag, København, Danmark 207-230 1996. ISBN 87574-0461-5

66
Michelsen, Svein
Fagopplæring og administrasjon mellom tradisjon og reform. I:
Yrkesutdanning og fagopplæring under en moderniseringsoffensiv. - AHS serie
B Red. Olsen, Ole Johnny. - AHS 1: 31-76 1996.

67
Michelsen, Svein; Høst, Håkon
Fagopplæringen i det kommunale sjølstyret. Utdanning for alle? Red.
Blichfeldt, Jan Frode; et al.,. Tano 219-240 1996. ISBN 82-518-3493-7

68
Michelsen, Svein
Yrkessosialisering, biografi og organisasjon : en undersøkelse av
fagopplæring i norsk industri. - Institutt for administrasjon og
administrasjonsvitenskap 1 b. Bergen 1996.

69
Nilssen, Even
Penger, makt og velferd : en studie av trygd og forsikring. - Institutt for
administrasjon og organisasjonsvitenskap/SEFOS VIII, 352 s. Bergen 1996.

70
Offerdal, Audun
Carriére ou conscription? La sélection du personell politique municipal
en norvége. Décentraliser en France et Norvége. Red. Hoffman -
Martinot, Vincent; Kjellberg, Francesco. Pedone 1996. ISBN 2-233-00306-3

71
Offerdal, Audun; Hanspacha, Daniel; Kowalcyk, Andrej; Patocka, Jiri
Elites and Parties 1. The New Local Elites. Local Democracy and the
Processes of transformation in East-Central Europe. Red. Baldersheim, Harald;
Illner, MIchal; Offerdal, Audun; Rose, Lawrence; Swianiewicz, Pawel.
Westview 105-141 1996.

72
Offerdal, Audun; Baldersheim, Harald; Blaas, Geiza; Bodnárová, Bela;
Buchta, Stainislav; Clark, Terry N.; Gejduschek, Górgy; Grochowski,
Miroslav; Hanpach, Daniel; Horváth, Tomós M.; Hubaek, Andrej; et
al.,
Local democracy and the processes of transformation in the East-Central
Europe. Red. Baldersheim, Harald; Illner, Michael; Offerdal, Audun; Rose,
Lawrence; Swianiewicz, Pawel. - Westview 257 s. 1996. ISBN 0-8133-3968-2

73
Osland, Oddgeir
Krangel ved kollektbøssene. Bergens Tidende. 1996-10-28.

74
Pedersen, Dorthe; Pedersen, Ove K.; Lægreid, Per
Forvaltningspolitikkens institusjonelle spor. Integrasjon og
Decentralisering. Personal og Forvaltnig i Skandinavien. Jurist og
Økonomforbundets forlag, København, Danmark 257-280 1996. ISBN 87574-0461-5

75
Reitan, Therese C.
Emigrant eller innvandrer? Fædrelandsvennen. 1996-09-16.

76
Reitan, Therese C.
Hvorfor liker ingen Senterpartiet? Fædrelandsvennen. 1996-06-05.

77
Reitan, Therese C.
Kontantstøtte - ulv i barneklær? Fædrelandsvennen. 1996-07-20.

78
Reitan, Therese C.
Men alt er jo så interessant! Om valg av problemstilling og metode.
Kristiansand 1996. Høgskolen i Agders interne forskingsdager.

79
Reitan, Therese C.
Omsorg som fortjent? Fædrelandsvennen. Red. Holme, Idar Magne 1996-12-18.

80
Reitan, Therese C.
Tim Knudsen: Den danske stat i Europa (bokanmeldelse). Norsk
statsvitenskapelig tidsskrift. Universitetsforlaget 12 2, 179-182 1996. ISSN
0801-1745

81
Reitan, Therese C.
Tvangsbehandling og demokrati - uforenlige fenomener? Nordisk
alkoholtidskrift. Red. Hentilä, Jurma 12 3, 131-141 1996. ISSN 0789-6069

82
Reitan, Therese C.
Tvangsbehandlingens endelikt. Fædrelandsvennen. 1996-11-05.

83
Remme, Jan Are
Når rektor går. Ein studie av rektorskifte i to norske grunnskular. -
Rapportserien. - Inst. for adm. org., UiB 45: 150 s. 1996.

84
Roness, Paul G.
Folkevalgte og statlig forvaltningspolitikk i Norge: Styring gjennom
organisering av merksemd. - LOS-senterets notatserie. - LOS-senteret, UiB
1996 9625: 37 s. 1996.

85
Roness, Paul G
Institusjonell orden - Norge. Integration og decentralisering: Personale og
forvaltning i Skandinavien. Red. Lægreid, Per .; Pedersen, Ove K. Jurist og
økonomforbundets forlag, København, Danmark 59-92 1996. ISBN 87-574-0461-5

86
Saulauskas, Marius Poviles
Customizing Iron Cage: Postmodern Postcommunism? Lithuania and the Baltics. -
notatserie. - Inst. for adm. org. 1996 36: 12s. 1996.

87
Smith, Mikkel Sune
Fra rationalitet til identitedsløshed - Om konkurrence, læring og
designdilemmaer i en forvaltningspolitisk reform. - Rapportserien, inst. for
adm. og org. vitenskap. - Inst. for adm. org., UiB 1996 48: 128 s. 1996.

88
Sætren, Harald
Whatever happened to implementation research? 1996.


<- forrigeinnholdneste ->