Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Protetikk

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Berg, E.; Davik, G.; Hegdahl, T.; Gjerdet, N.R.
Hardness, strength, and ductility of prefabricated titanium rods used in
the manufacture of spark erosion crowns. The Journal of prosthetic dentistry.
75: s. 419-425 1996. ISSN 0022-3913

2
Berge, M.; Johannessen, G.; Silness, J.
Relationship between alignment conditions of teeth in anterior segments and
incisal wear. Journal of oral rehabilitation. 23: s. 717-721 1996. ISSN
0305-182X

3
Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark; Raadal, Magne J.; Nilsen, C. Meyer;
Berg, Einar; Wormnes, Bjørn
Frykt for tannbehandling. Utredelse, Etiologi og behandling. Tidsskrift for
Norsk Psykologforening. 33: 785-793 1996. ISSN 0332-6470

4
Raadal, M.; Kvale, G.; Høstmark Nielsen, G.; Berg, E.
Behandling av odontofobe pasienter. Den Norske tannlegeforenings tidende.
106: s. 550-554 1996. ISSN 0029-2303

5
Raadal, Magne; Kvale, Gerd; Berg, Einar
Odontofobi hos voksne. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 106: 48-55 1996.

6
Raadal, Magne; Kvale, Gerd; Berg, Einar
Odontofobi hos voksne. Demografiske, psykologiske og odontologiske
karakteristika. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 106: s. 48-55 1996. ISSN
0029-2303


<- forrigeinnholdneste ->