Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Pedodonti

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark; Raadal, Magne J.; Nilsen, C. Meyer;
Berg, Einar; Wormnes, Bjørn
Frykt for tannbehandling. Utredelse, Etiologi og behandling. Tidsskrift for
Norsk Psykologforening. 33: 785-793 1996. ISSN 0332-6470

2
Raadal, M.; kvale, G.; Nielsen, G.H.; Berg, E.
Behandling av odontofobe pasienter. Resultater etter tre år ved senter for
odontofobi. Nor. Tannlaegeforen. Tid. 106: 550-554 1996.

3
Raadal, M.; Utkilen, A.B.; Nilsen, O.L.
Fissure sealing with a light-cured resin-reinforced glassionomer cement
(Vitrebond) compared with a resin sealant. Int J Paediatr Dent. 6: 235-239
1996.

4
Raadal, M.; Wormnes, B.; Kvale, G.; Nielsen, G.H.
Prinsipper for behandling av odontofobe pasienter ved senter for for
odontofobi. Nor. Tannlaegeforen. Tid. 106: 544-548 1996.

5
Raadal, Magne; Kvale, Gerd; Berg, Einar
Odontofobi hos voksne. Demografiske, psykologiske og odontologiske
karakteristika. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 106: s. 48-55 1996. ISSN
0029-2303

6
Rasmussen, Per
"Mitt liv som hund" (eller som sensor i pedodonti gjennom 20 år). Tidens
tann. 56: 4 s. 1996.

7
Rasmussen, Per
Noen refleksjoner som sensor i pedodonti gjennom 15 år. Fasett. 30 1, 18-21
1996.

8
Rasmussen, Per
Tannfrembruddet. Frembruddssvikt og -forsinkelse. Tandlægernes nye
tidsskrift. 11: 5, 133-140 1996. ISSN 0901-9898

9
Rasmussen, Per
Tannfrembruddet. Frembruddssvikt og -forsinkelse. Den norske
tannlegeforenings tidende. 106: 4, 124-130 1996. ISSN 0029-2303

10
Rasmussen, Per
The congenital insensitivity-to-pain syndrome (analgesia congenita): report
of a case. International Journal of Paediatric Dentistry. 6: s. 117-122 1996.

11
Strand, Gunhild Vesterhus; Nordbø, Håkon; Tveit, Anne Bjørg; Espelid, Ivar;
Wikstrand, Knut; Eide, Geir Egil
A 3-year clinical study of tunnel restorations. European Journal of Oral
Sciences. 104: 4, 384-389 1996. ISSN 0909-8836


<- forrigeinnholdneste ->