Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Odontologiske biomaterialer

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Gjerdet, N.R.
Plastmaterialer og yrkesrelaterte reaksjoner. Nor Tannlegeforen Tid. 106:
16, 736-737 1996. ISSN 0029-2303

2
Gjerdet, Nils Roar
Odontologisk materiallære beregnet på tannpleierutdanningen. 65 1996. ISBN
82-2749-168-0

3
Tvinnereim, Helene Meyer; Eide, Rune; Fosse, Gisle; Wesenberg, Gro Ramsten;
Szøke, Judith; Banoczy, Jolan
Trace elements in primary teeth from six areas in Hungary. Intern. J.
Environmental Studies. Overseas Publishers Association 50: 267-275 1996.


<- forrigeinnholdneste ->