Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Bjorvatn, Kjell
Belastningslidelser i tannlegeyrket. Bergen 1996-01. Høgskolen i Bergen.
Avd. for helse og funksjon.

2
Bjorvatn, Kjell
Fluoride, a blessing or a curse. Bucuresti, Romania 1996-11. Congresul
National de Stomatologie si Chirurgie Mailo-Faciala.

3
Bjorvatn, Kjell
Helsemessige implikasjoner av fluor/radon i grunnvann. Bergen 1996-09-05.
Norsk forskningsråd: Drikkevansforskning - samarbeid gir nye muligheter.
NORWAR-symposium.

4
Bjorvatn, Kjell; Bårdsen, Asgeir; Kjellevold, Marian
Lateritt, et mulig medium for vannbehandling i høyfluorid områder i
utviklingsland. Laterite, a possible medium for water treatment in
high-fluoride areas in developing countries. Trondheim 1996-11. Det 6.
Seminar om Hydrologi og Miljøkjemi, NGU.

5
Bolstad, Anne Isine; Bårdsen, Asgeir; Fristad, Inge; Klock, Kristin
Evaluering av studiet og undervisningen ved Det odontologiske fakultet. -
Program for læringsforskning 1996. - Det odontologiske fakultet 1996 1996.

6
Bårdsen, Asgeir; Klock, Kristin S.; Bjorvatn, Kjell
Dental fluorosis in selected areas in Norway. Risk factors. Dental fluorois
in selected areas in Norway. Risk Factors. 1996-09. Nordisk Odontologisk
Forening. Årsmøte. Berlin.

7
Bårdsen, Asgeir
Evaluering av studiet og undervisningen ved Det odontologiske fakultet, UiB.
Øystese 1996-05. Jubileumskonferanse om studiekvalitet, Det odontologiske
fakultet, Universitetet i Bergen.

8
Bårdsen, Asgeir; Bjorvatn, Kjell
Fluoride asdorption isotherme in fired clay. Proceedings of the 1st
International Workshop on Fluorosis and Defluoridation of Water.
International Society for Fluoride Research 1996 29: 1996.

9
Bårdsen, Asgeir
Sesongmessige variasjoner i fluoridinnhold i norsk grunnvann. Seasonal
variations of fluoride content of water in Norwegian groundwater wells.
Trondheim 1996-11-11. Det 6. seminar om Hydrologi og Mijljøgeokjemi. NGU.

10
Bårdsen, Asgeir; Bjorvatn, Kjell; Selvig, Knut A.
Variability in fluoride content of subsurface water reservoirs. Acta Odontol
Scand. 54: 6, 343-347 1996. ISSN 0001-6357

11
Dubuk, AN; Selvig, KA; Tellefsen, G; Wikesjö, UME
Atypically located paramolar. Report of a unique case. European Journal of
Oral Sciences. 104: s. 138-140 1996. ISSN 0909-8836

12
El-Agroudi, M.A.
The microvascular architecture of the periodontal of the rat incision. An
SEM study using microvascular corrosion casts. Bergen 1996-11-11. Bergen -
Oslo Orthodontic Symposium.

13
Kjellevold, Marian
Forskningsrapport. Trondheim 1996-11. The 6th Seminar on Hydrology and
Enviroment Geochemistry.

14
Leknes, Knut N.; Lie, Tryggve; Selvig, Knut A.
Cemental tear. A risk factor in periodontal attachment loss. J Periodontol.
67: 6, 583-588 1996.

15
Leknes, Knut N.; Lie, Tryggve; Wikesjø, Ulf M.E.; Bøe, Olav E.; Selvig, Knut
A.
Influence of Tooth Instrumentation Roughness on Gingival Tissue Reactions.
J Periodontol. 67: 3, s. 197-204 1996.

16
Moen, Bente E.; Bjorvatn, Kjell
Musculoskeletal symptoms among dentists in a dental school. Occup Med. 46:
65-68 1996.

17
Morland, G.; Skarphagen, H.; Bjorvatn, Kjell; Hall, GEM; Siewers, U; Strand,
T.
Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra områder nær Oslo og Bergen. -
Norges Geologisk Undersøkelse, Trondheim 1996 95: 161, 165 1996.

18
Morland, G.; Reimann, C.; Strand, T.; Skarphagen, H.; Banks, D.; Bjorvatn,
Kjell; Hall, GEM; Siewers, U.
The hydrochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters
(pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland,
Norway. - NGU Report: 1996.

19
Nernæs, A.; Selvig, Knut A.
Universitetet i Bergen 50 år. Odontologi. Red. Grønlie, T. - Universitetet
i Bergen 2: 42 1996.

20
Reimann, C.; Hall, GEM; Siewers, U; Bjorvatn, Kjell; Morland, G; Skarphagen,
H; Strand, T
Radon, fluoride and 62 elements as determined by ICP-MS in 145 Norwegian
hard rock groundwater samples. Science of the Total Enviroment. 192: 1-19
1996. ISSN 0048-9697

21
Selliseth, Nils Jørgen
Microvascular adaption to transmucosal implants. An SEM study in the rat.
Bergen 1996-11-11. Bergen - Oslo Orthodontics symposium.

22
Selliseth, Nils Jørgen; Selvig, Knut A.
Microvascular healing adjacent to transmucosal Ti-implants. An SEM study in
rats. San Fransisco, USA 1996-03-15. International Association for Dental
Research. Årsmøte.

23
Selliseth, Nils Jørgen
Sårtilheling etter periodontal kirurgi. Bergen 1996-10. Den norske
tannlegeforening. Landsmøte.

24
Selliseth, Nils Jørgen
The vasculature of the periodontal ligament. An SEM study using corrosion
casts in the rat. Bergen 1996-11-11. Bergen - Oslo Orthodontics symposium.

25
Selvig, KA; Bogle, GC; Sigurdsson, TJ; Wikesjö, UME
Does root surface conditioning with citric acid delay healing? J Clin
Periodontol. 23: 2, 119-127 1996. ISSN 0303-6979

26
Selvig, Knut A.
Bone and cementum in periodontology. Attachment mechanisms following
regenrative procedures. Bone and cementum in periodontology. Attachments
mechanisms following regenrative procedures. Berlin 1996-09-13. Nordisk
Odntologisk Forening. Årsmøte.

27
Selvig, Knut A.; Sigurdsson, Thorarinn; Wikesjö, Ulf ME
"Collagen adhesin" revisited. J Periodontics Rest Dent, Japanese Ed. 1996
4: 6, 579-587 1996.

28
Selvig, Knut A.
Frysetørret deminerallisert ben. Forskning og klimatiske realiteter. Bergen
1996-01-06. Nordisk Periodontistforening.

29
Selvig, Knut A.; Sigurdsson, Thorarinn; Wikesjö, Ulf ME
Un riesame dell' "adhesion del collagene". Rivisita Internazionale di
Parodontologia e Odontoiatra Riconstruttiva. 15: 6, 529-538 1996.

30
Selvig, Knut A.; Torabinejad, M.
Wound healing following mucogingival flap surgery in the cat. J Endod. 22:
10, 507-515 1996. ISSN 0099-2399


<- forrigeinnholdneste ->