Det historisk-filosofiske fakultet

Historisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Andresen, Astri
Samene i Tromsø-området. Romsa. Samisk kultur i Tromsø-området. Red.
Mathisen, Hans Ragnar; Tømmervik, Hans. Kevi ProDa / RSS-NSR 26-36 1996-12.
ISBN 82-90482-10-8

2
Bagge, Sverre
Anmeldelse av Knut Helle: Under kirke og kongemakt. Historisk tidskrift. 75,
264-271 1996. ISSN 0345-469x

3
Bagge, Sverre
Decline and Fall. Deterioration of Character as Described by Adam of Bremen
and Sturla Þórdarson. Miscellanea Mediaevalia, vol.24:Individuum und
Individualität im Mittelalter. Red. Aertsen, Jan A.; Speer, Andreas 24:
530-548 1996.

4
Bagge, Sverre
Erkebiskop Øystein (intervjuet av Erik Gunnes). 1996.

5
Bagge, Sverre
From Gang Leader to the Lord's Anointed. Kingship in Sverris saga and
Hákonar saga Hákonarsonar(The viking Collection). - Odense University
Press 1996.

6
Bagge,Sverre
Ideas and narrative in Otto of Freising's Gesta Frederici. Journal of
Medieval History. 345-377 1996. ISSN 0304-4181

7
Bagge, Sverre
"Karakterskildring i kongesagaene - to eksempler fra Heimskringla". Studia
Medievalia Septentrionalia. Red. Simek, Rudolf 2, 24-35 1996.

8
Bagge, Sverre
Kjærlighet i middelalderen (intervjuet av Erik Gunnes). 1996.

9
Bagge, Sverre
Kristendom og etikk i middelalderen (intervjuet av Erik Gunnes). 1996.

10
Bagge, Sverre
La Sverris saga, biographie d'un roi de Norvege. Proxima Thulé. 2: 113-128
1996. ISSN 1254-7492

11
Bagge, Sverre
Samfunnsvitenskapenes historie. Universitetet i Bergens historie II. 581-707
1996.

12
Bagge, Sverre
Skape seg et jeg. (Program 1 og 3 i en serie på tre som bygger på
"Individprosjektet", hvor Bagge var leder). 1996-09.

13
Bagge, Sverre
The Individual in Medieval Historiography. The Individual in Political
Theory and Practice. Red. Coleman, Janet. Clarendon Press, Oxford 35-57 1996.

14
Bagge, Sverre
Udsigt og innhogg. 150 års forskning om eldre norsk historie. Historisk
tidskrift. 75, 33-77 1996. ISSN 0345-469x

15
Bjørgo, Narve
Norden i norsk utenrikspolitikk ca. 1240-1536. 1996.

16
Bjørgo, Narve
Ugla på dei sju fjell. Andmeldelse av UiBs historie. Bergens Tidende. 1996.

17
Bjørkelo, Anders
Review of Holymen of the Blue Nile by Neil McHugh. The Journal of African
history. Cambridge University Press 37: 1, 132-133 1996. ISSN 0021-8537

18
Bjørkelo, Anders
Review of Neil McHugh's "Holymen on the blue Nile". Journal of African
History. Cambridge University Press 37: 1, 132-133 1996.

19
Blom, Ida
Das Zusammenwirken von Nationalismus und Feminismus um die
Jahrhundertwende: Ein Versuch zur vergleichenden Geschlechtergeschichte.
Geschichte und Verglecih. Ansätze und Ergebnisse international
vergleichender Geschichtsschreibung. Campus Verlag, Frankfurt/New York 23 s.
1996.

20
Blom, Ida
Nation - Class - Gender : Scandinavia at the Turn of the Century.
Scandinavian journal of history. 21: s. 1-16 1996. ISSN 0346-8755

21
Dyrvik, Ståle
Landboreform i odelsbondens land? Søfart, politik, identitet tilegnet Ole
Feldbæk. Handels- og søfartsmuseet på Kronborg 305-313 1996. ISBN
87-88802-13-2

22
Dyrvik, Ståle; Feldbæk, Ole
Mellom brødre 1780-1830. Red. Helle, Knut. - Aschehoug 7: 239 s. 1996. ISBN
82-03-22020-7

23
Dyrvik, Ståle
Skifte som kjelde til økonomiske og sosiale forhold i bondesamfunnet.
Skiftene som kilde - en artikkelsamling. Red. Marthinsen, Liv 31: 47-64 1996.
ISBN 82-90176-85-6

24
Eliassen, Finn-Einar; Ersland, Geir Atle
Introduction. Power, profit and urban land. Red. Eliassen, Finn Einar;
Ersland, Geir Atle. Scolar Press, Leicester, England 1-12 1996.

25
Ersland, Geir Atle
Bergen og kulturminnevernet. 1996.

26
Ersland, Geir Atle
Byens beste forsvarspunkt (kronikk). Bergens Tidende. 1996-07-13.

27
Ersland, Geir Atle
Fredriksberg, historisk topografisk oversikt. - Fredningsplan for
Fredriksberg fort. - Fortidsminneforeningen avd. Bergen og Hordaland 18 s.
1996.

28
Ersland, Geir Atle; [et al.],
Power, profit and urban land. Red. Eliassen, Finn-Einar; Ersland, Geir Atle. -
Scolar Press, Leicester, England 1996.

29
Ersland, Geir Atle
Slaget om Fredriksberg (kronikk). Bergens Tidende. 1996-06-05.

30
Ersland, Geir Atle
The evolution of land rent in medieval Bergen. Power, profit and urban land.
Red. Eliassen, Finn-Einar; Ersland, Geir Atle. Scolar Press, Leicester,
England 59-68 1996.

31
Forland, Astrid; Fulsås, Narve; Bjørklund, Stefan; Thue, Fredrik W.;
Slagstad, Rune; Kjørup, Søren; Langholm, Sivert
Universitetshistorie. Seminarrapport. Red. Grønlie, Tore; Holsen, Britt
Kristin. - Universitetet i Bergen 113 1996-08-20. ISBN 82-993786-4-8

32
Fossen, Anders Bjarne
Det nye Askøy blir til 1870-1940 (Askøys historie I-III). - Askøy kommune
553 s. 1996. ISBN 82-99-41-05-9

33
Fossen, Anders Bjarne
Vom Deutschen zum Norwegischen Kontor. Bergen und Die Deutsche Hanse. Red.
Øye, Ingvild. Bryggens Museum 1996. ISBN 82-90289-65-0

34
Fure, Jorunn Jem
Sentral europa som smeltedigel? Bergens tidende. 1 1996-09-18.

35
Fure, Odd-Bjørn
Norsk utenrikspolitikks historie. Mellomkrigstid 1920-1940. -
Universitetsforlaget 3: 433 s. 1996. ISBN 82-00-22534-8

36
Helle, Knut
Die hanseatischen Kaufleute in Bergen während des Mittelalters. Bergen und
die deutsche Hanse. Red. Øye, I. 11-28 1996.

37
Helle, Knut
Et kristent folk? Kirke og samfunn i Norge i høymiddelalderen. Kristendommen
slår rot. Red. Ågotnes, Anne. Bryggens Museum X: 101-123 1996. ISBN
0804-3280

38
Helle, Knut
Historier om Norge. Bergens tidende. 1996-11.

39
Helle, Knut
Kongemakt og kristendom. Kristendommen slår rot. Red. Ågotnes, Anne.
Bryggens Museum X: 41-54 1996. ISBN 0804-3280

40
Helle, Knut
Skansentunnel og kulturminnevern. Bergens tidende. 1996-12-02.

41
Hofheinz, Albrecht
Internalising Islam : Shaykh Muhammad Majdhub, scriptural Islam, and  local
context in the early nineteenth-century Sudan. - Universitetet i Bergen 2
bind. Bergen 1996.

42
Holsen, Britt Kristin (red.); Grønlie, Tore
Universitetshistorie. Seminarrapport. - Universitetet i Bergen 113 s. 1996.
ISBN 82-993786-4-8

43
Holsen, Britt Kristin; Grønlie, Tore
Universitetshistorie. Seminarrapport. Red. Holsen, Britt Kristin. -
Universitetet i Bergen 113 s. 1996. ISBN 82-993786-4-8

44
Hovland, Edgard; Bruland, Kristine; Frøystad, Ingeborg; Minde, Kjell Bjørn;
Øiumshaugen, Ivar; Haaland, Anders; Skivenes, Arne
Om boka og emna (innleiing). Fabrikken og folket : nokre innhogg i historia
om fabrikkstaden Ytre Arna. Red. Mjeldheim, Leiv. Fagbokforlaget 3-11 1996.
ISBN 82-7674255-6

45
Hubbard, William H.
Social History in Germany: Politics and Society in Historiography.
Historikerne som historie. Red. Børresen, Anne Kristine; Myhre, Jan Eivind;
Stugu, Ola Svein 51-71 1996. ISBN 82-7765-014-0

46
Johnsen, Kjersti H.
Nordens barbarer. Gallere og germanere som eksempler på romernes forhold
til fremmede. - Historisk institutt 91 bl. : ill. 1996.

47
Kjerland, Kirsten Alsaker
Cattle Breed, Shillings don't. The Belated Incorporation of the abaKuria
into modern Kenya. - dr.philos. - Department of History, University of
Bergen X, 328 s. Bergen 1996.

48
Kolle, Nils
Småskipsbygging i Hardanger/Sunnhordland 1800-1900. 1996.

49
Myking, John; Berg, Bjørn Ivar; Bjarnar, Ove; Bottolfsen, Øystein; Døssland,
Atle; Lindanger, Birger
Byen og omlandet. Vestlandsk hushaldsøkonomi på 1600- og 1700 tallet. Norsk
bondeøkonomi 1650-1850. Red. Tranberg, Anna; Sprauten, Knut. Det norske
samlaget 96-116 1996. ISBN 82-521-4225-7

50
Nagel, Anne-Hilde
Historiske linjer i utviklingen av velferdsstaten. Grenseløs trygghet. Red.
Hansen, Svein Olav. Foreningen Norden, Oslo 43-59 1996. ISBN 82-992550-5-8

51
O,Fahey, Rex Seán
Fundamentalism is good for You! Dr. Turabi and the Sudan. Northwestern
University, Evanston 1996-10-09. Program of African Studies.

52
O,Fahey, Rex Seán
Islam and Human Rights in the Sudan. University of Georgia, Athens
1996-11-07. Program of African Studies.

53
O,Fahey, Rex Seán
Islamism and its Opponents in the Sudan. Nordic Africa Institute, Uppsala
1996-04-25.

54
O,Fahey, Rex Seán
Revolutionary Options: Towards a typology of Islamic state formation in
Northeast Africa and Beyond. Providence, Rhode Island 1996-11-23. the Middle
East Studies Association annual meeting.

55
O,Fahey, Rex Seán
Sudan's Islamic role. Foreign and Commonwealth Office 1996-06-03. Sudan in
Crisis.

56
O,Fahey, Rex Seán
Sufism in Africa: an overview. Department of Religious Studies, University
of Uppsala 1996-04-26.

57
O'Fahey, Rex Seán
Pietism, Fundamentalism and Mysticism. 1996-11-12. Sawyer-Mellon lecture
series on Fundamentalism. Northwestern University.

58
O'Fahey, Rex Seán
An hitherto "unknown" Darfur king-list. SAJHS. 157-169 1996.

59
O'Fahey, Rex Seán
Defining the Community: the NIF, its opponents and the Sharia issue.
Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Finland 1996-04-13.
Human Rights situation in the Sudan.

60
O'Fahey, Rex Seán
Dr. al-Turabi has a problem: the Islamists in Power, 1885-1898 and
1989-1996. Department of Asian and African Studies, University og Helsinki
1996-04-16.

61
O'Fahey, Rex Seán
Fez, Ahmad b. Idris and Islamic Africa. Fes et l'Afrique. relations
economiques, culturelles et spirituelles. Actes du Coloque
International.Fes, 28.-30. octobre 1993. 73-93 1996.

62
O'Fahey, Rex Seán
Islam and ethnicity in the Sudan. Journal of Religion in Africa. xxvi: 1,
1-10 1996.

63
O'Fahey, Rex Seán
Some Recent Sudanese Biographies, Memoirs and Histories (including music):
a bibliographical essay. Sudanic Africa, A Journal of Historical Sources.
137-155 1996.

64
O'Fahey, Rex Seán; Karrãr, Ali Sãlih; Ibrãhim, Yahyã Muhammad
The life and writings of a Sudanese historian: Muhammad Abd al-Rahim
(1878-1966). SAJHS. 125-136 1996.

65
O'Fahey, Rex Seán
They Have Become Privileged of God and his Prophet': mahram and zãwiya in
Sudanic Africa. The Cloth of Many Colored Silks: papers on history and
society Ghanaian and Islamic in honor of Ivor Wilks. Red. Hunwick, John;
Lawlor, Nancy. Evanston: Northwestern University Press 339-354 1996.

66
O'Fahey, Rex Seán; Radtke, Bernd; O'Kane, John
Two Sufi treaties of Ahmad ibn Idris. Oriens. 35: 143-178 1996.

67
O'Fahey, Rex Seán
What is neo-Sufism? Department of Asian and African Studies, University of
Helsinki 1996-04-17.

68
Okkenhaug, Inger Marie
"And the Gem of all the future hope is the education of girls." Anglikansk
misjon og kvinneutdanning i Palestina 1888-1948. 1996. Nordisk
kvinnehistorikermøte '96.

69
Riste, Olav; Berg, Roald
Formative periodar i norsk tryggingspolitikks utvikling. IFS Info. Red.
Tamnes, Rolf. Institutt for forsvarsstudier 1996 2, 1-10 1996. ISSN 0803
70

71
Riste, Olav
The Liberation of Norway. The End of the War in Europe. Red. Bennett
Gillian, 148-160 1996. ISBN 0 11 702035 4

72
Solli, Arne
Computer and Household Analysis in Norway XI INTERNATIONAL AHC CONFERENCE
MOSCOW, AUGUST, 20-24 1996. Moskva 1996-08-26. AHC International Conference.

73
Solli, Arne; Oldervoll, Jan
Hushald 1801. http://www.uib.no/hi/1801side.html. 1996.

74
Steen, Kristel Skorge
Det aristokratiske mannsidealet i middelalderen. Konferanserapport De Norske
Historiedager 1996. Bergen 1996-06. De Norske Historiedager 1996.

75
Stefansson, Magnus
Sladarmål I. Stadir. 1996.

76
Ulvund, Frode
The Internet - a new library for student theses? Data modelling - modelling
History. Abstracts. Red. Borodkin, Leonid. Assotsiatsia Istoria I Komp'uter
41-41 Moskva, Russland 1996-08-21. ISBN 57228003034 XIth Annual Conference
of the International AHC in Moscow; Datamodelling - modelling History.

77
Uthaug, Arve Kjell
Kongevegen, kara! Andreas Lavik og lekmannsrørsla på Vestlandet. Frå Fjon
til Fusa: Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midthordaland sogelag.
Sogelaget, Bergen 1996. ISSN 0333-3167


<- forrigeinnholdneste ->