Det medisinske fakultet

Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Asbjørnsen, Arve; Lund, Anders; Hammar, Åsa; Hugdahl, Kenneth; Roness, Atle
Attentional effects on dichotic listening in major depression. Chicago,
Illinois, USA 1996-02. International Neuropsychological Society, 24th Annual
Meeting.

2
Berle, Jan Øystein
Depresjonsbehandling kan redde mange liv. Bergens Tidende. 1996-01-15.

3
Høyerstein, Jon Geir
Som besatt! - Noen historiske, psykiatriske og aktuelle momenter ved
demonbesettelse. Tidsskrift for Den norske lægeforening. 116: 30, 602-606
1996. ISSN 0029-2001

4
Irgens, Lorentz M.; von Düring, V.; Maltau, JM.; Forsdahl, F.; Åbyholm, T.;
Kolvik, R.; Ertzeid, G.; Steier, A.; Baste, V.
Pregnancy outcome after in vitro fertilization (IVF) in Norway, 1988-91.
Norsk Epidemiologi 1996;6:(Suppl.3). 31 Svalbard, 30-31 mai 1996. Den sjette
norske epidemiologikonferansen.

5
Lund, Anders; Asbjørnsen, Arve; Hammar, Åsa; Hugdahl, Kenneth; Roness, Atle
Cognitive functioning in major depression: Wisconsin card sorting test and
Stroop test performance. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift. 1996-04.
Skandinavisk Selskap for Psykofarmakologi.

6
Lund, Anders; Asbjørnsen, Arve; Hammar, Åsa; Hugdahl, Kenneth; Roness, Atle
Cognitive impairment in chronic/recurrent major depression. Madrid 1996.
10th World Congress on Psychiatry.

7
Lund, Anders
Farmakoterapi ved depresjon: Langtidsbehandling og profylakse. Nytt om
legemidler. Stockholm 1996. Workshop arr. av Läkemedelsverket i
samarrangement med Statens legemiddelkontroll.

8
Lund, Anders; Asbjørnsen, Arve; Hammar, Åsa; Hugdahl, Kenneth; Roness, Atle
Svekket kognitiv fungering ved gjentagne episoder/kronisk forløp av alvorlig
depresjon. Visby, Gotland 1996-10. Årsmøtet i Skandinavisk selskap for
Biologisk psykiatri.

9
Roness, Atle
Legers engasjement i samfunnsdebatten. Tidsskrift for Den norske
lægeforening. 116: 3698 1996. ISSN 0029-2001

10
Roness, Atle
Religion: Sykdom eller helse. Kronikk. Bergens Tidende. 1996-11-03.

11
Roness, Atle
Utbrenthet. Kronikk. Bergens Tidende. 1996-02-16.

12
Steen, Vidar M; Gulbrandsen, Anne Karin; Eiken, Hans Geir; Berle, Jan
Øystein
Lack of genetic variation in the coding region of the myo-inositol
monophosphatase gene in lithium-treated patients with manic depressive
illness. Pharmacogenetics. 6: 113-116 1996. ISSN 0960-314x


<- forrigeinnholdneste ->